In ut Deevers besteet ut woord kopstubber agin neet

In de Olde Möppeler (Möppeler Kraante) van 15 december 2021 stond het volgende korte berichtje over de verkiezing van het mooiste Drentse woord voor het jaar 2021.

Recordaantal inzendingen voor mooiste Drentse woord
Streektaalorganisatie Huus van de Taol zoekt het Mooiste Drentse Woord voor 2021. Er kwamen ruim 500 inzendingen binnen. Niet eerder waren dat er zoveel.
In Beilen is een top 5 samengesteld, waaruit het publiek nu een keuze kan maken. Dit zijn de woorden: gaorenklopper, (sufferd), vernuvern (vermaken), boezig (winderig), gloepends (zeer, buitengewoon) en kopstubber (ragebol).
Directeur Renate Snoeijing is blij met de vele inzendingen: ‘Deze verkiezing geeft ons natuurlijk de rijkdom van onze taal te laten zien. Maar het is voor ons ook belangrijk om te zien hoeveel mensen een woord insturen. Wij hebben nog nooit zoveel inzendingen gehad als dit jaar, dus het Drents leeft in elk geval nog goed.’
Stemmen kan tot 20 december.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie merkt allereerst op dat in ut Deevers de woorden goar’nklöpper, vurnüvern, boeselug en gloepens bestaan.
Het woord kopstubber bestaat niet in ut Deevers, dit woord schijnt in Noord-Drente te worden gebruikt, dus het is sowieso geen algemeen gebruikt Drents woord. Het Drents bestaat helemaal niet. Ut Dreins besteet agin neet. De redactie begrijpt niet waarom de hoogdeskundige Deeverse ambassadrice bij ut Huus van de Drentse Taol de keuze van het woord kopstubber niet heeft kunnen beletten.
Een ander en veel mooier Deevers woord voor goarn’klöpper is goesebrook.

De redactie zet grote vraagtekens bij het nut van het zoeken naar het Mooiste Drentse Woord. Als een groep van vijfentwintig of meer mensen besluit dat ieder voor zich het woord goar’nklöpper zal inzenden, omdat oepoe dat woord zo vaak gebruikte, dan is bij een magere 500 inzendingen de kans groot dat dit woord in de top 5 terecht komt. Als vervolgens diezelfde vijfentwintig of meer mensen op het woord goar’nklöpper gaan stemmen, dan vergroot dat zeker de kans dat het woord goar’nklöpper het woord van het jaar 2021 van het Huus van de Drentse Taol wordt.
Dat in Drente in het geheel geen sprake kan zijn van één Drentse taal, zoals de hoogdeskundige directrice van het Huus van de Drentse Taol het in het bericht wil doen voorkomen, maar van een grote indrukwekkende verzameling Drentse dialecten, zeg maar van een indrukwekkende dialectendiversiteit, dat mag blijken uit het gebruik van ut Deeverse woord agin in andere streken van Drente: agin, agien, agil, gil, agool, gillig, gilst, angil, angile, ageel, agillijk, agillig, algil, agè, aginne, aginnig, in ’t ginne, agils, agiel, angees, agullig, agul, egil, egiel, agenne, agelle, guls, gels.
De woorden hebben de betekenis van ‘helemaal’ en worden -Drentenierders let nu vooral even op- alleen in combinatie met het woord ‘niet’ gebruikt, dus in ut Deevers: agin neet. Ut Dreins besteet agin neet. Het Drents bestaat helemaal niet.
Is het de bedoeling van het Huus van de Drentse Taol de indrukwekkende Drentse dialectendiversiteit in rap tempo te verschralen en te verarmen en te mangelen tot één Algemeen Platgeslagen Uitgemergeld Beschaafd Drents ? Het ware beter de naam het Huus van de Drentse Taol met erg geschwinde spoed en in erg gestrekte draf te veranderen in Huus van de Drentse Dialecten. En het voortaan vooral niet meer te hebben over ‘het mooiste Drentse woord’. Dus vooral ook geen popie-jopie en voor de bühne verkiezingen van ‘het mooiste Drentse woord’ houden.

This entry was posted in Deevers. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *