Category Archives: Kalterbrook’n

De keutereegies in Deever bint de egte kleine hüsies

In het gelukkig nog bestaande periodiek Weekblad van Diever en Omstreken stond in het nummer van 13 december 2023 het volgende merkwaardige huilie-huilie-bericht ‘Microwolkenkrabber in Diever’ van enige bewoners van het bejaardencomplex met de merkwaardige naam Zandroos. Zie afbeelding 1.

Microwolkenkrabber in Diever.
Sinds enige dagen wordt mijn uitzicht door mijn huiskamerraam bepaald en belemmerd door een kolossale (micro-)woning opgebouwd uit twee grote vierkante blokkendozen met daarbovenop een rechthoekige. Het lijkt wel een wolkenkrabber. Totale hoogte 9 meter, hoger mag niet in deze woonwijk.
Dit wordt door de Gemeente Westenveld als micro-woning toegestaan.
Of een woning een micro-woning is, wordt kennelijk bepaald door de grootte van de bebouwde grondoppervlakte. Mijn appartement is geen micro-appartement hoewel het dezelfde woonoppervlakte heeft als die van de micro-wolkenkrabbber.
Als bewoner van Zandroos wist ik dat tegenover ons gebouw micro-woningen zouden komen. Van een micro-woning had ik een ander beeld/voorstelling.
Het moge duidelijk zijn dat aan dit gebouw niets micro’s aan is.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De Deeverse micro-woning, die de hoog vibrerende Zandroosjes hebben aangeduid met micro-wolkenkrabber, moet wel voldoen aan snoeiharde randvoorwaarden van de Hoge Dametjes En Heertjes Van Het Echt Niet In Het Wilde Weg Bouwen In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan in Deever.
Die bikkelharde randvoorwaarden zijn de volgende: de micro-woningen komen op een eigen kavel van elk 100 vierkante meter (zie afbeelding 2), mogen een maximale oppervlakte van 30 vierkante meter hebben, mogen een maximale inhoud van 250 kubieke meter hebben en mogen niet hoger dan 9 meter zijn.
Dus als een eigenaar zijn microwoning met een inhoud van 250 kubieke meter en met een oppervlakte van 30 vierkante meter wil bouwen, dan mag deze micro-woning 250/30 = 8,33 meter hoog worden. En in het Bouwbesluit van 2012 is wettelijk vastgelegd dat de plafondhoogte van de slaapkamer, de woonkamer en de keuken in een nieuwe woning 2,6 meter moet zijn. En dat betekent dat die micro-woning een drielaags blokkendoos moet worden. En dat lijkt bij lange na niet een micro-wolkenkrabber. Maar hoe hoog is eigenlijk de top van het hoogste schuine dak van het Zandroos-veteranencomplex ?
Maar wat willen die Zandroosje eigenlijk nu zeggen of bereiken ? Waar mekkeren de Zandroosjes over ? Die Zandroosjes zitten al jaren te snurken en te dommelen achter de geraniums voor hun huiskamerraam. Zij hebben al jaren niet goed opgelet, want zij hadden hun bezwaren tegen de randvoorwaarden van de Hoge Dametjes En Heertjes Van Het Echt Niet In Het Wilde Weg Bouwen In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan in Deever voor het bouwen van een micro-woning al jaren geleden tijdens die inspraakprocedures 
moeten inbrengen. En nu opeens zien de Zandroosjes, over de rand van hun multifocale leesbril, dat ergens in de verte aan de horizon een micro-huis wordt gebouwd. Help. Paniek. Ons wordt onrecht aangedaan. Zie op afbeelding 3 de grote zandvlakte vóór het veteranencomplex van de Zandroosjes aan de Bisschopshof in de wijk Kalterbroeken in Deever.
Het veteranencomplex heeft niet voor niks de naam
Zandroos gekregen. Zandroos is een mengsel van gips en zandkorrels. Misschien loopt elk Zandroosje wel met een buideltjes vol met zandroos om zijn nek of in zijn broek, want ….. Zandroos weert negatieve energie op een zachte manier. Zandroos beschermt je tegen negatieve invloeden. Zandroos leidt je naar het spirituele rijk en helpt je de hogere waarheid aan te boren. Zandroos verlost je van angsten en fobieën. Zandroos is een echte chakrareiniger. Zandroos brengt helderheid. Zandroos laat je zowel het goede als het slechte van een situatie zien. Zandroos leert je dat het leven pieken en dalen kent. Zandroos bevordert gevoelens, zoals waardering en acceptatie.
Dus die o zo zielige Zandroosjes hadden niet moeten mekkeren in ut Deeverse Blattie (Weekblad van Diever en Omstreken), niet moeten klagen maar dragen en vragen om kracht; niet zorgen voor morgen bij vallenden nacht !
En de ruim en hoog uitvallende Deeverse micro-woning is bepaald geen tiny-house en ook geen mini-huis, het is een maxi-micro-mini-tiny-house. Vroeger stonden in Deever echte, maar dan ook échte tiny-houses, dat waren de plaggenhutten en de daaruit ontstane keuterijtjes met halfsteens muurtjes met beddestees en zonder verdieping. De hele gemiente Deever stond er vol mee. En ook de eerste naoorlogse
arbeiderswoningen an de Veentiesweg en elders in Deever haalden bij lang na niet een inhoud van 250 kubieke meter. En ook de nieuwe huurwoningen an de Binnenesch in Deever met een halve eerste verdieping hebben bij lange na niet een inhoud van 250 kubieke meter.
De redactie zal te gelegener tijd, dus zeker niet met geschwinde en ook niet in gestrekte draf enige zelfgemaakte kleurenfoto’s van de situatie ter plekke toevoegen aan dit bericht.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
Het bejaardencomplex met de merkwaardige naam Zandroos ligt aan de Bisschopshof in de wijk Kalterbroeken in Deever.
© https://www.google.com/maps, deze opname dateert van maart 2022.

Posted in Kalterbrook’n | Leave a comment

Nepkuunstbekie mit de naeme Kwoawadi op Kalter’n

Aan de erg kwetsbare westrand van ut dorp Deever is de uit de grond te stampen nieuwbouwwijk Kalterbroeken niet om aan te zien, wellicht erger dan de slechtste grootstedelijke uitbreidingswijk, wellicht een dorpenbouwbouwkundige ramp van de ergste orde.

Op afbeelding 1 zijn de Kalterbrook’n op een topografische kaart uit 1965 te zien. De Kwoa ontspringt in de Sloet’n. In 1965 is de Kwoa al lang geen nostalgetisch kronkelend en murmelend oerbeekje meer, maar was door de eeuwen heen verworden tot een aantal korte en wat langere rechte stukjes boerensloot, dus terecht dat de boeren deze afwatering niet meer de Kwoa noemden, maar gewoon de Kwoasloot. Tussen de Sloet’n en het einde van ut Aachterste Kalter’n zit ongeveer 3 meter hoogteverschil, dat verschil zorgde voor een snelle afstroming van het water in de boerensloot door de Kalterbrook’n. Om het afstromende water in de zomer te kunnen benutten voor het bevloeien van de hooilanden in de brook’n moesten de boeren het water in de boerensloot vasthouden door middel van stuwen.

Op afbeelding 2 zijn de Kalterbrook’n op een topografische kaart uit 1986 te zien. Op deze kaart is te zien dat de korte en wat langere stukjes boerensloot zijn verdwenen. De Kwoasloot tussen de Sloet’n en ut Aachterste Kalter’n bestond toen nog maar uit drie lange rechte stukken boerensloot. Boerensloteriger kan een boerensloot niet zijn.

Op afbeelding 3 zijn de Kalterbrook’n op een detail van een topografische kaart uit 2011 te zien. Op deze afbeelding is te zien dat het eerste rechte stuk boerensloot gezien vanaf de Ten Darperweg is verdwenen. In plaats daarvan hebben de Hoge En Minder Hoge Dametjes en Heertjes Van Het Grote Gelijk Van En Het Grote Geloof In De Onstuitbare Maakbaarheid Van De Openbare Ruimte Van De Gemeente Westenveld een nostalgetisch meanderend nepkuunstbekie in een nepoerdal zonder stromend water laten bedenken en laten uitvoeren. Ze noemen dit nepkuunstbekie eufemistisch een wadi, zeg maar een gewone droge rivierbedding. De redactie van ut Deevers Archief stelt nederig en met teneergeslagen ogen en met de pet in de hand voor om water uit de visvijver via een buisleiding naar de Sloet’n te pompen en het water vandaar lekker te laten stromen en murmelen door ut nepkuunstbekie in het nepoerdal en het water na het afstromen tot aan de helft van het aansluitende rechte stuk Kwoasloot via een buisleiding terug te pompen naar de visvijver. Nepbekeriger kan een nepbeek niet zijn.

De kern van het idee om de dorpenbouwkundige ramp in de Kalterbrook’n te verenigen met de ontwikkeling van duurzame nepcultuur in een duurzaam nepoerlandschap zit in het lucratieve verdienmodel van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld. De kosten voor de aankoop van de grond, de aanleg van de speciaal ontwikkelde duurzame nepnatuur en het speciaal ontwikkelde duurzame nepoerlandschap ten faveure van de happy few geprivilegieerde bewoners van de Kalterbrook’n zitten verwerkt in de exorbitant hoge grondprijzen en zitten verwerkt in de onroerend zaak belasting van de bewoners van de gemeente Westenveld. De exorbitant hoge gemeentelijke grondprijzen in de Kalterbrook’n en de speciaal gecreëerde gunstige ligging ten opzichte van de duurzame nepnatuur en het duurzame nepoerlandschap zal de huizenprijzen in de Kalterbrook’n tot ver boven het landelijke gemiddelde opdrijven en dat is gunstig voor de taxatie van de waarde van de onroerende zaken in de Kalterbrook’n en dat is gunstig voor het vergroten van de inkomsten uit de onroerend zaak belasting van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld. Met het soepeltjes verdiende geld is helaas soepeltjes Kalterbrook’n II met duurzame nepnatuur in een duurzaam nepoerlandschap te ontwikkelen en is ook het daarbij behorende noodzakelijke onderhoud te bekostigen. Nu hoeft dat laatste goed beschouwd niks te kosten, want het schijnt de bedoeling te zijn dat de duurzame nepnatuur in het duurzame nepoerlandschap in de Kalterbrook’n niet onderhouden gaat worden. Dus ook daar gaat het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld (the Public Policy Industry) veel geld aan overhouden. Het schijnt dat zelfs het maaien van het gras in particuliere gazons is verboden. Hoe duurzaam en hittestressbestendig en klimaatbestendig wil je het hebben ?

De nepnatuur in het nepoerlandschap is uiteraard ook ontwikkeld om te dienen als een soort van overgangsgebied naar het Drentian-Frysian National Park. In het overgangsgebied staat nota bene langs een soort van spannend aandoend houten golvend nepvlondertje in een nepmoerasgebied naar de visvijver een geel betuttelbordje van de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten. Dus de gemeente Westenveld is niet de eigenaar van de grond met de nepnatuur en het nepoerlandschap en de visvijver, maar de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten ? Dus is de grond met de nepnatuur en het nepoerlandschap een natuurmonument en onderdeel van het Drentian-Frysian National Park geworden ? Dat is snel, zo snel is in Nederland nepnatuur in een nepoerlandschap nog nooit gebombardeerd tot natuurmonument, daarmee is toch wel een Nederlands record gebroken. Of is de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten in concurrentie met Staatsbosbeheer alsvast begonnen met het beetje bij beetje opkopen of cadeau krijgen van gronden ten zuiden van de Ten Darperweg in de richting van Kalter’n, ut Oll’ndeeverseveld, de Sproakeling’n en ut Wittelerveld naar het Oosterzand ten behoeve van een te realiseren uiterst urgent noodzakelijke ongeveer één kilometer brede zogenaamde ecologische hoofdverbindingszone tussen Berkenheuvel en het Oosterzand, zeg ruwweg zo’n 800 hectares ?

Op een satelietfoto (zie afbeelding 4) zijn in de Kalterbrook’n bijzonder goed de contouren van de meanderende loop van de verdwenen oeroude Kwoa in de landbouwgronden tussen de rechtgetrokken Kwoasloot en de weg naar het Aachterste Kalter’n door kleurverschillen te herkennen. Het is voorstelbaar en voorspelbaar dat op de plek van de meanderende loop van de verdwenen oeroude Kwoasloot ut nepkuunstbekie met het brede nepbeekdal zal worden doorgetrokken en dat tussen ut nepkuunstbekie en de visvijver nog meer nepnatuur in een nepoerlandschap zal worden ontwikkeld. Het is voorstelbaar en voorspelbaar dat de uitbreidingswijk Kalterbrook’n II ten zuiden van ut nepkuunstbekie zal komen te liggen. Het is voorstelbaar en voorspelbaar dat daarvoor de straatweg naar Kalteren vanaf de Westerdrift tot aan de tweede bocht zal moeten verdwijnen en dat de rechte straatweg door ut Aachterste Kalter’n in rechte lijn zal worden doorgetrokken naar de Westerdrift. Dus gelukkige eigenaren van grond in de aanstaande Kalterbrook’n II: Nog Even Geduld, Want Binnenkort Gaat De Kassa Vet Rinkelen.

Naar aanleiding van de oproep ‘wat is volgens jou het mooiste plekje in Westerveld ?’ is in het online-magazine InWesterveld een kleurenfoto van de Kwoasloot in de Kalterbrook’n van een zeer gewaardeerde inwoonster van Deever opgenomen. Wat betreft de huidige Kwoasloot concludeert zij : ‘Het is eigenlijk een doodnormale sloot, maar ik denk dat het door mijn verhalen bijzonder wordt.’ De redactie van ut Deevers Archief citeert uit het online-magazine InWesterveld van een geboren en getogen Deeverse, lid van het dagelijks hoofdbestuur van de heemkundige vereniging uut Deever en succesvol leidend topamateurstreekhistoricus de volgende reactie: ‘Maar… de Kwasloot was géén eenvoudige sloot. De sloot stond in verbinding met de Wapserveensche Aa en via de Steenwijker Aa in verbinding met de zee, die later de Zuiderzee werd genoemd. In de prehistorie voeren de schepen vanaf die zee naar Calthorne. Het huidige Kalteren was toentertijd een belangrijke binnenlandse zeehaven.’

De redactie van ut Deevers Archief mag het niet nalaten als volgt te reageren op de conclusies van het Kwaslotendiepgravende historische onderzoek van de succesvolle leidende topamateurstreekhistoricus van de heemkundige vereniging uut Deever.
De Kwoa was in de vroege middeleeuwen in het gebied waar later de hooilanden in de Kalterbrook’n kwamen te liggen een klein smal meanderend ondiep oerbeekje, waardoor het kwelwater vanuit de dichtbije Stroet’n werd afgevoerd, in natte tijden wat meer water dan in droge tijden. Het beetje water in het oerbeekje stroomde naar de Wapserveense Oa en het water uit de Wapserveense Oa stroomde naar de Stienwieker Oa en de Stienwieker Oa mondde uit in de Zuiderzee. Het waren open waterlopen, waarbij het water vanuit de hogere zandgronden snel afstroomde naar het lager gelegen Stienwiek. De Wapserveense Oa en de Kwoa waren in de vroege middeleeuwen volstrekt onbevaarbaar voor vrachtschepen van enige afmetingen, wellicht bij tijd en wijle wel enigszins bevaardbaar met een boomkano of een roeibootje. De bewoners van de vroegmiddeleeuwse boerderij met de naam Calthorne, die in de buurt van de Kwoasloot is opgegraven, zijn vast mede, misschien wel de eerste ontginners van de gronden voor de hooilanden in de Kalterbrook’n geweest. Zo kon naast de landbouw op de essen op een grootschaliger wijze veeteelt worden bedreven. De voor de bisschop van Utrecht bestemde opbrengsten van de landbouw en de veeteelt werden natuurlijk met boerenkarren vervoerd naar Stienwiek, zo is de oeroude Stienwiekerweg ontstaan. Stienwiek had vast en zeker wel een soort van binnenzeehaventje in de vroege middeleeuwen.

De redactie van ut Deevers Archief heeft de afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op vrijdag 28 november 2020.

Afbeelding 1- Op deze afbeelding zijn de Kalterbrook’n op een topografische kaart uit 1965 te zien. 

Afbeelding 2
Op deze afbeelding zijn de Kalterbrook’n op een topografische kaart uit 1986 te zien.

Afbeelding 3
Op deze afbeelding zijn de Kalterbrook’n op een topografische kaart uit 2011 te zien.

Afbeelding 4
Op deze satelietfoto zijn de contouren van de meanderende loop van de oude Kwoasloot in de landbouwgronden tussen de rechtgetrokken Kwasloot en de weg naar het Achterste Kalteren in de Kalterbroeken door kleurverschillen te herkennen. 

Afbeelding 5
In de Kwoasloot op ut Aachterste Kalter’n sol sunder stuwgies gien waeter stoan.

Afbeelding 6
In de Kwoasloot op ut Aachterste Kalter’n sol sunder stuwgies gien waeter stoan.

Afbeelding 7
De nepwadi met nepnatuur in een nepoerlandschap in wat vrogger de Kalterbrook’n waar’n .

Afbeelding 8
De toegang tot ut Drentian-Frysian National Park, speciaal voor de happy few bewoners van de Kalterbrook’n.
Afbeelding 9
See hept ok een stuwgie ebaut in de nepwadi in wat vrogger de Kalterbrook’n waar’n.

Posted in Kalter’n, Kalterbrook’n | Leave a comment