Category Archives: Melkbusse

Un Kalterse melkbusse stiet in un gerasie in Sweed’n

De in Zweden wonende heer Bert Benthem herkende zijn vader Egbert Benthem en zijn oom Lambertus (Bartus, Bart, Battie) Benthem op un skoelfoto van de kiender van de legere skoele an de Heufdstroate in Deever. De redactie van ut Deevers Archief verwijst volledigheidshalve naar het bericht Kiender bee de legere skoele op 22 mei 1931.
Dat zouden meer zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief moeten doen: ontbrekende gegevens van schoolfoto’s doorgeven aan de redactie van ut Deevers Archief. 
In het papieren blaadje Opraekelen nr 02/3 (september 2002), het clubblad van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever, is een lijst van melkbusnummers van boeren die melk aan de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Diever leverden, gepubliceerd.
Op bladzijde 15 van het papieren blaadje Opraekelen nr.02/3 is te lezen dat het echtpaar Egbert Benthem en Margje Koning, toen wonende op het adres Kalteren 8, nu Kalteren 9, het melkbusnummer 81 had. De redactie informeerde bij de heer Bert Benthem of een foto van een melkbus met nummer 81 bewaard was gebleven. Wellicht in een fotoalbum van de familie ? 
De heer Bert Benthem stuurde tot grote verrassing van de redactie een foto van een melkbus met nummer 5081, die nota bene bij hem in zijn garage ergens in Zweden staat. De redactie is hem daarvoor bijzonder erkentelijk. Hij reageerde als volgt.

Wij hadden inderdaad melkbusnummer 81. Later is dat nummer 5081 geworden. Ik denk dat dat is gebeurd toen de melkfabriek in Diever sloot en de melk naar de D.O.M.O. in Beilen ging.
Ik heb geen foto van een melkbus met nummer 81, dat nummer bestond uit twee van die mooie opgesoldeerde koperen of messing cijfers. Ik heb wel een melkbus met nummer 5081. Deze melkbus staat nu bij ons in Zweden in de garage. Het bandje om de hals is ooit groen geweest.

Posted in Melkbusse, Süvelfubriek Deever | Leave a comment

Twee melkbuss’n van Willem Nijboer op ut rikke

De redactie van ut Deevers Archief toont bijzonder graag afbeeldingen van oude foto’s van het voorbije boerenleven in de gemiente Deever aan de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief. De redactie is verwoed verzamelaar van scans van foto’s waarop melkbussen van boeren uut de gemiente Deever zijn te zien. Hoe meer van dit soort afbeeldingen hij kan tonen, hoe liever het hem is.
In de collectie met de naam ‘Collectie Topografische Foto’s’ van het Drents Museum en aanwezig in het Drents Archief  in Assen is bijgaand afgebeelde zwart-wit foto (nummer DM3202500) van een boerderij in Oll’ndeever aanwezig. De naam van de maker van de foto is helaas niet bekend.
Het betreft de keuterboerderij van Willem Nijboer en zijn vrouw Arentje Kleene. De boerderij had tot en met 30 juni 1941 het adres Oll’ndeever 278, vanaf 1 juli 1941 tot en met 30 september 1976 het adres Oll’ndeever 32 en ná 1 oktober 1976 het adres Oll’ndeever 6. De hier afgebeelde foto is gemaakt in de periode toen de boerderij het adres Oll’ndeever 32 had. Dus de foto is in de periode 1941-1976 gemaakt. Maar in welk jaar ? De redactie heeft het vermoeden dat de hier afgebeelde foto vóór 1965 is gemaakt. De redactie verneemt van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief graag gegevens over de hier afgebeelde foto.
Maar hoe nostalgisch wil jij die oude foto’s van oude boerderijen in de olde gemiente Deever eigenlijk hebben ? De redactie kan zich bijna geen foto’s voorstellen die nostalgischer zijn dan de hier afgebeelde foto. Een oud rietgedekt keuterboerderijtje, een boerenkar met houten wielen, blien’n veur de raèm’m, un waèterpompe, melkbuss’n op ut rikke, erfverharding van veldkeitjes, un deure in ut siedbaandertie. Je zou bijna kunnen denken dat een en ander voor de foto in scène is gezet. Ut pothokke stond aan de andere kant van het boerderijtje. De melkbussen waren voorzien van het leveranciersnummer 212.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op zaterdag 17 december 2022. Het keuterboerderijtje stond ongeveer op de plek waar nu een soort van houten keet (tijdelijke woning ?) staat. Zie de betreffende door Henk Nijboer gemaakte tekening in ut Deevers Archief.

Posted in Baander, Boer'nlee'm, Keutereegie, Melkbusse, Oll'ndeever, Verdwenen object | Leave a comment

Ur stoat wat melkbuss’n mit nummer 97 an de weg

De redactie van ut Deevers Archief toont bijzonder graag afbeeldingen van oude foto’s van het voorbije boerenleven in de gemiente Deever aan de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief. De redactie is verwoed verzamelaar van scans van foto’s waarop melkbussen van boeren uut de gemiente Deever zijn te zien. Hoe meer van dit soort afbeeldingen hij kan tonen, hoe liever het hem is.
In de collectie met de naam ‘Collectie Provinciale Fotodienst’ in de beeldbank van het Drents Archief in Assen is bijgaande afgebeelde foto (nummer DA93700003540) van een boerderij an de Aachterstroate (vrogger de Saandhook) in Deever aanwezig.
Het betreft de boerderij van Jan Tabak en Grietje Bennen. In mei 1951 verhuisden zij van de Deeverbrogge hen de Aachterstroate in Deever, naar de boerderij die deels op bijgaand afgebeelde zwart-wit foto is te zien, toen adres Achterstraat 8, nu Achterstraat 10. De aan de weg staande melkbussen van Jan Tabak en Grietje Bennen waren voorzien van het nummer 97. Dat nummer hadden zij overgenomen van de ongetrouwde Geert Bennen; hij is geboren op 7 juli 1911 en hij is overleden op 13 oktober 1958.
De afgebeelde foto is gemaakt op 13 maart 1975. De redactie vermoedt dat wijlen Jans Roelof Tabak, de zoon van Jan Tabak en Grietje Bennen, toen al bezig was de boerderij van zijn ouders over te nemen of al had overgenomen.
De redactie heeft toch nog wel een gedachte bij de datum van 13 maart 1975. Haalde de D.O.M.O. melkfabriek in Beilen toen nog steeds de melk in melkbussen op of moesten de boeren toen al hun melk tijdelijk opslaan in een dure koeltank ?

De redactie ontving op 6 april 2023 de volgende zeer gewaardeerde reactie van de heer Meulbak
De melkbussen werden toen nog gehaald, de melktank kwam pas later.

Posted in Aagterstroate, Boer'nlee'm, Jans Roelof Tabak, Melkbusse | Leave a comment

De melkbusse mit nummer 130 van Oarn’d Saan’n

De redactie van ut Deevers Archief is een verwoed verzamelaar van jaarverslagen van de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmaalderij ‘Diever’ an ut Meul’nende in Deever. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie helpen aan exemplaren van deze historische waardevolle documenten ?
In die jaarverslagen zijn per melkbusnummer (elk lid van de coöperatie had zijn eigen melkbusnummer) wel de resultaten van de kwaliteitscontroles van de geleverde melk vermeld, maar om voor de hand liggende privacy-redenen niet de bij een lidnummer behorende naam. Maar elke boer wist natuurlijk van heel veel andere boeren uit de buurt het melkbusnummer.
En gelukkig wist Jannes Smit -voormalig werknemer van de botterfubriek an ut Meul’nende in Deever– wel van alle naoorlogse melkbusnummers de bijbehorende naam en stelde met zijn kennis zo een waardevolle lijst op. In jaarverslag 51 (boekjaar 1949/1950) van juni 1950 worden de melkleveranciers voor het eerst met hun nieuwe melkbusnummer vermeld. Daar was slechts door vergelijking met jaarverslag 50 achter te komen, want jaarverslag 51 maakt geen melding van deze toch niet onbelangrijke hernummering van de melkleveranciers.

In de nieuwe lijst van 1950-1953 staat melkbusnummer 130 vermeld als reservenummer. Echter dit melkbusnummer is later toegekend aan Arend Zantinge Fzn. Arend Zantinge Fzn. is een zoon van Fokke Zantinge (Fokke Deken) en Jacobje Klaassen. Arend Zantinge Fzn. trouwde met Hindrika de Weerd uit Eemster. Zij namen in 1953 de boerderij met adres Noordswegje 9 over van zijn ouders Fokke Zantinge en Jacobje Klaassen.
De redactie citeert onder dankzegging het volgende stukje tekst uit het bijzonder interessante boekwerkje ‘Wittelte – Geschiedenis van de boerderijen vanaf 1770 tot heden’ van wijlen Klaas de Boer:
Evenals bij andere veeboeren hielden Arend en Rika ook steeds meer koeien. In 1974 liepen er totaal 100 koeien, pinken en kalveren op de boerderij. Maar toen heeft Arend het roer omgegooid. Alle rundvee werd verkocht. De stallen werden grondig schoongemaakt en heringericht. Arend werd ‘antiekhandelaar’. Alle ruimten in deze voormalige boerderij werden gevuld met oude gebruiksvoorwerpen en veel duurzame meubelen, uurwerken, porselein en dergelijke. Heel veel materiaal waarmee in het verleden de mooiste kamers versierd werden. Arend was met hart en ziek ‘antiekhandelaar’. Hij heeft zijn koeien nooit meer terug verlangd. Rika Zantinge-de Weerd is in 2010 overleden. En nu, januari 2017, woont hier nog steeds Arend Zantinge, met zijn 86 jaren een eenheid met zijn mooie duurzame koopwaar.

Op een grauwe winterse zaterdagochtend 21 februari 1970 -in de nacht daarvoor was tot zo’n 10 à 15 cm sneeuw gevallen- brachten de melkrijders van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmaalderij ‘Diever’ an ut Meul’nende in Deever voor de laatste keer de bussen met melk van de bij de coöperatie aangesloten boeren naar de fubriek, veelal de botterfubriek genoemd. Daarna werd de melk van de Deeverse en Witteler boeren eerst naar de melkfabriek in Dwingel gebracht en later naar de D.O.M.O. in Beilen gebracht. Zo ook tot in 1974 de melk van de koeien van Arend Zantinge Fzn. en Hindrika de Weerd. Na het sluiten van de Deeverse melkfabriek in 1970 werd vóór de Deeverse en Witteler melkbusnummers een 1 geplaatst. Melkbusnummer 130 werd zo melkbusnummer 1130.

De redactie van ut Deevers Archief heeft de hier afgebeelde kleurenfoto, waarop een melkbus met nummer 1130 is te zien, toevallig in het voorbijgaan gemaakt op zaterdag 17 december 2022. De melkbus staat rechts bij de ingang naar de ruimten in het krimpfiliaaltje van de Möppeler scholenmoloch Stad en Es op de Westeresch in Deever, waar inwoners van Deever en omgeving een drankje mogen kopen en een sport-, vergader- of theaterzaaltje mogen huren.
De grote vraag is natuurlijk wat ‘antiekhandelaar’ Arend Zantinge Fzn. heeft bewogen één van zijn melkbussen af te staan aan het krimpfiliaaltje van de Möppeler scholenmoloch Stad en Es op de Westeresch in Deever. Of heeft scholenmoloch Stad en Es de roesterige antiekerige nostalgerige melkbus gekocht van ‘antiekhandelaar’ Arend Zantinge ? Leeft Arend Zantinge Fzn. nog ?

Posted in Melkbusse, Süvelfubriek Deever | Leave a comment

De L.F.N.-logtfoto van de stee van Haarm en Jan

De redactie van ut Deevers Archief toont bijzonder graag de zogenaamde L.F.N.-luchtfoto’s van boerderijen in de gemiente Deever. Deze luchtfoto’s zijn in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw gemaakt door het bedrijf Lucht Foto Nederland (L.F.N.). Dit bedrijf was vooral in het noorden van Nederland bezig. L.F.N. heeft in die jaren in de gemiente Deever van bijna alle boerderijen (en dat waren er toen nogal wat) een luchtfoto gemaakt. De heer Piet Koster gaf toestemming de bijgaand afgebeelde prachtige L.F.N.-luchtfoto – voorwaar een topstuk – uit zijn verzameling te tonen in ut Deevers Archief. De redactie is hem bijzonder erkentelijk voor deze toestemming. Hopelijk zet dit andere zeer gewaardeerde L.F.N.-luchtfoto-bezitters aan tot het beschikbaar stellen van een goede scan van hun exemplaar van boerderijen in de gemiente Deever.

Op bijgaand afgebeelde L.F.N.-luchtfoto uit 1951 van boerderijen an de Kruusstroate en de Heufdstroate is links achter de leilinden de oude saksische boerderij van Jacob Hessels en Margje Veenhuis te zien. Jacob Hessels is geboren op 3 mei 1896 in Deever. Hij is overleden op 7 maart 1979 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde op 3 mei 1924 met Margje Veenhuis. Zij is geboren op 25 juni 1899 in Wapse. Zij is overleden op 23 mei 1985 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Bee de siedbaander van deze boerderij staat de jonge Jan Hessels naar het vliegtuigje van het bedrijf L.F.N. te kijken. De jonge Harm Hessels en de jonge Jantje Hessels – de moeder van de heer Piet Koster – staan niet op het erf.
In 1951 stond op de melkbussen van melkleverancier Jacob Hessels het nummer 59. Het adres van zijn boerderij was toen Kruisstraat 10, nu Kruisstraat 2.

Naast deze boerderij is de boerderij van Jan Hessels en Annigje Timmerman te zien. Achter de leilinden is hun voorhuis te zien. Hun boerderij staat apart van het voorhuis. Jan Hessels is geboren op 6 februari 1893 in Oll’ndeever. Hij trouwde op 3 mei 1919 met Annigje Timmerman. Hij is overleden op 19 februari 1980 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Annigje Timmerman is geboren op 26 december 1894 in Westerbork. Zij is overleden op 19 februari 1961 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
In 1951 stond op de melkbussen van melkleverancier Jan Hessels het nummer 71. Het adres van zijn boerderij was toen Hoofdstraat 26, nu Hoofdstraat 55.

In de boerderij aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto oefenden Tjibbe Krol en Jantje Kok hun boerenbedrijf uit. De redactie weet niet of zij de eigenaren van de boerderij waren of dat zij deze boerderij huurden. Nog net aan de rechterkant zijn drie melkbussen op ut rikke te zien. Tjibbe Krol is geboren op 9 september 1907. Hij is overleden op 11 maart 1994.
In 1951 stond op de melkbussen van melkleverancier Tjibbe Krol het nummer 60. Het adres van zijn boerderij was toen Hoofdstraat 27, nu Hoofdstraat 57. De redactie is op zoek naar meer gegevens van Tjibbe Krol en Jantje Kok.

Aan de onderkant van de hier afgebeelde foto is nog net achter de leilinden een stukje van de bovenkant van de boerderij van Arend Trompetter en Roelina Pit te zien. Een reetdekker is bezig met het vernieuwen van het zichtbare deel de doake. Arend Trompetter is geboren op 26 november 1895 in Deever. Hij is overleden op 27 februari 1976 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Roelina Pit is geboren op 12 april 1897 in Wapse. Zij is een dochter van arbeider Reint Pit, die een alom bekende wildstroper in Wapse was.  Zij is overleden op 20 april 1974 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
In 1951 stond op de melkbussen van melkleverancier Arend Trompetter het nummer 58. Het adres van zijn boerderij was toen Hoofdstraat 25, nu Hoofdstraat 53.

Afbeelding 1
Luchtfoto uit 1951 van de boerderij van Jacob Hessels, Jan Thijmes Hessels, Tjibbe Krol en Arend Trompetter.
Afbeelding 2
Luchtfoto uit 2021 van een stuk van de Heufdstroate in Deever, waarin met een gele pijl is aangegeven welke de boerderij Jacob Hessels, Jan Thijmes Hessels, Tjibbe Krol en Arend Trompetter was. 

Posted in Boerdereeje, L.F.N.-logtfoto, Logtfoto, Melkbusse, Topstuk | Leave a comment

De laèste melkritt’n hen de botterfubriek

In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van woensdag 25 februari 1970 verscheen het volgende helaas korte bericht over de sluiting van de coöperatieve zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever.  Op een grauwe winterse zaterdagochtend 21 februari 1970 -in de nacht daarvoor was tot zo’n 10 à 15 cm sneeuw gevallen- brachten de melkrijders van de coöperatieve zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever voor de laatste keer de bussen met melk van de bij de coöperatie aangesloten boeren naar de fubriek, veelal de botterfubriek genoemd. Dat is nu al weer meer dan vijftig jaren geleden.
|
In Diever nog geen bestemming voor zuivelfabriek
Diever- Zaterdag is voor het laatst melk in de zuivelfabiek in Diever verwerkt. Het personeel heeft werk kunnen vinden bij andere zuivelfabrieken of heeft het gezocht in een andere branche. De D.O.M.O. zoekt naarstig naar een koper voor de gebouwen. Geïnteresseerden hebben zich nog niet gemeld, zodat de D.O.M.O. nog niets kon zeggen over de bestemming van de oude zuivelfabriek.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van foto’s op papier is, kan de hier afgebeelde foto ook ten zeerste bewonderen als afbeelding 18 van het in 1981 uitgegeven papieren boekwerkje Diever in oude ansichten, dat is samengesteld door de gepensioneerde schoolmeester Albertus Andree (Andrea ?, Andreae ?) (die in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd, omdat zijn vader petroleumventer was) uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Bij afbeelding 18 in het vermelde papieren boekwerkje van Bart Eulie is enige tekst (citaat) vermeld:
Hier een foto die nog vrij recent is. Waarom plaatsen wij deze hier toch ? U allen zult zeker hier de kantoren en het laboratorium met de melkontvangst herkennen van de coöperatieve zuivelfabriek te Diever, nu omgebouwd tot garage van de gebroeders Boer. Het is kennelijk nog winter, want de wielen van de wagens zijn besneeuwd; trouwens het hele landschap is wit. De zuivelfabriek is nu al enige jaren geleden opgeheven en de D.O.M.O. te Beilen heeft hier, zoals bijna overal, alles overgenomen. Deze foto kunnen we toch uniek noemen, omdat hier voor de allerlaatste keer de melk aan de fabriek werd afgeleverd. Binnen luttele jaren zal deze foto van grote historische waarde zijn.

De redactie is het deze keer (vooruit voor deze ene keer dan) roerend eens met Bart Eulie, dat deze foto van geschiedkundige betekenis is. Dorpsfiguur en dorpsfotograaf Harm (Haarm) Hessels is de maker van deze zwart-wit foto. Harm (Haarm) Hessels is de maker van wel meer foto’s, die nu geschiedkundige waarde hebben.

De redactie heeft de kleurenfoto gemaakt op donderdag 4 oktober 2017. De oude kaasmakerij van de botterfubriek, waarin het garagebedrijf van Roelof Boer (een van de twee gebroeders Boer), nu van Harm Jan Boer was gevestigd, is enige jaren afgebroken en vervangen door een nieuwe werkplaats.

Posted in Melkbusse, Süvelfubriek Deever | Leave a comment

De melbuss’n van Henduk Mulder op ut olde rikke

Enig zoeken leverde de redactie van ut Deevers Archief als resultaat bijgaande al tamelijk oude foto op.
Op deze op 29 juli 2002 door de redactie gemaakte zwart-wit foto zijn twee -speciaal voor de foto uitgestalde- melkbussen met deksel en een melkemmer op het half vergane houten melkrikke bij de boerderij van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling an de brink in Deever te zien. Achter het melkgerak is een stalraam van het model Deever te zien.
Aan de nummers en met plakcijfers gewijzigde nummers is de oorspronkelijke nummering van de melkbussen, de naoorlogse hernummering, de hernummering na de fusie van de melkfabrieken van Deever en Wapse en de fusie van de melkfabriek Deever/Wapse met de DOMO af te lezen.
Boer Hendrik Mulder en boerin Jantje (Jantie) Wesseling zijn bij de onvermijdelijke overgang van de melkbus naar de melkkoeltank gestopt met boerk’n.
Hendrik Mulder is overleden op 31 oktober 2006. Zie het bijgevoegde overlijdensbericht.

abracadabra-488

Posted in Boerdereeje, Brink, Melkbusse, Overlijdensbericht, Stalraèm model Deever | Leave a comment