Category Archives: Iemenhof

Harmanna Cornelia Coster woonde in de Iemenhof

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstroate in Deever is voor het eerst uitgegeven in augustus 1959. Deze ansichtkaart is enige keren heruitgegeven ! En het is de grote uitdaging voor de serieuze en fanatieke verzamelaar van ansichtkaarten uut de gemiente Deever van elk jaar van uitgave de bijbehorende kaart te bemachtigen. De redactie van ut Deevers Archief weet nog niet door welke neringdoende in Deever deze ansichtkaart werd verkocht.
Aan de rechterkant van de hier afgebeelde ansichtkaart is het huis met de naam Iemenhof te zien. In 1959 woonde de eerste bewoonster de weduwe Harmanna Cornelia Coster nog in dit huis.
Verderop in de Brinkstroate zijn twee huizen duidelijk te zien. In het huis met het gebroken dak aan de rechterkant woonden timmerman/aannemer Hendrik Nijsingh en Jentje Boelens. Het huis aan de linkerkant werd bewoond door gemeentesecretaris Jan Boesjes en zijn vrouw Trijntje de Jong. Jan Boesjes had naast zijn werk als secretaris van de gemiente Deever als hobby secretaris zijn geweest, secretaris zijn of secretaris willen worden van bijna, maar dan ook echt van bijna alle verenigingen in de gemiente Deever.
De redactie verwijst voor een tegenwoordiger versie van dit dorpsbeeld (augustus 2021) naar google.com/maps.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op vrijdag 18 november 2022. Het was een grijze herfstdag.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstraat ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 15 van het in september 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Un vurgeet’n foto van de Iemenhof bee de brink

De redactie van ut Deevers Archief kwam in het argeloze voorbijgaan tot zijn grote verrassing bijgaande fraaie zwart-wit foto van het woonhuis met de naam Iemenhof tegen. Het woonhuis met de naam Iemenhof staat op grond dat vóór de bouw van het woonhuis deel uitmaakte van een bouwakker met de veldnaam Iemenhof. Ut vurropte kaarkepad hen Wapse leup langs de akker mit de naeme Iemenhof.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt gekoesterd door de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld, dat helaas is gevestigd in het raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever (het raadhuis had gevestigd moeten zijn gebleven in de gemeentehuisboerderij in Oavelte).
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zo genoemde zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in de pet van de beleidsregisseur, werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld.
Wellicht is de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westeveld nog eens zo goed gelinkt in het netwerk dat hij het hier getoonde gemeentelijke monumentje kan laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam. Aarfgood is mièr dan un bulte stien’n en wat gebrabbel in un tiedskrift.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ? De redactie zal toch te zijner tijd en zeker niet met turbospoed en ook niet in turbodraf eens wat gegevens opzoeken in het oude archief van de gemiente Deever. Of kan één van de trouwe bezoekers van ut Deevers Archief de redactie aan gegevens helpen ?
Is de hier afgebeelde zwart-wit foto afkomstig uit de verzameling van Harmanna Cornelia Coster ? En in welk jaar is deze zwart-wit foto gemaakt ? De redactie schat in dat deze foto vóór de Tweede Wereldoorlog is gemaakt.
Het huis met de naam Iemenhof staat nog steeds an de Brinkstroate en ok un beetie an de brink van Deever.
Het huis stond in 2019 nog als een karakteristieke dorpsvilla te koop. Zie de bijgaande kleurenafbeelding van een advertentie in Fehse Woonmagazine, nummer 2, maart/april 2019, gepubliceerd op 12 maart 2019.

Posted in Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment