Category Archives: Lusefasdösie

Advendo wöd dit joar 100 joar’n en dus konunkluk

De christelijke muziekvereniging Advendo (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) uut Deever werd in oktober 1924 opgericht. De redactie van ut Deevers Archief weet nog niet de precieze datum. De redactie verwijst voor de geschiedenis van deze vereniging voor zijn eigen gemak naar de webstee van deze vereniging en naar bladzijde 253 van het boek Geschiedenis van Diever.
In 1924 begon de vereniging als harmonieorkest. In 1964 bestond de vereniging nog wel, maar was verworden tot een tamboerkorps. In 1964 bestond de vereniging 40 jaren. In dat jaar kwam de opbrengst uit de verkoop van lucifers met een eigen Advendo-etiket ten goede aan het jubileumfonds voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en nieuwe uniformen. Zie het voorbeeld van het nieuwe uniform op het hier afgebeelde lucifersetiket (afbeelding 1). De fabrikant van de lucifers en de doosjes was Nationale Lucifersfabriek in Weert; het merk was Weerterlucifers.
In oktober 2024 bestaat de christelijke muziekvereniging Advendo (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) dus 100 jaren. Het zal koning Willem Alexander (koning Willem IV) ongetwijfeld behagen deze vereniging in de culturele adelstand te verheffen en haar het predikaat koninklijk te verlenen.
De redactie verwijst voor de volledigheid naar het bericht Advendo op ut muziekconcours in Tuk in 1949.

Op maandag 26 oktober 1964 verscheen in de Friese Koerier het volgende bericht over het 40-jarige bestaan van Advendo (zie afbeelding 2).

Diever schonk ruim f. 3600 aan band
Diever. De christelijke muziekvereniging Advendo vierder haar 40-jarig jubileum. Een huldigingscommissie schonk door middel van burgemeester J.C. Meiboom een bedrag van f. 3.621,36 aan de vereniging. Dit bedrag werd door de bevolking bijeen gebracht. De overdracht van het geld geschiedde tijdens het jubileumconcert, dat Advendo in café Brinkzichr heeft gegeven. Aan deze avond werd verder medewerking verleen door het ensemble Marklanken uit Suameer.
De heer J. Beuving uit Assen, secretaris van het provinciaal bestuur van christelijke harmonie- en fanfarekorpsen, reikte 7 insignes van verdienste uit aan evenzovele trouwe leden van Advendo. Dat waren dan de heren U.A. Mainardis, H. Kloeze, Jac. Fledderus, R. Pot, H. Pot, G. Fledderus en P. Timmerman.
Het door Diever bijeen gebrachte geld zal bestemd worden voor de nog niet lang geleden opgerichte drumband.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
U.A. Mainardis is Umberto Alois Mainardis. Uut Deever. Hij is geboren op 1 maart 1908. Hij is overleden op 19 november 2001. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
H. Kloeze is Hendrik Kloeze. Uut Deever. Hij is geboren op 30 juli 1909. Hij is overleden op 30 juli 1967. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Jac. Fledderus is Jacob Fledderus. Hij is geboren op 20 januari 1911. Hij is overleden op 20 mei 1974. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
R. Pot is Roelof Pot. Uut Wittelte. Hij is geboren op 10 februari 1922. Hij is overleden op 11 november 2020. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
H. Pot  (klopt deze naam wel ?). Het is waarschijnlijk Jan Pot (Jan Pottie). Uut Wittelte. Hij is geboren op 3 augustus 1919. Hij is overleden op 12 november 1987. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
G. Fledderus is Grietinus Fledderus. Van ’t Noave.
P. Timmerman is Pieter Timmerman. Uut Wittelte. Hij is geboren op 3 april 1917. Hij is overleden op 10 februari 2002. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

 

Posted in Lusefasdösie, Vurening | Leave a comment

Ut lusefasdösie van de resterasie van de kaarke

De restauratie-commissie van de gemeentelijke toren en het kerkgebouw in de kaarketuin an de brink van Deever verkocht in de periode 1956-1959 lucifers in doosjes voorzien van een plaatje (ook wel merk of etiket genoemd) met een tekening van de toren en het kerkgebouw. Zie de bijgaande afbeelding.
De inkomsten uit de verkoop van deze lucifers kwamen ten goede aan de grote restauratie van de toren en het kerkgebouw. Alle beetjes helpen moet de restauratie-commissie hebben gedacht. Wie de magere inkomsten niet eert, is de vette subsidies niet weert.
De lucifers werden geproduceerd in de Nationale Luciferfabriek in Weert onder het merk Weerterlucifers.
De redactie is wel bijzonder benieuwd wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief in het bezit is van Deeverse lusefasdösies. De redactie wil bijzonder graag een afbeelding van het merk van deze doosjes tonen in ut Deevers Archief.
Zelf smaakt de redactie het niet onverdeelde genoegen een lucifersdoosje met reclame voor molen De Vlijt in Oll’ndeever in zijn bezit te hebben.

Posted in Kaarke an de brink, Lusefasdösie, Toor'n an de brink | Leave a comment

Ut lusefasdösie van hotel-café-restaurant Blok

De redactie van ut Deevers Archief vindt bij het steeds verder digitaliseren van zijn papieren archief (papperrassies scannen en vervolgens die papperrassies in de container voor het oude papier gooien), dat vooral bestond uit veel dozen en veel mappen en veel ordners met veel foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels, reclamemateriaal, folders uut de gemiente Deever, en zo voort, en zo voort, en zo voort, zo nu en dan een door hem voor ut Deevers Archief belangwekkend geacht objectje.
In dit geval gaat het om de reclame op een lusefasdösie van hotel-café-restaurant Blok an de Deeverbrogge. Zie de bijgaande afbeelding. De redactie heeft dit lusefasdösie uiteraard niet in de blauwe oud-papier-container gegooid, maar met geschwinde spoed en in gestrekte draf toegevoegd aan zijn verzameling Deeverse prullaria.

In de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw had elk zichzelf respecterend hotel, café of restaurant wel zijn eigen sukersakkie. Het openluchtspel an de Heezeresch bee Deever had zelfs tot het begin van de negentiger jaren eigen sukersakkies.
De redactie van ut Deevers Archief heeft van de Deeverse sukersakkies afbeeldingen opgenomen in ut Deevers Archief. De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief klikke voor het bekijken van deze afbeeldingen aan de rechterkant van het scherm op het onderwerp sukersakkie. Of bekijk bijvoorbeeld un sukersakkie van hotel-café-restaurant Blok.
Eigenaren van hotels, cafés en restaurants maakten in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw nauwelijks eigen reclame voor hun bedrijf op lucifersdoosjes. Gelukkig heeft de redactie wel een beetje smoezelig lucifersdoosje met daarop reclame voor hotel-café-restaurant Blok an de Deeverbrogge bewaard. Zie de bijgaande afbeelding. De redactie schat in dat Johan Blok dit lucifersdoosje in de zestiger jaren van de vorige eeuw weggaf aan zijn klanten.
De redactie is bijzonder benieuwd wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief in het bezit is van Deeverse lusefasdösies. De redactie wil bijzonder graag een afbeelding van de reclamekant van deze doosjes tonen in ut Deevers Archief.
Zelf smaakt de redactie het niet onverdeelde genoegen een lucifersdoosje met reclame voor molen De Vlijt in Oll’ndeever in zijn bezit te hebben.

Posted in An de Deeverbrogge, Deeverse prullaria, Hotel Blok, Lusefasdösie | Leave a comment

Un plètie van meule De Vlijt op un lusefasdösie

Lucifers van het merk Molen werden gemaakt in de fabriek van Mennen en Keunen in Eindhoven. Het lag natuurlijk voor de hand om op het etiket van de doosjes Nederlandse molens af te beelden. Die werden in de zestiger jaren van de vorige eeuw met het oog op de sterke Nederlandse verzamel- en spaarwoede in series van tien verschillende molens uitgebracht, teneinde de verkoop van deze lucifers fors te vergroten.
Zo ontkwam ook de in 1882 (?) gebouwde en in de tweede helft van de vijftiger jaren grondig gerestaureerde stellingmolen ‘de Vlijt’ in Oll’ndeever niet aan een afbeelding op een doosje van Molen lucifers.
De afbeelding kreeg nummer 378. De redactie van ut Deevers Archief heeft het vermoeden dat het bij serie 371 tot en met 380 om de Drentsche molens ging.

Posted in Deeverse prullaria, Lusefasdösie, Meule, Meule van Oll’ndeever, Oll'ndeever | Leave a comment