Leeve Tecla, wöd moar echt gelokkug

De redactie van ut Deevers Archief toont bijzonder graag de alleroudste ansichtkoat’n uut de gemiente Deever aan de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief. Maar hoe alleroudst wil je het wat betreft de hier afgebeelde zeldzame ansichtkaart dan toch hebben ? Bijgaand afgebeelde ansichtkaart is op 22 oktober 1903 vanuit Zorgvlied verstuurd naar Leiden. Bij de redactie zijn van deze ansichtkaart geen exemplaar uit 1902 of eerdere jaren bekend. Bij de redactie is jammer genoeg wel een op 23 juli 1904 verstuurd exemplaar bekend. Die is natuurlijk aanwezig bij de meest fanatieke verzamelaar van ansichtkaarten uut de gemiente Diever. Die meent het eerste kooprecht te hebben op alle op de vrije markt te koop aangeboden ansichtkaarten, die ontbreken in zijn kostbare nagenoeg volledige verzameling ansichtkaarten uut de gemiente Deever.

Lieve beste Tecla,
Hoewel ik eerlijk beloofd had je vandaag per brief te feliciteeren kon ik er heusch niet toe komen. Binnenkort krijg je dan werkelijk een lang epistel. Moeder zal je wel eens extra uit mijn naam feliciteren. Hoe graag zou ik het even persoonlijk komen doen. Lieve Tecla, wordt maar echt gelukkig, dat wenst je toe, Hanna.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De vrouw die de zwart-wit kaart op 22 oktober 1903 verstuurde is Hanna. Hanna is Johanna Cornelia Ludovica van Wensen. Zij is geboren op 17 juli 1846 in de Haarlemstraat in Leiden. Zij was een dochter van de Leidse fabrikant Johannes Ignatius van Wensen en Maria Louise Antoinette Sträter. Zij trouwde op 11 augustus 1869 met Lodewijk Guillaume Verwer. Zij is overleden op 25 maart 1917 in Leiden. Johanna Cornelia Ludovica van Wensen is niet begraven bij mr. Lodewijk Guillaume Verwer op de rooms-katholieke begraafplaats op Zorgvliet. De redactie is naarstig aan het zoeken waar ze zich dan wel heeft laten begraven. Zij en haar echtgenoot mr. Lodewijk Guillaume Verwer woonden in 1903 op Zorgvliet in het landhuis met de naam Castra Vetera.
De vrouw die de kaart ontving was mejuffrouw Tecla van Wensen, Hoogewoerd 144, Leiden. De redactie is naarstig aan het zoeken wie die Tecla van Wensen toch wel was. Was ze een zuster of een nicht van Johanna Cornelia Ludovica van Wensen ? Was Tecla de ongetrouwde zuster Theodora Sophia Bertha van Wensen ?
Op de afgebeelde foto die links boven op de hier afgebeelde ansichtkaart is zien, zijn drie nog steeds bestaande villa’s te zien, te weten van links naar rechts villa Cornelia, villa Aurora en villa Villa Nova.
Op de afgebeelde foto die rechts boven op de hier afgebeelde ansichtkaart is te zien, zijn de Rooms Katholieke Kerk 1.0 en de woningen van de stichting Het Sint Anthonij Gasthuis te zien. De redactie heeft nog niet uit kunnen vogelen waar het gebouwtje links naast het kerkje voor diende.
De redactie heeft het sterke vermoeden dat de foto’s voor de hier afgebeelde ansichtkaart zijn gemaakt door de fotograaf Hans Kuiper uit Noordwolde. Wellicht was hij ook de uitgever van deze kaart.
De hier afgebeelde ansichtkaart maakt deel uit van een set ansichtkaarten. De redactie weet niet hoe groot die set was, maar in ut Deevers Archief is wel een afbeelding van een ander exemplaar van deze set aanwezig. Hopelijk duikt op een mooie dag nog eens een exemplaar van deze set op.

De redactie van ut Deevers Archief ontving op 19 mei 2024 de volgende zeer gewaardeerde reactie van de heer Flip van Wensen.
Mogelijk heeft u al eerder een afdoende reactie ontvangen, maar dan toch nog even:
De vader van Hanna, de mede-genoemde Ignatz, had 6 dochters en 2 zoons. Een van die zoons was Carolus Gerardus Ludovicus (Karel: mijn overgrootvader; hij was zeepzieder).
Deze Karel had onder meer dochter Thekla Maria Louisa (Thecla en blijkbaar ook Tecla).
Thekla is geboren in 1885 in Zoeterwoude, en gestorven in 1975 in Apeldoorn. Zij is een tijdje secretaresse van haar vader geweest. Zij is in 1920 in Voorschoten gehuwd met de arts Jan Feitz.
De moeder van Jan Feitz was er een uit de familie Meddens, die genoemd wordt in een ander artikel dat u over de familie Van Wensen schrijft. De wereld is klein.
A
ls anekdote: De echtgenote van Karel heette IJttje de Jong en was nakomelinge van de welbekende Douwe Egberts.

Aantekeningen  van de redactie van ut Deevers Archief bij de reactie van Flip van Wensen
Johanna (Hanna) Cornelia Ludovica van Wensen was een dochter van Johannes Ignatius van Wensen en Maria Louise Antoinette Sträter.
Carolus (Karel) Gerardus Ludovicus van Wensen was een zoon van Johannes Ignatius van Wensen en Maria Louise Antoinette Sträter.
Thekla (Thecla,Tecla) Maria Louisa van Wensen was een dochter van Carolus (Karel) Gerardus Ludovicus van Wensen en IJtje de Jong. Thekla is geboren op 21 oktober 1885 in Zoeterwoude. Dus Thekla (Thecla,Tecla) Maria Louisa van Wensen was een volle nicht van Johanna (Hanna) Cornelia Ludovica van Wensen.
De op 22 oktober 1903 verzonden felicitatiekaart had eigenlijk op 19 of 20 oktober 1885 ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Thekla (Thecla, Tecla) moeten zijn verzonden.

This entry was posted in Ansichtkoate, Villa Aurora, Villa Cornelia, Villa Nova. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *