Boeken over onderwerpen uit de gemeente Diever

Boekje ‘De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld’
Het boekje is in januari 1975 uitgegeven.
Over dit boek van Arend Mulder scheef burgemeester J.C. Meyboom in het voorwoord het volgende:
Hoewel het dorp Diever ongetwijfeld tot één van de oudste dorpen in Drenthe behoort en mede als centrum van het Dieverder Dingspil een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van deze regio, toch zal men in de Drentse literatuur vergeefs zoeken, indien men nu eens precies wil weten, wat het wel en wee van Diever in vroeger tijden was.
Ja, ik weet dat u al zoekend hier en daar wat zult kunnen vinden, maar een geordend verhaal…. nee, dat bestond niet. Het bestaat nu wel, u heeft het in handen.
Arend Mulder, stammend uit een boerengeslacht dat eeuwenlang in Diever heeft gewoond en gewerkt, heeft met een niet te stuiten ijver, alle gegevens van Diever en zijn omstreken verzameld.
Hij weet deze gegevens in een smakelijk verhaal door te geven. Naar mijn vaste overtuiging heeft hij daardoor niet alleen in een lacune voorzien, maar ook een verlangen van velen bevredigd. En zo zal dit boek zijn weg wel vinden. Veel succes toegewenst.
In de Encyclopedie van Drenthe, Volume 1, geredigeerd door M.A.W. Gerding, is op bladzijde 628 aandacht besteed aan de in Diever geboren landbouwer en schrijver Arend Mulder. Het boekje is niet meer in de boekhandel te koop, wellicht is via enig zoekwerk op internet bij een handelaar een tweedehands exemplaar te vinden.

Boek ´Diever in oude ansichten´
Het fotoboekje is in 1981 uitgegeven door Uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel. 
Het fotoboekje is samengesteld door Albertus Andreae (die in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd).
In het boekje is aandacht besteed aan personen, feiten en lokaties die in de achterliggende jaren -soms korter, soms langer- op een of andere wijze belangrijk zijn geweest voor Deever.
Het fotoboekje is niet meer in de boekhandel te koop, maar de redactie van ut Deevers Archief kwam op het internet wel te koop staande tweedehands exemplaren tegen. Stel je toch eens voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Boek ´Kent u ze nog… die van Diever´
Het fotoboekje is in 1987 uitgegeven door Uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel. 
Het fotoboekje is samengesteld door Albertus Andreae.
In het boekje is vooral aandacht besteed aan personen en groepen personen uut de gemiente Deever. Het is zeer te betreuren dat de auteur bij het samenstellen van het boekje niet de moeite heeft genomen bij alle foto’s de naam van alle personen te noemen. Bij een aantal foto’s komt de tekst ‘De rest kunt u zeker zelf aanvullen.’ of ‘Zo u ziet ontbreken helaas nog wat namen, maar stellig zullen de ouderen antwoord kunnen geven.’ of ‘Maakt u dit lijstje zelf verder af ? Succes, beste lezer, zoek het zelf lekker uit. Het fotoboekje is niet meer in de boekhandel te koop, maar is wel te verkrijgen bij Uitgeverij Europese Bibliotheek. Ook kan het zo zijn dat op het internet een tweedehands exemplaar te koop is. Stel je toch eens voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Boek ‘Geschiedenis van Diever’
Het boek is in 1992 uitgegeven door de Stichting Het Drentse Boek in Zuidwolde.
Het boek is geschreven door drs. J. Bos en anderen.
In het boek is de geschiedenis van de gemiente Deever in de vorm van twaalf thematische hoofdstukken beschreven. De hoofdstukken zijn voorzien annotatie, illustraties, literatuuropgave en register.
Het boek is niet meer te koop, maar de kans is groot dat een tweedehands exemplaar te koop wordt aangeboden op het internet. Stel je toch eens voor dat dit boek aan jouw verzameling zou ontbreken.

Fotoboekje ‘Diever, Ie bint ’t wel…’ – Uitgegeven in 1999 (eerste druk)
In Opraekelen 94/1, het allereerste nummer van het lijfblad van de Historische Vereniging Gemeente Diever staat de volgende aankondiging van het bestuur: Met vier mensen wordt hard gewerkt aan het verzamelen van oude foto’s en ansichtkaarten van de gehele gemeente Diever. Door het plaatsen van twee oproepen in het Weekblad van de Gemeente Diever (Van Goor’s blattie) zijn vele reacties binnengekomen. Met de inventarisatie van deze foto’s en ansichtkaarten hoopt men aan het eind van dit jaar via de Europese Bibliotheek een boekje uit te geven. Het boekje mag in totaal uit 76 foto’s en ansichtkaarten uit de periode 1880-1940 bestaan. Wij zien het boekje als een vervolg op de twee boekjes, die zijn samengesteld door wijlen A. (Albertus) Andreae. De boekjes kregen als titel mee: ‘Diever in oude ansichten’ en ‘Kent u ze nog … die van Diever’. In de nieuwe uitgave willen we vastleggen hoe de gemeente er uitzag in de periode 1880-1940. Het moet beslist geen werk worden dat de gehele geschiedenis van alle eeuwen beschrijft, of in woord en beeld monumenten en andere historisch belangrijke punten vastlegt. Uitsluitend beelden en gebeurtenissen uit de tijd tussen 1880 en 1940 moeten worden opgenomen. In de afbeeldingen moet de autochtone inwoner dingen vinden die hij zelf nog weet en waarvan hij zegt; ‘Ach ja, zo was het’. Voor hem (of haar) dienen de teksten in feite als een geheugensteuntje. De jongere inwoners en de nieuwkomers zullen in het boekje kunnen zien hoe hun woonplaats er vroeger uitzag en zij zullen zich een beeld kunnen vormen van de samenleving van die dagen. De historisch geïnteresseerde zal op de afbeeldingen gebouwen en straten vinden die inmiddels gesloopt of veranderd zijn, terwijl hij tevens een indruk krijgt van de ontwikkeling van de plaats. Het lukte de vier vrijwilligers niet het fotoboekje tegen het einde van 1994 klaar te hebben, ook in de jaren daarna niet. Pas in 1999 lukte het een andere vrijwilliger wel het fotoboekje met de titel ‘Diever, Ie bint ’t wel …’ binnen de strenge randvoorwaarden van het bestuur van de Historische Vereniging Gemeente Diever samen te stellen, drukgereed te maken en uitgegeven te krijgen. Het fotoboekje ‘Diever, Ie bint ’t wel…‘ is nog steeds te verkrijgen bij Uitgeverij Europese Bibliotheek. Stel je toch eens voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Boek ‘Van School met den Bijbel naar Roosjenschool’
Het boek is uitgegeven in 2004
Het jubileumeboek ter gelegenheid van 100 jaar christelijk onderwijs in Diever is samengesteld door de heer Bote Algra.

Boek ‘Voetbalvereniging Diever 65 jaar’
Het boek is uitgegeven in juni 2006.
Het boek ‘Voetbalvereniging Diever 65 jaar‘ gaat over de geschiedenis van Voetbalvereniging Diever en haar  supportersvereniging. Een werkgroep bestaande uit leden van de Voetbalvereniging Diever en de Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het boek samengesteld. Het boek schijnt nog verkrijgbaar te zijn bij de Voetbalvereniging Diever.

Boek ‘Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten’
Het boek is uitgegeven in september 2007
Een werkgroep van de heemkunduge verening uut Deever heeft het fotoboek ‘Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten‘ in opdracht van de niet meer bestaande Golff Supermarkt aan de Hoofdstraat in Diever. De inhoud omvat  een verzameling van slechts 60 foto’s uut Deever en de omliggende dorpen, die nog niet eerder in boekvorm waren uitgegeven.

Boek ‘Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980’
Het boek is uitgegeven in 2008.
Een werkgroep van de Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het fotoboek ‘Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980‘ samengesteld. Het bevat ruim 120 foto’s en ansichtkaarten van onderwerpen uut de gemiente Deever (Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Oldendiever, Oude Willem, Wapse, Wateren, Wittelte en Zorgvlied) uit de periode 1930-1980. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Aprilis. Het boek schijnt nog te koop te zijn in de boekhandel.

Boek ‘Oldendiever in de twintigste eeuw’
Het boek is uitgegeven in 2009
De Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het boek ‘Oldendiever in de twintigste eeuw’ met een bijbehorende wandelroute ‘Kuierrondtie deur Oldendiever’ uitgegeven. Het boek is samengesteld door een Oll’ndeeverse werkgroep. Het boek schijnt nog verkrijgbaar te zijn bij de Historische Vereniging Gemeente Diever.

Boek ‘Wittelte – Geschiedenis van de boerderijen vanaf 1770 tot heden
Het boek is uitgegeven in 2018
Het boek is geschreven door de Witteler boerenzoon Klaas de Boer en is uitgegeven door de Dorpsvereniging Wittelte.
Het boek bevat een beschrijving van alle huizen die vanaf 1806/1810 tot 1950 in Wittelte stonden of nog steeds staan. Huizen die na 1950 zijn gebouwd worden zijdelings in het boek genoemd. Bij elk huis is een korte beschrijving van de bewoners en hun leefomstandigheden opgenomen. Zo mogelijk gekoppeld aan oude gewoonten en gebruiken, die vroeger een belangrijke plaats in het dagelijkse leven hadden.
In het boek zijn ook aparte beschrijvingen opgenomen van het graven van de Drentse Hoofdvaart en de aanleg en verharding van wegen, die van grote betekenis waren voor de hele regio en zeker ook voor de ontwikkeling van Wittelte.

Boek ‘Groot Wateren: Een oase van weldaad’
Het boek is uitgegeven in 2021 uitgegeven.
Habs Salverda en Ebbing Kiestra zijn de auteurs van dit boek. Het boek is in eigen beheer uitgegeven.
Het boek bevat een beschrijving van diverse onderwerpen die verband houden met het ontstaan en de ontwikkeling van Groot Wateren.

This entry was posted in Opraekelen, Publicatie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *