Category Archives: Boer’nlienbaank

Bee Kloas Benn’n in de Aachterstroate

In het in 1999 verschenen fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is bij foto 19 de navolgende tekst over het verleden van de boerderij van Klaas Bennen an de Aachterstroate in Deever gepubliceerd. Deze boerderij had in 1910 als adres Diever 52 en heeft nu als adres Achterstraat 10. De foto is afkomstig uit de verzameling van Jans Roelof Tabak.

19 – Diever – Bij Klaas Bennen in de Achterstraat – ± 1910
Roelof Egberts Bennen kocht op 27 januari 1888 op een openbare verkoping in het café van Roelof Seinen aan de Hoofdstraat de hier afgebeelde boerderij, adres Diever 52, voor 1192 gulden van Jan Willems Smidt.
Deze boerderij werd omstreeks 1910 bewoond door het echtpaar Klaas Bennen en Hendrikje Bolding en hun kinderen Roelof, Grietje, Aaltje en Geert. Rechts staat Hendrikje Bolding met naast haar de dienstmeid Grietje Brugging.
In de boerderij was tot 17 april 1907 een groot café gevestigd. De tapvergunning gold voor de twee kamers aan de straatkant. De tapkast bevond zich in de grote woonkeuken, waarvan de twee ramen zichtbaar zijn achter de twee vrouwen. De rechter deur was de toegang tot het café.
Marktgangers konden hun paarden op de met heideplaggen bedekte deele stallen.
Mit de Deevermaarkt speelde in het café een accordeonist, zodat ook kon worden gedanst.
Klaas Bennen verkocht in 1907 het verlof aan Zwaantje Offerein, de weduwe van Jan van Zomeren, adres Wapse 6.
Tot in de Tweede Wereldoorlog hield de Boerenleenbank kantoor in deze boerderij. De mensen moesten in de opkaemer aan de achterkant van de boerderij wachten tot ze door de kassier konden worden geholpen in de mooie kaemer. Deze kamer bevond zich achter de twee ramen in de voorgevel en het linker raam en de linker deur in de zijgevel. Daar stonden ook twee brandkasten. Als roggetoeslag werd uitbetaald, dan stonden buiten ook mensen te wachten. In de dertiger jaren keerde de overheid deze toeslag uit voor het laten kleuren van rogge, die dan alleen als veevoer kon worden gebruikt. Het bestuur van de bank vergaderde een keer per maand in de mooie kaemer. De bank betaalde de laatste jaren vijfenzeventig gulden huur per jaar. In 1943 verhuisde de Boerenleenbank naar een nieuw eigen gebouw aan de Hoofdstraat.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Roelof Egberts Bennen is geboren in Deever op 29 augustus 1821 en is overleden in Deever op 18 februari 1895; hij is een zoon van landbouwer Egbert Bennen en Hendrikje Wolters; hij was getrouwd met Aaltje Klasen Mulder
Roelof Seinen is geboren in Deever op 28 januari 1838 en is overleden in Deever op 21 september 1925; hij is een zoon van Jan Seinen en Hillegonda Kornelis Offerein.
Jan Willems Smidt is geboren in Deever op 31 januari 1841 en is overleden in Deever op 8 december 1895; hij is een zoon van Sime Smidt en Aaltje Piers Hessels.
Klaas Bennen is geboren in Deever op 10 december 1864 en is overleden an de Deeverbrogge op 18 oktober 1947 en is een zoon van Roelof Egberts Bennen en Aaltje Klasen Mulder; hij was getrouwd met Hendrikje Bolding.
Hendrikje Bolding is geboren in Deever op 24 mei 1876 en is overleden an de Deeverbrogge op 3 januari 1951.
Roelof Bennen is geboren in Deever op 13 november 1901; hij is een zoon van landbouwer Klaas Bennen, en Hendrikje Bolding,
Grietje Bennen is geboren in Deever op 19 augustus 1903; zij is een dochter van landbouwer Klaas Bennen en Hendrikje Bolding.
Aaltje Bennen is geboren in Deever op 21 januari 1906; zij is een dochter van landbouwer Klaas Bennen en Hendrikje Bolding.
Geert Bennen is geboren in Deever op 7 juli 1911; hij is een zoon van Klaas Bennen en Hendrikje Bolding.
De redactie van ut Deevers Archief is niet bekend met de gegevens van Grietje Brugging. Kwam zij uit Wapse ?
Zwaantje Offerein is geboren in Deever op 23 juni 1856 en is overleden in Deever op 17 mei 1924; zij is een dochter van smid Fredrik (Frièrik) Jacobs Offerein en Geertje Abels Wanningen; zij is gehuwd geweest met Hendrik van der Veen en Jan van Zomeren.
De redactie heeft de vier kleurenfoto’s van de boerderij an de Aachterstroate in Deever op vrijdag 3 mei 2018 gemaakt.
Het licht boven de twee toegangsdeuren tot het woongedeelte van de boerderij is opgepimpt met een witgeschilderde levensboom. Zijn deze versieringen gemaakt van gietijzer of van plastic ? Wanneer zijn deze twee levensbomen gemonteerd ? In 1910 hing gewoon een gordijntje achter het glas van de twee bovenlichten. In 1910 zaten in het met hout betimmerde deel van de voorgevel nog geen ramen. In 1910 was de voordeur van de mooie kaemer nog niet opgepimt met een deurklopper. In 1910 zat in de toegangsdeur naar het voormalige café nog geen brievenbus.  

Posted in Aagterstroate, Alle Deeversen, Boer’nlienbaank, Boerdereeje, Diever, ie bint 't wel ... | Leave a comment

Woon’n an de Peperduurstroate in Deever

Het op dinsdag 24 oktober 1967 geopende nieuwe gebouw voor de Boer´nlienbaank an de Peperstroate in Deever is na een gebruiksduur van 55 jaar in 2022 door digitalisering en internetisering van de R.A.B.O.-bank met geschwinde spoed en in gestrekte draf verlaten en wordt omgebouwd tot appartementengebouw.
R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankgebouwen Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankbezoekers Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankmedewerkers Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Bankbereikbaarheid Op; R.A.B.O. = Ruimt Alle Boeren Op.
In het gebouw komen acht huurappartementen voor de peperdure vrije sector. Dus de toewijzing van de appartementen zal niet gebeuren door een sociale woningbouwcorporatie, die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs.
De lompe en hoge voorgevel van het gebouw van de Boerenleenbank paste al vanaf 1967 helemaal niet bij de uitstraling van de brink van Deever en zal na de foeilelijke verbouwing en het toevoegen van die grote dakkapel nog lomper ogen en nog minder passen bij de brink van Deever. En zo zal de kwaliteit van de toch al niet-echt-saksische brink van Deever flink achteruit sukkelen.

Afbeelding 1
Dit is de aanblik van de voorkant van de Boer´nlienbaank an de Peperstroate na de verbouwing.
Afbeelding 2
De redactie van ut Deevers Archief heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op woensdag 17 mei 2023
Afbeelding 3
De redactie van ut Deevers Archief heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op dinsdag 14 april 2023.
Afbeelding 4
© https://www.google.com/maps, deze opname is gemaakt in mei 2016.

Posted in Boer’nlienbaank, Digitale tijdperk, Peperstroate | Leave a comment

Henduk Niesing hef de neeje boer’nlienbaank ebaut

In de Olde Möppeler (Möppeler Kraante, Meppeler Courant) van woensdag 25 oktober 1967 verscheen een verslag van de opening van de nieuwe Boerenleenbank, die Raiffeisenbank werd genoemd, an de Peperstroate in Deever.

Raiffeisenbank Diever in nieuw gebouw
Burgemeester verrichtte opening

Sparend Diever was dinsdagmiddag in feeststemming in verband met de officiële opening van het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Raiffeisenbank ‘Diever’. De ingebruikneming van dit fraaie gebouw, dat aan de Peperstraat is verrezen, werd verricht door burgemeester J.C. Meiboom, wie een zeer opvallende grote houten sleutel werd aangeboden door de negenjarige Jan Muggen, een zoontje van de directeur van de bank, de heer L. Muggen.
Het nieuwe bankgebouw, dat bijzonder doelmatig is ingericht, bevat een grote kantoorruimte voor het personeel, een directeurskamer, bestuurskamer, archiefruimte, kluis en een kamer waarin de boekhoudmachine is geplaatst. Er zijn vijf loketten, die van de wachtkamer worden gescheiden door glazen wanden.
Voor de officiële opening werd een bijeenkomst gehouden in zaal ‘Brinkzicht’, waar de voorzitter van de bank, de heer H. Offerein, een welkomstwoord sprak tot de vele genodigden.
Hij concludeerde uit de grote belangstelling, dat de coöperatieve gedachte nog steeds levend is en dat de bank volop in de belangstelling staat.
Spreker zei dat de werkzaamheden zich de laatste jaren dermate hebben uitgebreid, dat het oude kantoor te klein werd en er een nieuw gebouw moest komen.
De heer Offerein sprak een bijzonder woord van welkom tot de oud-bestuursleden, plaatsvervangende bestuursleden, B. en W. en raadsleden van Diever, de heer J.R. Drost uit Havelte, een der mede-oprichters in 1914 en vertegenwoordigers van de Centrale Bank te Utrecht.
Hij gaf een historisch overzicht, waaruit de groei van de bank duidelijk naar voren kwam.
Het bedrag aan leningen, kredieten en voorschotten bedraagt momenteel f. 5.300.000.
Het aantal leden is momenteel 700.
De bank heeft bewezen aan slechte tijden, zoals oorlogsjaren en crisis, het hoofd te kunnen bieden.
Ze heeft haar dienende taak voor de gemeenschap steeds verstaan, aldus de heer Offerein.

Waardering
Hij sprak zijn grote waardering uit aan het adres van oud-burgemeester H.G. van Os van Diever, de oprichter van de bank en de heer A. van Zomeren, de ere-voorzitter die steeds voor de belangen van de bank op de bres heeft gestaan.
Na de officiële opening door burgemeester Meyboom, opende de heer Van Zomeren de grote deur van het hart van de bank: de kluis.
Hierna voerde nog een flink aantal sprekers het woord in zaal ‘Brinkzicht’. De eerste spreker was burgemeester Meiboom, die zei dat ook het nieuwe gebouw, evenals het voormalige, wel eens eens een keer te klein kan worden. Dit in verband met de sterk toenemende werkzaamheden.
De burgemeester zei dat het geldverkeer heden ten dage veel meer gericht is op de bemiddeling van de bank en dat men steeds meer gebruik maakt van cheques. De burgemeester stak tenslotte een pluim op de hoed van de directeur en zijn staf, die volledig voor hun taak zijn berekend. Hij bood namens het gemeentebestuur symbolisch een voorzittershamer aan.
De ere-voorzitter, de heer A. van Zomeren, die bijna 25 jaar lang de belangen van de bank heeft gediend, sprak eveneens zijn waardering uit voor het werk van de directeur en zijn medewerkers. Hij zei dat er een gebouw tot stand is gekomen, dat wordt gekenmerkt door degelijkheid en dat luxe uit den boze was. Hij verwachtte dat de komende generatie steeds meer gebruik zal maken van de bank. Mede namens zijn vrouw bood hij een wandbord, waarop een agrarisch landschap is aangebracht, aan ter verfraaiing van de bestuurskamer.
De heer G.F.I. Roetering sprak hierna namens de Centrale Bank te Utrecht.

Samenwerking
Hij beklemtoonde het grote belang van samenwerking, waardoor de banken tot een betere krachtsontplooiing kunnen komen.
Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van de aanbieding van een fraaie wandtegel, vervaardigd door de kunstenares mejuffrouw Rüter te Utrecht. Op deze wandtegel zijn twee knielende figuurtjes te zien, die samen een boom planten. Bij de Centrale Bank in Utrecht is dit motief in de muur gemetseld.
Namens het architectenbureau Boelens N.V. sprak de heer D. Meersma hierna een dankwoord.
De heer Gruppen uit Elim voerde het woord als voorzitter van de Ring Zuidwest-Drenthe. Namens de ring zegde hij een cadeau toe.
De heer J. Booij uit Dwingeloo bracht hierna zijn gelukswensen over namens de banken van Vledder, Uffelte, Hoogersmilde en Dwimgeloo. Hij bood een houtskooltekening van de kerk van Diever, vervaardigd door de kunstenaar Mulders uit Noordwolde, en een fraai klokje aan.
Hoofdaannemer M. Nijzingh, die zijn toespraak op rijm had gezet, bood een elektrische wandklok aan.
De directeur van de zuivelfabriek Diever-Wapse, de heer A. Nijmeijer, brak een lans voor de coöperatieve gedachte en zei dat “we in april starten in de EEG.” Hij bood een bloemstuk aan.
De heer H.J. Klumpers, die het woord voerde namens het Groene Kruis, verraste het bestuur met twaalf kopjes en schoteltjes met het embleem van het Groene Kruis er op.
Verder werd nog gesproken door de heren J.B. Homan, directeur van de Raiffeisenbank te Smilde en voorzitter van de vereniging van directeuren, die een bloemstuk aanbood, en de heer L. Muggen, directeur van de bank in Diever.

De medewerkers
De bouw werd uitgevoerd door de firma H. Nijzingh en Zn. te Diever onder architectuur van het architectenbureau Boelens N.V. te Assen. Het elektriciteitswerk werd uitgevoerd door de firma Rolden. het schilderwerk door het schildersbedrijf Santing en het loodgieters- en sanitaire werk door het loodgietersbedrijf Logtenberg te Diever. Voor de aankleding van het gebouw zorgden Schute’s meubelbedrijf en woninginrichting en de firma Schuil te Diever. De centrale verwarming werd aangebracht door Buitendijk en De Groot te Emmen.
De grote houten sleutel, die burgemeester Meiboom werd aangeboden, werd vervaardigd door de heer L. Bijker te Diever.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De kassier van de Boerenleenbank was de heer Lucas Muggen. Hij is geboren op 24 juni 1915 in Wapse. Hij is overleden op 11 januari 1985 in Deever. Hij was getrouwd met Obigje Eleveld. Zij is geboren op 6 mei 1915 in Wapse. Zij is overleden op 10 december 1990 in Deever. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Hun jongste zoon is Jan Sent Muggen, die in de Deeverse volksmond, met een knipoog naar kassier Lucas Muggen, vaak Jan Cent, Jan Stuver, Jan Dubbeltie werd genoemd.
De redactie moet nog veel aantekeningen toevoegen.

Posted in Boer’nlienbaank, Peperstroate | Leave a comment

Ur was gien wèter en de braandspuite was kapot

In onder meer de navolgende kranten verscheen een bericht over de felle brand in manufacturenmagazijn ‘de Toekomst’ van de heer Philippus (Flip) Zaligman an de Heufdstroate in Deever.
– De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad van 21 februari 1940;

– Nieuwsblad van het Noorden van 21 februari 1940;
– De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad van 21 februari 1940;
– Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 21 februari 1940;
– Nieuwe Provinciale Groninger Courant van 21 februari 1940;
– Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant van 21 februari 1940;
– Utrechts Volksblad: sociaal-democratisch dagblad van 21 februari 1940;
– De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 21 februari 1940;
– De Residentiebode van 21 februari 1940;
– De Maasbode van 21 februari 1940;
– De Standaard van 21 februari 1940;
– Delftsche Courant: nieuwsblad voor Delft en Delfland van 21 februari 1940;
– Limburgs Dagblad van 22 februari 1940.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche-Courant van 21 februari 1940 werd het volgende -hierna afgebeelde- bericht gepubliceerd.

Felle brand te Diever
Er was geen water en de brandspuit was defect.
Gistermiddag heeft een felle brand gewoed in het manufacturenmagazijn ‘de Toekomst’ van den heer P. Zaligman, aan de Hoofdstraat te Diever. Het vuur, dat op de bovenverdieping is ontstaan, kon in verband met gebrek aan bluschwater, niet worden bestreden. Bovendien bleek de brandspuit van Diever niet in orde te zijn, weshalve de burgemeester, de heer J.C. Meiboom, gezien den omvang, welke de brand dreigde aan te nemen, de brandweer van Dwingelo en later die van Assen, om assistentie verzocht.
Inmiddels was ook het benedengedeelte van het manufacturenmagazijn door het vuur aangetast. Men slaagde er nog in het huisraad en enkele bescheiden in veiligheid te brengen. Evenwel deelde het vuur zich korten tijd later mede aan de naast gelegen copieerinrichting van den heer Van Goor, terwijl aan de achterzijde de vlammen oversloegen op het woonhuis van den landbouwer Vierhoven.
De brandweer slaagde er in samenwerking met de intusschen ter plaatse verschenen brandweer van Dwingelo en Assen in, het huis van den landbouwer behouden, evenals twee daar aan grenzende woonhuizen.
Het manufacturenmagazijn en de copieerinrichting brandden echter geheel uit. Slechts een gedeelte van den inventaris van de copieerinrichting wist men te redden.
De schade wordt door verzekering gedekt. De oorzaak van den brand is niet bekend.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 21 februari 1940 werd het volgende bericht gepubliceerd.

Twee huizen te Diever afgebrand
Gevaar voor uitbreiding kon nog worden voorkomen.
Te Diever is gistermiddag brand uitgebroken door tot dusver onbekende oorzaak in het manufacturenmagazijn ‘de Toekomst’ van den heer Ph. Zaligman aldaar.
Het vuur, dat in de bovenverdieping woedde, was niet te blusschen, voornamelijk door gebrek aan bluschwater. Na korten tijd stond het gehele pand in lichterlaaie. Alleen de boeken en enig huisraad kon men redden.
Doordat de brandspuit niet werkte, geraakte ook het naastgelegen huis, waarin de copieerinrichting van den heer R. van Goor is gevestigd, in brand.
De burgemeester der gemeente, de heer J.C. Meyboom, achtte het toen geraden de brandweer van Dwingelo en later die van Assen te hulp te roepen. Het was een kritiek moment, want een drietal aan de overzijde van de Peperstraat gelegen gebouwen liepen ernstig gevaar. Het huis van den landbouwer A. Vierhoven (Albert Vierhoven) vatte zelfs even vlam. Gelukkig slaagde men er echter in deze huizen te behouden.
Toen later ook de bedoelde brandweren van Dwingelo en Assen arriveerden en werden aangesloten op de nieuw geslagen nortonput voor het gemeentehuis, was het gevaar spoedig bezworen.
De huizen en de inboedels waren verzekerd. De inventaris van de copiëer-inrichting werd nog gedeeltelijk gered.

Aantekeningen van redactie van ut Deevers Archief
R. van Goor is Roelof van Goor, de uitgever van het Deeverse Blattie. Zijn copieerinrichting was gevestigd in een pand dat eigendom was mejuffrouw L. Oostenbrink. De landbouwer A. Vierhoven is Albert Vierhoven, die an de Peperstroate woonde.
Het mag duidelijk zijn dat met een oude niet-werkende brandspuit (een betere naam voor dit materieel is waterspuit) en zonder water geen branden kunnen worden geblust. Voor de bestelde maar nog niet geleverde moderne brandweerwagen was al een nortonput vóór het gemeentehuis geslagen. Een nortonput is een inrichting voor het onttrekken van water aan diep gelegen grondlagen via buizen.
De artikelen melden dat het verbrande manufacturenmagazijn ‘de Toekomst’ van den heer Ph. Zaligman (Philippus Zaligman) is. Of de joodse familie Zaligman toen nog in de woning boven de winkel woonde, dat is de redactie niet helemaal duidelijk, omdat deze familie in 1936 naar Meppel verhuisde. Het kan zijn dat het pand toen aan iemand was verhuurd. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan hier duidelijkheid over verschaffen ?
Op de grond van het verbrande pand van Philippus (Flip) Zaligman an de Heufdstroate is in de Tweede Wereldoorlog het gebouw van de Boerenleenbank gebouwd en in gebruik genomen. Heeft de Boerenleenbank de grond van de familie Zaligman direct na de brand gekocht ? Waar is het puin van het verbrande pand van de familie Zaligman en van mejuffrouw L. Ooostenbrink gebleven ?
Op de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart uit 1948 is de Boerenleenbank met woning voor de kassier aan de rechterkant van de afbeelding te zien. Helemaal rechts achter de leilinden staat café Trompetter. Aan de linkerkant is op de voorgrond de schilderswinkel van Geert Koster te zien. Achter de Boerenleenbank is nog net een stukje van de smederij van Albert Kloeze zichtbaar. Het hoekige gebouw met het platte dak achter de smederij is het postkantoor (Deever had toen nog een postkantoor).

Abracadabra-1215
Abracadabra-1212

 

Posted in Ansichtkoate, Boer’nlienbaank, Braandwièr, Café Trompetter, Deever, Heufdstroate, Joodse inwoner, Neringdoende, Verdwenen object | Leave a comment

Ut Sjakie-uut-Spier-tegeltie veur de Boer’nlienbaank

Op 1 juli 2021 is de vestiging van de Coöperatieve RAiffeisenBOerenleenbank an de Peperstroate in Deever voor eeuwig en altijd opgeheven. De geldverdienbank had daarvoor als wel erg gemakkelijke verklaring dat klanten steeds minder naar dit kantoor kwamen. Maar ja, wie een hond wil slaan, die kan snel een stok vinden. Wat coöperatief ? Niks coöperatief ! Dus moest de vestiging van de Coöperatieve Rabobank (Ruimt Alle Boeren Op ?) (Ruimt Alle Bankfilialen Op ?) (Ruimt Alle Bankklanten Op ?) (Ruimt Alle Bankmedewerkers Op ?) an de Peperstroate in Deever sneuvelen.
In 2009 zijn in de voetpaden van de straten in het binnendorp van Deever zesendertig roodkleurige betonnen tegels aangebracht met daarop aangebracht de beeltenis van het hoofd en de naam van een toneelstuk van William Shakespeare. Deze tegels zijn of waren te vinden net precies voor de ingang van het pand van neringdoenden. Nijvere en ijverige en doenerige en streberige toeristen konden zelfs een Shakespearetegelwandelroute langs de handeltjes van neringdoenden in het binnendorp van Deever lopen. De zesendertig tegels zijn gemaakt en in de voetpaden aangebracht door de plaatselijk zeer bekende bestratingskunstenaar Frans Kamphuis. De redactie van ut Deevers Archief heeft in verschillende berichten aandacht besteed aan deze ernstige vorm van Shakespearitis.
De redactie heeft bijgaand afgebeelde twee kleurenfoto’s gemaakt op vrijdag 29 november 2019. De kleurenfoto van de voorgevel van het pand met de naam Rabobank is nu al een mooi fragmentje uit de geschiedenis van het geldverdienwezen in de gemiente Deever.
Voor de ingang van de vestiging van de Coöperatieve Rabobank an de Peperstroate in Deever was op die dag zo’n tegel waar te nemen. De beeltenis van het hoofd van Shakespeare was niet meer waar te nemen, de naam van het toneelstuk van Shakespeare nog net wel. Die naam is Julius Caesar. Dat is voor deze tegel een erg toepasselijke naam. Een belangrijke uitspraak van Julius Caeser is immers: Alea iacta est. De teerling is geworpen. De dobbelsteen is geworpen. Het lot is beslist. Het besluit is genomen. Er is geen weg terug. Het lot van het Deeverse filiaal van de Coöperatieve Rabobank is beslist. Het besluit tot sluiting van het Deeverse filiaal van de Coöperatieve Rabobank is genomen.
De grote vraag is natuurlijk of de tegel nog voor de ingang van het pand van de voormalige Coöperatieve Rabobank an de Peperstroate in Deever ligt. Want ten tijde van de driftige uitvoering van het ontspoorde buitensporig peperdure herbestratingsproject met de naam Deever Op Dreef in 2019/2020 zijn enige van de zesendertig Sjakie-uut-Spier-tegels in het herbestratingsgeweld gelukkig gesneuveld en gelukkig niet vervangen. Maar laten we over de nog aanwezige tegels niet treuren, want op elke nog aanwezige tegel is het hoofd van Sjakie en de naam van een van zijn toneelspelen gelukkig sterk aan het vervagen. To fade away or not to fade away, that’s no question.

Posted in Boer’nlienbaank, Peperstroate, Shakespeare prullaria, Shakespearitis | Leave a comment

Ut kantoor van de Rabo besteet neet mièr

Moet jij voor jouw geldzaken binnenkort naar het kantoor van de Rabo an de Peperstroate in Deever ? Doe dat niet, let even op, want reeds per 1 juli 2021 is deze vestiging voor eeuwig en altijd opgeheven.
De bank heeft daarvoor als verklaring dat klanten steeds minder naar dit kantoor kwamen. Klanten, ook de digibete ouden van dagen, regelen hun geldzaken steeds meer via het internet, worden steeds meer gedwongen hun geldzaken via het internet te regelen. En dat is door de corona-pandemie in een versnelling geraakt. De loop was uit het kantoor an de Peperstroate. De medewerkers zaten een groot deel van de werkdag duimen te draaien, nagels te vijlen en te lakken en uit het raam te staren. Dus moest het kantoor van de Rabo (Ruimt Alle Bankmedewerkers Op ?) an de Peperstroate in Deever sneuvelen.
De redactie van ut Deevers Archief heeft bijgaande twee kleurenfoto’s van het ontruimde pand van de Rabo an de Peperstroate in Deever gemaakt op vrijdag 19 november 2021.
In het op vrijdag 9 juli 2021 uitgegeven papieren Magnum Opus Fragmenten Uit Het Verleden Van De Vroegere Gemeente Diever van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever is op de bladzijden 467, 468, 469 en 470, voorzien van fraaie illustraties, zeer terecht aandacht besteed aan de Boerenleenbank, de Raiffeisenbank en de Rabobank. Driewerf hulde daarvoor: hulde, hulde, hulde. Het papieren Magnum Opus verscheen te kort na de sluiting van het pand an de Peperstroate. Toen was het voorbereidende werk voor het papieren boekwerk al gedaan. Toen kon in het dikke papieren boekwerk de sluiting van het pand an de Peperstroate begrijpelijkerwijs niet meer worden gemeld.
Maar gelukkig kan de redactie van ut Deevers Archief dit onheuglijke feit wel flexibel en online en op elk moment en waar ook ter wereld melden. Dit onheuglijke feit is nu al een niet onbelangrijk fragmentje uit het recente verleden van de gemiente Deever geworden.

Posted in Boer’nlienbaank, Peperstroate | Leave a comment

Passeneel van annemer Niesing in de Peperstroate

EDe redactie van ut Deevers Archief ontving bijgaande foto van de heer Henk Nijboer uit Beilen. Hij is de jongere broer van de op deze foto aanwezige Willem Nijboer. De redactie is Henk Nijboer bijzonder erkentelijk voor deze bijdrage.

Op deze fraaie foto staan werknemers van aannemersbedrijf Nijzingh uut Deever. De foto is genomen tijdens de bouw van de Boerenleenbank (nu RABO-bank) an de Peperstroate in Deever in 1967.
Van links naar rechts zitten op en staan bij de bulte metselstien’n:
– Jans Schade;
– Teun (Teuni) Daleman;
– Willem Nijboer;
– Piet Maat;
– Mans Nijzingh;
– Bertus Bijker;
– Hendrik Nijzingh.
Dus Anne Nijzingh, de andere zoon van Hendrik Nijzingh, staat niet op deze foto. Of was hij de maker van deze foto ?
Jans Schade is geboren op 12 oktober 1918 en is overleden op 3 mei 1970.
Teun Daleman is geboren op 1 maart 1950, hij woont in Deever.
Willem Nijboer is geboren op 2 augustus 1945 en is overleden op 18 december 1967.
Wie heeft gegevens over Piet Maat ?
Wie heeft gegevens over Mans Nijsingh ?
Wie heeft gegevens over Bertus Bijker ?
Hendrik Nijzingh is geboren op 18 juli 1901 en is overleden op 12 mei 1969.
Wie kan aanvullende gegevens over de personen op deze foto verstrekken ?

Posted in Alle Deeversen, Bedrief, Boer’nlienbaank, Deever, Peperstroate, Topstuk | Leave a comment

Kassier Lucas Muggen van de Boerenleenbank

In het Drentsch Dagblad van 26 juni 1943 verscheen de volgende advertentie over de vacante betrekking van kassier van de Boerenleenbank van Deever.

Boerenleenbank Diever.
De Boerenleenbank te Diever roept sollicitanten op voor de vacante betrekking van kassier.
Inlichtingen en voorwaarden ten kantore der bank op de zitdagen.
Sollicitaties, alleen voor ingezetenen van Diever en/of leden der bank, worden ingewacht voor of op 5 juli aanstaande.
Het bestuur

In het Drentsch Dagblad van 14 juli 1943 verscheen de volgende advertentie over de benoeming van Lucas Muggen als kassier van de Boerenleenbank van Deever.

Wapse. Onze plaatsgenoot de heer L. Muggen is benoemd tot kassier der boerenleenbank te Diever.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
Nadat het nieuwe bankgebouw annex kassierswoning in 1943 in de Tweede Wereldoorlog was opgeleverd, was de tijd voor het bestuur van de Boerenleenbank gekomen voor het eerst een kassier in vaste dienst te benoemen.
Na het verschijnen van de advertentie op 26 juni 1943 liet het bestuur er bepaald geen gras over groeien, want al op 14 juli 1943 werd bekend dat Lucas Muggen van ’t Noave bee’j Wapse de nieuwe kassier was geworden.
Lucas Muggen is geboren op 24 juni 1915 op ’t Noave en is overleden op 11 januari 1985 in Deever. Hij was getrouwd met Obigje Eleveld. Zij is geboren op 6 mei 1915 in Wapse en is overleden op 10 december 1990 in Deever.

Posted in Alle Deeversen, Boer’nlienbaank, Deever | Leave a comment

Lucas Muggen wordt beheerder van enige vermogens

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant verscheen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog op 10 september 1945 het navolgende bericht over de benoeming van Lucas Muggen, de kassier van de Boerenleenbank in Deever, tot beheerder van het vermogen van de Wapsenaren J. Oostra Sr., J. Oostra Jr., B. Bos, H. Bos en H. Beugeling.

Oproeping. Ondergeteekende, Lucas Muggen, Wapse 49, Diever, maakt bekend dat hij door den Militairen Commissaris van de provincie Drenthe met ingang van 4 augustus 1945 is benoemd tot beheerder over de vermogens van:
1. J. Oostra Sr., landbouwer;
2. J. Oostra Jr., zonder beroep;
3. B. Bos, landbouwer;
4. H. Bos, zonder beroep;
5. H. Beugeling, landbouwer,
allen wonende te Wapse, gemeente Diever.
Hij roept allen op, die zaken of bescheiden van één of meer der bovengenoemden personen onder zich hebben, voor 15 september 1945 hiervan aangifte bij hem te doen.
Nalatigheid wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 153 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer.
De beheerder: L. Muggen.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
De redactie leefde in de veronderstelling dat Lucas Muggen vlak na de Tweede Wereldoorlog al was verhuist naar de kassierswoning in het gebouw van de Boerenleenbank aan de Hoofdstraat in Deever, maar dat was blijkbaar nog niet het geval. Hij woonde toen nog op ’t Noave in de boerderij van zijn ouders met adres Wapse 48.
Al tijdens de Duitse bezetting van Nederland bereidde de Nederlandse regering in ballingschap maatregelen voor ten behoeve van oorlogsgetroffenen. Het uitgangspunt was dat alle getroffenen alles wat hen tijdens de Tweede Wereldoorlog was ontstolen moesten terugontvangen. In 1942 werd door de Nederlandse regering in Londen de Commissie Herstel Rechtsverkeer ingesteld om een aantal wetten, die het vermogensbeheer na de oorlog zouden regelen, moesten voorbereiden. Achtereenvolgens kwamen in 1944 het Besluit Herstel Rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen tot stand. Bepaald werd dat van overheidswege beheerders en bewindvoerders over vermogens zouden worden benoemd. Met de uitvoering van beide besluiten werd voorlopig het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel belast, dat onderdeel vormde van het Militair Gezag; in augustus 1945 werd deze taak overgenomen door de Raad voor het Rechtsherstel. De Raad had als doelstelling ‘het door de Duitsers tijdens de bezetting 1940-1945 gepleegde onrecht van het zich toe-eigenen en liquideren van vermogensbestanddelen van personen en instellingen zoveel mogelijk ongedaan maken’. De Raad bestond uit zes afdelingen, waaronder de afdeling Beheer. Deze afdeling had een aantal omvangrijke taken. Zij voerde onder meer het beheer over de vermogens van vijanden en landverraders, zoals N.S.B.’ers.

Posted in Boer’nlienbaank, Gemiente Deever, Tweede Wereldoorlog, Wapse | Leave a comment

De neie lienbank van de boer’n in Deever

In de Olde Möppeler (Möppeler Kraante) van 23 mei 1941 verscheen het hier weergegeven bericht over de aanbesteding van de bouw van het eerste eigen pand van de coöperatieve boerenleenbank an de Heufdstroate in Deever.  

In de Nieuwe Provinciale Groninger Courant van 24 mei 1941 verscheen het hier weergegeven bericht over de aanbesteding van de bouw het eerste eigen pand van de coöperatieve boerenleenbank an de Heufdstroate in Deever.

Aanbesteding Coöperatieve Boerenleenbank
Diever, 21 mei. In café Trompetter vond hedenmiddag de aanbesteding plaats van het bouwen van een kantoorgebouw met kassierswoning onder architectuur van den heer J. Hubregtse, architect te Smilde, voor rekening van de coöperatieve boerenleenbank alhier.
Perceel 1: Metsel, timmer- en grondwerken:
J. Mos, Dieverbrug, f. 9667;
H. Daalman, Wapse, f. 9565;
Gebr. Van Wijk, Dieverbrug, f. 9244;
Nijzingh en Koning, alhier, f. 9215.
Perceel 2: Glas- en verfwerk:
H. Mulder, alhier, f. 845;
A. Kannegieter, alhier, f. 814;
G. Koster, alhier, f. 798,60.
Perceel 3: Aanleg electrische installaties:
J. Slagter, alhier, f. 305.
Gegund aan de laagste inschrijvers.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Café Trompetter stond direct naast de bouwlocatie en bestond in de Tweede Wereldoorlog nog.
Op 20 februari 1940 brandde manufacturenwinkel ‘de Toekomst’ van Philippus (Flip) Zaligman an de Heufdstroate in Deever af. Blijkbaar is de grond waar de winkel op stond al snel verkocht aan het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank. De boerenleenbank hield tot dan toe kantoor in de voorkamer van een boerderij an de Aachterstroate in Deever.
De bouw van het kantoorgebouw met kassierswoning vond in de Tweede Wereldoorlog plaats, blijkbaar ging het in die jaren niet slecht met de geldhandel in de gemiente Deever.
Ook aardig is te lezen welke plaatselijke bedrijven op de aanbesteding hebben ingeschreven, deze bestaan al lang niet meer.
J. Mos is ………. Mos.
H. Daalman is Hendrikus Daalman.
Gebroeders Van Wijk zijn Goitse en Jan van Wijk.
Nijzingh en Koning zijn Hendrik Nijzingh en Jan Koning.
H. Mulder is drogist en huisschilder Hendrik Mulder
A. Kannegieter is huisschilder Aaldert Kannegieter
G. Koster is huisschilder Geert Koster.
J. Slagter is Jan Slagter.
Café Trompetter stond direct naast de bouwlocatie en bestond in de Tweede Wereldoorlog nog.

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart is in 1948 uitgegeven door Jos-Pé in Arnhem. De kaart was te koop bij drogisterij De Gaper van Hendrik Mulder an de Heufdstroate in Deever.
Aan de linkerkant is de schilderswinkel van Geert Koster te zien. Aan de rechterkant is de Boerenleenbank te zien. Daarachter is de smederij van de gebroeders Kloeze te zien. Daarachter is het postkantoor te zien.

Posted in Ansichtkoate, Boer’nlienbaank, Café Trompetter, Heufdstroate, Joodse inwoner | Leave a comment