Ut huus van tummerman Henduk Niesing in de snee

Mevrouw Geke Hummel stelde een goede scan van de hier afgebeelde zwart-wit foto van enige huizen an de Brinkstroate in Deever voor publicatie in ut Deevers Archief ter beschikking. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Geke Hummel bijzonder erkentelijk voor dit mooie fragmentje uit het verleden van en in de gemiente Deever.

De hier afgebeelde foto is gemaakt op een winterse dag in de sneeuw in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De fotograaf stond op de Vlasstroate en fotografeerde drie huizen an de Brinkstroate. De redactie weet niet wie de foto heeft gemaakt, maar vermoedt dat het een lid van de familie Hendrik Nijzingh is geweest.

In het huis aan de linkerkant woonde in die jaren gemeentesecretaris Jan Boesjes met zijn gezin. De redactie heeft in de openbare bronnen nog steeds geen gegevens over Jan Boesjes gevonden. Met wie was hij getrouwd ? Wie waren zijn kinderen ?
De redactie weet wel dat Jan Boesjes niet alleen secretaris van de gemiente Deever was, maar dat hij ook secretaris van het overgrote deel van de verenigingen in Deever was. Had Jan Boesjes van zijn hobby zijn werk gemaakt of had hij van zijn werk zijn hobby gemaakt ?

In het huis daarnaast woonde timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh, zijn vrouw Jentje Bloelens en kinderen. Hendrik Nijzingh heeft deze woning zelf gebouwd en is daar in 1932 gaan wonen met zijn vrouw en kinderen Janna (geboren op 6 maart 1930, overleden op 18 januari 2023 in Dwingel), Geesje (geboren op 5 maart 1931), Anne (geboren op 26 augustus 1932). Hendrikje is hier op 3 oktober 1933 geboren, zij is op 20 maart 2023 overleden in Deever. Mans is hier op 17 februari 1940 geboren.

De redactie weet niet wie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in het huis naast het huis van Hendrik Nijzingh woonde, dat wil zeggen het huis aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet dat wel ?

Op de hier afgebeelde kleurenfoto uit juni 2021 is aan de rechterkant een huisje te zien. Dat huisje is het laatst door timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh gebouwde huis. Dat huisje bouwde hij in 1967/1968 voor zichzelf en zijn vrouw, om daar na zijn pensionering te gaan wonen  Hij heeft er helaas nog geen jaar gewoond. Hij is overleden op 12 mei 1969 in Deever. Het huisje wordt nu bewoond door Geke Hummel, kleindochter van Hendrik Nijzingh en Jentje Boelens.
De redactie zal te gelegener tijd een door hemzelf gemaakt foto van het hier getoonde dorpsgezicht aan dit bericht toevoegen.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
© https://www.google.com/maps – opname van juni 2021.

This entry was posted in Bedrief, Brinkstroate. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *