Category Archives: Iemenhof

Ut huus mit de nème De Iemenhof in de snee

De uit Zandvoort afkomstige U.L.O.-meester Hendrik (Henk) van den Bos is een echte Deeverse geworden. Hij was verknocht aan Deever. Hij mocht ook zeer graag Deeverse dorpsbeelden fotograferen. De hier afgebeelde kleurendia van hem is gemaakt in de winter van 1977-1978. De redactie van ut Deevers Archief weet helaas niet de precieze datum van opname.
Op de hier afgebeelde kleurendia is aan de linkerkant het huis met de naam De Iemenhof te zien. De Iemenhof is gebouwd op de bouwakker met de naam Iemenhof. Harmanna Cornelia Coster woonde in de winter van 1977-1978 nog in dit huis. Achter de boom is de boerderij van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling te zien. De redactie weet niet of Hendrik Mulder toen al als boer was gestopt.

Posted in Brink, Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Henduk Niesing hef ut huus De Iemenhof ebaut

Mevrouw Geke Hummel, dochter van Martinus Hummel en Hendrikje Nijzingh stelde bijgaand afgebeelde zwart-wit foto van de bouw van het huis De Iemenhof beschikbaar voor publicatie in ut Deevers Archief. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Geke Hummel bijzonder erkentelijk voor haar zeer gewaardeerde waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van de bouwkunst, de bouwkunde en de aannemerij in de gemiente Deever. 

Mevrouw Geke Hummel schrijft het volgende bij de hier afgebeelde zwart-wit foto.
Ik keek net even op de site en zag een bericht over het huis De Iemenhof (mijn buren).
Ik stuur hierbij een scan van een foto van mijn opa Nijzingh, die het huis De Iemenhof heeft gebouwd. Dat was volgens mij in 1930. Opa Nijzingh staat op de klompen in de dakgoot. Boven op het dak heeft een medewerker ook klompen aan. Hoezo veiligheid…..
Volgens mij is de man op de voorgrond Coster (de vader van Harmanna Coster). Mijn moeder wist niet wie de twee kinderen op de foto waren. Maar ik kan het mijn oom Anne wel eens vragen. Harmanna Coster is na het overlijden van haar ouders in het huis blijven wonen. Zij hield daar een pension om in haar levensbehoefte te voorzien.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De opa Nijzingh van mevrouw Geke Hummel was timmerman-aannemer Hendrik Nijzingh uut de Brinkstroate in Deever.
Zie ook een fraaie zwart-wit foto van het pas gebouwde huis De Iemenhof.
Timmerman-aannemer Hendrik Nijzingh is ook te zien op een fraaie foto die gemaakt is bij de bouw van de Boer’nlienbaank an de Peperstroate.
De 29-jarige op 26 januari 1913 in de Haarlemmermeer geboren en in Deever in De Iemenhof wonende Harmanna Cornelia Coster trouwde op 7 mei 1942 met de in Beilen wonende huisschilder Hendrik Koster. Harmanna Cornelia Coster en Hendrik Koster scheidden in 1951. Zie afbeelding 2.
Huisschilder Hendrik Koster was een broer van de Deeverse verzetsman huisschilder Geert Koster. Harmanna Cornelia Coster was een dochter van Albert Jan Coster en Gerritjen Hulsbergen.
Gerritje Hulsbergen is geboren op 15 juli 1869 in Hattum en is overleden op 22 februari 1942 in Deever, wellicht in De Iemenhof. Albert Jan Coster is geboren op 2 september 1869 in Hattum en is overleden op 14 april 1949 op 80-jarige leeftijd in Deever, wellicht in De Iemenhof. Harmanna Cornelia Coster heeft beiden begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie hoopt ten zeerste dat mevrouw Geke Hummel nog kan achterhalen wie het meisje en de jongen op de hier afgebeelde foto zijn.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
Bijgaand afgebeelde advertentie verscheen op 18 mei 1951 in de Provinciale Drentsche en Asser Courant

Posted in Iemenhof | Leave a comment

Harmanna Cornelia Coster woonde in de Iemenhof

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstroate in Deever is voor het eerst uitgegeven in augustus 1959. Deze ansichtkaart is enige keren heruitgegeven ! En het is de grote uitdaging voor de serieuze en fanatieke verzamelaar van ansichtkaarten uut de gemiente Deever van elk jaar van uitgave de bijbehorende kaart te bemachtigen. De redactie van ut Deevers Archief weet nog niet door welke neringdoende in Deever deze ansichtkaart werd verkocht.
Aan de rechterkant van de hier afgebeelde ansichtkaart is het huis met de naam Iemenhof te zien. In 1959 woonde de eerste bewoonster de weduwe Harmanna Cornelia Coster nog in dit huis.
Verderop in de Brinkstroate zijn twee huizen duidelijk te zien. In het huis met het gebroken dak aan de rechterkant woonden timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh en Jentje Boelens. Het huis aan de linkerkant werd bewoond door gemeentesecretaris Jan Boesjes en zijn vrouw Trijntje de Jong. Jan Boesjes had naast zijn werk als secretaris van de gemiente Deever als hobby secretaris zijn geweest, secretaris zijn of secretaris willen worden van bijna, maar dan ook echt van bijna alle verenigingen in de gemiente Deever.
De redactie verwijst voor een tegenwoordiger versie van dit dorpsbeeld (augustus 2021) naar google.com/maps.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op vrijdag 18 november 2022. Het was een grijze herfstdag.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstraat ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 15 van het in september 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Un vurgeet’n foto van de Iemenhof bee de brink

De redactie van ut Deevers Archief kwam in het argeloze voorbijgaan tot zijn grote verrassing bijgaande fraaie zwart-wit foto van het woonhuis met de naam Iemenhof tegen. Het woonhuis met de naam Iemenhof staat op grond dat vóór de bouw van het woonhuis deel uitmaakte van een bouwakker met de veldnaam Iemenhof. Ut vurropte kaarkepad hen Wapse leup langs de akker mit de naeme Iemenhof.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt gekoesterd door de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld, dat helaas is gevestigd in het raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever (het raadhuis had gevestigd moeten zijn gebleven in de gemeentehuisboerderij in Oavelte).
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zo genoemde zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in de pet van de beleidsregisseur, werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld.
Wellicht is de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westeveld nog eens zo goed gelinkt in het netwerk dat hij het hier getoonde gemeentelijke monumentje kan laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam. Aarfgood is mièr dan un bulte stien’n en wat gebrabbel in un tiedskrift.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ? De redactie zal toch te zijner tijd en zeker niet met turbospoed en ook niet in turbodraf eens wat gegevens opzoeken in het oude archief van de gemiente Deever. Of kan één van de trouwe bezoekers van ut Deevers Archief de redactie aan gegevens helpen ?
Is de hier afgebeelde zwart-wit foto afkomstig uit de verzameling van Harmanna Cornelia Coster ? En in welk jaar is deze zwart-wit foto gemaakt ? De redactie schat in dat deze foto vóór de Tweede Wereldoorlog is gemaakt.
Het huis met de naam Iemenhof staat nog steeds an de Brinkstroate en ok un beetie an de brink van Deever.
Het huis stond in 2019 nog als een karakteristieke dorpsvilla te koop. Zie de bijgaande kleurenafbeelding van een advertentie in Fehse Woonmagazine, nummer 2, maart/april 2019, gepubliceerd op 12 maart 2019.

Posted in Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Un stereofoto van de Iemenhof an de Brinkstroate

De zwart-wit foto is een stereofoto die gemaakt is met een stereocamera. Een dergelijk fototoestel maakt tegelijk twee foto’s vanaf een iets verschillend standpunt. De twee foto’s zijn met een stereoscoop te bekijken. Het linkeroog ziet het linker beeld en het rechteroog ziet het rechter beeld, de hersenen vertalen de twee afzonderlijke beelden naar één beeld met diepte. Met platte afbeeldingen wordt de illusie van een driedimensionaal beeld verkregen.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de zwart-wit-afbeelding gemaakt door middel van het scannen van het enige uiterst museumwaardige glasplaat-negatief (Gevaert Superchrom) van deze stereofoto. Het glasplaat-negatief is een topstuk. De stereofoto is op 21 augustus 1950 gemaakt door zogenaamde pensiongasten van het huis met de naam Iemenhof an de Brinkstroate in Deever. Veel mensen in Deever verhuurden in die jaren in de zomer een deel van hun huis als pension.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt bijgehouden door de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort  (wat zijn zijn academische titels ?) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in mijn pet.
Wellicht lukt het de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort nog eens dit gemeentelijke monumentje te laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ?
De redactie heeft de kleurenfoto van de Iemenhof op woensdag 19 september 2018 gemaakt.
Op 27 januari 2010 -zie de navolgende foto- stond naast de grafsteen op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever een groen bordje met de tekst: ‘De rechthebbende / belanghebbende van dit graf wordt verzocht contact op te nemen met gemeente Westerveld via telefoonnummer 140521.’
De exploitant -gevestigd in het gerieflijke kantoortuinen en kantoorparkencomplex in het Raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever– van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever heeft dit volstrekt overbodige betuttelbordje alvast een jaar vóór het aflopen van het 30-jarige grafrecht geplaatst. Dit bordje is volstrekt overbodig, omdat de exploitant alle privégegevens – zelfs met inbegrip van een kopie van het paspoort – van de rechthebbenden/belanghebbenden heeft opgenomen in zijn digitale klantenbestand. Dus de exploitant kan rechtstreeks bij de rechthebbenden (de exploitant doet geen zaken met belanghebbenden, maar bewaard wel alle privégegevens van belanghebbenden) te weten komen of zij de exorbitant hoge kosten voor het verlengen van het grafrecht wil betalen.
Op woensdag 19 september 2018 – zie de navolgende foto- was van de exploitant van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever niet naast, maar op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever het beruchte paarse bordje te zien. Dit graf zal worden geruimd, want het grafrecht is meer dan 7 jaren verlopen, daardoor zijn de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever veel geld misgelopen, en dat heeft een negatief effect op de beoogde positieve exploitatie van dit kaarkhof.
Het in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geplante eikje, dat op de stereofoto is te zien, stond ongeveer op de standplaats van het volstrekt overbodige betuttelpaaltje (zie de kleurenfoto) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
De zwart-wit ansichtkaart van het gezicht op het huis met de naam Iemenhof is in juli 1955 uitgegeven. De redactie weet nog niet welke Deeverse neringdoende deze ansichtkaart heeft verkocht. De maker van de foto voor de ansichtkaart stond ergens op de Vlasstraat tussen de Kloosterstraat en de Brinkstraat. Zie ook het bericht Pentekening van de boerderij van Hendrik Mulder Jzn.


Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Gemientelijk monument, Iemenhof, Topstuk | Leave a comment