Category Archives: Communicatie

Deever op Dreef mit twee glasvezelnetwaark’n

In de webstee van de gemeente Westenveld verscheen in december 2020 het volgende ‘het is niet onze schuld’ persbericht over het aanleggen van twee gescheiden netwerken van glasvezel in de gemeente Westenveld.

Meerdere initiatiefnemers aanleg glasvezel in kernen Westerveld
Momenteel lopen er twee initiatieven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en Rendo Buitenaf Glasvezel.
De gemeente Westerveld is geen initiatiefnemer, maar is op basis van de telecomwet verplicht om medewerking te verlenen aan deze initiatieven. In een later stadium, bij vergunningverlening, kunnen we voorwaarden opleggen over het tracé en de locaties voor de schakelstations.
Op dit moment zijn we met beide aanbieders in gesprek om te bekijken of beide initiatieven bereid zijn om gebruik te maken van één tracé (twee kabels in één sleuf) zodat de overlast bij mogelijke aanleg wordt beperkt. Op basis van wetgeving mogen wij niet een van beide initiatieven afwijzen. Inwoners van de betreffende kernen maken zelf de keus of ze gebruik willen maken van een aansluiting, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie beschouwt het als een onontkoombare plicht te schrijven over recente ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de geschiedenis van de gemiente Deever. Want wat vorige maand in de gemiente Deever is gebeurd, dat is nu al geschiedenis. En de aanleg van toekomstbestendige netwerken van glasvezel voor snelle digitale communicatie in de gemiente Deever is een ontwikkeling die zeer zeker moet worden vastgelegd. Want communicatie met bijvoorbeeld de ontelbare spullen verkopende binnen- en buitenlandse webwinkels moet supersnel, zonder onderbreking en achterovergeleund op de bank kunnen verlopen en zal ongetwijfeld van invloed zijn op het voortbestaan van spullenverkopende neringdoenden in de gemiente Deever.
De redactie zag op maandag 19 april 2021 en donderdag 22 april 2021 in de Heufdstroate van Deever de voortgang van de aanleg van een netwerk van glasvezelkabel. Zie de bijgevoegde afbeeldingen.
Die uitsluitend Europese arbeidsmigranten van de aannemer waren druk en snel bezig met het opbreken van de zeer onlangs aangelegde peperdure nieuwe toekomstbestendige Deever-op-Dreef bestrating, het graven van sleuven, het aanleggen van de glasvezelkabel, het dichtgooien van de sleuven, het verdichten van het zand in de sleuven en het weer aanbrengen van de dan niet meer zo toekomstbestendige peperdure Deever-op-Dreef bestrating.
En dan te bedenken dat al die niet meer zo toekomstbestendige peperdure Deever-op-Dreef bestrating binnenkort moet worden opengebroken voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van een concurrerende ondernemer. Want de Hoge en Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van De Toekomstbestendige Onschuld I
n De Gemeente Westenveld zullen die tweede ondernemer via de regeltjes in de te verlenen vergunning ongetwijfeld en onontkoombaar dwingen het tracé van de eerste ondernemer te volgen.

Afbeelding 1
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op maandag 19 april 2021

Afbeelding 2
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op maandag 19 april 2021.
Afbeelding 3
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Afbeelding 4
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Afbeelding 5
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Posted in Communicatie | Leave a comment

Tillefoons in 1955 an de aandere kaante van de bos

Vanwege de vele hedendaagse mogelijkheden om zich via een draad of draadloos met elkaar in verbinding te stellen is het wel aardig om te zien dat op 21 maart 1955 op Zorgvlied, op Woater’n en in de Olde Willem slechts enige huizen waren aangesloten op het openbare telefoonnet. Het kengetal van Zorgvlied, Woater’n en de Olde Willen was 05212.

De aangeslotenen waren:
Telefoon 1
Gerrit Hielkema, Textielhandel en luxe autoverhuur, Zorgvlied 29.
Telefoon 2
Meinte Jan Boersma, Landbouw- en veeteeltbedrijf, Wateren 3.
Telefoon 3
Thijs Oenema, Landbouw- en veeteeltbedrijf, Wateren 4.
Telefoon 4
J…. R…. Doornbos, Landbouwer, Wateren 39.
Telefoon 6
Rijkspolitie, Post Zorgvlied van de groep Diever, woonhuis postcommandant, Zorgvlied 24a.
Telefoon 7
Weduwe A. Bigot, Landbouwonderneming ‘Het Oude Willemsveld’, Hoeve De Goede Weide
Telefoon 8
I. Hunse, Brood- en banketbakker, kruidenier, Zorgvlied 37.
Telefoon 9
H. Kooistra, Nederlands Hervormde Pastorie.
Telefoon 10
J. van der Leij, Klompenfabriek en loonzagerij, Zorgvlied 12.
Telefoon 13
Willem Zwiers, Rijwiel-, motoren- en bandenhandel, Zorgvlied 24b.
Telefoon 14
Hendrik Onstee, Hoofdonderwijzer, Wateren 16 a.
Telefoon 15
Rooms Katholieke pastorie, Zorgvlied 9.
Telefoon 18
Franke Tjassing, Zorgvlied 13.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De lijst van aangeslotenen geeft een mooi beeld van de aanwezige en in opkomst zijnde ondernemers. Zo had bijvoorbeeld boer Jan Krans van Villa Nova in 1955 nog geen telefoon. In de zeer vele advertenties van Pension Villa Nova is pas op 15 april 1961 in de Leeuwarder Courant het telefoonnummer te lezen: 05212-467. Ergens tussen 1955 en 1961 is de telefoonmaatschappij overgegaan op driecijferige abonneenummers.

Telefoon 1
Gerrit Hielkema werd geboren op 25 april 1928 en overleed op 22 november 1987. Het ligt begraven op de kaarkhof bee de kapel van Obadja.
Telefoon 2
Meinte Jan Boersma werd geboren op 31 mei 1862 en overleed op 20 juli 1954 op Zorgvlied. Hij ligt begraven op de kaarkhof bee kapel van Obadja. Hij was getrouwd met Marianne Terwisscha van Scheltinga.
Telefoon 7
Hoeve De Goede Weide is tegenwoordig Minikampeerterrein De Goede Weide in de Olde Willem, Oude Willemsweg 1, de Olde Willem, telefoon 0521-388494.
Telefoon 8
De redactie van het Deevers Archief probeert al lange tijd gegevens van bakker Hunse te achterhalen, wie kan helpen met informatie ? Bakker Hunse ventte in de zestiger jaren van de vorige eeuw ook met een Citroën bestelwagentje. Hij kwam ook wel in Diever te venten.
Telefoon 10
Zie de navolgende advertentie uit de krant De Heerenveensche koerier (onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel) van 11 maart 1952, waarin het nummer van de telefoon en het bedrijf je van J. van der Leij wordt bevestigd. Het bedrijfje was gevestigd op de plaats van het voormalige ‘koetshuis’ van de villa Castra Vetera (was het pand in 1952 al vernieuwd ?).
Telefoon 13
Willem Zwiers vertrok later naar Meppel, waar hij een autobedrijf begon. Dit bedrijf bestaat nog steeds.
Telefoon 18
Franke Tjassing was boer op de boerderij met de naam Castra Vetera. Deze boerderij (nu woonboerderij) bestaat nog steeds.
Hij werd geboren op 30 augustus 1909 en overleed op 28 januari 1990 op Zorgvlied. Hij ligt begraven op de kaarkhof bee de kapel van Obadja.

  

Posted in Bedrief, Communicatie, De aandere kaante van de bos, de Olde Willem, Neringdoende, Woater’n, Zorgvliet | Leave a comment