Category Archives: Woaterse skoele

Foto van kiender van de skoele op Woater’n uut 1970

Het echtpaar Martinus Hummel en Hendrikje (Hennie) Nijzingh verhuisde na hun trouwen in 1959 naar Zorgvliet. Ze bleven tot in 1976 op Zorgvliet wonen. Hun kinderen Erik en Geke Hummel zaten in 1974 op de skoele op Woater’n.
De hier afgebeelde schoolfoto, die in het schooljaar 1969-1970 is gemaakt, is afkomstig uit de verzameling van mevrouw Geke Hummel. Zij wist zich ook de naam van de leerlingen en onderwijzers op deze schoolfoto te herinneren. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Geke Hummel bijzonder erkentelijk voor het beschikbaar stellen van een goede scan van de hier afgebeelde schoolfoto en de lijst met namen.
De redactie nodigt de op deze foto staande kinderen en onderwijzers te reageren op deze schoolfoto in kleuren.
De redactie nodigt de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief en ex-leerlingen van de Woaterse skoele uiteraard uit een goede scan van hun schoolfoto’s voor opname in ut Deevers Archief ter beschikking te stellen.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie moet de lijst met namen van de leerlingen en de onderwijzers nog toevoegen aan dit bericht.

De bovenste rij is van links naar rechts als volgt samengesteld.

01.  Wiepke Wieldraaijer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

02.  Alida Jansen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

03.  Nellie Wheda
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

04.  Hennie van de Bos
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

05.  Jantje Haveman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

06.  Meester J.P. Koning
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

07.  Andries Wieldraaijer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

08.  Bertus Post
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

09.  Berend Haveman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

10.  Froukje Betten
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

11.  Ellie van Opzeeland
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

12.  Carolien Reinbergen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

13.  Juffrouw Ans Posthumus
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

De rij in het midden is van links naar rechts als volgt samengesteld.

14.  Inge Koning
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

15.  Jannie Betten
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

16.  Aaltje Jansen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

17.  Geke Hummel
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

18.  Hanneke Klaver
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

19.  Liesbeth Smit
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

20.  Lambertha Nijland
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

21.  Bertus Smit
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

22.  Aaldert Post
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

23.  Bert Eijbergen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

24.  Bé Goettsch
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

De onderste rij is van links naar rechts als volgt samengesteld.

25.  Gezinus Haveman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

26.  Sake Post
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

27.  Andries Haveman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

28.  Sander Wieldraaijer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

29.  Bennie van Opzeeland
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

30.  Egbert Urff
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

31.  Arno Goettsch
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

32.  Erik Hummel
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

33.  Hans van der Heide
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

34.  Kees Eijbergen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Posted in Woaterse skoele | Leave a comment

Foto van kiender van de skoele op Woater’n uut 1971

Het echtpaar Martinus Hummel en Hendrikje (Hennie) Nijzingh verhuisde na hun trouwen in 1959 naar Zorgvliet. Ze bleven tot in 1976 op Zorgvliet wonen. Hun kinderen Erik en Geke Hummel zaten in 1971 op de skoele op Woater’n.
De hier afgebeelde schoolfoto uit 1971 is afkomstig uit de verzameling van mevrouw Geke Hummel. Zij wist ook de naam van de leerlingen, onderwijzers en begeleidende ouders op deze schoolfoto. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Geke Hummel bijzonder erkentelijk voor het beschikbaar stellen van een goede scan van de hier afgebeelde schoolfoto.
De redactie nodigt de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief, ex-leerlingen van de Woaterse skoele uiteraard uit een goede scan van hun schoolfoto’s voor opname in ut Deevers Archief ter beschikking te stellen. 


Bovenste rij van links naar rechts:

1.  Grietje Wieldraaijer (moeder/begeleidster)

2.  Gezinus Haveman

3.  Inge Koning

4.  Elly van Opzeeland

5.  Lambertha Nijland

6.  Kees Eibergen

7.  Leonard Hoogers

8.  Bert Eibergen

9.  Andries Haveman

10.  Egbert Urff

11.  Benny van Opzeeland

12.  Nelly Wheda

13.  Alida Jansen

14.  Hennie van de Bos

Middelste rij van links naar rechts:

15.  Meester Johannes Pieter Koning

16.  Ger Groeneveld

17.  Erik Hummel

18.  Bertus Smit

19.  Hans van de Heide

20.  Sake Post

21.  Aaldert Post

22.  Carolien Reinbergen

23.  Froukje Betten

24.  Janny Betten

25.  Rina Goettsch

26.  Bert (Bé) Goettsch

27.  Hanneke Klaver

28.  Andries Smit (vader/begeleider)

29.  Levert Haveman (vader/begeleider)

30.  Geertje Jansen-Groen (moeder/begeleidster)

Onderste rij van links naar rechts:

31.  Andries Wieldraaijer

32.  Jantje Haveman

33.  Sander Wieldraaijer

34.  Margaret Eibergen

35.  Henk Eibergen (vader/begeleider)

36.  Aaltje Jansen

37.  Geke Hummel

38.  Tineke Urff

39.  Ina Groeneveld

40.  Arno Goettsch

41.  Juffrouw Ans Posthumus

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie wil met name de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief, die op deze schoolfoto uit 1971 staan te reageren.
Wat was de voornaam van meester Koning ? Is het Rina Goettsch of is de naam van deze leerling anders ? Wat is de voornaam van de leerling Koning ?

De redactie ontving op 6 februari 2024 de volgende zeer gewaardeerde reactie van mevrouw Ans Geertsma-Posthumus.
Wat leuk om een schoolfoto van 1971 weer terug te zien. Ik was destijds juf aan deze school en bewaar hele goede herinneringen aan deze tijd.
Volgens mij zijn niet alle namen juist vermeld. Hopelijk kunt u dit nog veranderen.
Bovenste rij:
Jurriën Haveman is Gezinus Haveman.
Middelste rij:
de meester is meester Johannes Pieter Koning;
Andries Smit is Bertus Smit;
Rina Goettsch is juist;
Bert Goettsch is Bé Goetsch.
Onderste rij:
Bart Eibergen is Margreet Eibergen;
??? Koning is Tineke Urff.

Posted in Woaterse skoele | Leave a comment

Van de trouwstoet wödd’n oarig wat fotoos emeuk’n

In de krant ‘het Nieuwsblad van Friesland – Hepkema’s-Courant’ verscheen op 10 augustus 1904 het navolgende bericht over de festiviteiten op Zorgvlied ter gelegenheid van het kerkelijk huwelijk van Cecilia Johanna Verwer en Jacobus Livinus Joannes Meddens op 8 augustus 1904. 

Eerbetoon
Zorgvlied, 8 augustus. ’t Was feest in het dorp. De huizen met groen versierd, bijna overal de driekleur uit, eerebogen langs de wegen en ieder in feestelijke stemming. Wat was er aan de hand ? ’t Geld alles tot eerbetoon aan de hier zoo hooggeachte familie Verwer, van wie eene dochter in het huwelijk trad.
Een eerewacht geleidde den trouwstoet naar de kerk. Bij den terugkeer stond het hoofd der school met de onderwijzers en een aantal leerlingen het jonge paar op te wachten; een feestlied werd gezongen en het hoofd hield een toespraak.
Hierna werd een optocht met 17 versierde wagens gehouden, voorstellende het verleden en het heden. In volgorde stelde elke wagen voor:
1. Kweekschool voor zeevaart.
2. De goede oude tijd (een oude vrouw met spinnewiel op een ossewagen).
3. Het onderwijs.
4. Naaischool.
5. Veenderij.
6. Heidebewoners.
7. Boschcultuur.
8. Landbouw.
9. Zonder mij geen bier (hopteelt).
10. Het laatste voer.
11. Zorgvliedsche bouwtrant.
12. ’s Lands welvaren.
13. Voorheen en thans.
14. De gezonde apotheek (bakkerij).
15. Vliegende concurrent.
16. Leve de coöperatie (sigarenfabriek).
17. Zegewagen (handel en nijverheid)
Van deze prachtigen stoet werd menig kiekje genomen.
’s Avonds werd een vuurwerk afgestoken.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Dochter Cecilia Johanna van Lodewijk Guillaume Verwer en Johanna Cornelia Ludovica van Wensen trouwde dan toch nog op 31-jarige leeftijd met blijkbaar een acceptabele partij.
Cecilia Johanna Verwer is op 10 september 1872 in Leeuwarden geboren, zij is op 7 juni 1923 in Soest overleden, ze was toen pas 50 jaren oud.
Cecilia Johanna Verwer en Jacobus Livinus Joannes Meddens waren al op 3 augustus 1904 voor de wet getrouwd in Deever. Het echtpaar is kerkelijk getrouwd in de door Lodewijk Guillaume Verwer tot kerk verbouwde schuur, de voorganger van de huidige kerk van de rooms-katholieke geloofsgemeente op Zorgvliet.
Het eerbetoon van de Zorgvlieders/Zorgvlieters/Zorgvliedenaren/Zorgvlietenaren was wel bedoeld voor dochter Cecilia Johanna, maar goed beschouwd toch meer voor vader Lodewijk Guillaume Verwer.
De onderwerpen van de 17 versierde wagens laten mooi zien wat de Zorgvlieters rond de eeuwwisseling bezig hield: vooruitgang, vooruitgang, vooruitgang.
Het onderwerp van versierde wagen 10 trekt de aandacht. Voor de vele ‘not-native-speakers’ die tegenwoordig Zorgvliet en Woater’n bevolken: het Deeverse woord ‘voer’ betekent ‘vracht’ of ‘lading’. Het laatste voer betekent de laatste lading, wellicht reed in de optocht een boerenwagen volgeladen met hooi mee, ‘ut laèste voer heuie’, of was ‘de heuiing’ begin augustus 1904 nog niet voorbij ?
Het onderwerp van versierde wagen 11 trekt ook de aandacht. Wat was de Zorgvliedsche bouwtrant ? Was dat de architectuur van de villa’s van de familie Verwer ? Of betrof het de wederopbouw van de van her en der aangesleepte huizen en boerderijtjes, zoals het Amsterdamsche huis ?
De redactie kan de onderwerpen van de versierde wagens 14 en 15 niet duiden. Wie kan dat wel ?
De redactie vindt het verheugend dat tijdens de optocht menig kiekje is genomen. Was de in Deever geboren fotograaf Hans Kuiper uit Noordwolde – in betaalde opdracht van Lodewijk Guillaume Verwer – de maker van deze kiekjes ?
De redactie heeft de goede hoop dat vroeg of laat meer mooie afbeeldingen van Zorgvliet boven wateren zullen komen.
De hiervoor beschreven trouwerij vond op 8 augustus 1904 plaats. De hier afgebeelde zwart-wit-ansichtkaart is in 1904 verzonden, da’s ook toevallig. De pastoor had het gemakkelijk. Hij hoefde voor het inzegenen van het huwelijk niet ver te reizen, want hij woonde in het huisje direct rechts van de kerk.

Abracadabra-1599

Abracadabra-1601Abracadabra-641

Posted in De aandere kaante van de Deeverse bos, Hans Kuiper, Kattelieke Kaarke, Lodewijk Guillaume Verwer, Woaterse skoele | Leave a comment

Un olde foto van kiender van de skoele op Woater’n

In het in 1999 verschenen fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is als afbeelding 44 een afbeelding van een zwart-wit foto uit 1925 van kinderen bij de lagere school op Wateren opgenomen. In de tekst bij de afgebeelde schoolfoto zijn alle kinderen genoemd. Een afbeelding van de betreffende bladzijde uit het fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is in dit bericht opgenomen.

44 – Wateren – Openbare Lagere School – Zomer 1925
Het leek mij aardig om een foto te tonen die niet is opgenomen in de mooie gelegenheidsuitgave ‘1884-1984 – 100 jaar Openbare Lagere School Wateren’. Temeer, omdat het meisje aan de rechterkant, met de mooie strik in haar haren, mijn moeder is.
Op de foto staat alleen groep I, dat wil zeggen ongeveer de helft van de leerlingen en de drie leerkrachten uit het schooljaar 1924-1925 op het plein bij de school.
Ik hoefde bij deze foto weinig moeite te doen om achter de namen van de leerlingen en de leerkrachten te komen, want zelfs na meer dan zeventig jaar wist mijn moeder deze namen zonder te aarzelen achter elkaar op te noemen.
Op deze foto zijn te zien:
Jantje Dolsma (1), Margje de Boer (2), Geesje Benedictus (3), Gerritje Bruursema (4), Roelofje Schipper (5), Bernadetta Ackermann (6), Johanna Dekker (7), Jan Bos (8), meester Gerrit Bakker (9), Ferdinand Jacob Damhuis (10), Gerritje Ekkels (11), Hitsje van Aarsen (12), Geesje Blaauw (13), Hessel Donker (14), Martin Ackermann (15), Alie Bos (16), juffrouw Naleke Bos-Evers (17), hoofdmeester Hendrik van Delden (18), Johanna Alida Brinkmann (19), Margaretha Bernardina Halman (20), Johannes Joseph Halman (21), Antonius Hendrikus Damhuis (22), Bernardus Valentinus Halman (23), Hendrikus Hugo Damhuis (24), Roelof Blaauw (25), Rensje Donker Wdr. (26), Hielke Ekkels (27), Rensje Haanstra (28), Trijntje Haanstra (29), Rensje Donker Rdr. (30), Maria Bos (31), Hennie Bos (32), Jacob Donker (33), Harm Donker (34), Johan Ekkels (35), Jene Haanstra (36), Ignatius Willebrordus Brinkmann (37), Johannes Frederik Brinkmann (38), Piet Bos (39), Jan Bruursema (40) en Gerrit Haanstra (41).

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van het onderwijzende personeel en de leerlingen en zal deze in dit bericht publiceren. Wie helpt de redactie bij al dat zoekwerk ??

Gegevens van de kinderen op de foto:

1.  Jantje Dolsma
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

2.  Margje de Boer
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

3.  Geesje Benedictus
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

4.  Gerritje Bruursema
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

5.  Roelofje Schipper
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

6.  Bernadetta Ackermann
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

7.  Johanna Dekker
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

8.  Jan Bos
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

9.  Meester Gerrit Bakker
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

10.  Ferdinand Jakob Damhuis
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

11.  Gerritje Ekkels
Zij is geboren op 15 februari 1917 op Zorgvliet. Zij is overleden op 22 december 1993. Zij ligt begraven op de kaarkhof an de Verwersweg op Zorgvliet. Zij was getrouwd met Jan Zwiers. Jan Zwiers is geboren op 7 april 1915. Hij is overleden op 20 maart 2004. Hij ligt begraven op de kaarkhof an de Verwersweg op Zorgvliet.

12.  Hitsje van Aarsen
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

13.  Geesje Blaauw
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

14.  Hessel Donker
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

15.  Martin Ackermann
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

16.  Alie Bos
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

17.  Juffrouw Naleke Bos-Evers
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

18.  Hoofdmeester Hendrik van Delden
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

19.  Johanna (Jo) Alida Brinkmann
Zij is geboren op maandag 29 juli 1918 op Zorgvliet. Zij is overleden op zondag 21 december 1997 op 79-jarige leeftijd in Veldhoven. Zij is een dochter van Valentinus Brinkmann en Riemkje Kingma. Zij trouwde op donderdag 21 mei 1953 op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Christianus (Chris) Antonius Gilsing. Hij is een zoon van Petrus Leonardus Gilsing en Maria Gerarda Walraven. Christianus is geboren op vrijdag 11 maart 1921 in Eindhoven. Hij is overleden op dinsdag 2 mei 1989 op 68-jarige leeftijd in Waalre. Van Johanna en Christianus zijn vijf kinderen bekend.

20.  Margaretha Bernardina Halman
Zij is geboren op 9 juni 1918 op Zorgvliet. Zij is overleden op 24 december 2008 in Eindhoven. Zij is een dochter van Johannes Halman (geboren op 23 oktober 1881 in Weststellingwerf, overleden op 2 februari 1966 in Eindhoven) en Maria Margaretha Brinkmann (geboren op 7 juni 1886 op Woater’n, overleden op 31 mei 1959 in Eindhoven).

21.  Johannes Joseph Halman
Hij is geboren op 24 januari 1915 op Zorgvliet. Hij is overleden op 4 april 1984 in Eindhoven. Hij is een zoon van Johannes Halman (geboren op 23 oktober 1881 in Weststellingwerf, overleden op 2 februari 1966 in Eindhoven) en Maria Margaretha Brinkmann (geboren op 7 juni 1886 op Woater’n, overleden op 31 mei 1959 in Eindhoven).

22.  Antonius Hendrikus Damhuis
Hij is geboren op 21 mei 1914 op Zorgvliet. Hij is overleden op 13 oktober 1992 in Doetinchem. Hij is een zoon van rijksveldwachter Hendrikus Damhuis en Oeke van der Weide. Hij trouwde op 10 juli 1938 in Oranjewoud met Catharina Susanna Draaisma.

23.  Bernardus Valentinus Halman
Hij is geboren op 26 september 1916 op Zorgvliet. Hij is overleden op 16 mei 1999 in Eindhoven. Hij is een zoon van Johannes Halman (geboren op 23 oktober 1881 in Weststellingwerf, overleden op 2 februari 1966 in Eindhoven) en Maria Margaretha Brinkmann (geboren op 7 juni 1886 op Woater’n, overleden op 31 mei 1959 in Eindhoven).

24.  Hendrikus Hugo Damhuis
Hij is geboren op 17 februari 1918 op Zorgvliet. Hij is getrouwd met Gertrud Widhager.
Nog verder te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

25.  Roelof Blaauw
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

26.  Rensje Donker Wdr.
Zij is geboren op 13 maart 1917 in Donkerbroek. Zij was een dochter van Wietze Donker en Sara Pool. Zij is overleden op 31 december 1998 in Den Burg op Texel. Zij is begraven in Den Burg. Zij is op 21 september 1934 op zeventienjarige leeftijd getrouwd met Wybren Pranger.

27.  Hielke Ekkels
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

28.  Rensje Haanstra
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

29.  Trijntje Haanstra
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

30.  Rensje Donker Rdr.
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

31.  Maria Bos
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

32.  Hennie Bos|
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

33.  Jacob Donker
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

34.  Harm Donker
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

35.  Johan Ekkels
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

36.  Jeene Haanstra
Hij is geboren op 24 juli 1913 in Doldersum. Hij is een zoon van Hendrik Haanstra (geboren op 2 april 1886 in de gemeente Ooststellingwef, overleden op 25 november 1958) en Annigje Oosterga (geboren op 1 december 1885 in de gemeente Diever, overleden op 9 oktober 1975). Hij is overleden op 18 september 1990. Hij trouwde met Jacoba Kerssies (geboren op 25 december 1914, overleden op 8 mei 1995). Jeene Haanstra en Jacoba Kerssies zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.

37.  Ignatius Willebrordus Brinkmann
Hij is geboren op 27 juli 1914 op Zorgvliet. Hij is overleden op 20 augustus …. te Eindhoven.

38.  Johannes Frederik Brinkmann
Hij is geboren op woensdag 10 mei 1916 op Zorgvliet. Hij is een zoon van Valentinus Brinkmann (geboren op 17 april 1882 op Zorgvlied, overleden op 14 juni 1961 in Aalst) en Riemkje (Regina) Yntes Kingma (geboren op 18 november 1888 in Wirdum, overleden op 22 september 1964 in Aalst). Hij is overleden op woensdag 16 januari 1985 op 68-jarige leeftijd.
Johannes trouwde met Hendrika Wilhelmina Gerrits. Zij is geboren op zondag 10 juli 1921 in Nijmegen en is overleden op donderdag 23 maart 2006 in Velden op 84-jarige leeftijd. is.

40.  Jan Bruursema
Nog te onderzoeken. Wie kan gegevens aanleveren ?

41.  Gerrit Haanstra
Hij is op 8 januari 1915 geboren in Doldersum (gemeente Vledder). Hij is een zoon van Jan Uilkes Haanstra (geboren op 2 april 1886 in Appelscha in de gemeente Ooststellingwerf, overleden op 25 november 1958 op Woater’n) en Jantje Donker (geboren op 1 december 1885 in de gemeente Diever, overleden op 9 oktober 1975). Hij is overleden op 7 september 1990. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Jantje Kerssies.

Posted in De aandere kaante van de Deeverse bos, Diever, ie bint 't wel ..., Woater’n, Woaterse skoele | Leave a comment

De kiender van de skoele op Woater’n in 1948 (?)

Vijfenzestig leerlingen en twee onderwijzers (moest deze school het doen met twee onderwijzers ?) van de openbare lagere school op Woater’n (an de aandere kaante van de Deeverse bos) zijn in de periode 1946-1948 op het schoolplein bij de school op de foto gezet.
Deze mooie scherpe foto moet -gelet op de kale boom- laat in het najaar, in de winter of vroeg in het voorjaar zijn gemaakt. Maar de grote vraag en de grote puzzel is in welk jaar deze foto is gemaakt ? Om dat uit te kunnen zoeken moet van elke leerling de geboortedatum bekend zijn.

Op de bovenste rij zijn links naar rechts te zien:

01.  Piet Jongsma
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

02.  Albert (Appie) Groen
Hij is geboren op 20 juni 1937 op Zorgvliet. Hij is overleden op 26 april 2021 in Smithers, British Columbia, Canada. Hij is een zoon van Hendrikus Groen en Aaltje Donker.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

03.  Egbert Marinus Urff
Hij is geboren op 6 september 1934. Hij is overleden op 12 september 1986. Hij is begraven op de kaarkhof op Zorgvliet. Hij was getrouwd met Aaltje Vieroven. Zij is geboren op 20 januari 1902. Zij is overleden op 7 juli 1996. Zij is begraven op de kaarkhof op Zorgvliet.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

04.  Sieger de Vries
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

05.  Evert Hof
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

06.  Hendrik (Henk) Goettsch
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

07.  Edy (Eddie) Jongstra
Hij is geboren in 1934. Hij was een goede amateur-wielrenner. Hij was ondermeer kampioen van de vier noordelijke provincies. Hij is een zoon van Eesge Jongstra en Trijntje Hoekstra.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

08.  Rink Betten
Hij is geboren in juni 1936 op Zorgvlied. Hij is een zoon van Andries Betten en Tjitske Pijpstra.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

09.  Martinus Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

10.  Ko Stuiver
Zijn vader werkte op de zuivelfabriek van Elsloo.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

11.  Harm Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.

Op de tweede rij (van boven af gezien) staan van links naar rechts:

12.  Hinderkien (Hennie) van Loenen
Zij is geboren op 17 maart 1932. Zij is op 76-jarige leeftijd overleden op 27 juli 2008.
Zij was getrouwd met Reint Veenstra.
Aanvullende gegevens moeten nog worden uitgezocht.

13.  Rennie Mailly
Haar vader werkte op de zuivelfabriek in Elsloo.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

14.  Eefje Jongsma
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

15.  Onherkenbare leerling in de achtergrond
Wie zou het toch kunnen zijn ? Is het een onderwijzer ?
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

16.  Juffrouw Naleke Bos-Evers (?)
Zij is geboren op 9 juli 1893. Zij is overleden op 27 december 1978.
Zij was getrouwd met Jan Geert Bos, die is geboren 17 augustus 1889 en is overleden op 3 oktober 1958.

17.  Sietske Krans
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

18.  Henk (Henkie) Krans
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

19.  Hendrikje (Hennie) Hof (?)
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

20.  Annie van Opzeeland
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

21.  Brechtje de Boer
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

22.  Sijke de Vries
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

23.  Lientje Kievit
Haar vader was tractorchauffeur.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

24.  Klazina Groen
Zij is geboren op 15 augustus 1938 op Zorgvliet. Zij is een dochter van Hendrikus Groen en Aaltje Donker. Zij is overleden op 7 januari 2023 in Emmen.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

25.  Roelie Mulder
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

26.  Janna Hunneman
Zij was een zuster van Wijnand Hunneman en Hilligje (Hillie) Hunneman.
Zij was getrouwd met Harm van Nijen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

27.  Aaltje de Vries
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

28.  Hillie Mulder
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

29.  Margje Tjassing
Zij is een dochter van Franke Tjassing en Tinie Boerhof.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

30.  Alberdina Wieldraaier
Haar vader was boer.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

31.  Hendrica Adriana van Loenen (of Berendina ?)
Hedrica Adriana is geboren op 11 januari 1936, Berendina is geboren op 6 mei 1937.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

32.  Geertje Dijkstra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

33.  Meester Hendrik (Henk) Onstee (met hoed)
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

Op de tweede rij (van onder af gezien) staan van links naar rechts:

34.  Grietje Mailly
Zij is geboren op 2 mei 1943 op Zorgvlied.
Zij is getrouwd met Jan de Vecht, die is geboren op 28 april 1941.
Zij is verkoopster in Steenwijk geweest.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

35.  Willie Jongsma
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

36.  Geertje Hofman
Zij is overleden op ……. Zij was getrouwd met Mans Nijsingh uut Deever.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

37.  Hillie Terpstra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

38.  Aaltje Sikkema
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

39.  Sietske Visser
Zij is een dochter van winkelier Hidde Visser en Trijntje Dijkstra.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

40.  Geesje Hummel
Zij is een dochter van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

41.  Baukje Donker
Zij is geboren op ..-..-1938. Zij is overleden op ..-..-2014.
Zij is een dochter van Jan Donker en Ida Schipper.

42.  Lena Meijerink
Zij is geboren op 15 mei 1937.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

43.  Margje Goettsch
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

44.  Annie Benthem
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

45.  Leentje (Lenie) Oostra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

46.  Jacoba (Cobie) Hummel
Zij is een dochter van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

47.  Geesje Vrieling
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

48.  Akke Wieldraaier
Haar vader was boer.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

49.  Hennie Tjassing
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

50.  Marietje Mulder
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

Op de onderste rij liggen op de knieën van links naar rechts:

51.  Hendrik (Henk) Meijerink
Hij is geboren op 2 april 1940. Hij is overleden op 24 september 1972.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

52.  Jelke de Boer
Hij woonde in de boerderij waar eerder Fokke Dieuwko Lindeboom woonde.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

53.  Georgius (Jurrie) Hendrikus Meijerink
Hij is geboren op 19 oktober 1938.
Hij is vernoemd naar zijn grootvader Georgius (Jurrie) Hendrikus Bos.
Hij woont op Zorgvlied.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

54.  Dirk Landman
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

55.  Piet Meijerink
Hij is geboren op 5 december 1939.

56.  Jacob Oostra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

57.  Albert (Appie) Ekkels
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

58.  Molle Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

59.  Cornelis (Cor) Goettsch
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

60.  Egbert Vrieling
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

61.  ….. Landman
Wat is zijn voornaam  ?
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

62.  Menno Wieringa
Hij woonde aan de weg naar Appelscha.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

63.  Dries Wieldraaier
Zijn vader was boer.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

64.  Klaasje Hunneman
Zij is geen zuster van Janna Hunneman.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

65.  Tjitske Wieldraaier
Haar vader was boer.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

66.  Roelof Krans
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

67.  Foeke Dijkstra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Dievers Archief kan de redactie bijzonder behulpzaam zijn met het controleren en het aanvullen van de gegevens van de leerlingen en de onderwijzers van de Openbare Lagere School op Woater’n, die te zien zijn op bijgaande schoolfoto, die omstreeks 1948 is gemaakt.
Als Edy (Eddie) Jongstra (geboren in 1934) op de foto 12 jaar is, dan zal de foto omstreeks 1946 zijn gemaakt. Als Edy Jongstra op de foto 14 jaar (gingen de kinderen toen nog tot hun veertiende naar de lagere school ?) is, dan zal de foto omstreeks 1948 zijn gemaakt.
Heel veel gegevens van de leerlingen en de onderwijzers ontbreken helaas nog.
De redactie zoekt daarom alle gegevens van de genoemde leerlingen en heeft bijvoorbeeld de volgende vragen:
– waren dit alle leerlingen van het betreffende schooljaar;
– staat de juiste naam bij de juiste leerling;
– geboortedatum van de leerling;
– of de leerling nog in leven is;
– voornamen en roepnaam van de leerling;
– naam van de ouders van de leerling;
– waar woonde de leerling;
– waar woont de leerling nu;
– mogelijk andere interessante gegevens.

Posted in Alle Deeversen, De aandere kaante van de Deeverse bos, Woaterse skoele | Leave a comment

Zorgvlied – Gegevens in de webstee dbnl.org

In de webstee dbnl.org van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zijn in de rubriek Monumenten in Drenthe enige wetenswaardige gegevens over Zorgvlied te vinden. In de gegevens wordt nergens verwezen naar bronnen. In de webstee is ook niet te vinden wie de schrijver/toevoeger/bedenker van deze gegevens is. Wel zijn in de webstee een aardige foto te vinden van de Openbare Lagere School en de Rooms Katholieke kerk met het rijtje woonhuizen naast de kerk.

Posted in Kattelieke Kaarke, Woaterse skoele, Zorgvliet | Leave a comment

De dooie eup’mboare legere skoele op Woater’n

De redactie van ut Deevers Archief vindt bij het digitaliseren van zijn papieren archief (papier scannen en vervolgens in de oud-papier-container gooien) bestaande uit vooral veel dozen en veel mappen en veel ordners met veel foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels, reclamemateriaal, folders, en zo voort, en zo voort, en zo voort, uut de gemiente Deever zo nu en dan een  geschiedkundig niet onbelangrijke berichtje. De redactie wil een dergelijk berichtje natuurlijk niet onthouden aan de trouwe bezoekers van ut Deevers Archief.
In de Olde Möppeler (Möppeler Kraante) verscheen op vrijdag 7 juli 1995 het volgende wel erg treurige berichtje ‘Requiem bassisschool Groot en Klein Wateren’ over de sluiting van de openbare lagere school op Woater’n in het krimpgebied an de aandere kaante van de bos.
Een requiem is een herdenking van een dode, in dit geval een dode openbare lagere school, vandaar dat de redactie een rouwkader om het berichtje heeft geplaatst.

Requiem basisschool Groot en Klein Wateren
Wateren. Het wordt stil rond de openbare basisschool Groot en Klein Wateren in Wateren (gemeente Diever). De leerlingen maakten woensdag hun laatste schooldag mee en vertrokken gisteren naar speelstad Oranje, terwijl het personeel de laatste werkzaamheden verricht, voordat de deuren sluiten. Na de zomervakantie worden deze niet heropend, de laatste lessen zijn gegeven. Groot en Klein Wateren gaat definitief dicht. Het wachten is voor het gebouw op een nieuwe bestemming: een bezoekerscentrum voor het nationaal park het Drents-Friese Woud, een museum of een atelier.
Niemand in Zorgvlied en Wateren is blij met de sluiting, dat bleek het afgelopen jaar al overduidelijk, toen het onderwerp ter sprake kwam in de gemeenteraad. Ouders en personeel leverden een ongelijk gevecht, een strijd die niet te winnen was. De school had gewoon te weinig leerlingen om zelfstandig verder te leven, een fusie was onvermijdelijk.
De sluiting van de school kwam een jaar later dan de gemeente eigenlijk van plan was. 1 Juli 1994 was de fatale datum, maar de opstelling van de personeelsgeleding van Wateren verhinderde dat; de fusie met de Meester Andreaeschool kon pas dit jaar plaats vinden. Het veranderde weinig aan de situatie, het was slechts uitstel van executie.
De sluiting doet pijn. In het dorpsblad van Zorgvlied, ’t Signaaltje, wordt daar duidelijk uiting aan gegeven onder de kop ‘Het wordt stil in Zorgvlied’. Het personeel van de school heeft er ook geen behoefte aan om de trieste werkelijkheid verder uit te dragen in een afscheidsverhaal, zo laat directeur Th. Hofstee weten. Het liefst laten ze het geruisloos voorbijgaan.
Met de sluiting van de school in Wateren is weer een dorpsschool verdwenen. De tijden dat de jeugd van De Stapel (de Wijk), Lhee (Dwingelo) en andere kleinere kernen onderwijs in het eigen dorp genoten is voorbij. Er zijn echter nog steeds volhouders, zoals de Ten Darperschoele in Wapse. Het leerlingenaantal daar is nog steeds voldoende. Voor Zorgvlied en Wateren wordt een hoofdstuk gesloten, de leerlingen verspreiden zich over de hele regio: van Diever tot Boijl en Elsloo. Het zal nooit meer zo zijn als vroeger.

Het wel erg pathetische onderschrift van de foto luidt als volgt:
Vanaf vandaag ‘verboden toegang’ voor leerlingen. De openbare basisschool Groot en Klein Wateren heeft niet langer een onderwijsfunctie. 

Posted in De aandere kaante van de Deeverse bos, Krimpsignaal, Woater’n, Woaterse skoele | Leave a comment

Ansichtkoate van de legere skoele op Woater’n

Bijgaand afgebeelde erg zeldzame, dus erg dure zwart-wit ansichtkaart van de Openbare Lagere School en de daarbij staande woning van de hoofdmeester op Woater’n (an de aandere kaante van de Deeverse bos) is uitgegeven door Levensmiddelenbedrijf Van der Heide an de Dorpsstroate op Zorgvliet.
De ansichtkaart is in elk geval na juni 1954, dus vermoedelijk in de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw uitgegeven. Wie de precieze maand en het precieze jaar van uitgave weet, die mag het natuurlijk melden aan de redactie van ut Deevers Archief.
In de woning bij de school woonde hoofdmeester Hendrik Onstee  (geboren op 3 januari 1900 in de Wijk, overleden in 1994 (?) in Deever (?)), zijn vrouw Jantje Otten (geboren op 22 augustus 1905 in Wapse, overleden op … in …) en hun zoon Hendrik Onstee (geboren op … in …, overleden op … in …).
De redactie moet de ontbrekende gegevens nog uitzoeken.

Posted in Ansichtkoate, De aandere kaante van de Deeverse bos, Woater’n, Woaterse skoele | Leave a comment

Kiender van de skoele op Woater’n in 1977 (?)

De redactie van ut Deevers Archief ontving van mevrouw Marjan van der Helm, geboren en getogen op Zorgvlied, een scan van een foto van de leerlingen van de school op Wateren. De redactie is haar daarvoor bijzonder erkentelijk.
Ze schrijft: Verder voeg ik bij een schoolfoto uit ongeveer 1977/1978. Mijn origineel is erg verkleurd, maar op de zwart-wit scan waren de kinderen nog redelijk te herkennen. Het is ook de enige schoolfoto die ik kon vinden. Mevrouw Marjan van der Helm wist gelukkig de naam van de meeste kinderen te noemen. Nog gelukkiger was het dat mevrouw Janneke Hielkema, geboren en getogen op Zorgvlied, de naam van de andere kinderen wist te noemen. Hartelijk dank daarvoor. Nu ontbreken alleen nog de voornaam van juf Fransen en meester Hofstee.
De redactie van ut Deevers Archief verzoekt de personen, die zichzelf op de foto herkennen, hun herinneringen aan de tijd op de school op Woater’n op papier te zetten en deze voor opname bij deze schoolfoto ter beschikking te stellen.

Op de bovenste rij staan van links naar rechts:
– Jurrie Haveman,
– Niels de Jong,
– Kees Eibergen,
– Juffrouw ….. Fransen,
– Jolijn Eibergen,
– Els Karbet,
– Meester ….. Hofstee
Op de tweede rij zijn van links naar rechts te zien:
– Cor Hofstee,
– René Hof,
– Erik Eibergen,
– Bart Eibergen,
– Alex Karbet,
– Willian Betten,
– Bianca Simon,
– Hanneke Groen,
– Jannie Klaver,
– Margot van der Heide.
Op de derde rij zijn van links naar rechts te zien:
– Gineke Barelds,
– Ina Klaver,
– Janneke Hielkema,
– Astrid Urff,
– Anneke Hofstee,
– André Smit (zoon van Johannes Smit),
– André Smit (zoon van Jan Smit),
– Johan Krans,
– Petra van der Rotten,
– Marjan van der Helm.
Op de onderste rij zijn van links naar rechts te zien:
– Adri Barelds,
– Franke Urff,
– Bert Jansen,
– Alco Teunissen,
– Roel Teunissen.

De redactie stelt de volgende vragen aan de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief:
– wie kan de redactie een scherpe scan van de kleurenfoto uit 1977/1978 (?) doen toekomen ?
– in welk jaar (datum) is deze schoolfoto gemaakt ?
– wie kan de ontbrekende voornamen van de twee onderwijzers noemen ?

Posted in Woaterse skoele | Leave a comment

Disse koate is twee kièr over de grote plasse ewest

De Amsterdamse reizende fotograaf C. v. d. Zijl heeft in heel Nederland foto’s gemaakt, die als ansichtkaart zijn uitgegeven. Bij de redactie van ut Deevers Archief zijn van hem enkele ansichtkaarten met de titel ‘Groet uit Zorgvliet (Dr)’ bekend. Waaronder de hier afgebeelde zo genoemde vier-luiks ansichtkaart. De redactie weet niet welke neringdoende op Zorgvlied an de aandere kaante van de bos deze ansichtkaart verkocht, maar heeft het vermoeden dat het winkelier Bos was.
Op de bovenste foto aan de linkerkant van de ansichtkaart is de kruidenierswinkel van Bos tussen de bomen door te zien.
Op de bovenste foto aan de rechterkant van de ansichtkaart is de nog steeds bestaande gebouw van de skoele op Woater’n te zien.
Op de onderste foto aan de linkerkant van de ansichtkaart is de nog steeds bestaande Villa Nova te zien. Laat daarbij vooral op de originele dakkapel.
Op de onderste foto aan de rechterkant van de ansichtkaart is het niet meer bestaande landhuis Castra Vetera te zien. Het landhuis Castra Vetera is in 1939 afgebroken.
Van de vier afbeeldingen op de ansichtkaart zijn, voorzover de redactie weet, geen afzonderlijk ansichtkaarten uitgebracht. De redactie hoopt dat dit wel het geval is geweest en dat deze op een dag toch nog zullen opduiken.
De ansichtkaart zal in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn verstuurd. De ansichtkaart is verstuurd naar mister W. Hamburger, 815 Washington Street, Pasadena, California, U.S.A. 815 Washington Street in Pasadena heet tegenwoordig 815 Washington Boulevard. Waar een ansichtkaartje uit Zorgvlied zoal terecht kan komen ! De ontvanger zal waarde aan het kaartje hebben gehecht en zal daarom deze mee terug naar Nederland hebben genomen, zodat het kaartje twee keer over de Atlantische Oceaan is vervoerd !

Posted in Ansichtkoate, Castra Vetera, Verdwenen object, Villa Nova, Woaterse skoele, Zorgvliet | Leave a comment

Kiender van de skoele op Woater’n in 1946

Achtenzestig leerlingen en twee onderwijzers (moest de skoele op Woater’n het doen met twee onderwijzers ?) van de openbare lagere school op Woater’n (an de aandere kaante van de bos) zijn in 1946 op het schoolplein bij de school op de foto gezet.
De foto is gemaakt in het warmere deel van het jaar; het was weer weer voor korte mouwen en weer weer voor korte broeken.
De redactie van ut Deevers Archief heeft alle maar dan ook echt alle hulp van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief nodig om achter de ontbrekende gegevens van de kinderen op deze foto te komen. Wie is bereid te reageren ?
De verstokte liefhebber van afbeeldingen op papier kan de hier afgebeelde foto van de kiender van de skoele op Woater’n in 1946 ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 18 van het in 2008 verschenen papieren boekwerkje Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980, dat is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar tja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.


1.  Anne Rooks
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

2.  Harm Groen
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

3.  Anne Dijkstra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

4.  Piet Goettsch Azn.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

5.  Johan Goettsch Gzn.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

6.  Hilbert Oord
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

7.  Arie Stuiver
Zijn vader was werkman in de kaasmakerij van de zuivelfabriek ‘De drie gemeenten’ in Elsloo.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

8.  Johan van der Woude
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

9.  Evert-Jan Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

10.  Jan Werner Pol
Hij is een zoon van Harm Pol en Klaasje Schreuder. Hij is een oudere broer van The Incredible Doctor Pol.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

11.  Evert Arnoldus Goettsch Azn.
Hij is geboren op 20 januari 1934. Hij is overleden op 22 augustus 2014 op 80-jarige leeftijd in Elsloo.
Hij is begraven op de kaarhof an de Verwersweg op Zorgvlied.
Hij is een zoon van Arnoldus Goettsch en Margje de Vegt.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

12.  Tjibbe Goettsch Gzn.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

13.  Juffrouw Naleke Bos-Evers
Zij is geboren op 9 juli 1893 in Noordwolde en is overleden op 27 december 1978.
Zij was getrouwd met Jan Geert Bos, die is geboren 17 augustus 1889 en is overleden op 3 oktober 1958.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

14.  Janna Hunneman
Zij was een zuster van Wijnand Hunneman en Hillie Hunneman.
Zij was getrouwd met Harm van Nijen.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

15.  Lena Meijerink
Zij is geboren op 15 mei 1937.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

16.  Sietske Visser
Zij is een dochter van winkelier Hidde Visser en Trijntje Dijkstra.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

17.  Klazina Groen
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

18.  Aaltje de Vries
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

19.  Baukje Donker
Zij is geboren op ..-..-1938. Zij is overleden op ..-..-2014.
Zij is een dochter van Jan Donker en Ida Schipper.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

20.  Hinderkien (Hennie) van Loenen
Zij is geboren op 17 maart 1932. Zij is op 76-jarige leeftijd overleden op 27 juli 2008.
Zij was getrouwd met Reint Veenstra.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

21.  Berendina van Loenen
Zij is geboren op 6 mei 1937.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

22.  Annie Benthem
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

23.  Roelie Mulder
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

24.  Margje Goettsch Adr.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

25.  Geesje Hummel
Zij is een dochter van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

26.  Hillie Mulder
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

27.  Meester Hendrik Onstee
In de woning bij de school woonde meester Hendrik Onstee. Hij is geboren op 3 januari 1900 in de Wijk. Hij is overleden op 11 april 1977 op 77-jarige leeftijd in het Diaconessenhuis in Möppel. Hij was getrouwd met Jantje Otten. Zij is geboren op 22 augustus 1905 in Wapse. Zij is overleden op 17 december 1996 in Wapse.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

28.  Leentje (Lena) Oostra
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

29.  Annie Schipper
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

30.  Eefje Jongsma
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

31.  Aaldert Dijkstra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

32.  Geertje Dijkstra
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

33.  Alberdina Wieldraaier
Haar vader was boer.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

34.  Rennie Mailly
Haar vader werkte op de zuivelfabriek in Elsloo.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

35.  Janna (Jannie) Wever
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

36.  Janke Tjassing
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

37.  Klaasje Hummel
Zij is een dochter van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

38.  Sietske Krans
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

39.  Anneke Veldmeier
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

40.  Marietje Mulder
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

41.  Klaasje Hunneman
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

42.  Rensje Goettsch Gdr.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

43.  Margje Tjassing
Zij is een dochter van Franke Tjassing en Tinie Boerhof.
Zij is getrouwd met Egbert Marinus Urff, die ook op deze foto staat.
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

44.  Hendrikje (Hennie) Hof
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

45.  Sijke de Vries
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

46.  Hillie Terpstra
Zij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

47.  Albert (Appie) Groen
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

48.  Marcus Hof
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

49.  Hendrik (Henk) Goettsch Azn.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

50.  Martinus Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

51.  Albert Oostra
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

52.  Tjibbe Visser
Hij is een zoon van winkelier Hidde Visser en Trijntje Dijkstra.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

53.  Johannes de Vries
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

54.  Sijbrand Groen
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

55.  Jacob Donker
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

56.  Albert (Appie) Ekkels
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

57.  Rinke Betten
Hij is geboren in juni 1936 op Zorgvlied. Hij is een zoon van Andries Betten en Tjitske Pijpstra.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

58.  Edy (Eddie) Jongstra
Hij is geboren in 1934. Hij was een goede amateur-wielrenner. Hij was ondermeer kampioen van de vier noordelijke provincies. Hij is een zoon van Eesge Jongstra en Trijntje Hoekstra.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

59.  Henk Pluim
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

60.  Jelke de Boer
Hij woonde in de boerderij waar eerder Fokke Dieuwko Lindeboom woonde.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

61.  Piet Jongsma
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Hij is een broer van Eefje Jongsma.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

62. Jacob Oostra
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

63.  Ko Stuiver
Zijn vader was werkman in de kaasmakerij van de zuivelfabriek ‘De drie gemeenten’ in Elsloo.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

64.  Foeke Albert Dijkstra
Hij is geboren in de week van 7 maart tot en met 13 maart 1939 op Zorgvlied.
Hij is een zoon van Keimpe Dijkstra en Ardiana van Olphen.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

65.  Sieger de Vries
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

66.  Harm Hummel
Hij is een zoon van het zeer kinderrijke echtpaar Molle Hummel en Geesje Kloesen.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

67.  Jurrie Meijerink
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

68.  Piet Meijerink
Gegevens moeten nog worden uitgezocht.

69.  Egbert (Eb) Marinus Urff
Hij is getrouwd met Margje Tjassing, die ook op deze foto staat.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

70.  Cornelis (Cor) Goettsch Azn.
Hij is geboren in de week van 26 maart tot en met 1 april 1940 op Zorgvlied.
Hij is een zoon van Arnoldus Goettsch en Margje de Vegt.
Hij staat ook op de schoolfoto uit 1948.
Gegevens moeten nog verder worden uitgezocht.

Posted in Woaterse skoele | Leave a comment

In de klasse bee meester Onstee in ut joar 1952 ?

Op Zorgvlied wordt zo nu en dan een reünie van oud-inwoners van Zorgvlied, Wateren en Oude Willem gehouden. Daar zitten ook oud-leerlingen van de Openbare Lagere School op Wateren bij. Zij kunnen wellicht de redactie van ut Deevers Archief helpen alle leerlingen op de hier afgebeelde foto te herkennen en alle gegevens van meester Hendrik Onstee en de op de foto aanwezige leerlingen geven. De redactie verneemt graag hun reacties. Een belangrijke vraag is natuurlijk in welk jaar deze foto is gemaakt.

Posted in Woaterse skoele | Leave a comment

De legere skoele op Woater’n bestiet honderd joar

In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 24 augustus 1984 verscheen een bericht over het honderdjarige-jubileum van de openbare lagere school ‘Klein en Groot Wateren’ op 29 september 1984.

School Wateren 100 jaar
Wateren – De openbare lagere school ‘Klein en Groot Wateren’ herdenkt zaterdag 29 september het feit dat zij een eeuw geleden is opgericht. Een commissie bestaande uit enkele leden van de oudercommissie en kleuterleidster N. Visser-Stevens is van vorig jaar september al bezig met de voorbereidingen voor de viering van het eeuwfeest.
De school werd enkele jaren geleden grondig verbouwd. In het gebouw krijgen momenteel ruim veertig leerlingen les. Het personeel bestaat naast het hoofd, de heer T. Hofstee, uit een onderwijzeres en een kleuterleidster. Ook de schooljeugd wordt een dag voor de reünie in het feest betrokken. Die dag worden er verschillende festiviteiten georganiseerd, waaronder een optocht van versierde fietsen.
Verschillende hoofden hebben gedurende die honderd jaar een stempel op het plaatselijk onderwijs gedrukt. Het waren achtereenvolgens M. Martens, M.B. Smits, R. Schuurman, H. Onstee, G. de Jager, J.P. Koning en thans de heer T. Hofstee.
Alle oud-leerlingen zijn via advertenties opgeroepen om de reünie bij te wonen.
Burgemeester H.G. Overweg zal de bijeenkomst, die wordt gehouden in een grote feesttent, officieel openen. Naast de koffie en een drankje, zullen de reünisten gezamenlijk een broodmaaltijd nuttigen. Ook zullen oud-leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om het woord te voeren. ’s Avonds is er dansen. Verder kunnen alle aanwezigen een expositie bewonderen van oude schriften, foto’s en werkstukken.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
In het eenvoudig uitgevoerde jubileumfotoboekje ‘100 jaar Openbare Lagere School Wateren – 1884-1984′ is ook een overzicht van hoofden der school in Wateren opgenomen: M. Martens (1885), R. Schuurman (1908), H. van Delden (1923), H. Onstee (1928), G. de Jager (1958), J.P. Koning (1963) en T. Hofstee (1973). De redactie neemt natuurlijk aan dat de opsomming in het jubileumboekje de juiste is.
De redactie heeft een afbeelding van de voorkant van dit boekje bij dit bericht opgenomen. Het grote verzoek is natuurlijk: wie kan en wil de redactie een scherpe scan van de foto op de voorkant van het jubileumboekje aanleveren ? De redactie zal die scherpe scan vervolgens met geschwinde spoed en in gestrekte draf bij dit bericht opnemen.
De prachtige foto bij het bericht in de Olde Möppeler (Meppeler Courant) is gemaakt door de Deeverse dorpsfiguur en dorpsfotograaf Harm (Haarm) Hessels, die an de Kruusstroate 2 in Deever woonde. De redactie heeft een afbeelding van deze prachtige foto bij dit bericht opgenomen.
De skoele op Woater’n is op 6 juli 1995 na meer dan 110 jaren na de opening op 29 september 1884 definitief gesloten. Zie het bericht De dooie eup’mbare legere skoele op Woater’n.

De verstokte liefhebber van afbeeldingen op papier kan de hier afgebeelde foto van de skoele op Woater’n ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 67 van het in 2008 verschenen papieren boekwerkje ‘Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980’, dat is samengesteld door vrijwilligers van de heemkundige vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit van dat papieren boekwerkje zijn of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.


 

Posted in Haarm Hessels, Onderwies, Woater’n, Woaterse skoele | Leave a comment