Category Archives: Dorpsgesigte

Dörpsgesigte vanof ut Swatte Pattie

De redactie van ut Deevers Archief vervangt zo nu en dan voor de verandering de kopafbeelding van ut Deevers Archief. Als jij in het bezit bent van een mooie afbeelding uut de gemiente Deever en jij acht deze echt wel geschikt als kopafbeelding van deze webstee, aarzel dan niet deze afbeelding naar de redactie te sturen. Het formaat van een kopafbeelding is 940 x 198 puntjes (300 dpi).
Als jij vind dat de hier getoonde kopafbeelding te lelijk is als kopafbeelding van ut Deevers Archief, aarzel dan niet jouw mening luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.
Als jij een reeds getoonde kopafbeelding graag nog een keer als kopafbeelding van ut Deevers Archief wilt zien, aarzel dan niet dit luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto van het dorpsgezicht met de gemeentelijke toren gemaakt op 6 augustus 2010.
De uitsnede van deze foto is gebruikt als kopafbeelding van 14 december 2015 tot en met 2 februari 2016.


Posted in Dorpsgesigte, Kopplètie | Leave a comment

Un skiere swat-wit foto van Deever in de winter

De maker van de hier afgebeelde zwart-wit foto van een prachtig winterdorpsbeeld van de bebouwing bij de brink van Deever stond op de eerste verdieping van het Groene Kruisgebouw met de naam Dr. van Nootenhuis an de Vlasstroate in Deever. De redactie van ut Deevers Archief wil bijzonder graag weten wie de maker van deze zwart-wit foto is, teneinde zijn of haar naam met ere in dit bericht te kunnen noemen en wanneer de foto is gemaakt. Was het Lu Broer of was het kleuterjuffrouw Dalstra ?
Het Groene Kruisgebouw met de naam Dr. van Nootenhuis an de Vlasstroate is in 1961 in gebruik genomen. Het straatnaambordje met de naam Vlasstraat is aan de onderkant van de foto te vinden (wel even zoeken).
Het nieuwe gemeentehuis van de gemiente Deever an de brink van Deever is in juni 1957 in gebruik genomen.
De restauratie van het kerkgebouw van de hervormde geloofsgemeente en de gemeentelijke toren an de brink van Deever is in 1957 voltooid. De wijzerplaat aan de zuidkant van de gemeentelijke toren weerkaatst sterk het zonlicht.
Aan de rechterkant is zichtbaar een stuk van het grote houten noodgebouw an de Kloosterstraote, waarin twee lokalen van de U.L.O.-school waren gevestigd. Dit noodgebouw is in 1965 afgebroken, nadat de nieuwe U.L.O.-school op de Westeresch van Deever in gebruik was genomen.
De hier getoonde foto moet dus zijn gemaakt in de winter van 1961-1962 of in de winter van 1962-1963 of in de winter van 1963-1964 of in de winter van 1964-1965. Sterker nog, de redactie heeft het vermoeden dat de hier getoonde foto is gemaakt in de strenge wintermaand januari van het jaar 1963; op 18 januari 1963 werd de twaalfde Elfstedentocht verreden.
De redactie verneemt van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief graag een betere schatting van de opnamedatum.

Posted in Dorpsgesigte | Leave a comment

De boerdereeje van Laamut Vos en Geesie Moes

De hier afgebeelde min of meer sepiakleurige ansichtkaart is in juli 1955 uitgegeven door uitgever S.S. Wie was uitgever S.S. ? Bij de redactie van ut Deevers Archief zijn helaas geen oudere uitgaven van deze ansichtkaart bekend. De redactie weet ook niet of de foto voor de hier afgebeelde ansichtkaart in de zomer van 1955 of al een jaar of twee jaren eerder is gemaakt. De maker van deze foto heeft in elk geval een schitterend dorpsbeeld gefotografeerd. Daarvoor alsnog postuum driewerf hulde: hulde, hulde, hulde.
Aan de linkerkant is de boerderij van Lambertus (Laamut) Vos en Geesje (Geesie) Moes te zien. Let vooral op ut pothokke aagter de heede en aagter de klumop. En let ook op afrastering met schrikdraad van het weiland naast de boerderij. Het adres van deze boerderij was in 1955 Moleneinde 25 (nu Moleneinde 2). Lambertus Vos is geboren op 2 februari 1907 in Alting in de gemeente Beilen. Hij is overleden op 3 juli 1993 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Geesje Moes is geboren op 27 juli 1907 in Deever. Zij is een dochter van Dirk Moes en Aaltje Timmerman. Zij is overleden op 1 februari 1966 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Bij de hernummering van de leveranciers van melk aan de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever in 1950/1953 kreeg Lambertus Vos het nummer 64, zodat op zijn melkbussen het nummer 64 stond. Hebben kinderen/nazaten van Lambertus Vos en Geesje Moes een foto van de melkbussen met nummer 64 bewaard ? De redactie wil een afbeelding van die foto bijzonder graag in ut Deevers Archief tonen.
De directe buren van Lambertus Vos en Geesje Moes waren Dirk Moes en Aaltje Timmerman. Zij zijn de ouders van Geesje Moes. Zij woonden in 1955 in de boerderij met adres Moleneinde 24 (nu Moleneinde 6). De eerste steen voor deze boerderij is gelegd op 11 april 1942 door Jan Moes en Aaltje Timmerman.
Bij de hernummering van de leveranciers van melk aan de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever in 1950/1953 kreeg Dirk Moes het nummer 65, zodat op zijn melkbussen het nummer 65 stond. Hebben nazaten van Dirk Moes en Aaltje Timmerman een foto van de melkbussen met nummer 65 bewaard ? De redactie wil een afbeelding van die foto bijzonder graag in ut Deevers Archief tonen.
De redactie weet niet wanneer de prachtige boerderij van Lambertus Vos en Geesje Moes helaas is afgebroken.
Achter de boerderij van Lambertus Vos en Geesje Moes is het hek aan de straatkant van het schoolplein van de legere skoele an de Heufdstroate te zien. In de achtergrond is eerst het bedrijf van Hendrik Jan Rolden te zien. Zijn vader Lambert Rolden zal in 1955 al niet meer in het bedrijf hebben gewerkt. Lambert Rolden is geboren op 15 maart 1891 in Weerwille in de gemeente Ruinerwold. Hij is overleden op 2 februari 1958 op 66-jarige leeftijd in Deever.
Rechts achter het bedrijf van Hendrik Jan Rolden is het keuterijtje van Jan Krol (de jaèger) en Vrougje (Frougie) Bakker te zien. Jan Krol is geboren op 27 januari 1884 an de Deeverbrogge. Hij is overleden op 16 oktober 1968 in Deever. Hij trouwde op 11 mei 1912 met Vrougje (Frougie) Bakker. Zij is geboren op 23 april 1886 in Deever. Zij is overleden op 7 december 1968 in Deever. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Bij de hernummering van de leveranciers van melk aan de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever in 1950/1953 kreeg Jan Krol het nummer 63, zodat op zijn melkbussen (zijn melkbus) het nummer 63 stond. Hebben nazaten van Jan Krol en Vrougje (Frougie) Bakker een foto van de melkbussen (melkbus) met nummer 63 bewaard ? De redactie wil een afbeelding van die foto bijzonder graag in ut Deevers Archief tonen.
Direct aan de rechterkant zijn glint’n te zien. Zo te zien staan deze niet voor het voormalige huis van de bovenmeester van de legere skoele. Woonde de familie Piet Zijlstra in 1955 al in het bovenmeestershuis ? Aan de rechterkant is het woonhuis en de winkel van Reina (Reintie) Slagter te zien. Zij is geboren op 14 mei 1910 in Deever. Zij is overleden op 13 oktober 1958 in Deever. Daarachter staat het huis van de ongetrouwde Jan Thijs (Jan Tees) Seinen en zijn twee ongetrouwde zusters Hilligje (Hillegie) Seinen en Aaltje (Oaltie) Seinen.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 16 van het in 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige Gemeente Diever in oude ansichtkaarten, dat is samengesteld door een keur van vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maat de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Posted in Ansichtkoate, Boerdereeje, Dorpsgesigte | Leave a comment

De huus’n an de Kloosterstroate stoat op ut Bultie

Wijlen U.L.O.-meester Hendrik (Henk) van den Bos heeft in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw mooie kleurendia’s gemaakt in de gemiente Deever. Vanuit de tuin bij zijn huis in Oll’ndeever heeft hij in december 1974 bijgaand afgebeelde kleurendia (afbeelding 1) gemaakt van wat hij toen kijkend in de richting van de gemeentelijke toren an de brink van Deever zag. De op de kleurendia zichtbare huizen an de Kloosterstroate in Deever zijn in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op bouwakkers met de naam ut Bultie.
Wijlen mevrouw Stien Dees, echtgenote van wijlen meester Hendrik (Henk) van den Bos, gaf de redactie van ut Deevers Archief toestemming deze afbeelding voor geschiedkundige doeleinden te gebruiken. De redactie is haar daar alsnog postuum bijzonder erkentelijk voor. En geschiedkundiger dan ut Deevers Archief kan je het in de gemiente Deever niet krijgen.
De hier afgebeelde uitsnede (afbeelding 2) van de hier afgebeelde kleurendia is voor het eerst van 7 januari 2012 tot en met 23 augustus 2012 getoond als kopafbeelding van ut Deevers Archief.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto (afbeelding 3) gemaakt op vrijdag 18 november 2022.

De redactie van ut Deevers Archief vervangt zo nu en dan voor de verandering ut kopplaètie van ut Deevers Archief.
Als jij in het bezit bent van een mooie afbeelding uut de gemiente Deever en jij acht een uitsnede van deze afbeelding echt wel geschikt als kopplaètie voor deze webstee, aarzel dan niet een goede scan van deze afbeelding naar de redactie te sturen.
Als jij vind dat een getoond kopplaètie te lelijk is als kopplaètie van ut Deevers Archief, aarzel dan niet jouw mening luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.
Als jij een reeds getoond kopplaètie graag nog een keer als kopplaètie van ut Deevers Archief wilt zien, aarzel dan niet dit luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Posted in Dorpsgesigte, Kopplètie | Leave a comment