Category Archives: Greinspoele

De Greinspoele bee de Kaele Duun’n

De redactie van het Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie hoeken en gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij.
De redactie heeft de vier hier getoonde kleurenfoto’s van de Greinspoele bee de Kaele Duun’n op donderdag 22 november 2019 gemaakt. De Greinspoele, de naam zegt het al een beetje, ligt op de grens van de provincie Drenthe en de provincie Friesland.
Het stuk van de poele dat op de eerste kleurenfoto is te zien, ligt in de gemiente Deever in de provincie Drenthe.
De stukken van de poele die op de tweede, de derde en de vierde kleurenfoto zijn te zien, liggen in de provincie Friesland.
De Greinspoele is te vinden tussen greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) en greinspoaltie LX (greinspoaltie 60). De greinse löp dwas deur de Greinspoele.
De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Greinspoele bee Zorgvlied met op de achtergrond de Kaele Duun’n is in juni 1958 uitgegeven, da’s alweer meer dan zestig jaar geleden. De Greinspoele was toen nog maar een Greinspoelegie. Het hemelwater kon waarschijnlijk in die jaren nog ongehinderd naar lager gelegen gebieden stromen. Op de achterkant van de kaart is helaas niet vermeld wie de uitgever van deze kaart was en bij wie deze kaart op Zorgvlied te koop was.

Posted in Ansichtkaart, Bosgezicht, Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Greinspoaltie LIX steet in ut hoge grondwaeter

De redactie van het Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie hoeken en gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij, in het bijzonder de grens tussen de gemiente Deever en de provincie Friesland.
De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig greinspoalties op de grens van de gemiente Deever die tevens de grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) staat iets ten westen van de Greinspoele. De grens loopt van greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) recht door de Greinspoele naar greinspoaltie LX (greinspoaltie 60) ten oosten van de Greinspoele.
De redactie heeft de vijf hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op donderdag 22 november 2019, in een zonloze grijsbewolkte druilerige middag.
Ut greinspoaltie staat keurig onderhouden met zijn poot in het grondwater, dat bij ut greinspoaltie aan de oppervlakte komt. Opvallend is dat op een nogal hoog deel, bijna het hoogste deel van dit gebied bij de provinciegrens, meer dan tien meter boven het normaal Amsterdams peil, de grondwaterstand zo hoog blijft staan. Zou in dit gebied in de grond een afsluitende laag van keileem aanwezig zijn ?
Op de derde en vierde kleurenfoto is te zien dat het wapen van de provincie Friesland aan de Drentse kant van de grens is te zien en dat het wapen van de provincie Drente aan de Friese kant van de grens is te zien.
Op de eerste kleurenfoto is op de provinciale greinse ook een swaarfstien te zien. De redactie vraagt zich af of dit een achtergebleven greinsstien is, dat wil zeggen een vroege voorloper van de huidge greinspoalties ? De redactie heeft elders op ut Deeverse diel van de pevinciale greinsroute gien swaarfstien’n op de greinse eseene, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat deze niet aanwezig zijn.
De redactie wil van elk van de negenendertig greinspoalties, te weten greinspoaltie XLI (greinspoaltie 41) tot en met greinspoaltie LXXIX (greinspoaltie 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen. Dat gaat zeker wel lukken, echter de redactie heeft het vermoeden dat van die 39 oorspronkelijke greinspoalties een aantal is vervallen. Dat wil zeggen dat de beheerder van de greinspoalties zich niet meer houdt aan de oude regel dat op lange rechte stukken van de grens bij elk greinspoaltie het voorgaande greinspoaltie en het volgende greinspoaltie moet zijn waar te nemen.
De redactie nodigt de trouwe bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van greinspoalties en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een greinspoaltie is gemaakt.

Posted in Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Uutkiekplatform stiet veul te ver van ut stoefsaand

De redactie van ut Deevers Archief kwaamp bee sien haarfsttochte van ut iene dreegemient’npunt Deever, Vledder, Ooststellingwaarf langs de greinse van de gemiente Deever hen ut aandere dreegemient’npunt Deever, Smilde, Ooststellingwaarf ok langs greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63), woar de greinse tuss’n de previncie Drente en de previncie Freeslaand un knikke mak.
De redactie saag un raer holt’n lomp uutkiekplatform in de buurte van dat greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63). Ut uutkiekplatform steet wè an de Freese kaante van de greinse, dus gelokkug neet in de gemiente Deever. Leerlingen van ut Bezundere Jeugdwaark Aekinga uut Appelsche hept ut uutkiekplatform in 1995 ebout.
Ut lompe uutkiekplatform hef dree hiele grote platforms, die as neet neudig bint, so veule volluk löp doar nooit rond. Van al dat holt haar’n die jonges van ut jeugdwaark uut Appelsche ok un toch seker twee kièr so hoge mor dan echte uutkiektoor’n kunn’n bouw’n. Ech wè. En de lompe baarg holt steet ok op de vukeerde plekke. Neet umdat ut platform veul te dichte bee de greinse van de gemiente Deever steet, mor umdat ut platform veul te wiet van de Kaele Duun’n steet. Ut platform möt seshonded meter hen ut noorden wöd’n vuplaest, hen de Kaele Duun’n, dan hept de trouwe klaant’n van de Stoat noa de vurbouwing van ut lompe platform tot un echte hoge uutkiektoor’n, boo’m op die toor’n un meraekels mooie uutkiek over die veul en veul te groot ewöd’n Kaele Duun’n, die de Stoat söls un ‘Atlantisch woestijntje’ durft te nuu’m, mor dan wè iene die de Stoat deur un grote groffe ontbossing van De Zuurstoffabriek En Koolzuurslurper Van Friesland gau sölf ee’m emeuk’n hef.
De redactie van ut Deevers Archief hef de twee kleur’nfoto’s emeuk’n op donderdag 21 november 2019. Op de tweede foto is greinspoaltie LXIII (greinspoaltie 63) wè te seen, ee’m good kiek’n, ut is gien suukplaetie.

Posted in Greinspoaltie, Greinspoele | Leave a comment

Ansichtkaart van de Grenspoel bij Zorgvlied – 1961

De Grenspoel in het Aekingerzand bij Zorgvlied ligt in de gemiente Appelscha in de provincie Friesland, maar ook in de gemiente Deever in de provincie Drenthe, de gemeentelijke en provinciale grens loopt dwars door deze veenplas heen, vandaar de naam Grenspoel.

Posted in Ansichtkaart, Gemiente Deever, Greinspoele, Zorgvlied | Leave a comment