Category Archives: Boer’nlee’m

Ut Deevers Archief söch foto’s van ut boer’nlee’m

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren in de gemiente Deever in totaal meer dan vierhonderd kleine, wat grotere en voor die tijd grote boeren bezig met hun veelal gemengde bedrijf. Het aantal boerenbedrijven is in de daaraan volgende decennia door diverse redenen gestaag afgenomen.
In de foto-albums van de kinderen en de kleinkinderen van deze boeren moeten heel veel foto’s van het boerenleven van hun familie aanwezig zijn.
Foto’s van ploegen, zaaien, maaien, hooien, dorsen, dorsmachines, aardappels rooien, knollen plukken, tractoren, landbouwmachines, melken, melkbussen, veetransport, en zo voort, en zo voort, en zo voort.
Zie als voorbeeld de bijgaande kleurenfoto van ploegen met het paard na het oogsten van rogge op de Heezenesch van Deever. Wie is deze ploegende boer ?
Zie als voorbeelden ook de afbeeldingen die in deze webstee worden getoond als aan de rechterkant de categorie Boer’nwaark wordt aangeklikt.
De zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief worden verzocht te melden (klik onder aan dit bericht op ‘leave a comment’) of de redactie van ut Deevers Archief bij hen bekende of aanwezige foto’s van het boerenleven mag scannen en mag publiceren in ut Deevers Archief. De redactie is hen daar bij voorbaat zeer erkentelijk voor.

Posted in Boer'nlee'm, Boer'nwaark, Boerdereeje, Heezeresch | Leave a comment

Un kwitaansie mit kwitaansiesegel van grote Frièrik

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in de gemiente Deever het boerenwerk nog gedaan met behulp van werkpaarden.  De smeden in het dorp Deever hadden vooral de vele boeren als klant. Dorpssmid Frederik (grote Frièrik) Offerein was gediplomeerd hoefsmid. Zijn smederij was gevestigd aan ut kleine brinkie in Deever.
De boer ging met zijn paard naar de smederij, waar de hoeven van het paard warm werden beslagen. Voor een nieuw hoefijzer en het beslaan van een paard met dit nieuwe hoefijzer bracht grote Frièrik twee guldens in rekening.
De boeren konden voor het repareren van een houten handvat aan de boom van een zeis ook bij grote Frièrik terecht. Voor een nieuwe dol en het aanbrengen van die dulle aan de zeisboom bracht grote Frièrik tachtig centen in rekening. De kötte dulle saat ut wiedst van de sende.
Veel mensen liepen in die tijd op klompen. Vaak gebeurde het dat de roef van een klompe brak of scheurde. Dat kon gerepareerd worden met een klompkram of een kramband. Voor een klompkram en het aanbrengen van een klompkram over de bovenkant van een klomp bracht grote Frièrik tien centen in rekening.
Het was vaak de vrouw van de boer, die in ut pothokke naast de boerderij het voer voor de varkens in een grote ketel kookte. Die ketel kon door het gebruik lek raken. Grote Frièrik kon dit gat in de ketel door middel van solderen of lassen dicht maken. De redactie van ut Deevers Archief weet niet of boer Roelof Bennen met de grote zware ketel naar de smederij moest of dat grote Frièrik de ketel ter plekke in ut pothokke herstelde.
Blijbaar liep grote Frièrik twee keer per jaar met de kwitanties langs zijn klanten. De kwitantie voor geleverde materialen en gedane arbeid over de tweede helft van 1948 voor Roelof Bennen Kzn. is gedateerd op 1 januari 1949. Blijkbaar had grote Frièrik niet zo’n haast met het innen van de schulden, want pas in februari 1949 werd de kwitantie voldaan en voorzien van een kwitantiezegel met de handtekening van grote Frièrik.
Roelof Bennen is een zoon van Klaas Bennen en Hendrikje Bolding. Roelof Bennen is geboren op 13 november 1901 in Deever en is overleden op 28 mei 1982 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Roelof Bennen trouwde op 1 mei 1926 met Geesje Krol. Geesje Krol is geboren op 17 april 1899 op de Smilde en is overleden op 15 juni 1978 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De boerderij van Roelof Bennen en Grietje Krol staat an de Aachterstroate in Deever. Wijlen Jans Tabak is een kleinzoon van Roelof Bennen en Grietje Krol en woonde in die boerderij.
Het origineel van de hier afgebeelde nota is aanwezig in de verzameling van wijlen Jans Tabak.

Posted in Alle Deeversen, Boer'nlee'm, Boer'nwaark, Jans Roelof Tabak, Neringdoende | Leave a comment

De piepe van de botterfubriek kö’j nog net seen

Op bijgaand afgebeelde zwart-wit ansichtkoate zijn op de achtergrond de huizen aan de Veentjesweg in Deever te zien. Boven het politiebureau, dat op de hoek van de Tusschendarp en de Veentiesweg stond, is nog net een stuk van de schoorsteen van de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever te zien. Op de voorgrond zijn enige koeien van boer Jans Kruid te zien. De maker van de foto voor deze ansichtkoate stond op de weg naar Oldendeever.
De ansichtkoate is in november 1965 uitgegeven door JosPé in Arnhem en werd verkocht door levensmiddelenbedrijf A. Kuiper (Aubut Kuper) an de Peperstroate in Deever. De maker van de foto voor deze ansichtkoate zal deze in de zomer of het najaar van 1965 hebben gemaakt.

Posted in Ansichtkoate, Boer'nlee'm, Veentiesweg | Leave a comment

De koostal van un boerdereeje in Veenhuus’n

De redactie van ut Deevers Archief toont graag foto’s van het boerenleven uit de vorige eeuw in de gemiente Deever.en dan liefst nog foto’s die in boerderijen zijn gemaakt.
In het Drentsch Archief bevinden zich in de Collectie Monumentenzorg twee mooie foto’s van koeien op de stal in een boerderij aan de Veenhuizerweg in Veenhuizen, een van de kluften van Wapse. Deze boerderij had in 1981 als adres Veenhuizerweg 6.
In het Drentsch Archief is afbeelding 1 geregistreerd onder fotonummer MZ10705030106 (negatiefnummer 4261-08). Deze foto is gemaakt op 18 november 1981. In het Drentsch Archief is afbeelding 2 geregistreerd onder fotonummer MZ10705030107 (negatiefnummer 4261-09). Deze foto is gemaakt op 18 november 1981.
Wie van de vaste trouwe bezoekers van boerenafkomst kan een beschrijving van wat is te zien op beide afbeeldingen voor publicatie in ut Deevers Archief aanleveren ? De redactie is hem of haar bij voorbaat al bijzonder erkentelijk.

Afbeelding 1
Afbeelding 2

Posted in Boer'nlee'm, Boer'nwaark, Boerdereeje, Veenhuus’n, Wapse | Leave a comment

Feestoam’d van de boerinnebond in café Balsmoa

Op het voorblad van het geïllustreerde familie-weekblad voor Groningen en Noord-Drente ‘Het Noorden in Woord en Beeld’, Jaargang 11, 1935-1936, nummer 33, 1 november 1935 verscheen de volgende duidelijk in scène gezette foto van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen in Drente. Bij de nepfoto is de volgende tekst vermeld.

Geheel in de sfeer
werden op den feestavond van den Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen in Drente, te Diever gehouden, demonstraties gegeven in het spinnen en het karen van de wol, een huisindustrie, die welhaast geheel verdwenen is en die toch eenmaal zo’n belangrijke plaats innam in het huiselijk- en familieleven, dat tot het geheele dorp werd uitgebreid.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
De Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen in Drente werd in de volksmonde gewoon de boerinnebond genoemd.

In het papieren blad met de enigszins negatief klinkende naam Opraekelen van de heemkundige vereniging uut Deever werd in juni 2017 in nummer 2 van jaargang 23 (Opraekelen, nummer 17/2) op bladzijde 30 slechts de foto binnen het omkaderde deel van bijgaande afbeelding getoond.
Bij die foto in het papieren blad met de enigszins negatief klinkende naam Opraekelen heeft de samensteller van dit blad helaas geen bron vermeld. De grondregel van het publiceren over vroeger is toch wel het vermelden van bronnen bij een artikel of een foto. Hoe eenvoudig kan het zijn.
In het geval van de afbeelding op bladzijde 30 van nummer 17/2 van het blad met de enigszins negatief klinkende naam Opraekelen, is de bron het hier getoonde voorblad van het geïllustreerde familie-weekblad voor Groningen en Noord-Drente ‘Het Noorden in Woord en Beeld’, Jaargang 11, 1935-1936, nummer 33, 1 november 1935, tenzij een afdruk van het originele negatief in kringen rond en binnen de heemkundige vereniging uut Deever circuleert.
Wat wel aardig en nuttig is, is dat bij de afbeelding op bladzijde 30 van nummer 17/2 van het blad met de enigszins negatief klinkende naam Opraekelen, dus ook op de hier getoonde afbeelding, de namen van de drie vrouwen -mit ut ooriezer op- op de voorgrond van de foto zijn vermeld. De redactie van het Deevers Archief citeert het volgende: Van links naar rechts: Klaassien Fransen-Mulder aan het spinnewiel, Janna Smidt-Vos en Aaltje Barelds-Pieper aan het kaarden. Hartelijk dank voor deze gegevens. De namen van de twee vrouwen -ok mit ut ooriezer op- op de achtergrond werden daarbij helaas niet vermeld. De redactie heeft wel de indruk dat het boerinnenfeestje is gehouden in café Balsma aan de brink van Deever.
Mevrouw Klaassien Mulder is geboren op 28 januari 1911 in Deever en is overleden op 22 december 1969 in Deever. Zij was een dochter van Jan Mulder (die in de volksmond Jan Boatie werd genoemd) en Roelofje Tissingh. Zij trouwde op 9 mei 1935 met boer Roelof Fransen uit Zwollerkerspel. Ze was op deze foto dus net een paar maanden getrouwd. Roelof Fransen (die in de volksmond de Fraanse werd genoemd) is geboren op 8 oktober 1904 en is overleden op 22 september 1977.
Mevrouw Janna Vos is geboren op 17 januari 1900 in Lhee en is overleden op 9 november 1968 op Kalter’n bee Deever. Zij was een dochter van Jans Vos en Aaltje Muggen. Zij trouwde op 29 februari 1924 in Dwingel met boer Harm Smidt. Harm Smidt is geboren op 3 december 1899 in Ruinen en is overleden op 10 december 1981 in Assen.
Mevrouw Aaltje Pieper is geboren op 7 januari 1905 in Old’nhoave bee Rune en is overleden op 4 april 1991 in Wittelte. Zij was een dochter van Jan Pieper en Niessien Tissingh. Zij trouwde op 9 juni 1926 met boer Hendrik Lefferts Barelds. Hendrik Lefferts Barelds is geboren op 8 oktober 1900 in Wittelte en is overleden op 10 augustus 1954 in Wittelte.
De tekst onder de afbeelding vermeldt dat mevrouw Aaltje Barelds-Pieper bezig is met het karen van de wol. De tekst bij de foto op bladzijde 30 van nummer 17/2 van het blad met de enigszins negatief klinkende naam Opraekelen vermeldt dat mevrouw Aaltje Barelds-Pieper bezig is met het kaarden van de wol. Karen of kaarden, beide werkwoorden kunnen blijkbaar worden gebruikt. Duidelijk is te zien dat mevrouw Aaltje Barelds-Pieper voor de foto aan het poseren is en niet weet hoe wol moet worden gekaard.
De twee grote vragen zijn aan alle personen die denken het Deevers te beheersen en aan alle personen die het Deevers nog niet beheersen, maar ijverig en ernstig bezig zijn met het leren van het Deevers:
– Hoe wordt het Nederlandse werkwoord kaarden in het Deevers geschreven ?
– Wat is de Deeverse betekenis van het werkwoord opraekeln ?
De redactie verneemt het bijzonder graag ! 

Posted in Boer'nlee'm, Café Balsma | Leave a comment

Fotoos van ut olde Deeverse boer’nlee’m esögt

De landbouw is in de gemiente Deever door de eeuwen heen altijd van groot economisch belang geweest.
Van het olde boer’nlee’m en het olde boer’nwaark binnen de grenzen van de gemiente Deever zijn niet zo veel afbeeldingen bekend.
De redactie van het Deevers Archief wil de bezoekers van het Deevers Archief toch zoveel mogelijk kanten van het het olde boer’nlee’m en het olde boer’nwaark tonen.
De bezoekers van het Deevers Archief worden opgeroepen een scherpe scan van bij hen bekende foto’s van het olde boer’nlee’m en het olde boer’nwaark binnen de grenzen van de gemiente Deever in te sturen om getoond te worden in deze webstee.

Posted in Boer'nlee'm, Boer'nwaark | Leave a comment

Ansichtkoate van ‘in de bouw’ in Deever

Deze zwart-wit ansichtkaart van het boer’nlee’m is in november 1965 uitgegeven door Levensmiddelenbedrijf Albert Kuiper, Diever (Dr.), telefoon 05219-1221. Zwart-wit ansichtkaarten uit de zestiger jaren van de vorige eeuw van de uitgever Jos Pé uit Arnhem hebben helaas vaak een gekartelde rand. De hier afgebeelde ansichtkaart heeft ook een kartelrand, maar die heeft de redactie van het Deevers Archief bij deze afbeelding ‘weggeknipt’. De redactie biedt zijn excuses aan voor dit ongemak.
Het levensmiddelenbedrijf Albert Kuiper van de gebroeders Hendrik en Albert Krol (voorheen de bakkerij van Albert Kuiper) was in 1965 nog gevestigd in twee filialen, iene an de Peperstroate in Deever, woar ok de bakkereeje was, en iene an de Riekseweg an de Deeverbrogge.
De redactie vraagt de trouwe bezoeker van de webstee Deevers Archief hem in te lichten over de plaats waar de foto is gemaakt. Dus op welke esch is de foto gemaakt ? De Noordesch ? De Heezenesch ?
Welke boer was hier bezig mit rogge an de miete zett’n ?
Ook wordt de trouwe bezoeker van de webstee Deevers Archief gevraagd de redactie op het spoor te zetten van mensen die foto’s van het eigen olde boer’nlee’m en het eigen olde boer’nwaark zouden kunnen hebben.

Posted in Ansichtkoate, Boer'nlee'm, Boer'nwaark | Leave a comment

De veldnae’m in de gemiente Deever bint aarfgood

Op 18 maart 1938 verscheen in Nieuwsblad van het Noorden het volgende korte bericht.

Diever – Ten overstaan van notaris Heering vond de publieke verkoop plaats van de volgende onroerende goederen ten verzoeke van de erven L. Jonkers te Dieverbrug,
1. Huis, schuur en erf te Dieverbrug , A. Geerts, Diever, f. 1612.50,
2. Bouwterrein naast perceel 1, R. Warnders, Dieverbrug, f. 290,
3. Huis, erf en bouwland te Diever, F. Ofrein, Diever, f. 1510,
4. Bouwland Hilgensteen, F. Ofrein voornoemd, f. 1380,
5. Bouwland Hilgensteen, W. Jonkers, Dieverbrug, f. 770,
6. Bouwland Hilgensteen, dezelfde, f. 850,
7. Bouwland Zuurlandsche esch, L. Klok, Dieverbrug, f. 200,
8. Bouwland Heezenesch, H. Kloosterman, Diever, f. 95,
9. Aandeel boermarke Diever, W. Jonkers voornoemd, f. 10.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
L. Jonkers is Lambertus Jonkers (geboren op 01-12-1858, overleden op 13-02-1938).
R. Warnders is Roelof Warnders (geboren op 01-09-1893, overleden op 01-03-1972), de turfschipper.
F. Ofrein is Frederik Ofrein (geboren op 07-04-1895, overleden op 18-05-1975.
W. Jonkers is Willem Jonkers (geboren op 13-06-1905, overleden op 04-06-1993).
L. Klok is Leffert Klok (geboren op 16-07-1893, overleden op 09-06-1974).
H. Kloosterman is Harm Kloosterman (geboren op 16-01-1893, overleden op 28-03-1963).
Het bijzondere aan deze verkoop van onroerende goederen is dat de erven L. Jonkers een aandeel in de reeds verdeelde maar nog bestaande boermarke van Deever verkopen, weliswaar voor een bedrag van f. 10, maar toch. De vraag is of dit document nog in het bezit is van de nazaten van W. Jonkers ? Wie kan hier duidelijkheid over verschaffen ?
Het artikel maakt ook melding van de verkoop van drie stukken bouwland die alle drie de veldnaam Hilgensteen hebben. Met het verdwijnen van de kleine landbouw in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw, maar ook door het ruilverkavelen is ook het gebruik van oude veldnamen in de gemiente Deever verdwenen.
Wie in het Deever van de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw in de buurt van boeren is opgegroeid, zal zich bepaalde stukken landbouwgrond met een veldnaam herinneren, bijvoorbeeld Kwabbik, Buunst en Scholten’s Bultie.
Gelukkig is een gedreven, maar ondergewaardeerde vrijwilliger van de lokale heemkundige vereniging bezig geweest met het samenstellen van een eenvoudig drukwerkje (het mocht geen geld kosten), waarin op kaarten en op papier bijna alle ooit gebruikte veldnamen in de gemiente Deever zijn aangegeven. Hulde daarvoor ! Deze prestatie is groter dan het met veel gratis geld en een leger vrijwilligers samenstellen van een culturele atlas van de gemeente Westenveld.


Posted in Boer'nlee'm, Boermarke van Diever, Cultuurhistorie, Deever, Veldnaeme | Leave a comment