Kiender bee de legere skoele 4.0 an de Heufdstroate

In het in 1999 verschenen fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’  is als afbeelding 65 een afbeelding van een schoolfoto met kinderen van de lagere school an de Heufdstroate in Deever opgenomen. De afgebeelde foto is gemaakt op 18 juni 1934. In de tekst bij de afgebeelde foto is de naam van alle op de foto aanwezige kinderen vermeld. Een afbeelding van de betreffende bladzijde uit het fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is in dit bericht opgenomen.

65 – Diever – Openbare Lagere School – 18 juni 1934
Het schooljaar 1933-1934 van de O.L.S. aan de Hoofdstraat loopt ten einde en het is tijd voor een foto op het plein achter de school. Hier zijn alleen de leerlingen van groep III te zien. Deze groep wordt gevormd door kinderen met een achternaam, die begint met de letter K, L, M, N of O. In die tijd was er weinig geld voor het kopen van schoolfoto’s, en op die manier stonden alle schoolgaande kinderen uit één gezin op één foto.
Op de achterste rij staan van links naar rechts: Reinder Mones, Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Jan Monsieur, Jan Mulder Ezn., Jan Mulder Jzn. en Jan Mones.
Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien: Juffrouw Johanna Philippina Hatzmann en de jongens Harm Kuiper, Jacob (Japie) Monsieur, Bertus Ofrein, Willem Oostra (Willem Suker), Egbert Mulder (Eppie Bas), Johannes Mones, Johannes Kuiper en Gerrit Kuiper.
Op de derde rij staan van links naar rechts: Eltje Nijboer, Marie Ofrein, Eltje Kuiper, Albertje van der Laan, Klaasje Mulder, Roelofje Oost, Griet de Leeuw (met bril) en Geertje Oost.
Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien: Hilligje Oost, Ronkje van Nijen, Femmie Meintjes, meester Hendrikus Andries van Eisden, die van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van deze school was, Lammigje Oostra en Annigje van Nijen.
Op de onderste rij zitten van links naar rechts: Roelof Oostra, Jochem Noorman, Berend Oostra, Hendrikus Ofrein Hzn., Harm Mulder (met bril), Johannes van der Laan en Albert (Appe) Noorman.
Vooraan op de klinkers ligt Hendrikus Ofrein Fzn.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De hier afgebeelde foto is afkomstig uit de verzameling van wijlen Hilligje Oost. Zij staat op deze foto en zij wist de namen van de kinderen op deze foto.
De redactie ontving op 22 april 2023 van de heer Albert Oostra, zoon van Klaas Oostra en Anna Regerdina Groen enige gegevens van de kinderen Oostra  op de hier afgebeelde foto. De redactie is hem bijzonder erkentelijk voor deze waardevolle bijdrage.
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie helpen aan gegevens van andere kinderen op deze foto ?

Op de achterste rij staan van links naar rechts:

1.  Reinder Monis
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

2.  Klaas Oostra
Hij is geboren op 15 maart 1924 in Deever. Hij is overleden op 31 mei 1999 in Stienwiek. Hij trouwde op 20 mei 1953 in Deever met Anna Regerdina Groen. Hij was een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Hendrik Oostra, Willem Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
Zij woonden in een boerderij an de Voat iets ten zuiden van ut Hoarskut. Het adres van de boerderij was Vaart 226 te Geeuwenbrug, Deze boerderij is op zondag 8 april 1945 na een luchtaanval vanuit een geallieerd vliegtuig op een Duitse vrachtwagen met munitie, die verscholen stond onder de bomen voor de boerderij, zwaar beschadigd en afgebrand. De grond, waarop de boerderij stond, is nu in gebruik als weiland.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

3.  Hendrik Oostra
Hij is geboren op 18 maart 1921 in Deever. Hij is overleden op 15 juni 2005 in Havelte. Hij trouwde op 28 januari 1948 in Deever met Hendrikje Rozeboom. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra,  Willem Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

4.  Jan Monsieur
Hij is een broer van Jacob Monsieur, die ook op deze foto staat.
Hij is een zoon van lantaarnopsteker Jan Monsieur en Roelofje Wanningen.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

5.  Jan Mulder Ezn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

6.  Jan Mulder Jzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

7.  Jan Monis
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien:

8.  Juffrouw Johanna Philippina Hatzmann
Zij is geboren op 24 mei 1886 in Hoogersmilde.
Zij is overleden op 16 februari 1949 in Dwingel. Zij was toen 62 jaar oud.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

9.  Harm Kuiper
Hij is geboren op 13 januari 1924 in Deever. Hij is overleden op 30 juli 2011 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Sientje Martens.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

10.  Jacob (Jaap, Japie) Monsieur
Hij is geboren op 7 juli 1925 in Deever. Hij is overleden op 17 september 2008 in Beilen. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Roelie Echten. Hij heeft zijn hele leven gewoond an de Aachterstroate in Deever.
Hij is een broer van Jan Monsieur, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staat.
Hij is een zoon van lantaarnopsteker Jan Monsieur en Roelofje Wanningen.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

11.  Bertus Ofrein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

12.  Willem Oostra (Willem Suker)
Hij is geboren op 13 januari 1923 in Deever. Hij is overleden op 2 maart 1983 in Meppel. Hij trouwde op 22 april 1948 in Havelte met Trijntje Oostra. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

13.  Egbert Mulder (Eppie Bas)
Hij is geboren op 14 januari 1913. Hij is overleden op 8 december 1984. Hij is niet getrouwd geweest. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij was postbode. Hij was een van de Deeveses jagers. Hij heeft zijn hele leven an de Aachterstroate in Deever gewoond.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

14.  Johannes Monis
Hij is geboren op 23 oktober 1921 in Uffelte. Hij is overleden op 26 november 2001 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Annigje van Sleen. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewoond an de Kloosterstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

15.  Johannes Kuiper
Hij is geboren op 23 oktober 1927 in Deever. Hijn is overleden op 10 januari 1993. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

16.  Gerrit Kuiper
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Op de derde rij staan van links naar rechts:

17.  Eltje Nijboer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

18.  Marie Ofrein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

19.  Eltje Kuiper
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

20.  Albertje van der Laan
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

21.  Klaasje Mulder
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

22.  Roelofje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

23.  Griet de Leeuw (met bril)
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

24.  Geertje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien:

25.  Hilligje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

26.  Ronkje van Nijen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

27.  Femmigje (Femmie) Meintjes
Zij is geboren op 25 augustus 1926 in Deever. Zij is overleden op 22 mei 2013 in Groningen. Zij is een dochter van Jans Meintjes en Trijntje Bruggink. Zij was getrouwd met Arnoldus Dijkhuizen. Zij woonde op de Smilde. Zie de bijgevoegde overlijdensadvertentie in het Dagblad van het Noorden van 23 mei 2013.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

28.  Hendrikus Andries van Eisden
Hij is geboren op 5 mei 1899 in Steenwijkerwold. Hij is overleden op 13 oktober 1987 in Meppel.
Hij was van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van de legere skoele.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem..

29.  Lammigje Oostra
Zij is geboren op 23 augustus 1926 in Deever. Zij is overleden op 14 oktober 1985 in Meppel. Zij trouwde op 8 november 1951 in Deever met Wicher Greving. Zij is een dochter van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Zij is een zuster van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Willem Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

30.  Annigje van Nijen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

Op de onderste rij zitten van links naar rechts:

31.  Roelof Oostra
Hij is geboren op 6 september 1927 in Deever. Hij is overleden op 23 september 2017 in Steenwijk. Hij trouwde op 5 juni 1951 in Deever met Johanna Noorman. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Willem Oostra en Lammigje Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

32.  Jochem Noorman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

33.  Berend Oostra
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

34.  Hendrikus Ofrein Hzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

35.  Harm Mulder (met bril)
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

36.  Johannes van der Laan
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

37.  Albert (Appe) Noorman
Hij is geboren op 29 april 1928. Hij is overleden op 13 maart 1989. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Lammegien Vrieling.
Hij is onder meer de melkventer van de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever geweest.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

Vooraan op de klinkers ligt:

38.  Hendrikus Ofrein Fzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

This entry was posted in Alle Deeversen, Diever, ie bint 't wel ..., Legere skoele in Deever. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *