Kiender van de Witteler skoele in de somer van 1965

De redactie van ut Deevers Archief wil graag alle schoolfoto’s van alle scholen binnen de grenzen van de gemiente Deever in ut Deevers Archief tonen. In dit bericht is een foto uit 1965 opgenomen van de de openbare lagere school van Wittelte (de Witteler skoele).
De hier afgebeelde schooolfoto is ook gepubliceerd in Opraekelen 05/2, het papieren blad van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever.
In de zomer van 1965 zijn de leerlingen van de Witteler skoele met hun onderwijzers en begeleiders en de buschauffeur tijdens een schoolreisje (naar vliegveld Eelde en de speeltuin in Paterswolde?) op de foto gezet.
Het grote gezin van Hendrik Baaiman en Klaasje Velthuizen moest in het najaar van 1958 van de Peperstraat in Deever naar een huis aan de Wapserveenseweg in Wittelte. Elders in ut Deevers Archief is een foto van de Witteler skoele uit 1959 gepubliceerd, waarop Wolter, Theo, Klaasinus (Sinus), Albert (Appie) en Annigje (Annie, An) Baaiman zijn te zien. Op de hier afgebeelde foto, die gemaakt is in de zomer van 1965, zijn Albert (Appie), Annigje (Annie, An), Margje (Marrie), Lambert en Jacoba (Cobie) te zien.
Bij kinderen uit het gezin Baaiman zijn weinig foto’s aanwezig uit de tijd dat ze aan de Wapserveenseweg in Wittelte woonden. De redactie van ut Deevers Archief denkt ze een plezier te kunnen doen met de hier afgebeelde schoolfoto.
In het midden op de voorgrond zit buschauffeur Luchie Jan Smit uut Dwingel. Hij was in die tijd in dienst van touringcarbedrijf Van Echten in Ruinen. Het is niet bekend wat de bestemming was van het schoolreisje. Wie reageert ?
De zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief worden uitdrukkelijk gevraagd te reageren op de juistheid van de vermelde gegevens en zo mogelijk een verhaal te vertellen bij deze foto.


In de bovenste rij staan van links naar rechts de volgende leerlingen:

01.  Klaasje Oosterhof
Zij is geboren 10 februari 1953. Zij trouwde met Dirk Westerhof. Zij woont in Dwingel

02.  Bertha Berends
Zij is geboren op 31 juli 1952 in Wittelt. Zij trouwde met Egbert Warnders. Zij woont in Uffelte.

03.  Jans Tabak
Hij is geboren op 26 september 1953 in Wittelte. Hij trouwde met Tineke Koning. Hij woont in Beilen.

04.  Jacob Rozeboom
Hij is geboren op 24 juni-1953 in Oll’ndeever. Hij is overleden op 11 oktober 1969.

05.  Albert (Appie) Baaiman
Hij is geboren op 8 januari 1952. Hij is getrouwd met Josefien Smit. Hij woont in Steenwijk.

06.  Jan Roelof Stapel
Hij is geboren op 31 januari 1954 op ’t Moer. Hij is overleden op 13 december 2011. Hij was getrouwd met Marga Schoonvelde. Hij woonde in Havelte;

07.  Albert (Appie) Jongebloed
Hij is geboren op 10 januari 1952. Hij is getrouwd met Annie Wobben. Hij woont in Meppel.

08.  Tietje (Thea) Hunneman
Zij is geboren op 26 februari 1953 in Wittelte. Zij is getrouwd met Willem Willems. Zij woont in Uffelte.

09.  Jan Tabak
Hij is geboren op 7 oktober 1954. Hij is getrouwd met Siska Benniks. Hij woont in Groningen.

Tussen de onderste en de bovenste rij staan van links naar rechts de volgende leerlingen:

10.  Jan Krol
Hi is geboren op 26 maart 1957. Hij is getrouwd met Aly Meinder. Hij woont in Beilen.

11.  Jan Westerveen
Hij is geboren op 29 oktober 1957. Hij is getrouwd met Sita Karsten. Hij woont in Appelscha.

12.  Grietje Lensen
Zij is geboren op 8 mei 1954. Zij is getrouwd met Koop Zoer. Zij woont in Dwingel.

13.  Dinie Oosterhof
Zij is geboren op 24 december 1954. Zij is getrouwd met Hilbert Zoer. Zij woont in Dwingel.

14.  Egbert van de Berg
Hij is geboren op 17 maart 1954 in Wittelte. Hij is overleden op ….., . Hij woonde in Wittelte an de Wapserveenseweg.

15.  Gerrit Vrielink
Hij is geboren op 18 februari 1954. Hij is getrouwd met Trijntje Pekel. Hij woont in Havelte.

16.  Annigje (Annie, An) Baaiman
Zij is geboren op 3 augustus 1953. Zij is getrouwd met Pieter Schraal. Zij woont in Lelystad.

17.  Lidia Berends
Zij is geboren op 24 januari 1955. Zij is getrouwd met Lambertus Tiemes. Zij woont in Havelte;

18.  Jacoba (Cobie) Boerhof
Zij is geboren op 13 juli 1954. Zij is overleden op 23 mei 1989. Zij was getrouwd met Henk Schra. Zij woonde in Deever.

19.  Margje (Marie) Baaiman
Zij is geboren op …… Zij is getrouwd met Hilko Nijenbrink. Zij woont in Pesse.

De onderste rij wordt gevormd door de volgende volwassenen en leerlingen:

20.  Lina Berends-Poepe
Zij is geboren op 8 september …. Zij is overleden op ,,,,,, . Zii was getrouwd met Hendrik Berends. Zij woonde in Wittelte en in Deever.

21.  Engel Broer-van Delden
Zij was schooljuffrouw.
Zij is geboren op 12 mei 1923. Zij is overleden op …, . Zij was getrouwd met Luite (Lu) Wolter Broer. Zij woonde in Deever an de Kloosterstroate.

22.  Lambert Baaiman
Hij is geboren op 23 december 1956. Hij is getrouwd met Marja Pak. Hij woont in Kamerik.

23.  Jacoba (Cobie) Baaiman
Zij is geboren op 16 maart 1958. Zij is getrouwd met Kees Nap. Zij woont in Kamerik.

24.  Jan de Weerd
Hij is geboren op 5 oktober 1957. Hij is  etrouwd met Pietje Gerrits. Hij woont in Meppel.

25.  Annigje (Annie) Vrielink
Zij is geboren op 9 juni 1957. Zij is getrouwd met Geert Jaspers. Zij woont in Kallenkote;

26.  Janneke Berends
Zij is geboren op 5 juni 1957. Zij is getrouwd met Paul Hogerheyde. Zij woont in Dwingel.

27.  Chauffeur Luchie Jan Smit
Hij is geboren op 2 april 1936. Hij is getrouwd met Trijntje Oord. Hij woont/woonde in Ruinen.

28.  Wemmigje (Wemmie) Berends
Zij is geboren op 18 december 1957 in Wittelte. Zij is getrouwd met André van Eisden. Zij woont in Meppel.

29.  Peter Seggers
Hij is geboren op 22 oktober 1956. Hi is getrouwd met Marion Bralds. Hij woont in Groningen.

30.  Jacob Oost
Hij is  geboren op 18 maart 1958 in Wittelte. Hij is getrouwd met Lammie van Wester. Hij woont in Hoogeveen.

31.  Hendrik (Henk) Boer
Hij is geboren op 15 september 1957. Hij is niet getrouwd. Hij woont in Oll’ndeever..

32.  Lamminus Tabak
Hij is  geboren op 1 mei 1957. Hij is getrouwd met Anna Scholtens. Hij woont in Deever.

33.  Geertje Wuite
Zij is  geboren op 29 januari 1922 in Giethoorn. Zij is overleden op 26 maart 2020 in Groningen. Zij was getrouwd met Hendrik (Henk) Broer. Zij woonde in Wittelte en in Deever.

34.  Hendrik (Henk) Broer
Hij was hoofdmeester.
Hij is geboren op 26 augustus 1914. Hij is overleden op 1 februari 1996. Hij was getrouwd met Geertje Wuite. Hij woonde in Wittelte en in Deever.

This entry was posted in Opraekelen, Witteler skoele, Wittelte. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *