De veer swaarfstien’n in de Student’nkaamp

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van het keuken- en professorengebouwtje van de Student’nkaamp bee ut Mastenveltie an de Bosweg met op de voorgrond vier zwerfstenen is vlak voor of in de Tweede Wereldoorlog uitgegeven. De uitgever van deze kaart is J. Sch. te S. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet welke uitgever het betreft ? De redactie van ut Deevers Archief weet niet welke winkeldrijvende neringdoende in Deever deze kaart heeft verkocht. De redactie heeft wel het vermoeden dat de hier afgebeelde ansichtkaart in de Student’nkaamp te koop was.
De redactie heeft de twee kleurenfoto’s gemaakt op donderdag 22 april 2021. De redactie is op die dag op zoek gegaan naar de vier hiervoor genoemde zwerfstenen. Dat was geen sinecure, maar heeft de plek na enig zoeken in het armoedige struweel gevonden. Ter plekke waren niet de grotere zwerfsteen en drie kleinere zwerfstenen aanwezig, maar alleen de grotere zwerfsteen en een kleinere zwerfsteen. Hopelijk liggen de twee andere kleinere zwerfstenen nog ergens onder de bodembegroeiing. Het terrein van de Student’nkaamp is volledig overwoekerd geraakt met laagwaardige begroeiing. Zo te zien een volmaakt leefterrein voor mieren.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van zwart-wit ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 14 van de in 2007 uitgegeven publicatie Voormalige Gemeente Diever in oude ansichtkaarten, die is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van die publicatie of die publicatie bij iemand kunnen bekijken.

This entry was posted in Ansichtkoate, Student’nkaamp. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *