Un olde foto van de fumilie Pook an de Kruusstroate

De redactie van ut Deevers Archief kwam tijdens een argeloos rondje langs de velden tot zijn grote verrassing bijgaande fraaie sepiakleurige foto van het pand an de Kruusstroate in Deever, met in het voorhuis de kruidenierswinkel en het koffiehuis en met in het achterhuis het woonhuis van het echtpaar Hendrik (Henduk) Pook en Lammigje Wever. Hendrik (Henduk) Pook had zijn klompenmakerij in de schuur achter het huis.
Hendrik (Henduk) Pook is geboren op 6 november 1867 in Elp in de gemiente Westerbörk. Hij is een zoon van boer Jan Pook en Jantje Oost. Hij is overleden op 17 april 1922 op 54-jarige leeftijd in Deever. Zijn overlijdensakte vermeldt als beroep: klompenmaker. Lammigje Wever is op 7 maart 1869 geboren op ut Kastiel in Deever. Zij is een dochter van Harm Wever, beroep kuiper en Margje Fledderus. Zij is overleden op 3 januari 1946 in haar huis an de Kruusstroate in Deever. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. De redactie weet niet of hun grafsteen nog aanwezig is.
Hendrik (Henduk) Pook en Lammigje Wever trouwden op 7 april 1891 in Deever. Hun huwelijksakte vermeldt dat Hendrik Pook klompenmaker is.
Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Jantje, Margje, Jantina, Harm, Anna, Jan en Roelofje.
Jantje is geboren op 1 oktober 1891 in Oll’ndeever. Haar geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook arbeider is.
Margje is geboren op 3 december 1893 in Oll’ndeever. Haar geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook arbeider is.
Jantina is geboren op 24 mei 1897 in Deever. Haar geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook klompenmaker is.
Harm is geboren op 28 maart 1902 in Deever. Zijn geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook klompenmaker is.
Anna is geboren op 20 augustus 1906 in Deever. Haar geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook winkelier is.
Jan is geboren op 21 mei 1909 in Deever. Zijn geboorteakte vermeldt dat Hendrik Pook winkelier is.
Roelofje is geboren op 14 februari 1913 in Deever.
De redactie heeft nog niet uitgezocht op welk adres (in welke woning) het echtpaar in Oll’ndeever heeft gewoond. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief heeft daar kennis van ?  De heer Arjan Meijer reageerde op 1 maart 2021 als volgt: Hendrik Pook en Lammigje Wever hebben eerst in Oldendiever gewoond (nu Oldendiever 12), waar Jantje Oost, de moeder van Hendrik Pook, de weduwe van Jan Pook, woonde.
Het echtpaar vestigde zich na de bouw van hun huis tussen 1902 en 1905 in de Kruisstraat.
In het licht boven de rechter deur staat ‘Winkelier H. Pook’. Het rechter deel van het voorhuis was in gebruik als kruidenierswinkel. Let daarbij boven de winkeldeur op de reclame van de twee zelfs nu nog bekend klinkende merken Zebra Kachelglans en Reckitts Blauw.
In het licht boven de linker deur staat ‘Verlof H. Pook’. Voor het linker gedeelte had Hendrik Pook een alcoholvrij verlof. Daar was zijn koffiehuis gevestigd. Op zondag werd de ruimte gebruikt door bezoekers van de Griffemièrde Kaarke an de Kruusstraote die tussen de twee diensten in Deever bleven, omdat ze te ver weg woonden. Zij konden daar na de morgendienst koffie drinken en hun meegebrachte brood opeten. Per keer werd voor verblijf en koffie een paar centen per persoon betaald, natuurlijk werden die centen niet op zondag betaald, maar door de week.
Mensen die met koets, brikke of boerenkar ter kerke gingen, konden in de schuur achter het achterhuis hun paard stallen.
In de schuur achter het achterhuis was de toen enige klompenmakerij van het dorp Deever gevestigd.
De redactie weet het absoluut niet zeker, maar heeft het vermoeden dat de foto omstreeks 1909 is gemaakt en dat naast Hendrik Pook zijn twee kinderen Harm en Anna staan. Dit vermoeden blijkt niet juist te zijn. Volgens de heer Arjan Meijer: Op de foto staan zoon Jan en dochter Roelofje naast vader Hendrik Pook; ik denk dat de foto omstreeks 1917 is gemaakt.
Dit pand an de Kruusstroate in Deever is gepromoveerd tot een rijksmonumentje (voor zolang het duurt en voor wat het waard is, want je weet het met monumenten maar nooit) en is als volgt omschreven: Dubbel verdiepingloos woonhuis, thans in gebruik als winkel. Twee negentiende eeuwse bouwlichamen, elk onder pannengedekt schilddak; schoorstenen, staafankers, spatlijst. De gevels onder meer voorzien van lichtgetoogde deuren met bovenlicht en levensboom en lichtgetoogde zesruitsschuifvensters en rechtgesloten vijftienruitsschuifvensters.
Na de bouw van het pand tussen 1902 en 1905 was het licht boven de twee voordeuren niet versierd met een levensboom. Latere bewoners van het pand hebben het licht boven de twee voordeuren in de zestiger of zeventiger jaren van de vorige eeuw opgepimpt met een levensboom. De redactie heeft bijgaande kleurenfoto gemaakt op 16 september 2004.

De heer Arjan Meijer reageerde op 1 maart 2021 als volgt.
Uit het huwelijk van Hendrik Pook en Lammigje Wever zijn zeven kinderen geboren.
In 1913 is nog dochter Roelofje Pook geboren (zie ook het andere bericht in het Deevers Archief).
Op de foto staan zoon Jan en dochter Roelofje naast vader Hendrik Pook; ik denk dat de foto omstreeks 1917 is gemaakt.

Hendrik Pook en Lammigje Wever hebben eerst in Oldendiever gewoond (nu Oldendiever 12), waar Hendrik’s moeder Jantje Oost woonde.
Omstreeks 1896 zijn ze verhuist naar het Moleneinde in Diever. In de geboorteakte van de kinderen: Diever 124. Dit huis is inmiddels afgebroken en stond in de tuin van het huidige pand met adres Moleneinde 5. In dit huis woonden indertijd Lammigje’s ouders Harm Wever en Margje Fledderus, die toen naar Het Kasteel zijn verhuist.
Vervolgens (tussen 1902 en 1905) laten ze de woning aan de Kruisstraat bouwen (in de geboorteakte van de kinderen: Diever 117).

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie is de heer Arjan Meijer bijzonder erkentelijk voor zijn waardevolle reactie op het bericht. De heer Arjan Meijer is getrouwd met een kleindochter van Roelofje Pook, die op de hier afgebeelde sepia-kleurige foto staat.
De redactie heeft naar aanleiding van deze reactie waar nodig de tekst van het bericht aangepast.

This entry was posted in Alle Deeversen, Kruusstroate. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *