De süvelwinkel an ut Meul’nende in Deever

Op 3 november 1956 verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden het volgende korte bericht over de bouw van een zuivelwinkel met woning aan het Moleneinde in Deever.

Diever. Door het architectenbureau Hendriks en Bakker vond te Diever de aanbesteding plaats van het bouwen ener woning met zuivelwinkel voor rekening vam de coöp. zuivelfabriek aldaar. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijvers de Gebr. van Wijk te Dieverbrug, voor f 27.995,-

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De woning met zuivelwinkel is gebouwd aan het Moleneinde in Deever. Het pand is nu alleen nog in gebruik als woning en heeft nu als adres Moleneinde 10.
De redactie viel het in het toevallige voorbijgaan op dat het metalen uithangbord met de koe aan de muur goed in de zwarte verf zat en was bevestigd aan immer witgeschilderd metselwerk. Waar in Nederland kom je zo een uithangbord tegen ?
De woning met zuivelwinkel was eigendom van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij, die eveneens gevestigd was aan het Moleneinde.
De bouw van het pand werd in het najaar van 1956 aanbesteed en zal in 1958 zijn afgerond.
In het boekjaar mei 1955 – mei 1956 werd alvast een bedrag van f. 5.600,- gereserveerd voor de bouw. In de loop van dat boekjaar werd f 570,- betaald voor architectkosten.
In het boekjaar mei 1956 – mei 1957 werd voor de aankoop van het benodigde stuk grond f. 2.190,- betaald, bedroegen de kosten voor de aanbesteding van het pand f. 200,-, bedroeg het honorarium van de architecten f. 200,- en werd f. 2.000,- voor de 1e termijn van de bouw van de zuivelwinkel aan de Gebroeders Van Wijk betaald.
In het boekjaar mei 1957 – mei 1958 werd f. 23.000,- voor de 2e en 3e termijn van de bouw van de zuivelwinkel aan de Gebroeders Van Wijk betaald en werd aan de architecten H. Hendriks en J.G. Bakker voor hun honorarium f. 557,50 betaald.
In het boekjaar mei 1958 – mei 1959 werd f. 4.469,33, zijnde het restant van de aanneemsom met meerwerk, aan de Gebroeders Van Wijk uit Dieverbrug betaald.
Pieter Boelens, zijn vrouw en hun kinderen waren de eerste bewoners van de woning naast de zuivelwinkel. 

Afbeelding 1
De redactie van ut Deevers Archief heeft de kleurenfoto van ut huus mit de koe an de mure gemaakt op 27 januari 2010.

Afbeelding 2
Bericht in de Nieuwsblad van het Noorden van 3 november 1956.

This entry was posted in Deever, Meul’nende, Süvelfubriek Deever, Toevallige waarneming. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *