Category Archives: Digitale tijdperk

Woon’n an de Peperduurstroate in Deever

Het op dinsdag 24 oktober 1967 geopende nieuwe gebouw voor de Boer´nlienbaank an de Peperstroate in Deever is na een gebruiksduur van 55 jaar in 2022 door digitalisering en internetisering van de R.A.B.O.-bank met geschwinde spoed en in gestrekte draf verlaten en wordt omgebouwd tot appartementengebouw.
R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankgebouwen Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankbezoekers Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankmedewerkers Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankbereikbaarheid Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Boeren Op.
In het gebouw komen acht huurappartementen voor de peperdure vrije sector. Dus de toewijzing van de appartementen zal niet gebeuren door een sociale woningbouwcorporatie, die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs.
De lompe en hoge voorgevel van het gebouw van de Boerenleenbank paste al vanaf 1967 helemaal niet bij de uitstraling van de brink van Deever en zal na de foeilelijke verbouwing en het toevoegen van die grote dakkapel nog lomper ogen en nog minder passen bij de brink van Deever. En zo zal de kwaliteit van de toch al niet-echt-saksische brink van Deever flink achteruit sukkelen.

Afbeelding 1
Dit is de aanblik van de voorkant van de Boer´nlienbaank an de Peperstroate na de verbouwing.
Afbeelding 2
De redactie van ut Deevers Archief heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op woensdag 17 mei 2023
Afbeelding 3
De redactie van ut Deevers Archief heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op dinsdag 14 april 2023.
Afbeelding 4
© https://www.google.com/maps, deze opname is gemaakt in mei 2016.

Posted in Boer’nlienbaank, Digitale tijdperk, Peperstroate | Leave a comment

De opkomst van ut internet in de gemiente Deever

De redactie van ut Deevers Archief vindt bij het digitaliseren van zijn papieren archief (papier scannen en vervolgens selectief in de oud-papier-bak gooien) bestaande uit vooral veel dozen en veel mappen en veel ordners met veel foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels, reclamemateriaal, folders, en zo voort, en zo voort, en zo voort, uut de gemiente Deever zo nu en dan een document waarvan de redactie het de moeite waard dit te tonen aan de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief. De redactie vond in ut Deevers Blattie van 22 april 1999 op bladzijde 1 bijgaand afgebeelde advertentie.

Kennismaken met internet
Wat is nu precies internet ? Hoe ‘surf’ je ermee de wereld over ? Wat zijn nu precies hyperlinks, bookmarks, homepages en het world wide web ? Hoe correspondeer je via e-mail ? Kortom: wilt u meer weten over wat u kunt met internet ?
De bibliotheek geeft u de kans.
De openbare bibliotheek Diever biedt u een introductiecursus internet. In drie dagdelen ontdekt u de vele mogelijkheden van dit medium.
Tijdens de cursus hebt u de beschikking over een eigen computer.
De cursusdata in Diever zijn: maandag 17-5, 31-5 en 7-6 ’s morgens van 9.30 tot 12.00 uur.
Indien er veel belangstelling is wordt er een extra cursus georganiseerd.
De kosten van de cursus zijn f. 95,- voor leden van de bibliotheek en f. 125,- voor niet-leden, inclusief cursusmateriaal.
Verdere informatie en opgave in de openbare bibliotheek Diever, telefoon 0521-592915.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
In ut Deevers Archief mag aandacht voor de opkomst van ‘het internet’ in de gemiente Deever uiteraard niet ontbreken. Bijgaand weergegeven advertentie in ut Deevers Blattie van Japie van Goor laat zien dat het plaatselijke kenniscentrum met de naam Openbare Bibliotheek Diever een poging heeft gedaan de Deeversen een beetje mee te helpen bij het maken van de overgang naar het digitale tijdperk.
In 1993 werd het gebruik van het internet in Amerika voor het publiek opengesteld. Het gebruik van het internet nam vervolgens wereldwijd explosief toe. In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek en hadden de mensen die een ‘personal computer’ hadden zich het gebruik van het internet al eigen gemaakt.

Dus gesteld kan worden dat het plaatselijke kenniscentrum met de naam Openbare Bibliotheek Diever in 1999 bezig is geweest met een toch wel sympathieke achterhoede-actie. Uiteraard wilde de Openbare Bibliotheek Diever daar ook een leuke grijpstuiver aan overhouden, maar dat is begrijpelijk.
Als je aan de tegenwoordige slimme ‘slimme telefoon’ jeugd-generatie vraagt: ‘Wat is nu precies internet ? Weet je hoe over het internet kunt ‘surfen’ ? Weet je wat hyperlinks, bookmarks, homepages en het world wide web zijn ? Weet je hoe je via e-mail kunt corresponderen ?’, dan zal 95 % van die jeugdigen deze vragen met ‘nee’ beantwoorden. E-mail ? Veel te ingewikkeld en tijdrovend en ouderwets. We hebben toch ‘wi-fi’ ! We hebben toch een ‘databundel’ ! We hebben toch ‘social media’ !

Posted in Digitale tijdperk | Leave a comment

Ai’j neet mièèr sunder ut internet könt

De redactie van ut Deevers Archief is druk bezig met het digitaliseren (scannen) van zijn veel ruimte in beslag nemende papieren archief (papperrassies scannen en vervolgens die papperrassies in de container voor het oude papier gooien), bestaande uit vooral veel dozen en veel mappen en veel ordners met veel foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels, reclamemateriaal, folders uut de gemiente Deever, en zo voort, en zo voort, en zo voort.
Tot dit grote karwei behoort ook het digitaliseren (scannen) van oude jaargangen van ut Deeverse Blattie (Weekblad voor de gemeente Deever, Van Goor’s Blattie). De redactie vond bij het scannen van jaargang 1997 van ut Deevers Blattie op het voorblad van ut blattie van 18 september 1997 de hier afgebeelde geschiedkundig zeer waardevol geworden advertentie.

Openbare Bibliotheek
In de bibliotheek voordelig nader kennis maken met nieuwe media !

De gehele maand september staat de bibliotheek in het teken van nieuwe media. Het betreft hier een nadere kennismaking met internet en cd-rom. Na de introductie in april zijn er faciliteiten bijgekomen, zoals een cd-romserver, die de bibliotheek graag aan het publiek wil presenteren. Dit gebeurt onder de noemer Bi-point wat staat voor Bibliotheek Interactief.
Bi-point in de bibliotheek biedt u ook de mogelijkheid om tegen een zeer voordelig tarief van slechts f. 3,50 per half uur zelf met internet te werken. En als u de smaak van internet goed te pakken heeft, dan bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een 10-strippenkaart te kopen. Deze kost in september slechts f. 25,00 in plaats van f. 31,50.
op donderdag 25 september van 18.20 – 20.30 uur kunt u onder deskundige begeleiding gratis komen net-surfen. Ook kunt u dan alle vragen over internet en cd-rom stellen.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Ut Deevers Archief is een steeds groter wordende verzameling van flarden uit de geschiedenis van de voormalige gemiente Deever, zeg maar van gedigitaliseerde (gelukkig geen papieren) fragmenten uit het verleden van de voormalige gemiente Deever. Het omvat groeiende verzamelingen fragmenten van heel veel onderwerpen, zoals archeologie, bestuur, ontginning, landbouw, bosbouw, natuur, Zorgvlied, Wittelte, Wateren, Wapse, Oll’ndeever, Olde Willem, ’t Moer, Kalteren, Geeuwenbrug, Deeverbrogge, Deever. 
De redactie heeft de categorie met de werktitel ‘digitale tijdperk’ toegevoegd aan de niet-limitatieve lijst van onderwerpen uit het verleden van de gemiente Deever. Die categorie ontbrak nog.
De hier afgebeelde advertentie van de Openbare Bibliotheek van Deever laat zien dat deze diensten verlenende organisatie al in 1997 in de gaten begon te krijgen dat de computer en het internet ongekende snelle ontwikkelingen zouden gaan doormaken en onbegrensde mogelijkheden zouden gaan bieden, ook in de wereld van het papieren boek, en dat je maar beter bij kon blijven.
Bevroedde de Openbare Bibliotheek van Deever toen al dat alle aanwezige papieren boeken in de bibliotheek ook digitaal via het interntet beschikbaar zouden gaan komen ? Bevroedde de Openbare Bibliotheek van Deever toen al dat de bakens verzet moesten worden ? 

Posted in Digitale tijdperk | Leave a comment