Greinspoaltie LIX steet in ut hoge grondwaeter

De redactie van het Deevers Archief wil de trouwe bezoekers van het Deevers Archief uiteraard alle mooie hoeken en gaten van de gemiente Deever laten zien en daar hoort zeer zeker de greinse van de gemiente Deever bij, in het bijzonder de grens tussen de gemiente Deever en de provincie Friesland.
De redactie van het Deevers Archief heeft in een apart bericht een lijst van negenendertig greinspoalties op de grens van de gemiente Deever die tevens de grens is tussen de provincie Drente en de provincie Friesland opgenomen.
Greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) staat iets ten westen van de Greinspoele. De grens loopt van greinspoaltie LIX (greinspoaltie 59) recht door de Greinspoele naar greinspoaltie LX (greinspoaltie 60) ten oosten van de Greinspoele.
De redactie heeft de vijf hier afgebeelde kleurenfoto’s gemaakt op donderdag 22 november 2019, in een zonloze grijsbewolkte druilerige middag.
Ut greinspoaltie staat keurig onderhouden met zijn poot in het grondwater, dat bij ut greinspoaltie aan de oppervlakte komt. Opvallend is dat op een nogal hoog deel, bijna het hoogste deel van dit gebied bij de provinciegrens, meer dan tien meter boven het normaal Amsterdams peil, de grondwaterstand zo hoog blijft staan. Zou in dit gebied in de grond een afsluitende laag van keileem aanwezig zijn ?
Op de derde en vierde kleurenfoto is te zien dat het wapen van de provincie Friesland aan de Drentse kant van de grens is te zien en dat het wapen van de provincie Drente aan de Friese kant van de grens is te zien.
Op de eerste kleurenfoto is op de provinciale greinse ook een swaarfstien te zien. De redactie vraagt zich af of dit een achtergebleven greinsstien is, dat wil zeggen een vroege voorloper van de huidge greinspoalties ? De redactie heeft elders op ut Deeverse diel van de pevinciale greinsroute gien swaarfstien’n op de greinse eseene, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat deze niet aanwezig zijn.
De redactie wil van elk van de negenendertig greinspoalties, te weten greinspoaltie XLI (greinspoaltie 41) tot en met greinspoaltie LXXIX (greinspoaltie 79), een afbeelding in het Deevers Archief opnemen. Dat gaat zeker wel lukken, echter de redactie heeft het vermoeden dat van die 39 oorspronkelijke greinspoalties een aantal is vervallen. Dat wil zeggen dat de beheerder van de greinspoalties zich niet meer houdt aan de oude regel dat op lange rechte stukken van de grens bij elk greinspoaltie het voorgaande greinspoaltie en het volgende greinspoaltie moet zijn waar te nemen.
De redactie nodigt de trouwe bezoekers van het Deevers Archief graag uit te reageren met foto’s van greinspoalties en een juiste beschrijving van de plaats waar een foto van een greinspoaltie is gemaakt.

This entry was posted in Greinspoaltie, Greinspoele. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *