Category Archives: de Weier

Ut weilaand van Jan Tees en Hillegie en Oaltie Seinen

De redactie van ut Deevers Archief heeft van lagereschoolklasgenoot Lambert (Bert, Bertje) Rolden, zoon van Hendrik Jan (Henneman) Rolden en Zijntje (Sina, Sientie) Bel, toestemming oude foto’s uit de verzameling van zijn vader Hendrik Jan (Henneman) Rolden en zijn grootvader Lambert Rolden te tonen in ut Deevers Archief. De redactie is hem bijzonder erkentelijk voor deze toestemming.
Bijgaand afgebeelde zwart-wit foto (afbeelding 1) uit de Rolden-verzameling is in een winter in de tweede helft van de dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt van het land van boer Jan Thijs (Jan Tees), Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) Seinen an de Heufdstroate in Deever, tegenover het bedrijf van Lambert Rolden. Op de achtergrond zijn enige nog steeds bestaande boerderijen op ut Kastiel te zien.
Wat is boer Jan Thijs (Jan Tees) Seinen met paard en wagen aan het doen op het besneeuwde land ? Was hij aan het stronten ? Dat grote stuk weiland lag achter en naast de boerderij van Jan Thijs (Jan Tees), Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) Seinen an de Heufdstroate. Het weiland was te groot van oppervlakte om van de hof van Jan Thijs (Jan Tees) Seinen te kunnen spreken. Bovendien was de ongetrouwde Jan Thijs (Jan Tees) Seinen niet de enige eigenaar van het stuk land. Ook zijn twee ongetrouwde zusters Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) waren mede-eigenaressen.
In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn op het weiland van boer Jan Thijs (Jan Tees) Seinen en zijn zusters Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) de eerste oll’n van daèg’nwonings in de gemiente Deever gebouwd. Zie afbeelding 2. De foto voor deze ansichtkaart -één van de eerste gekleurde ansichtkaarten uit de gemiente Deever- is in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw gemaakt. Aan de rechterkant van afbeelding 2 is een stukje van een nog steeds bestaande boerderij op ut Kastiel te zien, die ook op afbeelding 1 is te zien. Deze boerderij heeft tegenwoordig de naam Lindehoeve.
De op afbeelding 2 zichtbare bejaardenwoningen zijn helaas al in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw gesloopt ! Wat een vernietiging van kapitaal ! Ter plekke is een verpleeghuis (zie afbeelding 3) gebouwd, die -blijkens het voorgaande- volkomen onterecht de naam Jan Thijs Seinen Hof kreeg. Het ware beter het verpleeghuis met geschwinde spoed en in gestrekte draf de naam Jan Thijs en Hilligje en Aaltje Seinen Weiland te geven.
De redactie heeft de kleurenfoto (afbeelding 3) gemaakt op woensdag 11 december 2019.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Abeelding 3

Posted in de Weier | Leave a comment

De weier in ut laand van Jan Thijs Seinen

Bijgaande sepiakleurige afbeelding is te vinden in het tijdschrift ‘Het Noorden in woord en beeld’ van 19 februari 1937, jaargang 12, 1936-1937, nummer 49. Op de afbeelding is te zien op de voorgrond de plas met de naam de Weiert an de Heufdstroate in Deever in het land van boer Jan Thijs Seinen, op de plaats waar nu ongeveer de vijver is te vinden bij het bejaardenhuis met de merkwaardige naam Jan Thijs Seinen Hof.

Weier is de olde Deeverse naam voor een vijver of een sloot of een gracht. In dit geval was het én een vijver én een sloot. Het olde Deeverse woord weier kan ook geschreven worden als weiert, maar wordt volledig ten onrechte vaak geschreven als wijert of nog erger als wyert.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie foto’s op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit foto ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 59 van het in 2008 uitgegeven papieren boekwerkje Diever, zoals het was in de voormalige gemeente. 1930 – 1980, dat is samengesteld door vrijwilligers van de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.
De redactie citeert de tekst bij de afbeelding op bladzijde 59 van het vermelde papieren boekwerkje:
De Wijert in de jaren dertig van de vorige eeuw. Op deze plas werd in de wintermaanden geschaatst. Op de achtergrond liggen de boerderij van Frederik Offerein, het huis van Teunis Mulder en de boerderij van Harm Moes aan de Burgemeester van Oslaan, later het Kasteel.

De redactie van ut Deevers Archief weet nog niet wie in de boerderij aan de rechterkant van de afbeelding woonden. De boerderij van Harm (Haarm) Moes is deels te zien rechts achter het huis van Teunis Mulder (die in de Deeverse volksmond altijd Teunis Kuper werd genoemd; in Deever hadden alle mensen met de achternaam Mulder een bijnaam).
Op 19 februari 1937 heette ut Kastiel nog gewoon ut Kastiel. Pas in 1939 bij de pensionering van de niet van het bestuurderspluche weg te branden burgemeester Hendrik Gerard van Os werd de verzameling wegen met de oeroude naam ut Kastiel volkomen onterecht gewijzigd in Burgemeester Van Oslaan (who the hell was Van Os, what the hell did Van Os ?).
De bevolking van Deever heeft vele tientallen jaren opgescheept gezeten met de ambtelijke straatnaam Burgemeester Van Oslaan en dat terwijl de Deeverse volksmond de verzameling wegen al die vele tientallen jaren gewoon ut Kastiel bleef noemen. De redactie moet nog uitzoeken wanneer de straatnaam Burgemeester van Oslaan gelukkig is gewijzigd in ut Kastiel.
De redactie vindt het toch wel een zorgelijk dingetje dat vrijwilligers van de heemkunduge vurening uut Deever in het boekwerkje Diever, zoals het was in de voormalige gemeente. 1930 – 1980 zulke geschiedkundig rammelende teksten opnemen bij afbeeldingen zonder bronvermelding.

De redactie heeft de kleurenfoto gemaakt op woensdag 11 december 2019. De weier bevond zich ongeveer in de staart van de visvormige vijver bij het bejaardenhuis an de Heufdstroate in Deever.

Posted in de Weier, Deevers | Leave a comment

De ièste huussies veur oll’n van daèg’n in Deever

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van De Weiert an de Heufdstroate in Deever was nota bene te koop bij N.V. Recreatie Centrum Ellert en Brammert an de Deeverbrogge. De ansichtkaart is in december 1969 uitgegeven door JosPé in Arnhem. Wellicht en hopelijk bestaat een oudere uitgave van deze ansichtkaart. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie daar positief over berichten.
In het pand aan de linkerkant woonde in 1969 nog de familie Hendrik Jan Rolden. De werkplaats zat in het voormalige boerderijgedeelte van het pand aan de kant van de Tusschendarp. De linkerkant van het voorhuis was in gebruik als zondagse voorkamer. De rechterkant achter de twee grote rechthoekige etalageramen was de winkel voor elektrische huishoudelijke apparaten. De Deeversen konden daar terecht voor onder meer stofzuigers, wasmachines, elektrische fornuizen en snelkokers ! Zie de hier afgebeelde advertentie uit het programmaboekje voor het in 1953 opgevoerde openluchtspel in het openluchttheater an de Heezeresch. Het pand van de familie Rolden is afgebroken om een bouwplaats te verkrijgen voor een Golff zelfbedieningwinkel.
In het oude rietgedekte boerderijtje met het zijbaandertje woonden Jan Krol en Vrouwgje Bakker. Jan Krol is geboren op 27 januari 1884 in Deever en is overleden op 16 oktober 1968. Vrouwgje Bakker is geboren op 23 april 1886 in Deever en is overleden op 7 december 1968 in Deever. Ze zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Het kan dus zo zijn dat Jan Krol en Vrouwgje Bakker net niet meer leefden op het moment dat de foto voor deze ansichtkaart is gemaakt. Het boederijtje van Jan Krol en Vrouwgje Bakker is afgebroken om een bouwplaats te verkrijgen voor een burgerwoning.
Tussen de bejaardenwoningen is het nog steeds bestaande pand van de familie Schuil te zien.
De hier zichtbare bejaardenwoningen zijn in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw gebouwd en zijn al in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw afgebroken om een bouwplaats te verkrijgen voor de Jan Thijs Seinen Hof. De dubbele bejaardenwoning an de kaante van de Heufdstroate werd als eerste opgeleverd.
Op de voorgrond is de visvormige vijver te zien, volstrekt niet te verwarren met de vroeger aanwezige poel met de naam De Weiert.
De redactie zal te gelegener tijd en zeker niet met turbospoed en ook niet in turbodraf in de buurt van het stapunt van de maker van de foto voor deze ansichtkaart een kleurenfoto van de huidige situatie maken en deze in dit bericht tonen.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die ook nog steeds een liefhebber van afbeeldingen op papier is, kan de hier afgebeelde ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 9 van het fotoboekje Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de heemkundige vurening uut Deever en in september 2007 is uitgegeven door de toen nog bestaande Golff zelfbedieningswinkel in Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit van dat papieren fotoboekje zijn of dat papieren fotoboekje bij iemand in kunnen zien.

Posted in de Weier, Heufdstroate, Verdwenen object | Leave a comment

Krieg now gau de groet’n uut Deever in Drente

Sjoert en Sjoukje, twee Frieze vakantiegangers, stuurden op 15 augustus 1975 de hier afgebeelde ansichtkaart vanuit het dorp Deever in Drente naar hun familie in het dorp Dronryp in Fryslân. Deze kleuren-ansichtkaart was te koop bij de firma Roelof (Roef) van Goor, boek- en kantoorboekhandel, an de Kruusstraote in Deever. Deze zo genoemde vierluiks-ansichtkaart toont vier kleine afbeeldingen van mooie Deeverse dorpsgezichten, de Kruusstroate mit de eendeviever, de kleine Peperstroate, de Aachterstroate en de Weiert.
Elke kleine afbeelding werd ook op een aparte ansichtkaart uitgegeven. De redactie van ut Deevers Archief heeft tot op de dag van vandaag nog van geen van die vier aparte ansichtkaarten een exemplaar op de kop weten te tikken. Dat is toch wel een dingetje, dat is toch wel beetje een soort van voortdurende spanningsvolle situatie. Wie van de zeer gewaardeerde trouwe bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie helpen aan een exemplaar van een van de vier aparte ansichtkaarten, uiteraard tegen vergoeding ? De redactie verneemt het graag.

Posted in Aagterstroate, Ansichtkoate, de Weier, Kruusstroate, Peperstroate | Leave a comment