Category Archives: Oll’ndeeversebrogge

Ut brogwaagtershusie an de Oll’ndeeversebrogge

De redactie van het Deevers Archief vindt bij het digitaliseren van zijn papieren archief (papperrassjus scannen en vervolgens die papperrassjus in de container voor het oude papier gooien), bestaande uit vooral veel dozen en veel mappen en veel ordners met veel foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels, reclamemateriaal, folders uut de gemiente Deever, en zo voort, en zo voort, en zo voort, zo nu en dan een door hem belangwekkend geachte afbeelding, in dit geval de foto op het voorblad van het maandblad Oeze Volk, nummer 9, jaargang 46, september 2002.

In 2016 is na ruim zestig jaren helaas een einde gekomen aan het mooie Drentstalige maandblad Oeze Volk. Het Drentstalige tijdschrift Zinnig is met ingang van 1 januari 2017 de opvolger van het Drentse maandblad Oeze Volk. Het Huus van de Toal is de uitgever van het tijdschrift Zinnig.
In september 2002 verscheen op het voorblad van nummer 9 van jaargang 46 van ut Dreinse moandblad Oeze Volk bijgaande prachtige foto van een diel van ut wit ekalkte brogwaagtershusie an de Oll’ndeeversebrogge.
De redactie twijfelde een tiende seconde over de Deeverse schrijfwijze: Is ’t now Oll’ndeeversebrogge of is ’t Oldendeeversebrogge ? De redactie houdt het uiteraard op de eerste schrijfwijze, tenzij de redactie met redenen omkleed wordt teruggefloten door de echte beheersers van ut Deevers.
De redactie van het Deevers Archief heeft toestemming van de redactie van het tijdschrift Zinnig dit voorblad in het Deevers Archief te tonen. De redactie van het Deevers Archief is de redactie van Zinnig bijzonder erkentelijk voor deze toestemming.
Bijgaande afbeelding is slechts een zo scherp mogelijke scan van het voorblad. De redactie weet niet of in het hopelijk wel bewaard gebleven archief van het niet meer bestaande maandblad Oeze Volk het negatief of een afdruk van de in 2002 door Wim Hiddingh gemaakte zwart-wit foto van ut brogwaagtershusie an de Oll’ndeeversebrogge bewaard is gebleven.
De grote vragen zijn natuurlijk: Wie woonden in 2002 in ut brogwaagtershusie an de Oll’ndeeversebrogge ? Wie kan een scherpe scan aanleveren van oude foto’s van ut brogwaagtershusie an de Oll’ndeeversebrogge ?

Posted in Dreinse Heufdvoat, Oll'ndeeversebrogge | Leave a comment