De publieke vukoop van ut laandgood Zorgvliet

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 6 januari 1912 verscheen de volgende advertentie over de publieke verkoop van het Landgoed Zorgvlied van de weduwe en kinderen van mr. Lodewijk Guillaume Verwer, die op 8 november 1910 op Zorgvliet was gestorven.

Publieke Verkoping Landgoed Zorgvlied te Diever en Vledder
Bij inzate op dinsdag 9 januari 1912 en bij palmslag op dinsdag 23 januari 1912, telkens des middags om 1 uur, zal ten verzoeke van mevrouw de weduwe en erven den weledelgestrenge heer mr. L.G. Verwer, in het Hotel Nanninga te Assen, publiek worden verkocht:
Het Landgoed Zorgvlied te Diever en Vledder gelegen, bestaande uit diverse villa’s, boeren- en burgerbehuizingen, groenlanden, bouwlanden, bosschen en heideveld, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 250 hectare.
Het landgoed is zeer gunstig gelegen, zeer wildrijk en bijzonder geschikt voor een sanatorium.
Het geheel zal worden geveild in 42 percelen, alles uitvoerig omschreven in verkoopboekjes, die met kaarten der perceelen te verkrijgen zijn bij ondergeteekenden notaris.
De villa’s zijn alle werkdagen te bezichtigen van 2-4 uur, op vertoon van een bewijs, te bekomen bij ondergeteekende.
Aanwijs der perceelen geschiedt dagelijks door den heer B. Lippus te Zorgvlied.
D.A.M. de Fremery, notaris te Assen.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie is bijzonder benieuwd of de verkoopboekjes van de 42 percelen bewaard zijn gebleven. In die boekjes moet een schat aan historische gegevens zijn te vinden.

This entry was posted in Landgoed Zorgvliet, Lodewijk Guillaume Verwer. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *