Ee’m middageet’n in de kaamp op de Oeren

In het Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant verscheen op 26 juli 1905 het navolgende korte bericht over oefeningen van de landweer in de gemeente Diever.

Leeuwarden, 24 Juli.
De twee bataljons van het 9e regiment infanterie alhier gaan morgenvroeg per extra-trein, ter sterkte van 26 officieren en ongeveer 800 onderofficieren en manschappen naar Steenwijk, om vandaar naar Diever te marcheeren, waar zij het in gereedheid gebrachte kamp zullen betrekken voor het houden van bataljons- en velddienstoefeningen.
Met het bevel in de legerplaats is belast de majoor M.W. de Vries, commandant van het 1e bataljon van het Regiment.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Middenstanders, vroeger werden ze neringdoenden genoemd, tegenwoordig worden ze ondernemers genoemd, uit de omgeving van het soldatenkamp op de Oeren beseften dat ze met zo’n grote groep soldaten op oefening kansen hadden enig geld te verdienen aan de verkoop van ansichtkaarten van het legerkamp.
Bijgaand afgebeelde ansichtkaarten uit 1906 zijn exemplaren van een redelijk groot aantal verschillende in 1906, 1907 en 1908 uitgegeven ansichtkaarten van het militaire zomeroefenkamp op de Oeren. Het is de bedoeling van de redactie in ut Deevers Archief steeds meer van deze ansichtkaarten te tonen. Zo mogelijk alle in die jaren uitgegeven ansichtkaarten. Het verschil tussen beide afgebeelde ansichtkaarten is dat op een van de twee ansichtkaarten de naam van de uitgever staat vermeld: M. Bolkestein, Meppel
Afbeeldingen 2-1 en 2-2
Deze kaart is op 19 september 1906 verstuurd naar mejuffrouw A. Oenema, per adres den heer Arnold, Klanderij, Leeuwarden. De afzender was H.O., negende regiment, eerste bataljon, derde compagnie, kamp te Diever. De kaart is op 20 september 1906 gestempeld in Leeuwarden. De redactie heeft niet kunnen achterhalen wie mejuffrouw A. Oenema was en wie de afzender H.O. was.
Afbeeldingen 3-1 en 3-2
Deze kaart is in 1906 verstuurd naar mejuffrouw S. de Jong, per adres den weledelen heer S. de Jongj, Hijlaard – Friesland. De afzender is A. de Jong. De redactie heeft niet kunnen achterhalen wie mejuffrouw S. de Jong was en wie de heer A. de Jong was. wie de afzender H.O. was.

Abracadabra-1444
Afbeelding 2-1 – Voorkant

Afbeelding 2-2 – Adreskant van afbeelding 2-1

Afbeelding 3-1 – Voorkant

Afbeelding 3-2 – Adreskant van afbeelding 3-1

This entry was posted in Ansichtkoate, de Kaamp op de Oeren, Wapse. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *