Category Archives: Brinkstroate

Ut huus van tummerman Henduk Niesing in de snee

Mevrouw Geke Hummel stelde een goede scan van de hier afgebeelde zwart-wit foto van enige huizen an de Brinkstroate in Deever voor publicatie in ut Deevers Archief ter beschikking. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Geke Hummel bijzonder erkentelijk voor dit mooie fragmentje uit het verleden van en in de gemiente Deever.

De hier afgebeelde foto is gemaakt op een winterse dag in de sneeuw in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De fotograaf stond op de Vlasstroate en fotografeerde drie huizen an de Brinkstroate. De redactie weet niet wie de foto heeft gemaakt, maar vermoedt dat het een lid van de familie Hendrik Nijzingh is geweest.

In het huis aan de linkerkant woonde in die jaren gemeentesecretaris Jan Boesjes met zijn gezin. De redactie heeft in de openbare bronnen nog steeds geen gegevens over Jan Boesjes gevonden. Met wie was hij getrouwd ? Wie waren zijn kinderen ?
De redactie weet wel dat Jan Boesjes niet alleen secretaris van de gemiente Deever was, maar dat hij ook secretaris van het overgrote deel van de verenigingen in Deever was. Had Jan Boesjes van zijn hobby zijn werk gemaakt of had hij van zijn werk zijn hobby gemaakt ?

In het huis daarnaast woonde timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh, zijn vrouw Jentje Bloelens en kinderen. Hendrik Nijzingh heeft deze woning zelf gebouwd en is daar in 1932 gaan wonen met zijn vrouw en kinderen Janna (geboren op 6 maart 1930, overleden op 18 januari 2023 in Dwingel), Geesje (geboren op 5 maart 1931), Anne (geboren op 26 augustus 1932). Hendrikje is hier op 3 oktober 1933 geboren, zij is op 20 maart 2023 overleden in Deever. Mans is hier op 17 februari 1940 geboren.

De redactie weet niet wie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in het huis naast het huis van Hendrik Nijzingh woonde, dat wil zeggen het huis aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet dat wel ?

Op de hier afgebeelde kleurenfoto uit juni 2021 is aan de rechterkant een huisje te zien. Dat huisje is het laatst door timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh gebouwde huis. Dat huisje bouwde hij in 1967/1968 voor zichzelf en zijn vrouw, om daar na zijn pensionering te gaan wonen  Hij heeft er helaas nog geen jaar gewoond. Hij is overleden op 12 mei 1969 in Deever. Het huisje wordt nu bewoond door Geke Hummel, kleindochter van Hendrik Nijzingh en Jentje Boelens.
De redactie zal te gelegener tijd een door hemzelf gemaakt foto van het hier getoonde dorpsgezicht aan dit bericht toevoegen.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
© https://www.google.com/maps – opname van juni 2021.

Posted in Bedrief, Brinkstroate | Leave a comment

Ut huus mit de nème De Iemenhof in de snee

De uit Zandvoort afkomstige U.L.O.-meester Hendrik (Henk) van den Bos is een echte Deeverse geworden. Hij was verknocht aan Deever. Hij mocht ook zeer graag Deeverse dorpsbeelden fotograferen. De hier afgebeelde kleurendia van hem is gemaakt in de winter van 1977-1978. De redactie van ut Deevers Archief weet helaas niet de precieze datum van opname.
Op de hier afgebeelde kleurendia is aan de linkerkant het huis met de naam De Iemenhof te zien. De Iemenhof is gebouwd op de bouwakker met de naam Iemenhof. Harmanna Cornelia Coster woonde in de winter van 1977-1978 nog in dit huis. Achter de boom is de boerderij van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling te zien. De redactie weet niet of Hendrik Mulder toen al als boer was gestopt.

Posted in Brink, Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

An de gaaste esette rogge op de Pachtkaampe

Kort na de millenniumwisseling mocht de redactie van ut Deevers Archief een album met oude zwart-wit foto’s van Ludolf (Lu) Broer en Engeltje van Delden scannen. De hier getoonde zwart-wit foto met kartelrand was aanwezig in dat album. Dat scannen is gebeurd op de scanner van Coen Broekema, de buurman van Luite (Lu) Wolter Broer en Engeltje (Engel) Anje van Delden. Zie de hier afgebeelde grafsteen op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op dinsdag 14 maart 2023. Luite (Lu) Wolter Broer gaf de redactie toestemming deze foto’s bij gelegenheid op te nemen in berichten over het verleden in de gemiente Deever. De redactie is Luite (Lu) Wolter Broer daar postuum alsnog bijzonder erkentelijk voor.

Wijkzuster, beter gezegd dorpszuster, nog beter gezegd gemeentezuster en dorpsfiguur Elje Broer-Doodhagen was de bijzonder goede en gewaardeerde dorpszuster in de gemiente Deever. Ze werd in de Deeverse volksmond altijd zuster Broer genoemd. Elje Doodhagen is geboren op 26 februari 1895 in Noordwolde. Zij is overleden op 26 januari 1985 op 90-jarige leeftijd in Deever. Zij trouwde op 12 juni 1918 in Giethoorn met Willem Broer. Hij is geboren op 8 december 1895 in Giethoorn. Hij is overleden op 11 februari 1922 op 26-jarige leeftijd in Joure. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Zuster Broer liet an de Brinkstroate in Deever een burgerwoning bouwen, die ze de merkwaardige naam Zwerversrust gaf. In welk jaar is deze burgerwoning opgeleverd ?

De maker van de hier afgebeelde zwart-wit foto van dorpsvilla Zwerversrust  is Luite (Lu) Wolter Broer. Hij is geboren op 2 november 1918 in Noordwolde. Hij is het enige kind van Willem Broer en Elje Doodhagen. De redactie van ut Deevers Archief weet helemaal niet wanneer Lu Broer de hier afgebeelde zwart-wit foto heeft gemaakt, ook niet bij benadering. Maakte hij de foto vóór de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog of ná de Tweede Wereldoorlog ? De redactie heeft enigszins het vermoeden dat de foto kort ná de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Wellicht kunnen de kinderen van Ludolf (Lu) Broer en Engeltje van Delden een mooi sluitend verhaal bij de hier afgebeelde foto vertellen. Want wie staat voor het huis ?

Wat de hier getoonde foto, wat de redactie van ut Deevers Archief betreft, zo geschiedkundig waardevol maakt zijn de schoven rogge op de bouwakker met de naam de Pachtkaampe naast dorpsvilla Zwerversrust van zuster Broer. Deze schoven rogge zijn in het najaar an de gaaste eset. De bouwakker met de naam de Pachtpaampe is na de Tweede Wereldoorlog tussen de Kloosterstroate en de Brinkstroate beetje bij beetje volgebouwd met burgerwoningen. Ook de twee huizen, die op de hier afgebeelde foto zijn te zien, zijn gebouwd op de bouwakker met de naam de Pachtkaampe.

Afbeelding 1
De maker van deze zwart-wit foto is Luite (Lu) Wolter Broer, zoon van dorpszuster Elje Broer-Doodhagen.
Afbeelding 2 
Opnamedatum maart 2022 (© google.com/maps).

Afbeelding 3
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op dinsdag 14 maart 2023.

Posted in Brinkstroate | Leave a comment

Harmanna Cornelia Coster woonde in de Iemenhof

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstroate in Deever is voor het eerst uitgegeven in augustus 1959. Deze ansichtkaart is enige keren heruitgegeven ! En het is de grote uitdaging voor de serieuze en fanatieke verzamelaar van ansichtkaarten uut de gemiente Deever van elk jaar van uitgave de bijbehorende kaart te bemachtigen. De redactie van ut Deevers Archief weet nog niet door welke neringdoende in Deever deze ansichtkaart werd verkocht.
Aan de rechterkant van de hier afgebeelde ansichtkaart is het huis met de naam Iemenhof te zien. In 1959 woonde de eerste bewoonster de weduwe Harmanna Cornelia Coster nog in dit huis.
Verderop in de Brinkstroate zijn twee huizen duidelijk te zien. In het huis met het gebroken dak aan de rechterkant woonden timmerman/aannemer Hendrik Nijzingh en Jentje Boelens. Het huis aan de linkerkant werd bewoond door gemeentesecretaris Jan Boesjes en zijn vrouw Trijntje de Jong. Jan Boesjes had naast zijn werk als secretaris van de gemiente Deever als hobby secretaris zijn geweest, secretaris zijn of secretaris willen worden van bijna, maar dan ook echt van bijna alle verenigingen in de gemiente Deever.
De redactie verwijst voor een tegenwoordiger versie van dit dorpsbeeld (augustus 2021) naar google.com/maps.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op vrijdag 18 november 2022. Het was een grijze herfstdag.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart van de Brinkstraat ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 15 van het in september 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Deever hef ur un paèr stroatnaè’m bee

In de krant Nieuwsblad van Friesland van 6 mei 1938 verscheen het verslag van de vergadering van de raad van de gemeente Diever gehouden op 4 mei 1938. In deze vergadering werd formeel de reeds lang in gebruik zijnde naam van een aantal straten vastgesteld.

De tekst in het rood omkaderde deel van het bericht ‘Raad Diever – 4 mei’ luidt als volgt:
Op voorstel van Burgemeester en Wethouders werden de volgende vaak al lang in gebruik zijnde straatnamen officieel vastgesteld:
Hoofdstraat van de Openbare Lagere School tot Kalteren;
Kruisstraat van Jacob Hessels tot Pieter Seinen;
Achterstraat van Hendrik Wesseling Gzn. tot Pieter Seinen;
Peperstraat van Roelof Hunneman tot Albert Fledderus;
Kerkstraat van Weduwe Albert Krol tot Hendrik Gruppen;
Brinkstraat van Brink tot Weduwe Hendrikus Albertus Jansen;
Moleneinde van Openbare Lagere School tot Jan Andree;
Brink: het plein voor gemeentehuis en pastorie.
Op voorstel van de heer Hendrik Nijzingh werd de weg over Kasteel en Dwarsdrift genaamd Burgemeester van Oslaan en op voorstel van den heer Roelof van Wester de straat van de zuivelfabriek tot Jans Bult, Kastanjelaan.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
Nieuwe straatnamen waren wel de Burgemeester van Oslaan en de Kastanjelaan.
De oude namen ’t Kasteel en Dwarsdrift moesten helaas wijken voor een straatnaam ter meerdere eer en glorie van de scheidende burgemeester van Os.
Gelukkig zijn de oude namen ’t Kasteel en Dwarsdrift later weer in ere hersteld en heeft een daar in de buurt liggende cultuurhistorisch onbelangrijke straat de naam Van Osstraat gekregen.

Abracadabra-1411 

Posted in Aagterstroate, Brink, Brinkstroate, Heufdstroate, Kastanjelaène, Kerkstraat, Kruusstroate, Meul’nende, Peperstroate, ut Kastiel | Leave a comment

Ut neeje huus an ut ende van de Brinkstroate

De redactie van ut Deevers Archief is van mening dat in ut Deevers Archief meer aandacht moet worden besteed aan het vastleggen van hedendaagse veranderingen in de gemiente Deever. De veranderingen van gisteren en vandaag zijn morgen en overmorgen geschiedenis. Een zo’n verandering is de bouw van een hypermodern woonhuis op de plaats van het zomerschuurtje en de oude al lang niet meer onderhouden boerenboomgaard van twee generaties Kruid an de Brinkstroate in Deever.
De redactie herinnert zich uit zijn jeugd in de vijftiger en het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw, dat in ut noajoar de gejatte appels en peren uit deze boerenboomgaard best te eten waren.

Afbeelding 1
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, gezien vanaf de Brinkstraat. Johan Bijlsma heeft deze kleurenfoto gemaakt op 14 mei 2010.

Afbeelding 2
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, in augustus 2010, gezien vanaf de Veentjesweg (bron www.google.com/maps).

Afbeelding 3
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, in augustus 2010, gezien vanaf de Brinkstraat (bron www.google.com/maps).

Afbeelding 4
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, gezien vanaf de Brinkstraat. De redactie van ut Deevers Archief heeft deze zwart-wit foto gemaakt op 4 november 2013.

Afbeelding 5
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, gezien vanaf de Brinkstraat. De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 6 november 2019.
Afbeelding 6
Het zomerschuurtje met adres Brinkstraat 27, bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, gezien vanaf de Brinkstraat. De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 6 november 2019.

Afbeelding 7
Het nieuwe huis (met adres Brinkstraat 27 ?), bij de woonboerderij met adres Brinkstraat 25 in Deever, gezien vanaf het einde van de Brinkstraat. De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 22 april 2021.

Posted in Brinkstroate | Leave a comment

Wiendhose vurneelt un boerdereeje in Oll’ndeever

In het Nieuwsblad van het Noorden van 14 september 1932 verscheen het navolgende artikeltje ‘Een windhoos teistert Diever. Belangrijke schade aan woningen’.
Tijdens het slechte weer der laatste dagen is te Diever een windhoos gepasseerd, welke heel wat schade heeft aangericht.
In Oldendiever ging de hoos rakelings langs de korenmolen van den heer Jansen, vernielde een gedeelte van de stelling alsmede een gedeelte van het dak van de woning.
De woning van J. Kruid werd vervolgens geheel vernield. Alleen het woonvertrek bleef eenigszins in tact.
Toen moesten de woningen aan den weg naar Dieverbrug het ontgelden. De huizen en schuren van Moes, Figeland, Bolding, Andree en Bennen liepen allen min of meer schade op. De een verloor een schoorsteen, andere hadden groote gaten in het dak.

In de krant ‘Onze Toekomst’ van 5 oktober 1932 verscheen het navolgende bericht over de windhoos in Deever:
Te Diever is door een windhoos, welke vele boomen ontwortelde, de boerderij van den landbouwer J.K. ingewaaid. Het gezin, waaronder een tweeling van slechts eenige dagen, bevond zich in de woning. Doordat de muren van het voorhuis gedeeltelijk bleven staan bekwamen deze geen letsel.

Op de Illustratiepagina van het Nieuwsblad van het Noorden van 13 september 1932 werd een foto van de vernielde boerderij geplaatst. Zie de eerste bijgevoegde zwart-wit afbeelding. In het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema’s Courant) van 14 september 1932 werd eveneens een zwart-wit afbeelding van de vernielde boerderij gepubliceerd. Zie de tweede bijgevoegde zwart-wit afbeelding.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De boerderij van Jacobus Kruid (Kobus Kruut) stond aan het zandpad met de naam ’t Bultie, dat Deever met Oldendeever verbond. De huidige Kloosterstraat ligt ongeveer op de plaats van het zandpad met de naam ’t Bultie. De boerderij stond ongeveer op de hoek van de huidige Kloosterstraat en de huidige Veentjesweg aan de kant van de Brinkstraat. Op die plek wordt nu iets meer in de richting van de Brinkstraat een nieuwe woning gebouwd.
De redactie heeft de kleurenfoto van de woning in aanbouw op 11 april 2013 gemaakt.

Abracadabra-446

 

 

 

Abracadabra-447

 

Abracadabra-448

Posted in Brinkstroate, Bultie, Deever, Kloosterstroate, Veentiesweg, Verdwenen object | Leave a comment

Un vurgeet’n foto van de Iemenhof bee de brink

De redactie van ut Deevers Archief kwam in het argeloze voorbijgaan tot zijn grote verrassing bijgaande fraaie zwart-wit foto van het woonhuis met de naam Iemenhof tegen. Het woonhuis met de naam Iemenhof staat op grond dat vóór de bouw van het woonhuis deel uitmaakte van een bouwakker met de veldnaam Iemenhof. Ut vurropte kaarkepad hen Wapse leup langs de akker mit de naeme Iemenhof.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt gekoesterd door de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld, dat helaas is gevestigd in het raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever (het raadhuis had gevestigd moeten zijn gebleven in de gemeentehuisboerderij in Oavelte).
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zo genoemde zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in de pet van de beleidsregisseur, werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westenveld.
Wellicht is de culturele spindoctor en monumentenballoteur werkzaam in de Public Policy Industry van het Publieke Bedrijf Gemeente Westeveld nog eens zo goed gelinkt in het netwerk dat hij het hier getoonde gemeentelijke monumentje kan laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam. Aarfgood is mièr dan un bulte stien’n en wat gebrabbel in un tiedskrift.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ? De redactie zal toch te zijner tijd en zeker niet met turbospoed en ook niet in turbodraf eens wat gegevens opzoeken in het oude archief van de gemiente Deever. Of kan één van de trouwe bezoekers van ut Deevers Archief de redactie aan gegevens helpen ?
Is de hier afgebeelde zwart-wit foto afkomstig uit de verzameling van Harmanna Cornelia Coster ? En in welk jaar is deze zwart-wit foto gemaakt ? De redactie schat in dat deze foto vóór de Tweede Wereldoorlog is gemaakt.
Het huis met de naam Iemenhof staat nog steeds an de Brinkstroate en ok un beetie an de brink van Deever.
Het huis stond in 2019 nog als een karakteristieke dorpsvilla te koop. Zie de bijgaande kleurenafbeelding van een advertentie in Fehse Woonmagazine, nummer 2, maart/april 2019, gepubliceerd op 12 maart 2019.

Posted in Brinkstroate, Iemenhof | Leave a comment

Bint klinkers uut un nazi-Duutse startbène aarfgood ?

In de nieuwsbrief ‘Brinkenplan Diever op Dreef’ van juni 2020, die te vinden is in de webstee van het zo genoemde Brinkenplan van de gemeente Westenveld, is aanwezig het artikeltje ‘Cultureel erfgoed in de brink van Diever’. Dit artikeltje is hier als afbeelding opgenomen. Het ‘Brinkenplan Diever op Dreef” is de naam die de gemeente Westenveld heeft gegeven aan de in 2019 en 2020 uitgevoerde miljoenen euro’s belastinggeld kostende herbestrating van de straten van ut olde Deever. De afbeeldingen in het artikeltje ‘Cultureel erfgoed in de brink van Diever’ zijn overgenomen uit het bericht Fliegerhorst Havelte van de provincie Drente.  

Cultureel erfgoed in de brink van Diever
In Diever liggen op een aantal plaatsen nog stenen die afkomstig zijn van het vliegveld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is aangelegd op het Holtingerveld in Darp.
Deze stenen (broodjes) lagen in de startbaan waarvan op het Holtingerveld twee waren aangelegd (kleine startbaan en grote startbaan).
Veel jonge mannen uit de omgeving waren door de Duitsers hier te werk gesteld om het vliegveld aan te leggen. Het vliegveld werd tijdens de oorlog veelvuldig door de geallieerden gebombardeerd, waardoor het vliegveld vaak onbruikbaar was.
Na de oorlog is het vliegveld ontmanteld en zijn de stenen gebruikt bij de aanleg van wegen. In Diever liggen deze stenen in de brink en de Brinkstraat. Dit straatwerk is dus een stukje cultureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
In de Tweede Wereldoorlog was de Duitse Luftwaffe in dienst van nazi-Duitsland. De nazi-Duitsers werkten vanaf oktober 1942 aan de aanleg van een groot militair vliegveld bij Havelte voor gebruik in de luchtstrijd tegen de geallieerden. De redactie verwijst voor meer gegevens naar het bericht Fliegerhorst Havelte van de provincie Drente

Veel overblijfselen van dit vliegveld zijn nog steeds terug te vinden in het Havelter landschap. Ook voormalige taxibanen of rolbanen, het Duitse woord voor rolbaan is Rollbahn, zijn nog steeds terug te vinden. In de volksmond heet een van die taxibanen nog steeds de Rolbène. In de verharding van de Kolonieweg, een voormalige nazi-Duitse-rolbaan die na de Tweede Wereldoorlog is versmald, zijn de originele broodjes, een type straatklinker, nog aanwezig. Voorstelbaar is dat de straatklinkers, die vrij kwamen bij de versmalling van de Kolonieweg, in Deever zijn gebruikt voor de verharding van een stuk van de Brinkstroate en de stroate op de brink.

De redactie wist tot het lezen van het bericht ‘Cultureel erfgoed in de brink van Diever’ absoluut totaal volstrekt niet dat in de bestrating vóór het Schultehuis straatklinkers uit een nazi-Duitse-startbaan zijn gebruikt. Nota bene in de Tweede Wereldoorlog heeft de beruchte in dienst van nazi-Duitsland staande bloedgroep Norg het Schultehuis als martelkamer gebruikt.

De redactie ergert zich aan de laatste zin van het bericht ‘Cultureel erfgoed in de brink van Diever’, te weten de zin ‘Dit straatwerk is dus een stukje cultureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn’.
De redactie ergert zich bij het lezen van die zin aan het pleonasme ‘cultureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn.’
De redactie ergert zich bij het lezen van die zin nog het meest aan het gebruik van het autoritaire, domweg iedereen de mond willen snoerende woordje ‘dus’. 

De wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, in het dagelijks gebruik gewoon de Erfgoedwet genoemd, bevat het volgende artikel.
Artikel 3.16. Gemeentelijk erfgoed
1. De gemeenteraad kan een erfgoedverordening vaststellen.
2. De verordening ziet op het beheer en behoud van cultureel erfgoed gelegen binnen de desbetreffende gemeente, dat van bijzonder belang is voor die gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis.
3. Het college van burgemeester en wethouders houdt een gemeentelijk erfgoedregister van aangewezen cultureel erfgoed bij.

Vast staat wel dat de straatklinkers uit de nazi-Duitse-startbaan in Deever geen cultureel erfgoed van de Nederlandse staat of de provincie Drente zijn. Dus cultureel erfgoed is dus alleen gemeentelijk cultureel erfgoed als dus het betreffende object dus in het gemeentelijk register van aangewezen cultureel erfgoed staat. Het is de redactie dus niet duidelijk wie in de gemeente Westenveld dus de grote wijze aanwijzer van cultureel erfgoed is. Is dat dus de burgemeester ? Is dat dus de wethouder van cultuur ? Is dat dus het college van burgemeester en wethouders ? Is dat dus de gemeenteraad ? Is dat dus de beleidsregisseur erfgoed en cultuurhistorie ? Is dat dus een heemkundige vereniging ? Is dat dus in het geval van de aanwezige straatklinkers uit een nazi-Duitse-startbaan in bestrating in Deever dus een op drift geraakt ambtenaartje die dus belast is met de uitvoering van het ‘Brinkenplan Diever op Dreef’ ? Is dat dus de redacteur van het artikeltje ‘Cultureel erfgoed in de brink van Diever’ ?

De redactie kan zich dus niet voorstellen dat enige vierkante meters hergebruikte straatklinkers uit een nazi-Duitse-startbaan in bestrating in Deever zijn gebombardeerd tot gemeentelijk cultureel erfgoed. Als dus de Kolonieweg of een klein stukje van de Kolonieweg met de oorspronkelijke straatklinkers uit de nazi-Duitse-rolbaan dus al geen gemeentelijk erfgoed is, dan zijn dus die enkele vierkante meters hergebruikte straatklinkers uit een nazi-Duitse-startbaan in Deever al helemaal geen gemeentelijk erfgoed. Die hebben dus voor Deever een negatieve cultuurhistorische betekenis, een negatieve historische waarde en een negatieve historische bijsmaak. Als die in Deever liggende straatklinkers uit een nazi-Duitse-startbaan onverhoopt dus wel in het gemeentelijk erfgoedregister zijn opgenomen, dan moeten die dus ‘mit groszer Geschwindigkeit und im geraden Trab’ uit het gemeentelijk erfgoedregister worden geschrapt. En die straatklinkers uit een nazi-Duitse-rolbaan moeten dus ‘mit groszer Geschwindigkeit und im geraden Trab’ worden gesloopt. Than it will be right, but with just another filthy memory !  

Posted in Brink, Brinkstroate, Tweede Wereldoorlog | Leave a comment

Meule De Vlijt en un angesicht van Deever

De hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart is in juli 1957 uitgegeven door S.S. uit Appelscha. De redactie weet niet welke neringdoenden in de gemiente Deever deze ansichtkaart verkochten.
De maker van de foto voor de ansichtkaart stond op de Westeresch. Op de foto is de toen pas gerestaureerde korenmolen ‘de Vlijt’ te zien. In de boerderij an de Brinkstroate aan de rechterkant van de molen woonden Jacobus (Kobus) Kruid en Roelofje van Goor. Iets rechts van de toen pas gerestaureerde gemeentelijke toren aan de Brink staat het toen pas gebouwde huis van Pieter (Piet) Zijlstra, hoofd van de Uitgebreide Lagere School (U.L.O.) an de Tusschendarp in Deever. Pieter Zijlstra werd in de volksmond altijd ome Piet genoemd. De immer sigaren rokende Pieter Zijlstra was de uitvinder van de Deeverse korfbalvereniging O.D.I.V.A.L. (Ontspanning Door Inspanning Voor Alle Leerlingen). In het huis dat ongeveer in het midden van de foto aan de kant van de Westeresch staat woonde de familie Albert of Hendrik Kloeze. In 2016 was Rikus Kloeze de bewoner. Op de voorgrond staat nog rogge op de akker.
De redactie van ut Deevers Archief vervangt zo nu en dan voor de broodnodige variatie de kopafbeelding van ut Deevers Archief.
De hier getoonde kopafbeelding is een uitsnede van de hier afgebeelde ansichtkaart van korenmolen ‘de Vlijt’ in Oldendeever. Deze afbeelding is als kopafbeelding te zien geweest van 2 februari 2016 tot en met 26 oktober 2016.
Als jij in het bezit bent van een mooie afbeelding uut de gemiente Deever en jij acht deze geschikt als kopafbeelding van deze webstee, aarzel dan niet deze afbeelding naar de redactie te sturen. Het formaat van een kopafbeelding is 940 x 198 puntjes (200 dpi).
Als jij de hier afgebeelde kopafbeelding niet geschikt acht als kopafbeelding van ut Deevers Archief, aarzel dan niet jouw mening luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.
Als jij de hier afgebeelde kopafbeelding graag nog een keer als kopafbeelding van ut Deevers Archief wilt zien, aarzel dan niet dit luid en duidelijk aan de redactie kenbaar te maken.


Posted in Brinkstroate, Kopplètie, Meule van Oll’ndeever, Toor'n an de brink | Leave a comment

Diever, 9 juni 1962. Ze hebben hier ook televisie.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw verhuurden veel mensen in Deever in de zomer een deel van hun huis aan vakantiegangers. Deze mensen konden uit alle delen van Nederland komen, maar veelal kwamen ze uit het Westen. De mensen in Deever hadden dan ‘pensiongasten’ over de vloer, dat betekende gedurende een aantal maanden veel drukte, flink inschikken en een aardige bijverdienste. Zo ook bij de familie ……., die naast de familie Van de Bos aan de Brinkstraat in Deever woonde. De ansichtkaart werd op 6 juni 1962 verstuurd naar een familie in Sassenheim.
De ansichtkaart is in juni 1959 uitgegeven door Roelof van Goor’s Kantoorboekhandel an de Kruusstroate in Deever.
Het was in de begintijd van de televisie, want de schrijfster van de tekst op de kaart vond het de moeite waard te melden dat het ‘pension’ ook een T.V. had.

Diever, 9 juni 1962.
Liever Vader, Moeder, Bram Yvon,
Na een voorspoedige reis zijn we hier vanmiddag om plusminus kwart voor één aangekomen. Wat een geluk dat we in de trein konden zitten, want hij was stampvol, de hele weg.
We hebben het hier geloof ik wel goed van eten en drinken, maar de kamer is wat klein. Ik heb op de voorkant van de kaart een pijl gezet bij ons slaapkamerraam.
Er zit hier ook een echtpaar uit Rotterdam met een zoontje van goed anderhalf jaar, maar het lijkt me een beetje lastig geval, maar ja overdag hopen we toch steeds weg te zijn, als het weer maar goed blijft.
Het gaat verder wel goed met me.
Is het in Sassenheim ook lekker met het weer ?
Vanmiddag zijn we een eindje om geweest, een stukje het bos in en naar het hunebed.Daarna hebben we een poosje op een terrasje gezeten. Geen beter leven dan een goed leven. Ze hebben hier ook T.V.
Veel liefs, Pam

Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Deever, Kaarke an de brink, Meule van Oll’ndeever, Toeristenindustrie | Leave a comment

Lantièrnplaetie van ut gemientehuus en de pasterie

Zo zag een deel van de brink van Deever er in de Tweede Wereldoorlog uit als je boven op de gemeentelijke toren aan de brink van Deever klom en vanuit het geopende luik een foto nam.
De brink van Deever leek toen nog een beetje op een brink, zoals een brink hoort te zijn.
Bij de grote vernieling in de jaren 1955-1957 verdwenen het oude gemeentehuis (in Deever hoort een gemeentehuis op de brink te staan) op de voorgrond met daarnaast de pastorie van de Nederlands hervormde gemeente (in Deever hoort een pastorie op de brink te staan).
Het gemeentehuis, dat daarvóór de openbare lagere school en daarvóór een boerderij was geweest, werd in de jaren 1955-1957 vervangen door een lomp bouwwerk, dat heden ten dage nog steeds de brink ontsierd.
Let vooral op de slijtpaden over de brink.
Links onder aan de foto is een deel van de omheinde braandkoele te zien, met daaromheen rhodhodhendhron struiken. Dit kenmerkende onderdeel van de brink werd tijdens de grote vernieling van de brink in de jaren 1955-1957 dicht gegooid.
De pastorie had zo te zien achter het huis een grote tuin met een soort van slecht onderhouden boomgaard.
Achter de pastorie staat het huis met de naam Iemenhof, dat gebouwd is op een deel van de akker met de naam Iemenkamp. Het huis met de naam Iemenhof staat heden ten dage nog steeds aan de brink.

Posted in Brink, Brinkstroate, Gemientehuus, Topstuk, Veldnème, Verdwenen object | Leave a comment

Un stereofoto van de Iemenhof an de Brinkstroate

De zwart-wit foto is een stereofoto die gemaakt is met een stereocamera. Een dergelijk fototoestel maakt tegelijk twee foto’s vanaf een iets verschillend standpunt. De twee foto’s zijn met een stereoscoop te bekijken. Het linkeroog ziet het linker beeld en het rechteroog ziet het rechter beeld, de hersenen vertalen de twee afzonderlijke beelden naar één beeld met diepte. Met platte afbeeldingen wordt de illusie van een driedimensionaal beeld verkregen.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de zwart-wit-afbeelding gemaakt door middel van het scannen van het enige uiterst museumwaardige glasplaat-negatief (Gevaert Superchrom) van deze stereofoto. Het glasplaat-negatief is een topstuk. De stereofoto is op 21 augustus 1950 gemaakt door zogenaamde pensiongasten van het huis met de naam Iemenhof an de Brinkstroate in Deever. Veel mensen in Deever verhuurden in die jaren in de zomer een deel van hun huis als pension.
Het woonhuis met de naam Iemenhof staat ook op het lijstje van gemeentelijke monumenten in de gemeente Westenveld dat ijverig en nauwgezet wordt bijgehouden door de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort  (wat zijn zijn academische titels ?) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
Het woonhuis met de naam Iemenhof is omstreeks 1935 gebouwd. De woning is in een zakelijk expressionistische stijl (interbellum architectuur) gebouwd. Gooi al die lulkoektermen maar gauw in mijn pet.
Wellicht lukt het de culturele spindoctor en monumentenballoteur Bernard Stickfort nog eens dit gemeentelijke monumentje te laten promoveren tot rijksmonument. Dat is de monumentenballoteur van de gemeente Heerenveen wel gelukt met het in zakelijk expressionistische stijl gebouwde woonhuis aan de Schoterlandseweg in Mildam.
Het huis met de naam Iemenhof werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in elk geval bewoond door Harmanna Cornelia Coster. Was zij toen al weduwe ? Zij trouwde op 7 mei 1942 met Hendrik G. Koster. Wie was de opdrachtgever voor de bouw van dit huis ? Wie waren de eerste bewoners van dit huis. Wie was de architect van het huis ? Welke aannemer heeft het huis gebouwd ?
De redactie heeft de kleurenfoto van de Iemenhof op woensdag 19 september 2018 gemaakt.
Op 27 januari 2010 -zie de navolgende foto- stond naast de grafsteen op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever een groen bordje met de tekst: ‘De rechthebbende / belanghebbende van dit graf wordt verzocht contact op te nemen met gemeente Westerveld via telefoonnummer 140521.’
De exploitant -gevestigd in het gerieflijke kantoortuinen en kantoorparkencomplex in het Raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever– van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever heeft dit volstrekt overbodige betuttelbordje alvast een jaar vóór het aflopen van het 30-jarige grafrecht geplaatst. Dit bordje is volstrekt overbodig, omdat de exploitant alle privégegevens – zelfs met inbegrip van een kopie van het paspoort – van de rechthebbenden/belanghebbenden heeft opgenomen in zijn digitale klantenbestand. Dus de exploitant kan rechtstreeks bij de rechthebbenden (de exploitant doet geen zaken met belanghebbenden, maar bewaard wel alle privégegevens van belanghebbenden) te weten komen of zij de exorbitant hoge kosten voor het verlengen van het grafrecht wil betalen.
Op woensdag 19 september 2018 – zie de navolgende foto- was van de exploitant van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever niet naast, maar op het graf van Harmanna Cornelia Coster op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever het beruchte paarse bordje te zien. Dit graf zal worden geruimd, want het grafrecht is meer dan 7 jaren verlopen, daardoor zijn de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever veel geld misgelopen, en dat heeft een negatief effect op de beoogde positieve exploitatie van dit kaarkhof.
Het in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geplante eikje, dat op de stereofoto is te zien, stond ongeveer op de standplaats van het volstrekt overbodige betuttelpaaltje (zie de kleurenfoto) van de veelal niet Deeverse Hoge En Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan In Deever.
De zwart-wit ansichtkaart van het gezicht op het huis met de naam Iemenhof is in juli 1955 uitgegeven. De redactie weet nog niet welke Deeverse neringdoende deze ansichtkaart heeft verkocht. De maker van de foto voor de ansichtkaart stond ergens op de Vlasstraat tussen de Kloosterstraat en de Brinkstraat. Zie ook het bericht Pentekening van de boerderij van Hendrik Mulder Jzn.


Posted in Ansichtkoate, Brinkstroate, Gemientelijk monument, Iemenhof, Topstuk | Leave a comment