Willem Mulder vukog sien welbeklaante meule

In de Drentsche Courant, N° 105, van Dingsdag den 31 December 1850 verscheen het volgende korte bericht over de verkoop van een welbeklante windkorenmolen.

Op vrijdag den 3 Januarij 1851, des voormiddags te elf uren, ten huize van den kastelein Kok te Diever, verkoop bij inzate van den welbeklanten windkorenmolen te Diever, nog onlangs voorzien van nieuwe as en roeden, toebehoorende aan W. Mulder, landeigenaar te Diever, ten overstaan van den Notaris
Mr. H.H.A. Sluis.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Mr. H.H.A. Sluis was mr. Herman Hendrik Adriaan Sluis, notaris te Vledder.
Voorlopig heeft de redactie een aantal vragen bij dit bericht. 
Wie was kastelein Kok ?
Waar stond de herberg van kastelein Kok ?
Waar stond de welbeklanten windkorenmolen ?
Was het de molen in Oll’ndeever ?

Was het de molen aan het Katteneinde ?
Was het de molen bij het marktterrein ?
Wie was Willem Mulder ?
Waar stond de boerderij van Willem Mulder ?
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan antwoord op deze vragen ?

This entry was posted in Meule. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *