Category Archives: Gemientelijk monument

Ut transformatorhüsie an de Wittelerbrogge

In de internet-encyclopedie Wikipedia – en bij nader inzien gelukkig niet in de webstee van de gemeente Westenveld – is het Bernard Stikfort-lijstje van gemeentelijke monumenten van de gemeente Westenveld te vinden. Voor wat deze waard is.
Op het Bernard Stikfort-lijstje van gemeentelijke monumenten van de gemeente Westenveld staan bij de streek Wittelte drie gemeentelijke monumenten genoemd, waaronder ut transformatorhüsie an de Wittelerbrogge. Het adres van ut transformatorhüsie is niet Wittelterweg 27-T, maar Wittelterweg 27. Zie het huisnummer op de eerste kleurenfoto. Voor het adres Wittelterweg 27 is uiteraard geen postcode te vinden.
De redactie van ut Deevers Archief tast in het duister waarom ut transformatorhüsie op het Bernard Stikfort-lijstje van gemeentelijke monumenten van de gemeente Westenveld is terecht gekomen. Vanwege de ouderdom van ut hüsie ? Vanwege de bouwkundige schoonheid van ut hüsie ? Vanwege de vorm van ut hüsie ? Vanwege de cultuurhistorische-, civieltechnische- en streekbouwkundige waarde van ut hüsie. Bij gebrek aan beter ?
Ut Wittelter transformatorhüsie is in elk geval niet rijksmonumentwaardig gebleken, wat wel het geval is met huisjes van het kaliber transformatorhuisje van Vries. Merkwaardig is ook dat het veel minder mooie maar min of meer op ut Wittelter transformatorhüsie gelijkende transformatorhuisje van Grijpskerk wel een rijksmonument is geworden.
Ut Wittelter transformatorhüsie is in elk geval ook niet provinciaalmonumentwaardig gebleken, wat wel het geval is met huisjes van het kaliber transformatorhuisje van Buinen.
Ut Wittelter transformatorhüsie kwam dus voorspelbaar terecht op het Bernard-Strikfort-lijstje van gemeentelijke monumenten van de gemeente Westenveld. Is dit op initiatief van beleidsregisseur en monumentenballoteur Bernard Stikfort van de gemeente Westenveld gebeurd of heeft de beheerder van het Witteler elektriciteitsnetwerk dit bouwseltje uit eigener beweging en zonder aansporing van anderen aangemeld ? De Hoge Heren Van De Voorkant Van Het Gelijk Van De Gemeente Westenveld hebben nog steeds geen bordje ‘Gemeentelijk monument’ naast de hoofdingang van ut Witteler transformatorhüsie aan de muur gespijkerd.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de vier hier afgebeelde kleurenfoto’s op maandag 3 september 2018 gemaakt.
Naast de hoofdingang van ut Witteler transformatorhüsie is op een geel bordje in rode kleine letters de afkorting ‘egd’ te lezen.
Het energiebedrijf Groningen Drenthe (EGD) is de elektriciteitsnetbeheerder die tot 1993 het beheer voerde over het hoogspanningsnet tot en met 110 kiloVolt in Groningen en Drenthe, met uitzondering van het zuiden van Drenthe.
Het energiebedrijf Groningen Drenthe (EGD) ging in 1993 op in het energiebedrijf EDON.
Het energiebedrijf EDON ging in 1999 op in het energiebedrijf Essent.
Het beheer van het elektriciteitsnetwerk van het energiebedrijf Essent moest vanwege de Wet onafhankelijk netbeheer vanaf 1 januari 2011 afgesplitst zijn van energiebedrijf Essent, maar dit gebeurde al begin 2009, en is toen verder gegaan onder de naam Enexis Netbeheer. En dat klopt met de naam op het bestelautootje op de vierde foto. Dit autootje stopte niet geheel toevallig bij ut Witteler transformatorhüsie tijdens het maken van de vierde foto. Toeval of geen toeval, dat is de vraag.
Maar gelukkig is bij de hoofdingang van ut Witteler transformatorhüsie nog steeds dat gele geëmailleerde bordje van de eerste netwerkbeheerder bevestigd. En dat moet vooral zo blijven. Want dat gemeentelijkmonumentale bordje weghalen zou voor beleidsregisseur en monumentenballoteur Bernard Stikfort wel eens reden kunnen zijn dit bouwseltje van zijn lijstje van gemeentelijke monumentjes te schrappen. Wellicht vind hij het gebruik van de voordeur en de zijdeur als voortdurend aanplakbord ook een minpuntdingetje.

 

Posted in Gemientelijk monument, Wittelte | Leave a comment

Woar is de lieste mit de vreewilluge monement’n ?

1.
De redactie van ut 
Deevers Archief stuurde op 12 april 2018 het volgende bericht naar het e-mail adres van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld:

Geachte heer/mevrouw,
Het is mij helaas niet gelukt de door U zo genoemde vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst te vinden op Uw webstee www.gemeentewesterveld.nl.
Het kan zijn dat ik vanwege mijn digitale onhandigheid niet goed heb gezocht.
Als deze lijst wel op Uw webstee is te vinden, dan zou ik graag van U de digitale link naar deze lijst willen vernemen.
Als deze lijst niet op Uw webstee is te vinden, dan zou ik graag van U de meest recente digitale versie van deze lijst willen ontvangen.
Als deze lijst niet openbaar toegankelijk is, dan verneem ik daar graag de reden van.
Ik wil U bij voorbaat hartelijk danken voor de door U te nemen moeite voor het beantwoorden van dit e-mail bericht.
Met vriendelijke groet,
Redactie van Ut Deevers Archief

2.
Op 12 april 2018 ontving de redactie van ut Deevers Archief per e-mail bericht het volgende automatisch gegenereerde bericht:

Dit is een automatisch aangemaakt bericht dat uw e-mail door de gemeente Westerveld is ontvangen. Alleen in geval van een nieuwe aanvraag, laten we u binnen vier werkdagen weten onder welk zaaknummer uw aanvraag bij ons is geregistreerd.

3.
Op 16 april 2018 ontving de redactie van ut Deevers Archief per e-mail het volgende uiterst merkwaardige soort van ivoren-toren-bericht van de heer Bernard Stikfort, de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld.

Geachte heer,
Graag verneem ik de reden voor uw verzoek.
Bernard Stikfort
Team leefomgeving, Projectleider UNESCO nominatie KvW Cp1, Beleidsregisseur erfgoed, cultuurhistorie en monumenten, Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever, telefoon 0521-349349, Fax 0521-349499, webstee https://www.gemeentewesterveld.nl, @gem_westerveld, @erfgoedwveld.

4.
De redactie van ut Deevers Archief stuurde naar aanleiding van het ontvangen e-mail bericht van 16 april 2018 het volgende e-mail bericht naar de heer Bernard Stikfort, de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld.

Geachte heer Bernard Stikfort,
In mijn veelbekeken webstee Ut Deevers Archief (www.dieversarchief.nl) besteed ik erg graag aandacht aan erfgoed, cultuurhistorie en monumenten in de voormalige gemiente Deever.
Wellicht hebt u wel eens gehoord van mijn webstee Ut Deevers Archief.
In mijn webstee Ut Deevers Archief wil ik ook aandacht besteden aan het verschijnsel vrijwillige aanmelding (en afmelding) als gemeentelijk monument.
U kon ver weg van Deever al op donderdag 25 juni 2015 in Reutum in Twente uitgebreid over dit verschijnsel vertellen.
U kunt als beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de gemeente Westenveld door het beschikbaar stellen van de openbare dynamische lijst van gemeentelijke monumenten een zeer gewaardeerde positieve bijdrage aan mijn webstee Ut Deevers Archief leveren.
Met vriendelijke groeten,
Redactie van Ut Deevers Archief

5.
De redactie van ut  Deevers Archief ontving op zijn bericht van 16 april 2018 vervolgens op 30 april 2018 per e-mail het volgende antwoord van de heer Bernard Stikfort, de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld.

Geachte meneer,
Dank voor deze uitvoerige toelichting.
De lijst staat volledig online op Wikipedia, u mag uiteraard vrijelijk hieruit putten !
Link: https://nl.wikipedia.org/wiki/lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_westerveld.
Bernard Stikfort
Team leefomgeving, Projectleider UNESCO nominatie KvW Cp1, Beleidsregisseur erfgoed, cultuurhistorie en monumenten, Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever, telefoon 0521-349349, Fax 0521-349499, webstee https://www.gemeentewesterveld.nl, @gem_westerveld, @erfgoedwveld.

6.
De redactie van ut Deevers Archief stuurde op 30 april 2018 per e-mail het volgende bericht naar de heer Bernard Stikfort, de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld.

Geachte heer Bernard Stikfort,
Hartelijk dank voor uw snelle en adequate reactie.
Tja, dat u alle betreffende gegevens in Wikipedia hebt opgenomen en vermoedelijk ook daar gaat onderhouden, dat moet u wel zelf weten.
Ik zal onder vermelding van uw Wikipedia-link zeker gebruik maken van de daar vermelde gegevens.
Met vriendelijke groet,
Redactie van het Deevers Archief

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie blijft het uitermate merkwaardig vinden dat de lijst niet publiekelijk toegankelijk is te vinden in de webstee van de gemeente Westenveld en dat hij via een een wat stroperige wisseling van e-mail berichten met de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld uiteindelijk gewaar moet worden waar de lijst van vrijwillige gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld wel is te vinden.
Stel je eens voor wat een tijd dat kost voor de belangstellende in vrijwillige gemeentelijke monumenten en wat een tijd dat de met publieksgeld betaalde beleidsregisseur erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld kost.  

De lijst van vrijwillige gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld is inderdaad te vinden in Wikipedia.
De beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld geeft zelfs hoogstpersoonlijk toestemming om vrijelijk uit deze met waarschijnlijk veel publieksgeld bekostigde lijst te putten. Uhhhh ???? Toestemming nodig ???? Uhhhh ???? Ech neet !!!!
Is deze lijst een soort van persoonlijke hobby of levensdoel van de beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld ? Weet de regerende wethouder met de portefeuille voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten eigenlijk wel van het bestaan van deze in Wikipedia verstopte lijst ?
Wat is toch eigenlijk de definitie van beleidsregisseur voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Grote Gelijk In De Gemiente Westenveld ? Regisseert de beleidsregisseur het beleid van de gemeenteraad of regisseert de gemeenteraad het loyaal door de beleidsregisseur uit te voeren gemeentelijke beleid ?

Posted in Gemientelijk monument | Leave a comment

Ut hüsie van de broggewaagter an de Gowe

Tijdens een stevige wandeling an de Deeverse kaante van de Gowe werd de aandacht van de redactie van ut Deevers Archief plotsklaps in het voorbijgaan getrokken door het bordje onder het huisnummer van het brugwachtershuisje met adres Riekseweg 10. Het bordje geeft aan dat het pandje een gemeentelijk monumentje is, bij nadere inwinning van gegevens blijkt het pandje een vrijwillig gemeentelijk monumentje te zijn.

Op de betreffende bladzijde van de webstee van de Hoge Dametjes En Heertjes Van Voorkant Van Het Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever is de volgende intrigerende uiterst merkwaardige stok-achter-de-deur-tekst te lezen:
Wat betekent de opname van uw pand of object voor u ?
De ‘vrijwillige’ status impliceert dat zaken, waarvoor u normaal gesproken geen vergunning nodig hebt, ook na opname op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst niet mag veranderen. Wel zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij voorkomende aanvragen voor een omgevingsvergunning kijken of er eventueel cultuurhistorische waarden in de knel komen.
Door de opname van uw pand of object op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst, vervalt voor u de verplichting voor het energielabel.

Dus in het geval de eigenaar van het brugwachtershuisje an de Gowe het door de heer Bernard Stikfort, die de beleidsregisseur (beleidsdirecteur ?) voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Gelijk is, en de Hoge Leden Van De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurde vrijwillige gemeentelijke monumentje besluit loek’n in de witgeverfde maar zichtbare haken in de raamkozijnen op te hangen en deze overdag te vergrendelen achter de witgeverfde maar zichtbare grendels, dan moet de eigenaar van het pandje eerst nederig en met de pet in de hand toestemming vragen aan de heer beleidsregisseur (beleidsfluisteraar ?) Bernard Stikfort en de Hoge Leden Van De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dan wordt natuurlijk in een speciale vergadering het nieuwe voorgevelbeeld diepgaand en uitputtend vergeleken met de nul-situatie van de voorgevel, dan zou het best eens zo kunnen zijn dat na ampel beraad voor het plaatsen van loek’n geen toestemming wordt gegeven.
De heer Bernard Stikfort, die de beleidsregisseur (beleidsknutselaar ?) voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Gelijk is, heeft het vrijwillige gemeentelijke monumentje opgenomen in zijn ogenschijnlijk erg persoonlijke hobby.
Dus in het geval de eigenaar van het brugwachtershuisje an de Gowe na de goedkeuring van het vrijwillige gemeentelijke monumentje door de heer Bernard Stikfort, die de beleidsregisseur (beleidsleider ?) voor erfgoed, cultuurhistorie en monumenten van de Voorkant Van Het Gelijk is, en de Hoge Leden Van De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de loek’n uit de witgeverfde maar zichtbare haken in de raamkozijnen heeft verwijderd, dan moet de eigenaar van het pandje met grote vreze vrezen (the fear in the policy-director is the beginning of wisdom), want de eigenaar had daarvoor eerst nederig en met de pet in de hand toestemming moeten vragen aan de heer beleidsregisseur (beleidsuitstippelaar ?) Bernard Stikfort en de Hoge Leden Van De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Na de eerstvolgende inspectie van het gemeentelijke monumentje wordt natuurlijk in een speciale vergadering het nieuwe voorgevelbeeld diepgaand en uitputtend vergeleken met de nul-situatie van de voorgevel, dan is het schier zeker dat na ampel beraad het brugwachtershuisje uit de Bernard-Stikfort-lijst van vrijwillige gemeentelijke monumenten wordt geschrapt.
En dan geldt volgens beleidsregisseur (beleidssouffleur ?) Bernard Stikfort voor de eigenaar van het brugwachtershuisje de verplichting van het hebben van het energielabel. Maar dat is arrogante volksverlakkerij, dat is een stinkende sigaar uit eigen doos, want die wettelijke verplichting had de eigenaar al, daarvoor verwijst de redactie naar www.energielabel.nl/woningen.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de twee hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op 26 april 2018.


Posted in de Gowe, Gemientelijk monument, Toevallige waarneming | Leave a comment

Un stereofoto van de Iemenhof an de Brinkstroate

De zwart-wit foto is een stereofoto die gemaakt is met een stereocamera. Een dergelijk fototoestel maakt tegelijk twee foto’s vanaf een iets verschillend standpunt. De twee foto’s zijn met een stereoscoop te bekijken. Het linkeroog ziet het linker beeld en het rechteroog ziet het rechter beeld, de hersenen vertalen de twee afzonderlijke beelden naar één beeld met diepte. Met platte afbeeldingen wordt de illusie van een driedimensionaal beeld verkregen.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de zwart-wit-afbeelding gemaakt door middel van het scannen van het enige uiterst museumwaardige glasplaat-negatief (Gevaert Superchrom) van deze stereofoto. Het glasplaat-negatief is een topstuk. De stereofoto is op 21 augustus 1950 gemaakt door zogenaamde pensiongasten van het huis met de naam Iemenhof an de Brinkstroate in Deever. Veel mensen in Deever verhuurden in die jaren in de zomer een deel van hun huis als pension.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt bijgehouden door de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort  (wat zijn zijn academische titels ?) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in mijn pet.
Wellicht lukt het de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort nog eens dit gemeentelijke monumentje te laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ?
De redactie heeft de kleurenfoto van de Iemenhof op woensdag 19 september 2018 gemaakt.
Op 27 januari 2010 -zie de navolgende foto- stond naast de grafsteen op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever een groen bordje met de tekst: ‘De rechthebbende / belanghebbende van dit graf wordt verzocht contact op te nemen met gemeente Westerveld via telefoonnummer 140521.’
De exploitant -gevestigd in het gerieflijke kantoortuinen en kantoorparkencomplex in het Raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever– van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever heeft dit volstrekt overbodige betuttelbordje alvast een jaar vóór het aflopen van het 30-jarige grafrecht geplaatst. Dit bordje is volstrekt overbodig, omdat de exploitant alle privégegevens – zelfs met inbegrip van een kopie van het paspoort – van de rechthebbenden/belanghebbenden heeft opgenomen in zijn digitale klantenbestand. Dus de exploitant kan rechtstreeks bij de rechthebbenden (de exploitant doet geen zaken met belanghebbenden, maar bewaard wel alle privégegevens van belanghebbenden) te weten komen of zij de exorbitant hoge kosten voor het verlengen van het grafrecht wil betalen.
Op woensdag 19 september 2018 – zie de navolgende foto- was van de exploitant van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever niet naast, maar op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever het beruchte paarse bordje te zien. Dit graf zal worden geruimd, want het grafrecht is meer dan 7 jaren verlopen, daardoor zijn de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever veel geld misgelopen, en dat heeft een negatief effect op de beoogde positieve exploitatie van dit kaarkhof.
Het in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geplante eikje, dat op de stereofoto is te zien, stond ongeveer op de standplaats van het volstrekt overbodige betuttelpaaltje (zie de kleurenfoto) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
De zwart-wit ansichtkaart van het gezicht op het huis met de naam Iemenhof is in juli 1955 uitgegeven. De redactie weet nog niet welke Deeverse neringdoende deze ansichtkaart heeft verkocht. De maker van de foto voor de ansichtkaart stond ergens op de Vlasstraat tussen de Kloosterstraat en de Brinkstraat. Zie ook het bericht Pentekening van de boerderij van Hendrik Mulder Jzn.


Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Gemientelijk monument, Iemenhof, Topstuk | Leave a comment