Un tiekening van de kalkoo’ms an de voat

In de beeldbank van de Vereniging Oud Uitgeest is een afbeelding van bijgaand afgebeelde tekening van de overgebleven twee kalkovens bij de Drentse Hoofdvaart tussen de Deeverbrogge en de Gowe aanwezig. De kunstenaar Jan Deckwitz heeft deze tekening in 2018 gemaakt. Hij meldde het volgende over deze tekening: “De kalkovens in Dieverbrug geven een mooi beeld van hoe deze zijn gevormd. Ik heb in Dieverbrug een foto gemaakt en deze later als voorbeeld gebruikt voor het maken van een tekeningetje voor de rubriek ‘kalkovens’ van de beeldbank van de vereniging”
Het bestuur van de Vereniging Oud Uitgeest vindt het prima dat deze tekening (met databasenummer 25050) wordt getoond in ut Deevers Archief. De redactie van ut Deevers Archief is het bestuur van de Vereniging Oud Uitgeest bijzonder erkentelijk voor deze toestemming.
Indertijd vervoerden schippers schelpen uit de Noordzee en de Waddenzee naar onder meer de kalkovens in Drente en op de terugreis werd de brandstof turf uit de Drentse venen meegenomen.
De redactie heeft de bijgaand afgebeelde kleurenfoto van de kalkovens gemaakt op 22 juni 2022.

Afbeelding 1 – Tekening van Jan Deckwitz

Afbeelding 2

This entry was posted in An de Deeverbrogge, de Kalkoo’ms, Kuunst in de gemiente Deever. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *