Plèties in heufdstok 1 van de Magnum Opus

Vrijdag 9 juli 2021 was een zeer heuglijke en gedenkwaardige en historische dag, want op die dag reikte de heer Homme Geertsma, toen helaas nog steeds voorzitter van het hoofdbestuur van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, het eerste exemplaar van de in eigen beheer uitgegeven maar vet gesponsorde fotobijbel Fragmenten Uit Het Verleden Van De Vroegere Gemeente Diever uit aan zijn vroegere collega de heer doctorandus Hendrikus (zeg maar Rikus) Jager, voorzitter van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westenveld. De uitreiking vond plaats in het krimpfiliaaltje van scholenmoloch Stad en Esch uut Möppel op de Westeresch van Deever.
De redactie van ut Deevers Archief beschouwt dit prachtige bijna 600 bladzijden tellende standaardwerk, let op, nota bene, mind you, toch echt wel als het Magnum Opus van de eerbiedwaardige veteranen onder de vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever.
De redactie betreurt het toch wel enigszins dat in het paar kilo zware boek geen overzicht van de opgenomen illustraties met bronvermelding is opgenomen. Teneinde deze omissie in enige mate te mitigeren en te compenseren is in dit bericht het overzicht van de illustraties in hoofdstuk 1 opgenomen. Als een bepaalde illustratie aanwezig is in ut Deevers Archief, dan is een link naar deze illustratie aangebracht. De redactie is naarstig op zoek naar een goede scan van de niet in ut Deevers Archief opgenomen illustraties en dat zijn er nogal een paar.

1.  Archeologie
007 – Bladzijde 11 – Overzicht van archeologische vindplaatsen in de gemiente Deever
008 – Bladzijde 11 – Foto van professor doctor Albert Egges van Giffen
009 – Bladzijde 12 – Foto van kist met stoffelijk overschot van Albert Egges van Giffen op de Steenkistheuvel
010 – Bladzijde 13 – Foto van ‘de Keet’ bij de terp van Ezinge in Groningen
011 – Bladzijde 13 – Foto van ‘de Keet’ met de professor op de Heezerbaarg bee Deever
012 – Bladzijde 14 – Foto van professor doctor Albert Egges van Giffen op de Heezerbaarg bee Deever
014 – Bladzijde 14 – Foto van de opgraving van de grafheuvel met steenkist bij Diever
015 – Bladzijde 15 – Foto van twee personen die een tekening van de grafheuvel Schepershut laten zien
016 – Bladzijde 16 – Foto vrijwilligers Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever bij de Schepershut
017 – Bladzijde 16 – Foto vrijwilliger van Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever bij de Schepershut
018 – Bladzijde 17 – Foto van een folder van grafheuvel Schepershut
019 – Bladzijde 17 – Foto van grafheuvel Schepershut in 2018
020 – Bladzijde 18 – Foto van de opgraving van ut Pottiesbaargie in 1929
021 – Bladzijde 19 – Tekening van de plattegrond van ut Pottiesbaargie en de situering van de vondsten
022 – Bladzijde 19 – Foto uit 1988 van het uitzeven van de gestorte hopen scherven van ut Pottiebaargie
023 – Bladzijde 19 – Foto van ut Pottiesbaargie na het herstel in 1988
024 – Bladzijde 20 – Afbeelding van de opgraving van het urnenveld in de Tweeënberg op de Oeren
025 – Bladzijde 20 – Afbeelding van uit de Tweeënberg opgegraven urnen
026 – Bladzijde 21 – Afbeelding van een versierde urn uit het urnenveld in de Tweeënberg op de Oeren
027 – Bladzijde 21 – Afbeelding bericht opgravingen in Deever in het NvN van 17 september 1931
028 – Bladzijde 22 – Tekening van de plattegrond van de Tweeënberg en de situering van de vondsten
029 – Bladzijde 22 – Foto van enkele urnen uit de Tweeënberg
030 – Bladzijde 22 – Foto van de opgraving van de Tweeënberg uit de Drentse Volksalmanak van 1957
031 – Bladzijde 23 – Foto van ut hunnebedde D52 na een actie ter opschoning van de begroeiing. in 2012
032 – Bladzijde 23 – Foto van ut hunnebedde D52 – Steen beschadigd na het stoken van een vuurtje
033 – Bladzijde 24 – Afbeelding bericht over geknutsel aan hunnebedde D52 in Friese Koerier van 23 april 1954
034 – Bladzijde 24 – Plattegrond van ut hunnebedde D52
035 – Bladzijde 25 – Foto van ut hunnebedde D52, zoals het er in 1918 bij lag
036 – Bladzijde 25 – Ansichtkaart van het nog niet gerestaureeerde hunnebedde D52 omstreeks 1950
037 – Bladzijde 25 – Foto van ut hunnebedde D52
038 – Bladzijde 26 – Ansichtkaart van ut hunnebedde D52 in juli 1955
039 – Bladzijde 26 – Foto van ut hunnebedde D52 en de kale omgeving na de grote struweelschoonmaak in 2012
040 – Bladzijde 26 – Foto van ut hunnebedde D52 in 2012
041 – Bladzijde 27 – Foto uit 1929 van de opgraving van grafheuvel Steenkist aan de Boerweg in Diever
042 – Bladzijde 27 – Foto uit 1929 van de gevonden bekers uit een late fase van de klokbekercultuur
043 – Bladzijde 28 – Foto uit 2021 (?) van de herstelde steenkistheuvel aan de Boerweg
044 – Bladzijde 28 – Foto uit 1929 van het blootgelegde graf in de tweede grafheuvel
045 – Bladzijde 28 – Foto van de grafheuvel, gemaakt in mei 2019
046 – Bladzijde 29 – Foto van de opgraving van de bisschoppelijke hof Calthorne in de Kalterbroeken
047 – Bladzijde 29 – Foto van de opgraving van een waterput in de Kalterbroeken
048 – Bladzijde 30 – Tekening van de bisschoppelijke hof Calthorne
049 – Bladzijde 31 – Foto van een velg van een houten wiel op de bodem van de waterput van de Calthorne
050 – Bladzijde 31 – Foto van het greppelsysteem in de moestuin van de Calthorne
051 – Bladzijde 31 – Een impressie van de ingang van de hof Calthorne
052 – Bladzijde 32 – Foto van de situatie van de Schoeberg aan de Bosweg in 2018
053 – Bladzijde 32 – Foto uit 1931 van de opgraving van de Schoeberg, met op de achtergrond de Bosweg
054 – Bladzijde 33 – Foto uit 1931 van de opgraving van de Schoeberg, gezien in zuidoostelijke richting
055 – Bladzijde 33 – Tekening van na-bijzetting II in de Schoeberg
056 – Bladzijde 34 – Tekening van na-bijzetting III in de Schoeberg
057 – Bladzijde 34 – Tekening van de profielen van de Schoeberg
058 – Bladzijde 35 – Tekening van de esschen van Deever met de ligging van de Schoeberg bee de Heezeresch
059 – Bladzijde 36 – Foto van oudheidkundige vondsten in het Oll’ndeeverseveld
060 – Bladzijde 36 – Foto van versteende zee-egels gevonden in het Oll’ndeeverseveld
061 – Bladzijde 37 – Foto van oudheidkundige vondsten in de Sproakeling’n
062 – Bladzijde 37 – Foto van oudheidkundige vondsten in de Zuid-Wapserlanden
063 – Bladzijde 37 – Foto van een ijzeren bijl uit de late Middeleeuwen gevonden in de Kalterbroeken
064 – Bladzijde 38 – Foto van een schoenleestbijl, gevonden in Oll’ndeever
065 – Bladzijde 38 – Foto van een maalsteen, gevonden in de Zuid-Wapserlanden
066 – Bladzijde 38 – Artikel ‘Oudheidkundige vondst’, Leeuwarder Courant van 15 september 1931
067 – Bladzijde 38 – Artikel ‘Oude begraafplaats te Diever’, Nieuwsblad van het Noorden van 23 oktober 1936
068 – Bladzijde 38 – Artikel ‘Nog meer urnen te Diever’, Nieuwsblad van Friesland van 26 oktober 1936
069 – Bladzijde 39 – Foto van Reinder van der Helm bij zijn vondst van een bijl uit de nieuwe steentijd
070 – Bladzijde 40 – Foto van Reinder van der Helm bij een opgegraven kei
071 – Bladzijde 41 – Foto van een voorbeeld van een neolitische bijl (bron: Catawiki)
072 – Bladzijde 42 – Foto van het schultehuis, waarin zich tegenwoordig het Oermuseum bevindt
073 – Bladzijde 42 – Foto van de panelen van de Calthorne-tentoonstelling in het Oermuseum

This entry was posted in Magnum Opus. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *