Het naambordje van de Grensweg op Berkenheuvel

Het lijkt de redactie van het Deevers Archief een echte uitdaging voor de vrijwilligers van de heemkundige vereniging uit Diever om bij elk van de oorspronkelijke wegen op Berkenheuvel, uiteraard in samenwerking met de Nederlandsche Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en Staatbosbeheer, weer van die mooie witte kleine naambordjes met zwarte letters aan bomen te spijkeren. Dus ook een naambordje plaatsen bij wegen die Natuurmonumenten al heeft laten overwoekeren door cultuurnatuur.
Je mag van Natuurmonumenten toch wel bordjes aan bomen spijkeren ? Nestkastjes worden op Berkenheuvel toch ook aan bomen vast gespijkerd ?
Laten we ons culturele erfgoed vooral behouden en de steeds meer verloren gaande namen van wegen op Berkenheuvel aan de vergetelheid ontrukken.
Op bijgaande foto uit de tweede helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen Berkenheuvel nog eigendom was van de erven van mr. Albertus Christiaan van Daalen, is als voorbeeld het naambordje van de Grensweg bij de Hoekenbrink te zien.

This entry was posted in Albertus Christiaan van Daalen, Ansichtkaart, Berkenheuvel, Erfgoed. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *