Ome Kees kwaamp ee’m in Deever koekeloer’n

In het ‘Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant’ van 6 november 1939 verscheen een berichtje met twee foto’s van het bezoek van de nog niet als burgemeester van de gemiente Deever geïnstalleerde Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd ome Kees werd genoemd) en zijn vrouw Nelly Veltman (die in de Deeverse volksmond altijd tante Nel werd genoemd) aan de gemiente Deever, in het bijzonder aan de bijna gepensioneerde burgemeester Hendrik Gerard van Os en zijn vrouw Saakje Lena van der Veen.   

Tot burgemeester van Diever is benoemd de heer Jan Cornelis Meiboom, zoon van den vroegeren notaris Meiboom te Oldemarkt (bij Steenwijk). Zijn echtgenoote is geboren in Makkinga en heeft een aantal jaren met haar ouders in Heerenveen gewoond. Ze is een dochter van dr. Veltman. Vrijdag bracht de nieuwe burgervader met zijn echtgenoote een bezoek aan de gemeente aan het hoofd waarvan hij met enkele weken komt te staan.
Links: Voor de woning van burgemeester Van Os werden het scheidende en het komende burgemeesterspaar samen gefotografeerd. Van links naar rechts: burgemeester Meiboom, burgemeester Van Os, mevrouw Meiboom-Veltman, en mevrouw Van Os. Rechts: De nieuwe burgemeester in gesprek met den pas benoemde gemeente-secretaris, den heer J. Boesjes.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Het is toch wel merkwaardig dat een niet-zakelijk koekeloerbezoekje van een aanstaande nog niet geïnstalleerde burgemeester van de gemiente Deever aan een bijna gepensioneerde burgemeester van de gemiente Diever de Friesche pers heeft gehaald en dat bij het berichtje ook nog eens twee foto’s zijn getoond. Dat is bepaald geen goedkoop berichtje geweest. Wie uit de omgeving van de familie Meiboom-Veltman heeft op de publicitaire tam-tam geslagen ?
De foto aan de linkerkant van het bericht is gemaakt bij de voordeur van de nog niet verbouwde gemeentelijke dienstwoning van de burgemeester an de Heufdstroate in Deever. De foto aan de rechterkant van het bericht is gemaakt bij de dienstingang van het gemeentehuis aan de brink van Deever.
Voor meer gegevens van Hendrik Gerard van Os en Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd ome Kees werd genoemd) verwijst de redactie naar een bladzijde in Wikipedia. Voor wat dit waard is.

This entry was posted in Burgemeisterwoning, Gemiente Deever, Gemientehuus. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *