Category Archives: Ringsteken

Ut ringstikk’n in Deever is ech gien tradisie

In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 1 juni 2012 verscheen het volgende korte bericht.

DieverRingsteken in de Hoofdstraat
De jaarlijkse ringsteekwedstrijd in het centrum van Diever vindt plaats op zaterdag 9 juni. Er wordt om 19.00 uur begonnen met een rondrit door Diever. De wedstrijd ringsteken wordt gehouden in de Hoofdstraat van Diever en begint om 19.30 uur.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Is de jaarlijkse wedstrijd ringsteken in Deever hard op weg een jarenlang voortdurende gewoonte -dat wil zeggen een traditie- te worden ? Dat zal toch niet waar zijn ?
De redactie zou graag willen weten: sinds welk jaar en hoeveel jaren aaneengesloten deze wedstrijd al is gehouden ?
Wie heeft gegevens ? Wie heeft krantenknipsels ? Wie heeft foto’s van het ringsteken ?
De redactie publiceert graag uw inbreng.

Posted in Cultuur, Ringsteken, Traditie | Leave a comment