Mr. L.G. Verwer vukogte 1600 hectare an Floris Vos

In het Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant van 22 oktober 1910 verscheen het volgende korte bericht over de onderhandse verkoop van het Landgoed Groot- en Klein Wateren van mr. Lodewijk Guillaume Verwer aan de landontginningsmaatschappij van Floris Vos te Bussum.  

Zorgvlied, 18 october.
Thans kunnen we mededelen dat de sinds eenigen tijd aanhangige verkoop van Klein- en Groot Wateren een feit is geworden. Dit uitgestrekte landgoed van plus minus 1600 hectare met de daarop staande 25 huizen zijn door mr. L.G. Verwer alhier onderhands verkocht, naar men zegt aan een Maatschappij onder Directie van den heer Floris Vos te Bussum. Het ligt in de bedoeling van de nieuwe eigenaren om de nog woeste gronden spoedig te ontginnen, en vóór alles een kanaaltje te laten graven langs den Leemdijk onder Appelscha, om zoo te komen tot den straatweg Wateren-Diever; voor af- en aanvoer n.l. een eerste behoefte

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Mr. Lodewijk Guillaume Verwer verkocht zijn landgoed Groot- en Klein Wateren kort voor zijn overlijden op 8 november 1910

.

This entry was posted in Landgoed Groot en Klein Wateren, Lodewijk Guillaume Verwer. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *