Category Archives: Melkbusse

De laèste melkritt’n hen de botterfubriek

Op een mooie winterdag in 1970 brachten de melkrijders van de coöperatieve zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever voor de laatste keer de bussen met melk van de bij de coöperatie aangesloten boeren naar de fubriek, veelal de botterfubriek genoemd.

Posted in Melkbusse, Süvelfubriek Deever | Leave a comment

Stalraèm model Deever in un boerdereeje an de brink

Enig onderzoek in de digitale fotoarchieven van ut Deevers Archief heeft als resultaat bijgaande foto opgeleverd.
Op deze op 29 juli 2002 door de redactie van ut Deevers Archief gemaakte foto zijn -speciaal voor de foto uitgestald- twee melkbussen met deksel en een melkemmer op het half vergane houten melkrikke bij de boerderij van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling aan de brink in Deever te zien. Achter het melkgerak is een stalraam van het model Deever te zien.
Aan de nummers en met plakcijfers gewijzigde nummers is de oorspronkelijke nummering van de melkbussen, de naoorlogse hernummering, de hernummering na de fusie van de melkfabrieken van Deever en Wapse en de fusie van de melkfabriek Deever/Wapse met de DOMO af te lezen.

abracadabra-488

Posted in Boerdereeje, Brink, Melkbusse, Stalraèm model Deever | Leave a comment