De burgemeister hef GW3151m of loat’n knall’n

De redactie van ut Deevers Archief koekeloert zo nu en dan -liefst zo weinig mogelijk- in berichten op de webstee van de gemeente Westenveld. Op 9 juli 2023 verscheen op deze webstee een persbericht over het voorval met het beruchte probleem GW3151m; zie afbeelding 1. Op 20 september 2023 verscheen een enigszins aangepaste versie van het persbericht van 9 juli 2023; zie afbeelding 2

Tekst van het persbericht, versie 1 van 9 juli 2023.

Incident wolf Wapse
Vanmorgen werd de locoburgemeester van onze gemeente gebeld dat een schapenhouder was aangevallen door een wolf. Hierop is hij direct naar de plek van het incident gegaan. Hij heeft vervolgens, na ruggespraak met politie en burgemeester Jager, opdracht gegeven de wolf te laten afschieten. Dit besluit is genomen op basis van de gemeentewet, die in werking treedt als de openbare veiligheid in het geding is.
De aanval betrof een schapenboer uit Wapse, die probeerde zijn schapen te beschermen tegen een verdere aanval van de wolf. De wolf had al enkele schapen aangevallen en liep nog binnen de afrastering van zijn terrein. Toen hij de wolf probeerde te verjagen, werd hij gebeten door de wolf en liep hij verwondingen op aan zijn arm. De schapenhouder is in het ziekenhuis behandeld en is inmiddels weer thuis.
Burgemeester Rikus Jager: ‘We zijn erg geschrokken van het incident. Op het moment dat we gebeld werden, moesten we als bestuur snel handelen, omdat de veiligheid van mensen in het geding was. De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit.’
De wolf is dezelfde ochtend voor onderzoek afgevoerd. We hopen dat de schapenboer geen blijvend letsel aan het incident overhoudt.

Tekst van het persbericht, versie 2 van 20 september 2023.

Incident wolf Wapse
Op 27 juli 2023 werd de locoburgemeester van onze gemeente gebeld dat een schapenhouder was aangevallen door een wolf. Hierop is hij direct naar de plek van het incident gegaan. Hij heeft vervolgens, na ruggespraak met politie en burgemeester Jager, opdracht gegeven de wolf te laten afschieten. Dit besluit is genomen op basis van de Politiewet en de Gemeentewet, vanwege de handhaving van de openbare orde.
De aanval betrof een schapenboer uit Wapse, die probeerde zijn schapen te beschermen tegen een verdere aanval van de wolf. De wolf had al enkele schapen aangevallen en liep nog binnen de afrastering van zijn terrein. Toen hij de wolf probeerde te verjagen, werd hij gebeten door de wolf en liep hij verwondingen op aan zijn arm. De schapenhouder is in het ziekenhuis behandeld en is inmiddels weer thuis.
Burgemeester Rikus Jager: ‘We zijn erg geschrokken van het incident. Op het moment dat we gebeld werden, moesten we als bestuur snel handelen, omdat de veiligheid van mensen in het geding was. De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit.’
De wolf is dezelfde ochtend voor onderzoek afgevoerd. We hopen dat de schapenboer geen blijvend letsel aan het incident overhoudt.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Op 9 juli 2023 was de heer Hendrik (Henk) Doeven de locoburgemeester van de gemeente Westenveld.

Uit het persbericht zou de conclusie kunnen worden getrokken dat loco-burgmeester Hendrik (Henk) Doeven opdracht heeft gegeven het beruchte probleem GW3151m neer te laten knallen, maar dat lijkt niet juist te zijn.
Wellicht moet de zin als volgt worden gelezen: Hij heeft vervolgens na ruggespraak met politie en burgemeester Jager, in opdracht van burgemeester Jager, opdracht gegeven het ontspoorde moordmachine probleem GW3151m naar de andere wereld te helpen.
Blijkbaar is de burgemeester eindverantwoordelijk voor dit soort van besluiten, want in het NOS-nieuwsbericht Aangifte tegen burgemeester en boer om doden wolf is te lezen dat de organisatie Faunabescherming en de organisatie Animal Rights diezelfde dag nog -bijna nog eerder dan het voorval zelf- aangifte hebben gedaan tegen burgemeester Jager vanwege zijn juridisch volstrekt te verdedigen besluit probleemschapensluipseriemoordenaar GW3151m af te laten knallen. Weer een etterend probleempje van openbare veiligheid opgelost.
Stop vooral direct met het doneren aan de organisatie Faunabescherming en de organisatie Animal Rights, want uw donatie wordt misbruikt voor stante pede bedachte kansloze geldverslindende probleemwolvenrechtzaken tegen argeloze eerlijke hardwerkende burgemeesters, locoburgemeesters, politiemensen en schapenboeren. Donateurs zouden de organisatie Faunabescherming en de organisatie Animal Rights simpelweg moeten dwingen hun donaties te gebruiken voor het meebetalen aan duurzame werkelijk werkende probleemwolven weringen, want juist weerloze schapen hebben bescherming nodig en ook weerloze schapen hebben minstens dezelfde rechten als het beruchte angstaanjagende probleem GW3151m.
De angstaanjagend agressieve agressieverwekkende organisatie Wolfbescherming en de angstaanjagend agressieve agressieverwekkende organisatie Wolf Rights lijken vrij naar de schrijver George Orwell de volgende lijfspreuk te hebben: alle dieren hebben gelijke rechten, maar vraatzuchtige probleemwolven
 hebben meer rechten dan andere dieren..
Het is de redactie volstrekt niet duidelijk waarom de vet weergegeven tekst in versie 1 van het persbericht zonodig moest worden vervangen door de vet weergegeven tekst in versie 2 van het persbericht. Want de openbare veiligheid was immers mensenlevensbedreigend in het geding en niet de openbare orde ?
In versie 2 van het persbericht moet voor ’27 juli 2023′ worden gelezen ‘9 juli 2023’. 

Afbeelding 1
Persbericht van 9 juli 2023
Afbeelding 1
Persbericht van 20 september 2023

This entry was posted in Gemeente Westenveld, Wolf. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *