Un tiekening van de boerdereeje van de Van Westers

Ron Zegers en Eefke Steketee, destijds de oprichters en eigenaren van de museumboerderij met de wel erg oorspronkelijke naam De Boerderij, adres Brink 2 in Deever, hadden in 1975 de bijzonder goede smaak tekenaar Johannes Minderaa opdracht te geven een serie pentekeningen van beelden van het dorp Deever en omgeving te maken. Elke tekening is te zien als afbeelding op een ansichtkaart. Deze ansichtkaarten waren uiteraard te verkrijgen in De Boerderij.
De redactie van ut Deevers Archief is de hiervoor genoemde oprichters en eigenaren van museumboerderij De Boerderij bijzonder erkentelijk voor dit initiatief. En uiteraard is de redactie de tekenaar Johannes Minderaa postuum bijzonder erkentelijk voor het maken van die serie pentekeningen. De redactie zal – deo volente en bij leven en welzijn – alle op ansichtkaarten afgebeelde tekeningen van Deeverse dorpsbeelden van Johannes Minderaa in ut Deevers Archief tonen.
De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief klikke voor een stand van zaken aan de rechterkant van het scherm onder onderwerpen op de naam Johannes Minderaa.
De redactie heeft nog niet kunnen achterhalen of Johannes Minderaa zijn hier afgebeelde pentekening van un boerdereeje in Oll’ndeever ter plekke heeft getekend of thuis heeft nagetekend van een referentiefoto. De redactie neemt vooralsnog aan dat op de tekening de boerderij van de gebroeders Van Wester in heur laand in Oll’ndeever is te zien.
Het is de redactie nog niet gelukt in de openbare bronnen gegevens van Johannes Minderaa te vinden. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet een en ander van hem te vertellen ?
De redactie zou ook wel graag willen weten waar de originele tekeningen van Johannes Minderaa aan de muur hangen of waar deze zijn gebleven.

Afbeelding 1
Johannes Minderaa heeft deze pentekening van een oude boerderij in Oll’ndeever in 1975 gemaakt.


Afbeelding 2
In het Drents Archief is in de collectie provinciale monumentenzorg bijgaand afgebeelde zwart-wit foto aanwezig. De foto heeft als registratienummer MZ10701080809. Deze foto is gemaakt op 12 november 1976. De naam van de maker van deze foto is niet bekend. Op de foto is de boerderij van de gebroeders Van Wester in heur laand in Oll’ndeever te zien. Het adres van deze boerderij is Kastanjelaan 18. Links van de boerderij zijn enige schuren te zien. Rechts van de boerderij zijn in de achtergrond enkele woningen an de Veentiesweg en de gemeentelijke toren an de brink van Deever te zien.

This entry was posted in Johannes Minderaa, Kuunst in de gemiente Deever, Oll'ndeever, Tiekening. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *