Category Archives: Koekoeksviever

Ut vennegie de Koekoeksviever op Baark’nheuvel

De Koekoeksvijver op het landgoed Berkenheuvel is op een aantal zwart-wit ansichtkaarten afgebeeld, De wat de redactie van ut Deevers Archief betreft mooiste afbeelding is bijgaande afbeelding uit het einde de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Bij nadere beschouwing is aan de linker boom op de voorgrond een bordje met daarop de naam Koekoeksvijver bevestigd.
De huidige eigenaar van dit deel van het landgoed Berkenheuvel doet niet meer aan onderhoud van aan bomen gespijkerde bordjes van mr. Albertus Christiaan van Daalen uit Bennekom en ook niet meer aan het plaatsen en onderhouden van zitbankjes en het onderhouden van wegen.
De bezoeker van Berkenheuvel wordt van de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten In Het Verre ‘s-Graveland geacht bij de Koekoeksvijver vooral door te lopen, fietsen is daar nog nauwelijks mogelijk, een zitbankje is niet meer aanwezig, dus snel weg te wezen, dus op te rotten, sterker nog: niet te komen.
En als straks zich erg onverhoopt daadwerkelijk een roedeltje schapenverdelgende uitheemse wolven heeft gevestigd op Baark’nheuvel, dan heeft de Vereniging Tot Behoud Van Natuurmonumenten In Het Verre ‘s-Graveland een mooie stok om de ongewenste bezoekers te slaan, dan kan het betreden van Berkenheuvel worden verboden, want zo’n roedeltje schapenverdelgende uitheemse wolven heeft echt wel recht om met rust te worden gelaten.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de kleurenfoto van het toevallig met een laagje ijs bedekte vennetje met de naam Koekoeksvijver gemaakt op 21 januari 2016.
Wie herinnert zich nog die echte koude winters in de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen de Deeverse jeugd deze vijver gebruikte als schaats- en ijshockeybaan ?

In het op vrijdag 9 juli 2021 uitgegeven papieren Magnum Opus van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever is bijgaand afgebeelde zwart-wit ansicht van het vennetje met de naam Koekoeksvijver opgenomen op bladzijde 112.


Posted in Ansichtkoate, Bosgesichte, Koekoeksviever, Landgoed Berkenheuvel | Leave a comment