De stoomwolspinnereeje wödde in 1912 vukogt

Na de oprichting in 1899 van de coöperatieve zuivelfabriek aan het Katteneinde in Deever kwam de particuliere stoomzuivelfabriek van Jan Frederik Hilkemeijer (geboren op 13 december 1858 te Nijensleek, overleden op 23 juni 1935 te Groningen) an de Deeverbrogge uiteraard zonder voldoende melk te zitten, vandaar dat hij in 1901 dit fabriekje ombouwde tot stoomwolspinnerij.
De stoomzuivelfabriek, later verbouwd tot stoomwolspinnerij, stond an de Deeverbrogge an de weg van de Deeverbrogge hen Deever, in het gebouw is later en is nog steeds de bouwmaterialenhandel van Concordia, tegenwoordig Bouwcenter Concordia, gevestigd.
In ut Deevers Archief is van twee ansichtkaarten, waarop de stoomwolspinnerij is te zien, een afbeelding opgenomen. Het betreft een afbeelding van een zwart-wit ansichtkaart uit 1906 en een afbeelding van een in 1911 gelopen zwart-ansichtkaart
In de Opregte Steenwijker Courant verscheen op 23 maart 1912 het navolgende bericht over de publieke verkoop van de gebouwen, de directeurswoning, de grond, de inboedel en de voorraden van de stoomwolspinnerij van de weledele heer Jan Frederik Hilkemeijer.

Dieverbrug – Meppel – Steenwijk.
Stoom-wolspinnerij enz.
M.G. Bon, Notaris te Dwingeloo zal op Zaterdag 23 Maart 1912, des namiddags te één ure bij inzet en op Woensdag 27 maart 1912 bij toeslag, des namiddags te 8 ure in het Veerhuis van den heer S. Benthem te Dieverbrug,
publiek verkoopen:
Het kapitale onlangs nieuw gebouwde fabrieksgebouw, annex directeurswoning, machinekamer, werk- en bergplaatsen, groot open terrein en daarnaast gelegen terrein, enzovoort, der stoomwolspinnerij, ververij, wasscherij en machinale handbreierij van den weledele heer J.F. Hilkemeijer, ter grootte van 76 aren en 40 centiaren, staande en gelegen te Dieverbrug, aan de Hoofdvaart Meppel-Assen en de in aanleg zijnde stoomtram, terwijl op woensdag 27 maart 1912, des voormiddags 10½ ure, in bovengenoemd veerhuis zullen worden verkocht: De voor enkele jaren nieuw aangeschafte, in uitstekenden staat verkeerende machinerieën, vaste en losse gereedschappen, enzovoort, waaronder voorkomende horizontale stoommachine van 12 p.k., ketel 11 m² vloeroppervlak, 6 atmosfeer, fabrikaat Sepp & Co., stoom- en andere pompen, drijfwerken en riemen, kapitale spinmachine (Selfactor met 360 spindels), een assortiment krempels, (drie) arbeidsbr. 150 cm, twijnmachine, 30 spindels, haspel, 18 spoelen, slijpmachine, duivel, 1 m, alle van het fabrikaat der Firma Schimmel & Co., Chemnitz, koperen ketels, diverse benoodigdheden, verder 32 machinale handbreimachines, spoelmachines, (6 spindels), spoelen, persen, mangel, hand- en toenaaimachines voor wollen goederen, gereedschappen, enzovoort, alsmede de voorraad kousen, sokken, ondergoederen, enzovoort, en tot amotie vier koobsen.
Hoogingen op gebouwen en terreinen tegen genot van 15% der hoogsommen, kunnen geschieden ten kantore van bovengenoemden notaris te Dwingeloo.
De kavelingen der gebouwen en gronden, zo ook de verschillende combinatiën, met en zonder machinerieën, zullen in den afzonderlijken catalogus der machinerieën vermeld worden, welke intijds verkrijgbaar is.
De gebouwen en terreinen zijn te zien iederen werkdag van 10 tot 4 ure en zondag voor de finale toewijzing, de machinerieën 23, 24, 25 en 26 maart en ’s morgens voor den verkoop.
De spinnerij heeft vele vaste clientele, terwijl door gunstige ligging aan weg en water de fabriek zeer geschikt is exportslachterij of groote ruimte behoevende inrichting.
Nadere inlichtingen verschaft bovengenoemde notaris, alsook Cornelis de Vlaming, beëdigd makelaar in machinerieën en metalen te Amsterdam, Vossiusstraat no. 42, telefoon 690 zuid.
Vertrek van de omnibus op 23, 24, 25 en 26 maart uit hotel De Kroon te Steenwijk half één.
Vertrek van de omnibus uit Dieverbrug vier uur.
Op de 27e half negen uit Steenwijk en 5 uur uit Dieverbrug.

This entry was posted in An de Deeverbrogge, Jan Frederik Hilkemeijer, Stoomspinnereeje, Wolspinnerij. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *