Ur bint ok roedelties wolv’m buut’n ut risicogebied

De redactie van ut Deevers Archief is van mening dat in ut Deevers Archief veel aandacht moeten worden besteed aan de hopelijk niet blijvende en hopelijk zeer korte aanwezigheid van de volstrekt niet-inheemse diersoort wolf (canis lupis). Wat heden ten dage in de gemiente Deever gebeurt, dat is morgen al geschiedenis.

In het Provinciaal blad van Drente (Provinciaal blad 2021, nummer 1063) verscheen op 11 februari 2021 het provinciale besluit ‘Wijziging risicogebied wolvenschade’, zie afbeelding 2. In dit besluit is een kaartje opgenomen, zie afbeelding 1. Daarin zijn de gewijzigde grenzen van het gebied rood gemarkeerd.
Binnen dit gebied kunnen geregistreerde schapen- en geitenhouders subsidie voor wolvenwerende afrasteringen aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000,-  In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is het belachelijke bedrag van ten hoogste € 200.000,- beschikbaar voor deze regeling. Wie het eerst de subsidieruif induikt, het eerst maalt.
Buiten dit gebied kunnen geregistreerde schapen- en geitenhouders wellicht niets anders doen, dan zelf vaste of beweegbare wolvenwerende afrasteringen uit eigen zak te betalen, teneinde het doodbijten van schapen en geiten door hopelijk niet blijvende en hopelijk zeer kort aanwezige niet-inheemse wolven te voorkomen. Of zijn andere slimme oplossingen te bedenken ?
Wolven houden zich uiteraard niet aan ‘met de kop in het zand en de hand op de knip vastgestelde wolvenschadegrenzen’ van de provincie Drente. De gemiente Deever ligt buiten het door gedeputeerde staten van Drente gewijzigde risicogebied. En dat terwijl binnen de grens van de gemiente Deever een zeer groot gratis toegankelijk drukbezocht recreatiebosgebied met de typisch Amerikaans aandoende naam ‘National Park Drents Friese Woud’ aanwezig is. In dat gebied passen mogelijkerwijs enige roedeltjes wolven. Het is ten zeerste aan te bevelen dat de gedeputeerde staten van Drente de grens van de provincie Drente zeer snel als grens van het gebied waarbinnen roedeltjes wolven binnen enkele jaren op grote schaal schapen, geiten, koeien, pinken, kalveren, paarden en pony’s gaan doodbijten. Hoe eenvoudig kan het besturen van een provincie zijn. Bijten wolven ook mensen, met name kinderen, dood ?

De redactie ontving op 18 maart 2023 de volgende zeer gewaardeerde reactie van de heer Mark Kemna
Jammer dat de teksten van deze website doordrenkt zijn van hatelijke teksten over de wolf, die bovendien helemaal geen realistisch beeld geven van de werkelijkheid. De wolf is helemaal geen ‘niet-inheems, exotisch dier’, en de kans dat het Wold ‘makkelijk meerdere roedels wolven herbergt’ is afhankelijk van in hoeverre schapenhouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun dieren beschermen. Los van deze inhoudelijke discussie is de toon van de teksten vervelend te noemen. Ik zou de redactie aanbevelen wat kritischer te zijn in het plaatsen van teksten. Dank u wel.

De redactie reageert op 18 maart 2023 als volgt op de zeer gewaardeerde reactie van de heer Mark Kemna.
De redactie is geen wolvenhater, maar is ten zeerste bezorgt over het welzijn van de wolf en is van mening dat de aanwezigheid van de wolf in de Deeverse bos niet duurzaam is. Blijkbaar leeft in de Deeverse bos veel te weinig en ook niet zo gemakkelijk te vangen wild, zoals dassen, bevers, vossen, eekhoorns, fazanten,patrijzen, Schotse hooglanders, wilde zwijnen, edelherten, reeën, hazen, konijnen en vogels voor de wolf en volgt hij de weg van de minste weerstand, waardoor een roedeltje uitheemse probleemwolven voor zijn vleesbehoefte op grote schaal overbodig veel en gemakkelijk te vangen schapen, koeien, geiten, kalveren, pinken, paarden en pony’s buiten de Deeverse bos aanvalt en vermoordt. Dat is dus niet natuurlijk, niet duurzaam en maatschappelijk niet aanvaardbaar. Dus we moeten het de wolf niet aan willen doen in een gebiedje van een paar vierkante kilometer steeds drukker bevolkt recreatiebos te laten lijden en probleemwolf te worden. De Deeverse bos van slechts 61 km² is bijvoorbeeld geen Denale National Park met een oppervlakte van 19.186 km².
Wat de redactie volledig in het verkeerde keelgat is geschoten dat is de volgende van haat doordrenkte tekst van de heer Mark Kemna: ‘en de kans dat het Wold ‘makkelijk meerdere roedels wolven herbergt’ is afhankelijk van in hoeverre schapenhouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun dieren beschermen.’ Dus de schapenhouders hebben de schuld. Dat is geen realistisch beeld van de werkelijkheid.
De redactie weet wel meer dan zeker dat de hardwerkende schapenhouders en koeienhouders volstrekt niet om de aanwezigheid van moordlustige probleemwolven buiten de Deeverse bos hebben gevraagd. De heer Mark Kemna wil blijkbaar schaamteloos zijn stokwolfje berijden op kosten van de schapenhouders, enzovoort. De beschermde status van de moordlustige probleemwolf moet zo snel mogelijk worden opgeheven.

This entry was posted in Wolf. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *