Category Archives: Greinspoaltie

Greinspoaltie LXXIII is now vot

De redactie van ut Deevers Archief heeft bijgaande kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 november 2019. Op de kleurenfoto ligt het zichtbare deel van de Olde Willemsweg in de provincie Friesland.
Greinspoaltie LXXIII (greinspoaltie 73) op de grens tussen de provincie Friesland en de gemiente Deever stön in de baarm van de Olde Willemsweg an de kaante van de Tilgröppe, mor is now vot.
Het paaltje is niet aan de rechterkant van de kleurenfoto te zien. De redactie heeft op 22 november 2019 aan beide kanten van de weg over een langer stuk in de bermen en in de bermsloten nauwkeurig gezocht, maar heeft greinspoaltie 73 niet gevonden.
De afgelopen maanden (najaar 2019) is gewerkt aan de verharding en de bermen van de Olde Willemsweg. Wellicht is greinspoaltie 73 daarvoor tijdelijk even verwijderd en aan de kant gelegd, waardoor het een gemakkelijke prooi werd en verdween. Greinspoaltie 73 was helaas gemakkelijk bereikbaar met de auto. Wellicht heeft een fanatieke verzamelaar ut swoare greinspoaltie alleen of met de hulp van een tweede persoon op een aanhangwagentje geladen en meegenomen.

Posted in de Olde Willem, Greinspoaltie | Leave a comment

Broembroem en vroemvroem in de stilte

De redactie van ut Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie en lelijke hoeken en mooie en lelijke uithoeken en mooie en lelijke gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij.
De redactie heeft de drie hier getoonde kleurenfoto’s van ut Ekingerpattie in de Ekingerbrook tusn’n ut greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63) en ut greinspoaltie LXV (greinspoaltie 65) op de greinse van de gemiente Deever en de puvincie Freeslaand in de noamedag van donderdag 22 november 2019 emeuk’n. Greinspoaltie LXIV (greinspoaltie 64) stön ok langus ut pattie, mor is vot, is verdween’n, wie hef dat poaltie mit eneu’m ?
De looprichting van de redactie was van greinspoaltie LXV (greinspoaltie 65) hen greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63).
Ut Ekingerpattie ligt jammer genoeg op een soort van diekie, een soort van barrière, daarmee is de grote stille heide in wording landschappelijk en ecologisch gezien lelijk verminkt en in tweeën gesneden. Die verhoogde ligging is waarschijnlijk bedoeld om ut schelp’mpattie bij veel wateroverlast te behoeden voor overstromingen. Dan moet wel heel veel regen in het gebied vallen. Maar ut Ekingerpattie is daardoor wel bijzonder toekomstvast en klimaatbestendig geworden.
De redactie verbaasde zich bij het lopen over ut Ekingerpattie dat die ene overgebleven maar wel bijzonder beeldbepalende ekkelboom langus ut pattie in de natte Ekingerbrook, vlak bee de Kaele Duun’n, daar nog steeds staat en nog steeds niet door de cultuurnatuuruitvinders van de Stoat om zeep is geholpen. Daarmee is het archaïsche en utopische droombeeld van die zogenaamde grote stille kale barre verlaten Atlantische steppe vlak bij die zogenaamde grote stille kale barre verlaten Atlantische woestijn wel volledig verstoord. En daardoor is kettingzaaggevaar wel degelijk aanwezig. Deze ekkelboom moet derhalve met geschwinde spoed en in gestrekte draf op de lijst van monumentale bomen in de gemiente Deever worden geplaatst. En aan de ekkelboom moet ook een speciaal fluoriserend bordje met de volgende tekst komen te hangen: Streng verboden om te kettingzagen.
De redactie dacht bij het lopen over ut Ekingerpattie in de Ekingerbrook in een stiltegebied te lopen en alleen het suizen van de wind, het vallen van de regen, geluiden van vogels en zijn eigen voetstappen te zullen horen, maar dat bleek helaas niet het geval te zijn.
Vanaf verschillende kanten was die hele middag voortdurend het irritante zenuwslopende broembroem geronk van kettingzagen te horen, blijkbaar gaat de kaalslag in het gebied gewoon door.
En ook duidelijk te horen was het storende monotone vroemvroem gedruis van het drukke verkeer op de provinciale weg N381 tussen Beilen en Drachten, die langs de andere kant van Appelsche had moeten lopen. Dit kan alsnog gebeuren bij een mogelijke toekomstige ombouw van de N381 tot autosnelweg. Dan kan een flink deel van de bestaande N381 worden gesloopt en worden teruggegeven aan de cultuurnatuuruitvinders van de Stoat. Dan kunnen daar bijvoorbeeld zuurstoffabrieken en koolzuurslurpers in de vorm van ekkelboo’m worden geplant.

Posted in Greinse, Greinspoaltie, Staatsbosbeheer | Leave a comment

De Greinspoele bee de Kaele Duun’n

De redactie van het Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie hoeken en gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij.
De redactie heeft de vier hier getoonde kleurenfoto’s van de Greinspoele bee de Kaele Duun’n op donderdag 22 november 2019 gemaakt. De Greinspoele, de naam zegt het al een beetje, ligt op de grens van de provincie Drenthe en de provincie Friesland.
Het stuk van de poele dat op de eerste kleurenfoto is te zien, ligt in de gemiente Deever in de provincie Drenthe.
De stukken van de poele die op de tweede, de derde en de vierde kleurenfoto zijn te zien, liggen in de provincie Friesland.
De Greinspoele is te vinden tussen greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) en greinspoaltie LX (greinspoaltie 60). De greinse löp dwas deur de Greinspoele.
De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Greinspoele bee Zorgvlied met op de achtergrond de Kaele Duun’n is in juni 1958 uitgegeven, da’s alweer meer dan zestig jaar geleden. De Greinspoele was toen nog maar een Greinspoelegie. Het hemelwater kon waarschijnlijk in die jaren nog ongehinderd naar lager gelegen gebieden stromen. Op de achterkant van de kaart is helaas niet vermeld wie de uitgever van deze kaart was en bij wie deze kaart op Zorgvlied te koop was.

Posted in Ansichtkaart, Bosgezicht, Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Greinspoaltie LIX steet in ut hoge grondwaeter

De redactie van het Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie hoeken en gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij, in het bijzonder de grens tussen de gemiente Deever en de provincie Friesland.
De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig greinspoalties op de grens van de gemiente Deever die tevens de grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) staat iets ten westen van de Greinspoele. De grens loopt van greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) recht door de Greinspoele naar greinspoaltie LX (greinspoaltie 60) ten oosten van de Greinspoele.
De redactie heeft de vijf hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op donderdag 22 november 2019, in een zonloze grijsbewolkte druilerige middag.
Ut greinspoaltie staat keurig onderhouden met zijn poot in het grondwater, dat bij ut greinspoaltie aan de oppervlakte komt. Opvallend is dat op een nogal hoog deel, bijna het hoogste deel van dit gebied bij de provinciegrens, meer dan tien meter boven het normaal Amsterdams peil, de grondwaterstand zo hoog blijft staan. Zou in dit gebied in de grond een afsluitende laag van keileem aanwezig zijn ?
Op de derde en vierde kleurenfoto is te zien dat het wapen van de provincie Friesland aan de Drentse kant van de grens is te zien en dat het wapen van de provincie Drente aan de Friese kant van de grens is te zien.
Op de eerste kleurenfoto is op de provinciale greinse ook een swaarfstien te zien. De redactie vraagt zich af of dit een achtergebleven greinsstien is, dat wil zeggen een vroege voorloper van de huidge greinspoalties ? De redactie heeft elders op ut Deeverse diel van de pevinciale greinsroute gien swaarfstien’n op de greinse eseene, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat deze niet aanwezig zijn.
De redactie wil van elk van de negenendertig greinspoalties, te weten greinspoaltie XLI (greinspoaltie 41) tot en met greinspoaltie LXXIX (greinspoaltie 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen. Dat gaat zeker wel lukken, echter de redactie heeft het vermoeden dat van die 39 oorspronkelijke greinspoalties een aantal is vervallen. Dat wil zeggen dat de beheerder van de greinspoalties zich niet meer houdt aan de oude regel dat op lange rechte stukken van de grens bij elk greinspoaltie het voorgaande greinspoaltie en het volgende greinspoaltie moet zijn waar te nemen.
De redactie nodigt de trouwe bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van greinspoalties en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een greinspoaltie is gemaakt.

Posted in Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Uutkiekplatform stiet veul te ver van ut stoefsaand

De redactie van ut Deevers Archief kwaamp bee sien haarfsttochte van ut iene dreegemient’npunt Deever, Vledder, Ooststellingwaarf langs de greinse van de gemiente Deever hen ut aandere dreegemient’npunt Deever, Smilde, Ooststellingwaarf ok langs greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63), woar de greinse tuss’n de previncie Drente en de previncie Freeslaand un knikke mak.
De redactie saag un raer holt’n lomp uutkiekplatform in de buurte van dat greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63). Ut uutkiekplatform steet wè an de Freese kaante van de greinse, dus gelokkug neet in de gemiente Deever. Leerlingen van ut Bezundere Jeugdwaark Aekinga uut Appelsche hept ut uutkiekplatform in 1995 ebout.
Ut lompe uutkiekplatform hef dree hiele grote platforms, die as neet neudig bint, so veule volluk löp doar nooit rond. Van al dat holt haar’n die jonges van ut jeugdwaark uut Appelsche ok un toch seker twee kièr so hoge mor dan echte uutkiektoor’n kunn’n bouw’n. Ech wè. En de lompe baarg holt steet ok op de vukeerde plekke. Neet umdat ut platform veul te dichte bee de greinse van de gemiente Deever steet, mor umdat ut platform veul te wiet van de Kaele Duun’n steet. Ut platform möt seshonded meter hen ut noorden wöd’n vuplaest, hen de Kaele Duun’n, dan hept de trouwe klaant’n van de Stoat noa de vurbouwing van ut lompe platform tot un echte hoge uutkiektoor’n, boo’m op die toor’n un meraekels mooie uutkiek over die veul en veul te groot ewöd’n Kaele Duun’n, die de Stoat söls un ‘Atlantisch woestijntje’ durft te nuu’m, mor dan wè iene die de Stoat deur un grote groffe ontbossing van De Zuurstoffabriek En Koolzuurslurper Van Friesland gau sölf ee’m emeuk’n hef.
De redactie van ut Deevers Archief hef de twee kleur’nfoto’s emeuk’n op donderdag 21 november 2019. Op de tweede foto is greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63) wè te seen, ee’m good kiek’n, ut is gien suukplaetie.

Posted in Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Greinspoaltie 56 steet an ut Ekingerpad

De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig greinspoalties op de grens van de gemiente Deever die tevens grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LVI (grenspaaltje 56) staat aan het Ekingerpad, ten oosten van de Appelschaseweg-Canada en een beetje ten oosten van greinspoaltie LVI (grenspaaltje 56) .
De redactie heeft de twee hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op woensdag 6 november 2019, tegen het vallen van de avond.
De redactie verwijst hier ook naar een stukje van een topografische kaart uit omstreeks 1932. Op dit stukje kaart zijn de nummers van enige Drents-Friese greinspoalties aangegeven, waaronder greinspoaltie 56 (grenspaaltje 56).
Ut greinspoaltie staat keurig onderhouden op een soort van heuveltje. Het wapen van de provincie Friesland is aan de Drentse kant van de grens te zien en het wapen van de provincie Drente is aan de Friese kant van de grens te zien.
De redactie wil van elk van de negenendertig greinspoalties, te weten greinspoaltie XLI (grenspaaltje 41) tot en met greinspoaltie LXXIX (grenspaaltje 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen. Dat gaat zeker wel lukken.
De redactie nodigt bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van greinspoalties en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een greinspoaltie is gemaakt.

Posted in de Olde Willem, Erfgoed, Greinspoaltie, Wateren, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie LV stiet oosteluk van de Appelschaseweg

De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig greinspoalties op de grens van de gemiente Deever die tevens grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LV (grenspaaltje 55) staat langs een schelpenpad, een beetje ten oosten van de Appelschaseweg-Canada.
De redactie heeft de drie hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op woensdag 6 november 2019, tegen het vallen van de avond.
De redactie verwijst hier ook naar een stukje van een topografische kaart uit omstreeks 1932. Op dit stukje kaart zijn de nummers van enige Drents-Friese greinspoalties aangegeven, waaronder greinspoaltie 55 (grenspaaltje 55).
De redactie heeft eerst greinspoaltie 55 (grenspaaltje 55) eerst weer keurig recht moeten zetten en het zand om het paaltje flink aan moeten stampen om daarna de foto’s te kunnen nemen. Vandalen hadden ut greinspoaltie helemaal los en scheef getrapt, maar gelukkig niet van zijn plaats verwijderd. De redactie zag achteraf bij het bekijken van de derde foto dat de vandalen ut greinspoaltie ook hebben gedraaid. Ut greinspoaltie 55 moet nog negentig graden worden gedraaid, zodat het wapen van Drente naar de Friese kant en het wapen van Friesland naar de Drentse kant van de grens is gericht.
De redactie wil van elk van de negenendertig greinspoalties, te weten greinspoaltie XLI (grenspaaltje 41) tot en met greinspoaltie LXXIX (grenspaaltje 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen.
De redactie nodigt bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van greinspoalties en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een greinspoaltie is gemaakt.

Posted in de Olde Willem, Erfgoed, Greinspoaltie, Wateren, Zorgvlied | Leave a comment

Zorgvlied – Over grenspaaltjes en over de landweer

In de ‘Natuurkrant 2009’ van het nationale park Drents-Friese Wold en het nationale park Dwingelerveld staat een artikeltje over de paaltjes op de grens van de provincie Friesland en de provincie Drenthe en over de nog goed zichtbare landweer tussen de weg van Zorgvlied naar Elsloo en het Aekingerzand. Dit artikeltje is ook als bladvulling opgenomen in nummer 09/4 van Opraekelen, het papieren blad van de lokale heemkundige vereniging uit Diever.

Grenspaaltjes
In 1886 werden de gemeenten op de grens van Friesland en Drenthe gevraagd het tracé en de markering van de grens te controleren. In 1894 zijn 147 gietijzeren palen geplaatst. Deze grenspalen kostten toen 910 gulden. De aannemer kreeg 1286 gulden voor het plaatsen.
De zwart-witte paaltjes staan ongeveer 60 cm boven het maaiveld en een even groot deel van de paal zit onder de grond. De palen stonden gemiddeld 500 meter uit elkaar en staan op oude kaarten als GP met een getal aangegeven, bijvoorbeeld GP 51 (dit is de paal met het Romeinse getal LI). Een aantal is verdwenen, maar GP 51 is in september 2007 teruggeplaatst.
Bij Steggerda (Westvierdeparten 8) staat een groter exemplaar op het drie provinciënpunt Friesland-Drenthe-Overijssel (paal nummer I). Deze paal is 150 cm hoog en 40 cm dik.
In de zomer liggen de relikwieën vaak verscholen in het struikgewas. In de winter en herfst springen de paaltjes meer in het oog.

Landweer
In het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt een landweer. De landweer stamt waarschijnlijk uit de late middeleeuwen en heeft globaal op de provinciegrens gelegen. Tussen de weg van Zorgvlied naar Elsloo en het Aekingerzand is een deel nog in zeer goede staat. De oranje wandelroute vanuit Zorgvlied (start restaurant Villa Nova) brengt u langs een deel van de landweer. Let op dat u bij de oranje wandeling de oostelijke lus kiest ! Dit deel van de landweer wordt jaarlijks door een groep vrijwilligers onderhouden.
Een landweer is een opgeworpen aarden verdedigingswal. Deze wal diende om mens en dier tegen te houden. Deze aarden wal is zeer waarschijnlijk een (klein) onderdeel geweest van de Friese waterlinie geweest. Deze waterlinie bestond voornamelijk uit schansen. Bij onraad werd het lage deel tussen de Linde en de Tjonger onder water gezet. Deze linie heeft in de 80-jarige oorlog en het rampjaar 1672 dienst gedaan.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
In de webstee frdrenthe.blogspot.nl zijn enige bruikbare aanvullingen op het artikeltje over de grenspaaltjes te vinden:
De grenspalen zijn in de maanden oktober, november en december 1894 geplaatst onder toezicht van de beide provinciale hoofdingenieurs van de Waterstaat, S.J. Vermaes en J.P. Hofstede. Het ging in totaal om 147 stuks gegoten ijzeren grenspalen die waren voorzien van de wapens van de provincies Friesland en Drenthe en van 1 gegoten ijzeren paal met de wapens van Friesland, Drenthe en Overijssel, die bij Frederiksoord werd geplaatst. De palen werden voor een bedrag van f 909,45 geleverd door de Maatschappij “IJzergieterij de Prins van Oranje” te ’s-Gravenhage.
De palen werden beschilderd met afwisselend zwarte en witte ringen en zodanig geplaatst dat in de grenslijn staande steeds minstens twee palen zichtbaar zijn. De palen werden genummerd van I tot CXLIX. De Friese gemeentebesturen kregen volgens resolutie van 1 december 1895 opdracht om vóór 1 mei jaarlijks rapport uit te brengen over de toestand van de palen en bij urgentie zelfs onmiddellijk. Zij moesten tevens bevorderen dat het vrije zichtveld tussen de palen niet door struikgewas, bomen of anderszins zou worden belemmerd. Zij moesten ook toezien op het ‘ontblooten’ van de plint. De palen zouden om de vier jaar opnieuw worden beschilderd, te beginnen in 1899 voor de eerste maal op kosten van de provincie Drenthe. Ook Drenthe droeg de onderhoudstaken op aan de gemeenten.

Posted in de Oude Willem, Greinspoaltie, Wateren, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie LXXIII an de Olde Willemsweg

Greinspoaltie LXXIII (nummer 73) op de grens tussen de provincie Drente en de provincie Friesland en daarmee op de grens van de gemiente Deever steet in de baarm van de Olde Willemsweg an de kaante van de Tilgröppe. Dus op de foto ligt het zichtbare deel van de Olde Willemsweg in de provincie Friesland.
De redactie van het Deevers Archief heeft bijgaande kleurenfoto gemaakt op 21 november 2014.
Ook dit roestgevoelige gietijzeren greinspoaltie bevindt zich in een uitstekende staat van onderhoud. Het greinspoaltie is helaas wel bereikbaar met de auto.
Op ut greinspoaltie moet het wapen van de provincie Friesland an de Dreinse kaante van de greinse zijn te zien en moet het wapen van de provincie Drente an de Freese kaante van de greinse zijn te zien. Dat is bij greinspoaltie LXXIII (nummer 73) wel het geval.
De redactie van het Deevers Archief zou bijzonder graag zien dat nadat de laatste menselijke bewoners uit dit aanstaande natuurcultureluurlandschap deur Stoatsbosbeheer bint wegeknoojd, dan deze asfaltweg wordt opgebroken en wordt veranderd in een soort van saandweg. De Hoge Heren Van De Voorkant Van Het Grote Zoveel Mogelijk Wegen Verharden Gelijk Van De Gemiente Deever hebben in het verleden te veel wegen opgeofferd aan het niet-duurzame snelle autoverkeer.

Posted in de Oude Willem, Erfgoed, Greinspoaltie | Leave a comment

Greinspoaltie XLVII op dezelfde plaats herplaatst

In de Olde Möppeler (de Meppeler Courant) van 30 juli 2012 én vervolgens in het Dagblad van het Noorden van 1 augustus 2012 verscheen ongeveer hetzelfde volgende mini-berichtje.

ZORGVLIED – Grenspaal op nieuwe plaats
De gerestaureerde grenspaal is herplaatst op de oude landweer bij de Willingehoek van camping Groot Bartje in Zorgvlied. De grenspaal is onder het puin vandaan gehaald. Henk Schurer doopte op de historische grens tussen Elsloo en Zorgvlied de paal met water uit de Linde. De vinder van de paal, Hans Salverda, werd als voogd van de paal benoemd. Met het vinden van de paal wordt de historische grens tussen Friesland en Drenthe zo langzamerhand weer zichtbaar.

In het Dagblad van het Noorden van 1 augustus 2012 verscheen het nagenoeg zelfde volgende mini-bericht.

ZORGVLIED – Historische grenspaal tussen Drenthe en Friesland
De gerestaureerde paal die de historische grens markeert tussen Friesland en Drenthe, is op de oude landweer bij de Willingehoek in Zorgvlied herplaatst. Op de historische grens tussen Elsloo en Zorgvlied werd de paal gedoopt met water uit de Linde. Vinder Hans Salverda werd als voogd van de paal benoemd. Door de herplaatsing van de paal wordt de historische grens tussen Friesland en Drenthe langzaam weer zichtbaar.

Aantekeningen van de redactie van het Dievers Archief
De schrijver van de veel op elkaar lijkende mini-berichten gebruikt de term ‘historische grens’, echter om de ligging van deze grens is in het verleden nooit enige strijd geweest, in feite gaat het om een grenspaal op de kunstmatige scheidingslijn tussen twee bestuurlijke eenheden, te weten de provincie Friesland en de provincie Drenthe.
Grenspalen worden in elk geval geplaatst op het punt waar de grens een knik maakt, zo ook de grenspalen tussen de provincies Friesland en de provincie Drenthe in de gemiente Deever. Van oudsher moet bij de ene grenspaal de volgende grenspaal te zien zijn.
Het artikel geeft niet aan om welke grenspaal het gaat, maar het is waarschijnlijk dat het hier om grenspaal XLVI (grenspaal 46) gaat.

De heer Harry ten Veen reageerde op 9 april 2019 als volgt.
Goedemiddag.
Ik kijk weleens op de site vanwege de grenspalen.
Dat is mijn grootste interesse.
Bij de herplaatsing van deze grenspaal was ik aanwezig.
Ik heb ook veel foto’s.
Het nummer van de grenspaal is 47.
Dat is absoluut juist.
Het filmpje dat te vinden is op http://www.gemeentediever.nl/dorpen/zorgvlied/index.html (even naar beneden scrollen) is trouwens van mij.
Groet, Harry ten Veen.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief van 9 april 2019
De redactie is de heer Harry ten Veen bijzonder erkentelijk voor zijn reactie.
De redactie heeft in de titel van het bericht het romeinse nummer XLVI (nummer 46) gewijzigd in het romeinse nummer XLVII (nummer 47).
De redactie verwijst ook naar het bericht Paal maakt oude grens zichtbaar in de digitale krant Nieuwe Ooststellingwerver.
De redactie is wel op zoek naar een oude kaart waar op de grens tussen de provincie Drenthe en de provincie Friesland alle grenspalen met hun nummer staan ingetekend.

Posted in Greinspoaltie, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie XLVI ten noorden van de Verwersweg

In de knik van de grens tussen de gemiente Ooststellingwaarf in de provincie Friesland en de gemiente Deever in de provincie Drente iets ten noorden van de Verwersweg op Zorgvlied staat het zwart-wit-geschilderde goed onderhouden gietijzeren provinciale greinspoaltie met nummer XLVI (nummer 46).
De redactie van het Deevers Archief heeft de twee bijgaande kleurenfoto’s van dit greinspoaltie in de middag van woensdag 19 september 2018 gemaakt. De redactie stond daarvoor met toestemming van de eigenaar in een weiland in Friesland.
De redactie schat in dat minder dan 1 ‰ van alle inwoners van de gemiente Deever dit greinspoaltie ooit heeft gezien.
Op een greinspoaltie hoort het wapen van de provincie Drente aan de Friese kant van de grens te staan en hoort het wapen van de provincie Friesland aan de Drentse kant te staan. Dat is bij greinspoaltie met het nummer XLVI (nummer 46) wel in orde.
De redactie is vastbesloten van alle 40 greinspoalties op de grens tussen de gemiente Ooststellinwaarf in de provincie Friesland en de gemiente Deever in de provincie Drente een zelf gemaakte foto in het Deevers Archief op te nemen.

Posted in Erfgoed, Greinspoaltie, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie LXXV op de greinse bee’j de Tilgröppe

Paaltje LXXV (dat wil zeggen paaltje 75) op de grens tussen Friesland en Drenthe staat langs de Tilgröppe daar waar de grens vanuit het noordoosten gezien een knik van vijfenveertig graden maakt. Dus het paaltje staat aan de Drentse kant van de Tilgruppe. Ook dit roestgevoelige gietijzeren paaltje bevindt zich in een uitstekende staat van onderhoud. Het paaltje is alleen te voet of op een bergfiets bereikbaar.
De redactie van het Deevers Archief heeft deze foto gemaakt op 21 november 2014.

Posted in de Oude Willem, Greinspoaltie, Tilgröppe | Leave a comment

Greinspoaltie LXXIV bee’j de Tilgröppe

Paaltje LXXIV (dat wil zeggen paaltje 74) op de grens tussen Friesland en Drenthe staat bij de Tilgröppe daar waar de grens vanuit het noordwesten gezien een knik van vijfenveertig graden maakt. Paaltje 74 staat op korte afstand van paaltje 75. De twee paaltjes markeren het schuine stukje tussen de haaks op elkaar staande noordwestelijk en noordoostelijke grens. Tussen paaltje 74 en paaltje 75 ligt de Tilgröppe. Ook dit roestgevoelige gietijzeren paaltje bevindt zich in een uitstekende staat van onderhoud. Het paaltje is alleen te voet via een weiland bereikbaar.
De redactie van het Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 21 november 2014.

Posted in de Oude Willem, Greinspoaltie, Tilgröppe | Leave a comment

Grenspaal LIV bij de Appelschaseweg-Canada

De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig grenspaaltjes op de grens van de gemiente Deever die tevens grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LIV (grenspaaltje 54) staat ten westen van de Appelschaseweg-Canada.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op woensdag 19 september 2018.
De redactie toont hier een stukje van een topografische kaart uit omstreeks 1932. Op dit stukje kaart zijn de nummers van enige Drents-Friese grenspaaltjes aangegeven, waaronder greinspoaltie 54 (grenspaaltje 54).
De Hoge Heren Van De Voorkant Van Het Gelijk Van De Gemeente Ooststellingwerf hebben helaas pal naast het fraaie goed onderhouden gietijzeren grenspaaltje een vreselijk storend en schreeuwerig propagandabord neergezet. Het bord staat nog net niet in de gemiente Deever. Maar moet wel worden geëlimineerd.
Gelukkig is de tekst op het bord niet in het Fries weergegeven, dat zou niet zo aardig zijn voor de bewoners van de gemeente Ooststellingwerf die ut Stellingwaarfs nog spreken. Ut Stellingwaarfs (het Stellingwerfs) is geen Nederlands dialect maar een Nedersaksisch dialect dat alleen nog door ouderen wordt gesproken in met name de kleine kernen van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.
De redactie wil van elk van de negenendertig grenspaaltjes, te weten grenspaaltje XLI (grenspaaltje 41) tot en met grenspaaltje LXXIX (grenspaaltje 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen.
De redactie nodigt bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van grenspaaltjes en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een grenspaaltje is gemaakt.

Posted in de Olde Willem, Erfgoed, Greinspoaltie, Wateren, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie XLIX an de Monden op Zorgvlied

Paaltje XLIX (je mag blijkbaar ook IL en XXXXVIIII schrijven) (dat wil zeggen paal 49) op de grens tussen Friesland en Drenthe staat bij het paaltje waaraan het straatnaambordje ‘De Monden’ is bevestigd.
Het gegalvaniseerde paaltje staat op kosten van de gemeente Westenveld in het gebied van de gemiente Deever op ongeveer 10 cm van de grens. Daar komt de gemeente Ooststellingwerf mooi mee weg. Ook dit roestgevoelige gietijzeren paaltje bevindt zich in een uitstekende staat van onderhoud. Het paaltje is helaas ook bereikbaar met de auto.
De redactie van het Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 21 november 2014.

Posted in Greinspoaltie, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie XLV an de südkaante van de Verwersweg

In 1886 werden de gemeenten op de grens van Friesland en Drente gevraagd het tracé en de markering van de grens te controleren. In 1894 zijn 147 gietijzeren palen op de grens tussen Friesland en Drente geplaatst.
De zwart-witte paaltjes staan ongeveer 60 cm boven het maaiveld en een even groot deel van de paal zit onder de grond. De palen stonden gemiddeld 500 meter uit elkaar en staan op oude kaarten als GP met een getal aangegeven.
Op een grenspaaltje staat het wapen van Friesland aan de Drentse kant van het paaltje en staat het wapen van Drente aan de Friese kant van het paaltje. Zo te zien is dat bij grenspaaltje XLV (grenspaal 45) wel in orde.
De redactie van het Deevers Archief heeft bijgaande kleurenfoto vroeg in het voorjaar op 9 april 2013 gemaakt.
Op de foto is grenspaal XLV (grenspaal 45) aan de zuidzijde van Verwersweg op Zorgvlied te zien.

Posted in Greinspoaltie, Zorgvlied | Leave a comment

Greinspoaltie XLIV an de südkaante van de Verwersweg

In 1886 werden de gemeenten op de grens van Friesland en Drenthe gevraagd het tracé en de markering van de grens te controleren. In 1894 zijn 147 gietijzeren grenspalen geplaatst. Veertig van deze grenspalen staan op de grens van de gemiente Diever en de gemiente Ooststellingwaarf.
De zwart-wit geverfde grenspaaltjes staan ongeveer 60 cm boven het maaiveld en een even groot deel van de paal zit onder de grond. De palen stonden gemiddeld 500 meter uit elkaar en staan op oude kaarten als GP (grenspaal) met een getal aangegeven.
Grenspaal XLIV (grenspaal 44) staat bij een sloot (een grensslootje) een paar honderd meter ten zuiden van de Verwersweg op Zorgvlied te zien. Het gietijzeren en roestgevoelige paaltje zit in april 2013 keurig in de verf, het lijkt alsof het paaltje in 2012 of 2013 een verfbeurtje heeft gehad. In september 2018 vertoonde de bovenkant van het paaltje al weer enige roeststrepen.
Het is wel zaak het Deeverse aarfgood goed te onderhouden !
Op de twee kleurenfoto’s is op de achtergrond de Verwersweg te zien. De grens loopt aan de linkerkant van de sloot.
Het kan zijn dat ‘grenzen’ van invloed zijn op de inrichting van het cultuurlandschap, zeg maar het aanharken van de uithoeken van de gemiente Deever.
De redactie van het Deevers Archief heeft de eerste foto gemaakt op 9 april 2013, in het vroege voorjaar, met water in de sloot, met bomen zonder bladeren.
De redactie van het Deevers Archief heeft de tweede foto gemaakt op woensdag 19 september 2018, in de late zomer, zonder water in de sloot, met bomen met bladeren.

Posted in Erfgoed, Greinspoaltie, Zorgvlied | Leave a comment

39 poalties langs de greinse mit Freeslaand

Het is vanuit historisch oogpunt van belang te weten waar de grens tussen de gemeente Diever en Friesland ligt. Gelukkig hoeft de redactie van het Deevers Archief niet zelf overal langs de nogal uit rechte stukken bestaande grens te banjeren om de grenspalen op te zoeken en op de foto te zetten, enig banjeren door de gegevens in webstees via het internet biedt al wat uitkomst.

In de webstee Varenius.nl op het internet is een en ander te lezen over de grensafbakening van Friesland met Drenthe en Overijssel in de 19de en 20ste eeuw.

De webstee frdrenthe.blogspot.nl biedt bijzonder interessante gegevens over de grenspalen tussen Drenthe en Friesland, waaronder veel grenspalen tussen de gemiente Deever en de provincie Friesland, na het aanklikken van de koppeling en het openen van het scherm wel even een flink eind naar beneden ‘scrollen’ (wie weet het juiste Nederlandse werkwoord ?).
In de webstee Panoramio.com zijn ook afbeeldingen en plaatsen te bekijken van greinspoal’n op de greinse van de gemiente Deever en de provincie Friesland.

In de webstee lc.nl van de Leeuwarder Courant verscheen op 22 september 2011 het volgende bericht:
Grenspaaltjes Friesland-Drenthe gerestaureerd
ZORGVLIED – Met de herplaatsing van grenspaal 49 op de Fries-Drentse grens bij Zorgvlied is een restauratieproject van de provincie Fryslân voltooid. Van de 148 gietijzeren palen die de grens sinds 1894 afbakenden, waren er nog 51 over. Deze zijn allemaal opgeknapt. Beide provinciewapens zijn op de paaltjes te zien.

De grens tussen de gemeente Diever en de provincie Friesland is gemarkeerd door de volgende grenspalen:
Greinspoaltie XLI (greinspoaltie 41):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een kleurenfoto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLII (greinspoaltie 42):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLIII (greinspoaltie 43):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLIV (greinspoaltie 44):
Dit paaltje staats iets ten zuidzuidwesten van greinspoaltie XLIV (grenspaal 45).
Zie het betreffende bericht met foto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLV (greinspoaltie 45):
Dit paaltje staat in de berm aan de zuidzijde van de Verwersdijk op Zorgvlied.
Zie het betreffende bericht met kleurenfoto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLVI (greinspoaltie 46):
Dit paaltje staat aan de noordzijde van de Verwersweg op Zorgvlied.
Zie het betreffende bericht met kleurenfoto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLVII (greinspoaltie 47):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie XLVIII (greinspoaltie 48):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie IL (greinspoaltie 49):
Dit paaltje staat aan de Monden op Zorgvlied, daar waar de grens de weg kruist.
Zie het betreffende bericht met kleurenfoto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie L (greinspoaltie 50):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LI (greinspoaltie 51):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LII (greinspoaltie 52):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LIII (greinspoaltie 53):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LIV (greinspoaltie 54):
Dit paaltje staat aan de westzijde van de Appelschaseweg-Canada.
Zie het betreffende bericht met kleurenfoto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LV (greinspoaltie 55):
Dit paaltje staat aan de oostzijde van de Appelschaseweg-Canada.
Zie het betreffende bericht met drie kleurenfoto’s elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LVI (greinspoaltie 56):
Dit paaltje staat aan het Ekingerpad aan de oostzijde van de Appelschaseweg-Canada.
Zie het betreffende bericht met twee kleurenfoto’s elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LVII (greinspoaltie 57):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LVIII (greinspoaltie 58):
Dit paaltje staat aan het aan het Aekingerpad nabij fietsknooppunt 82 te Elsloo.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59):
Dit paaltje staat iets ten westen van de Greinspoele
Zie het betreffende bericht met vijf kleurenfoto’s elders in het Deevers Archief.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LX (greinspoaltie 60):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LX1 (greinspoaltie 61):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXII (greinspoaltie 62):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXIV (greinspoaltie 64):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXV (greinspoaltie 65):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXVI (greinspoaltie 66):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXVII (greinspoaltie 67):
Dit paaltje staat bij fietsknooppunt 61 in de Olde Willem.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXVIII (greinspoaltie 68):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXIX (greinspoaltie 69):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXX (greinspoaltie 70):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXI (greinspoaltie 71):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXII (greinspoaltie 72):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXIII (greinspoaltie 73):
Dit paaltje staat waar de grens de Oude Willemsweg kruist.
Zie het betreffende bericht met foto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXIV (greinspoaltie 74):
Dit paaltje staat bij de Tilgröppe, aan de noordwestkant ervan.
Zie het aparte bericht met foto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXV (greinspoaltie 75):
Dit paaltje staat bij de Tilgröppe, aan de noordoostkant ervan.
Zie het aparte bericht met foto elders in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXVI (greinspolaltie 76):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXVII (greinspoaltie 77):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXVIII (greinspoaltie 78):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van dit paaltje is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.
Greinspoaltie LXXIX (greinspoaltie 79):
De gegevens van dit paaltje moeten nog worden uitgezocht.
Een foto van deze paal is nog niet opgenomen in het Deevers Archief.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
De redactie nodigt bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met een afbeelding en een juiste beschrijving van de positie van de grenspalen, waarvan de gegevens nog niet zijn opgenomen.

Posted in de Oude Willem, Erfgoed, Greinspoaltie, Wateren, Zorgvlied | Leave a comment