Tante Nel is estör’m op 3 oktober 1994

In het NRC Handelsblad van dinsdag 4 oktober 1994 verscheen bijgaand bericht van overlijden van Nelly Veltman (die in de Deeverse volksmond altijd met ontzag en eerbied tante Nel werd genoemd), oud-burgemeestersvrouw van de gemiente Deever.

O, hoe graag laat ik het leven
Achter mij, waar niets mij bindt.
Alles wordt mij om het even
Zie, mijn ziel begint te zweven
Tot mij alles gaat begeven,
Tot ik het geluk hervind.
Uit ‘Hunkering’
N. Meyboom-Veltman

Heden overleed toch nog onverwacht onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder
Nelly Veltman
weduwe van Jan Cornelis Meyboom
in de leeftijd van 86 jaar.
Northampton (Engeland):
P.E. Townsend-Meyboom
R.J. Townsend,
Walter en Emily.
Dedemsvaart:
W.A. Meyboom
H.J. Meyboom-Klok
Kees, Elke, Kars en Rozemarijn.
Groesbeek:
H.A. Meyboom
Chr. Meyboom-de Bruin
Jan-Kees en Kolja.
Eindhoven:
J.A. Meyboom
C.J.P. Meyboom-van der Schalk
Wilfred, Daniëlle en Carlijn.
Oss:
P. Meyboom
B. Meyboom-Donker
Marleen en Rianne.
Bilthoven, 3 oktober 1994.
‘Het Oosten’
Correspondentieadres:
Zuiderwijn 16
5653 PR Eindhoven.

Ingevolge de wens van de overledene geen bloemen.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober om 13.00 uur in aula 1 van het crematorium ‘Den en Rust’, Frans Halslaan te Bilthoven.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Nelly Veltman (die in de Deeverse volksmond altijd met ontzag en eerbied tante Nel werd genoemd) was de echtgenote van burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd met ontzag en met eerbied ome Kees werd genoemd).
Na de pensionering van burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd met ontzag en met eerbied ome Kees werd genoemd) zijn ze verhuisd naar een serviceflat in Bilthoven
Nelly Meyboom-Veltman schreef in de Tweede Wereldoorlog ook een bundel verzen (gedichten) met de titel ‘Hunkering’. De bundel is in 1945 uitgegeven. De uitgever van deze bundel was Van Gorcum & Compagnons in Assen. De bundel kostte toen f. 1.25.
In de webstee van het Geheugen van Drenthe is ook enige aandacht besteed aan Nelly Meiboom-Veltman.


This entry was posted in Overlijdensbericht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *