Category Archives: Legere skoele in Deever

Ansichtkoate van de legere skoele an de Heufdstroate

Op bladzijde 85 (afbeelding 3) van het in januari 1975 uitgegeven onvolprezen boek De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld van Arend Mulder is bijgaande afbeelding van een ansichtkaart van de legere skoele an de Heufdstroate in Deever. Boekhandel H. ten Brink heeft de hier afgebeelde tamelijk zeldzame ansichtkaart (met kenmerk 211/2978) (afbeelding 1) omstreeks 1914 uitgegeven. De ansichtkaart was te koop bij neringdoenden in Deever. Van de hier afgebeelde ansichtkaart is ook een ingekleurde versie van uitgegeven. Arend Mulder schreef bij de afgebeelde ansichtkaart de volgende tekst.

De openbare lagere school
Eerste woning rechts doet menigeen in Diever nog herinneren aan een oude dorpsfiguur, namelijk de gemeente-veldwachter Johannes Ekkelboom, die, hoewel hij weinig respect afdwong, de kunst verstond de orde te bewaren.
Daarnaast het oude schoolgebouw waar zo menig oud-Dieverse zijn of haar eerste schooljaren in heeft doorgebracht.
Als hoofd der school fungeerde lange jaren meester Kuiper (tevens koster der Nederlands hervormde kerk) met naast hem juffrouw H. Hoogenkamp, die beiden evenzeer tot oude dorpsfiguren gerekend kunnen worden. Eerst met de komst van meester C. Klijn onderging het interieur zowel als het onderwijs een hele verandering, in de goede zin van het woord. Vanaf die tijd werd door vele leerlingen hoger onderwijs gevolgd, wat tevens mogelijk werd door de aanleg van de tramlijn Assen-Meppel.
Als hoofden der school fungeerden respectievelijk:
1848 – A.J. van Dam
1881 – Roelof Hoogenkamp (vader van juffrouw H. Hoogenkamp)
1882-1920 – Johannes Kuiper
1920-1924 – Cornelis Klijn
1924-1930 – Gerrit de Nes
1930-1936 – Hendrikus Andries van Eisden
1936-1946 – Willem Hendrik Stroop
1947 – 1 maart tot 1 september – Pieter Zijlstra
1947-1973 – Albertus Andreae
1973 – Frederik Karel Knol
De boerderij naast de school is van de gebroeders Roelof en Jan Noord.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Rechts noast de twee jongen bee de glint’n um de skoele is het houten omhulsel van de waterpomp te zien. Aan de linkerkant is eerst een stukje Heufdstroate en vervolgens het Moleneinde (Katteneinde) te zien.

Roelof Hoogenkamp overleed op 1 november 1881 in Deever, kort na zijn benoeming als hoofdonderwijzer.
Juffrouw Hilligje Hoogenkamp is geboren op 30 oktober 1878. Zij is overleden op 30 april 1963. Zij is een dochter van Roelof Hoogenkamp en Jantje Schipper. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Nadat de nieuwe openbare lagere school aan de Tusschendarp in Deever in gebruik was genomen, is in deze school de U.L.O.-school begonnen. Nadat de nieuwe U.L.O.-school aan de Tusschendarp in Deever in gebruik was genomen, is dit schoolgebouw na een inpandige verbouwing in gebruik genomen als gymnastieklokaal van de openbare lagere school en de uitgebreid lager onderwijs school. Het gymnastieklokaal werd ’s avonds ook wel gebruikt door voetbalvereniging Diever. De redactie herinnert zich dat hij daar in de winter trainde met de junioren van voetbalvereniging Deever. Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) gebruikte het gymnastieklokaal ook als oefenruimte.

Links naast de school staat de boerderij met café van de gebroeders Roelof en Jan Noord. Daarna was deze boerderij van Bertus Vos. Daarna was de boerderij eigendom van de familie Lambertus Moes.
De gemeentewoning naast de school is bewoond door de gemeente-veldwachters Johannes Ekkelboom, ….. Folkerts en Yde de Jong. Later is de woning bewoond door schoolschoonmaker Hendrik Berends en Tonie …..en hun kinderen Aaltje, Joop (Jopie) en Jan.
De redactie nodigt de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief uit te komen met waardevolle aanvullende gegevens.
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op dinsdag 19 april 2022.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 35 van het in 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige Gemeente Diever in oude ansichten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen in het papieren blad Opraekelen 94-4 (december 1994)  van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, zeg maar de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Posted in Ansichtkoate, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Feest op ut plein veur de skoele an de Heufdstroate

De op 31 augustus 1880 geboren Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau, werd op 6 september 1898 in Amsterdam ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Ze was al op haar tiende verjaardag de ongekroonde koningin van Nederland (ze volgde toen haar vader Willem III op), maar tot haar achttiende was koningin-moeder Emma haar regentes.
De hier afgebeelde foto (afbeelding 1) is gemaakt op donderdag 6 september 1928 op het plein veur de legere skoele an de Heufdstroate in Deever. De redactie van ut Deevers Archief zou van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief wel graag willen weten wie de maker van de hier afgebeelde foto is.
Bij de in 1907 gebouwde gemeentelijke woning van de gemeentelijke veldwachter hangt de Nederlandse vlag -weliswaar zonder oranjewimpel- uit, maar koningin Wilhelmina was op 6 september 1928 toch echt wel dertig jaar koningin.
Veur de legere skoele an de Heufdstroate in Deever is het een drukte van belang. Het halve dorp lijkt uitgelopen te zijn. Links op de voorgrond staan twee (oudere) vrouwen met een wit wangmussie, ut was nog veul te vrog veur ut oorieser.
Op het plein staan leden van een muziekvereniging te spelen. Zouden het leden van muziekvereniging Excelsior kunnen zijn ? Brengen de muzikanten een aubade, een vroege muzikale ochtendhulde, aan de jubilerende koningin ? Dat zou best kunnen, want uit de lange schaduw van een paar kinderen, en de richting van de schaduw, is te concluderen, dat de zon nog laag in het oosten stond en dat het dus vroeg was.
Rechts op de voorgrond staan kinderen met thuisgemaakte draagbare oranjebogen. Die staan klaar voor een feestelijke optocht door het dorp.
De redactie van ut Deevers Archief heeft op een hier afgebeelde uitsnede van een in 2023 gemaakte satelietfoto (afbeelding 2) de plaats van het schoolplein vóór de openbare lagere school aangegeven.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Posted in Legere skoele in Deever | Leave a comment

In de tuun aachter ut huus van de boo’mmeister

Bijgaand afgebeelde zwart-wit foto is gemaakt op 18 juni 1934. De redactie van ut Deevers Archief wil bijzonder graag de naam van de maker van de hier afgebeelde foto in dit bericht vermelden, maar weet helaas niet wie de maker is. De redactie heeft wel het vermoeden dat de maker van deze foto dezelfde is als de maker van twee schoolfoto’s op 18 juni 1934.
De redactie heeft omstreeks 2006 bij Johannes (Hans) Hendrik van Eisden, zoon van Hendrikus (Henk) Andries van Eisen, die toen in de wijk Oosterboer van Meppel woonde, een scan gemaakt van het bij hem aanwezige exemplaar van de hier afgebeelde foto.
Op deze foto zijn – voor zover bij de redactie bekend – de volgende personen te zien.
Bovenmeester Hendrikus (Henk) Andries van Eisden zit aan de rechterkant in een rieten tuinstoel. Hij is geboren op 5 mei 1899 in Steenwijkerwold. Hij is overleden op 13 oktober 1987 op 88-jarige leeftijd in Meppel. Hij is gecremeerd in Meppel. Hij was van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van de openbare lagere school an de Heufdstroate in Deever. In Meppel was hij hoofd van de Vledderschool. Let op de witte schoenen van Hendrikus (Henk) Andries van Eisden.
Hendrik (Henk) Andries van Eisden was de oprichter van het Hervormde Kerkkoor en van de gymnastiekvereniging. Hij was propagandist van de de afdeling Drente van de Bond voor Staatspensionering. Hij was voorzitter van het Centraal Genootschap. Van hem was bekend dat hij ’s avonds bijna nooit thuis was. Hij was altijd op pad voor ‘zijn’ school en voor dorpsactiviteiten.
Bij bovenmeester Hendrikus (Henk) Andries van Eisden staat zijn zoon Johannes (Hans) Hendrik. Hij is geboren op 8 januari 1930 in Meppel. Hij is overleden op 18 oktober 2013 in Meppel.
De bij het tafeltje zittende vrouw is Pietronella (Pietje) Hoek. Zij is de echtgenote van Hendrikus (Henk) van Eisden. Zij is geboren op 23 november 1900 in Steenwijkerwold. Zij is overleden op 27 november 1982 in Meppel, zij was toen 82 jaar oud. Let vooral ook op de witte schoenen van Pietronella (Pietje) Hoek.
De op het tafeltje zittende vrouw is juffrouw Johanna Philippina Hatzmann. Zij is geboren op 24 mei 1886 in Hoogersmilde. Zij is overleden op 16 februari 1949 in Dwingel. Zij was toen 62 jaar oud. Zij was getrouwd met caféhouder Harm Janssen, die een café op de Smilde had.
De op de grond zittende vrouw is juffrouw Rigtje Johanna van der Land. Zij is geboren op 1 november 1909 in Steenwijkerwold. De redactie weet nog niet wanneer zij is overleden.
Het meisje naast juffrouw Rigtje Johanna van der Land is Klazina (Ina) Theodora, dochter van Hendrikus (Henk) Andries van Eisden en Pietronella Hoek. Zij is geboren op 5 mei 1925 in Meppel. Zij is overleden op 15 augustus 1974 in Amsterdam
Het meisje in de tent is Trijntje (Trijn) Figeland, een vriendinnetje van Ina van Eisden. Trijntje (Trijn) Figeland is geboren op 16 juni 1923. De redactie weet nog niet wanneer zij is overleden. Zij was een dochter van de fabrieksmolenaar Hendrik Figeland en Jantje Dekker.
De op de grond zittende jongen aan de linkerkant is Willem (Wim) Frederik, zoon van Hendrikus (Henk) van Eisden en Pietronella Hoek. Hij is geboren op 25 maart 1927 in Meppel. Hij is overleden op 18 februari 1958 in Hilversum, hij was toen 30 jaar oud.
De redactie van ut Deevers Archief heeft nog niet kunnen achterhalen wie die sagrijnig en arrogant kijkende tamelijk jonge man is, die in de rieten tuinstoel aan de linkerkant van de foto hangt. Hij is gekleed in een deftig driedelig pak en draagt glimmende kalfsleren schoenen. Let vooral ook op de scherpe plooi in zijn broek. Was hij een soort van opperhoofdinspecteur van het lager onderwijs uit het verre Den Haag, die na zijn inspectie van de openbare lagere school van Deever een kopje thee kwam drinken in de bepaald niet kleine tuin van het huis van de bovenmeester tegenover de openbare lagere school aan de Hoofdstraat ? Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief zijn naam weet, die moet het vooral melden.
De redactie van ut Deevers Archief heeft in een detail van een topografische kaart uit 1930 met een zwarte pijl de plaats van de woning van de bovenmeester an de Heufdstroate in Deever aangegeven.
De redactie heeft de bijgaand afgebeelde kleurenfoto gemaakt op vrijdag 15 december 2023. Het Bloemenhuis Hofman was toen niet meer fysiek gevestigd in de oude bovenmeesterswoning.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Posted in Juffrouw Van der Land, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Boom’m plaant’n bee de skoele an de Tusschendarp

De Boomplantdag -vanaf 1980 Nationale Boomfeestdag– wordt sinds april 1957 gehouden op de derde dinsdag in maart. Het is de bedoeling leerlingen van de vierde klas van de lagere school het belang van bomen bij te brengen. Het is zeer zeker ook de bedoeling dat de leerlingen op die dag zelf bomen planten.
De redactie schat in dat de hier afgebeelde foto in het jaar 1963 tijdens de Boomplantdag is gemaakt naast de legere skoele an de Tusschendarp in Deever. Achter het kantoortje van de schoolmeesters met het grote raam is de in 1962 in gebruik genomen uitbreiding van de legere skoele te zien. In 1963 was ut Dingspilhuus nog niet gebouwd. De maker van de foto stond op het muurtje bij de ingang van het schoolplein. De redactie wil bijzonder graag de maker van deze historisch waardevolle foto in dit bericht vermelden. De afgebeelde foto is toch maar weer een fraai fragmentje uit het schoolverleden in de gemiente Deever.
Het bomen planten werd die dag zo te zien niet uitgevoerd door de leerlingen. De jongens staan er maar wat met de handen in de zakken bij te kijken.
De grote vraag is natuurlijk of de die dag geplante bomen vóór de sloop van deze school respectvol en duurzaam zijn verhuist naar een andere standplaats, bijvoorbeeld bij de nieuwe lagere school ‘de Singelier’ op de Westeresch ?
Van de vier mannen aan de linkerkant van de foto herkent de redactie aan de linkerkant Jan Boesjes, de gemeentesecretaris van de gemiente Deever. Jan Boesjes was per definitie ook secretaris van alle verenigingen in Deever. Naast hem staat burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd ome Kees werd genoemd). De burgemeester staat er een beetje verveeld bij en is druk bezig een sigaret van het merk North State te roken. De burgemeester was in de zomer vaak drukker met het openluchtspel en het onbewoonbaar verklaren van Deevers aarfgood, dan met het besturen van de gemiente Deever. Naast de burgemeester staan ongetwijfeld de twee wethouders in hun mooiste zondagse klofje, want zo’n Boomplantdag levert toch wel een mooi persmomentje op. De man in het midden met lichte jas is Albertus Andree (of Andrea of Andreae ??) (die in de Deeverse volksmond altijd gewoon Bart Eulie werd genoemd). Hij is de bovenmeester van de legere skoele an de Tusschendarp in Deever.
De redactie van ut Deevers Archief herkent enige jongens op de hier afgebeelde foto. De jongen aan de linkerkant met bril en houtje-touwtje winterjas is Jan Bos, de zoon van U.L.O.-meester Hayo Bos (die door de U.L.O.-leerlingen vaak Bossie werd genoemd), uut de Kloosterstroate. De redactie meent dat de jongen met krulhaar en de handen in zijn colbertjasje Jento Koers is, die woonde halverwege de Deeverbrogge. De jongen met de uilebril aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto lijkt Barteld de Ruiter uut Oll’ndeever te zijn.
De redactie verneemt van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief graag de naam van andere leerlingen op deze foto.
De redactie heeft de bijgaand afgebeelde kleurenfoto gemaakt op vrijdag 15 december 2023.

De heer Hendrik (Henk) Vondeling stuurde op 15 september 2023 de volgende door de redactie zeer gewaardeerde reactie.
De U.L.O.-meester heette niet Henk Bos, maar Haijo Bos. Door leerlingen werd hij vaak Bossie genoemd. Zijn collega uit dezelfde tijd was Henk van den Bos, die toen in de Brinkstraat woonde.

Reactie van de redactie van ut Deevers Archief op de reactie van Hendrik (Henk) Vondeling
In het bericht is de naam Henk Bos gewijzigd in Hayo Bos. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kent de bijnaam van andere U.L.O.-meesters ?

Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever, Verdwenen object | Leave a comment

See hef mièr dan düs’nd kiender in de klasse ehad

In de beeldbank van de Historische Vereniging Steenwijk is aanwezig bijgaand afgebeelde prachtige sepiakleurige foto (fotonummer 1841147). De redactie van ut Deevers Archief is de beheerder van de beeldbank van de Historische Vereniging Steenwijk bijzonder erkentelijk voor zijn toestemming bijgaand afgebeelde foto in ut Deevers Archief te mogen tonen. De hier afgebeelde foto is omstreeks 1910 gemaakt. De maker van de foto is Heiman Nieweg Czn. Hij was fotograaf en fabrikant van lijsten in Steenwijk.
Op de hier afgebeelde foto zit Rigtje Johanna van der Land in de kinderwagen. Naast de kinderwagen staat Grietje Rigtje van der Land. Hendrik van der Land en Geertruida Catharina Posthumus zijn de ouders van de twee kinderen. Hendrik van der Land was onderwijzer in de kolonie Willemsoord.
Rigtje Johanna van der Land is geboren op 1 november 1909 in de kolonie Willemsoord. Zie de bijgaand afgebeelde geboorteakte. Grietje Rigtje van der Land is geboren op 14 februari 1901 in de kolonie Willemsoord. De redactie weet nog steeds niet wanneer zij is overleden.
Rigtje Johanna van der Land werd onderwijzeres aan de openbare lagere school in Deever. De redactie heeft nog niet uitgevogeld wanneer zij als onderwijzeres aan deze school is benoemd. Wel staat zij al op een foto die op 18 juni 1934 is gemaakt. De redactie denkt dat zij haar hele werkzame leven alleen schooljuffrouw van de legere skoele in Deever is geweest. Dus is zij tot ongeveer 1974 juffrouw van deze school geweest. Dus zij heeft zo ongeveer wel meer dan 1000 kinderen in de klas gehad. De redactie heeft in de tweede klas les van haar gehad. De redactie herinnert zich dat zij een strenge juffrouw van de ouderwetse vooroorlogse stempel met ouderwetse vooroorlogse gebruiken was.
Juffrouw Rigtje van der Land staat op een schoolfoto uit 1946, op een schoolfoto uit 1949 en op een schoolfoto uit 1959. En ze zal mettertijd en bij tijd van leven op meer foto’s in ut Deevers Archief staan.
Juffrouw Rigtje van der Land liet na de Tweede Wereldoorlog an de Binnenesch in Deever een huis bouwen. Dat was het eerst gebouwde huis aan de Binnenes. De redactie heeft bijgaand afgebeelde kleurenfoto van haar woonhuis gemaakt op vrijdag 15 december 2023. Daar heeft ze gewoond tot ze op hoge leeftijd naar het bejaardenhuis De Menning in Wilhelminaoord verhuisde.Posted in Legere skoele in Deever | Leave a comment

Un offesleet’n grafstien veur un ienvoldige deure

Bijgaande zwart-wit afbeelding van een deel van het westelijke deel van de zuidelijke zijbeuk van het kerkgebouw aan de brink van Deever is in 1934 gepubliceerd in een geïllustreerd weekblad.
Het bijschrift bij de foto luidt als volgt:
Het geheel van kerk en toren te Diever is zwaar van bouw en mooi-Drentsch in de omgeving, maar ook details zooals dit torenpoortje zijn vol stemming, opgewekt door muren, een eenvoudige deur en een afgesleten zerken stoepje, en een verdiepende beschouwing waard.
De redactie van ut Deevers Archief zoekt zich nog steeds suf naar de titel van dit geïllustreerde weekblad. Wie van de bezoekers van ut Deevers Archief weet om welk weekblad het gaat ?
De eenvoudige deur was geen torenpoortje, maar was tot de opening van de lagere school aan de brink de toegang tot de lagere school in het westelijke deel van de zuidelijke beuk van het kerkgebouw. De deur is ook geen oorspronkelijke deur, want is er in de negentiende eeuw ingeknutseld.
Intrigerend is wel het ‘afgesleten zerken stoepje’. De redactie heeft het vermoeden dat een deel van een oude gebroken zerk van een graf in de hof van de kerk aan de brink lang heeft gediend als opstapje.
Bij de Grote Restauratie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is de oorspronkelijke muur hersteld, wat te zien is op de hier afgebeelde kleurenfoto, die de redactie van ut Deevers Archief op woensdag 19 september 2018 heeft gemaakt.

Posted in Brink, Deever, Kaarke an de brink, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Kiender van de legere skoele in Deever in 1949

De in de periode 2000-2007 bestaand hebbende werkgroep Olde Skoelfotoos van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever was in die jaren voortdurend en voortvarend bezig met het verzamelen van schoolfoto’s van alle scholen in de voormalige gemiente Deever en met het uitzoeken van de namen van de kinderen en onderwijzers op die foto’s. Een van die schoolfoto’s was de hier afgebeelde foto van een groep leerlingen van de Openbare Lagere School, die destijds gevestigd was an de Tusschendarp in Deever. Mevrouw Gezina Raadgever-Smit (dochter van Helprig Smit en Wietske van Leeuwen, destijds wonend an de Kruusstroate in Deever) uit Amsterdam, stelde deze foto graag voor publicatie ter beschikking. De redactie van ut Deevers Archief is mevrouw Gezina Raadgever-Smit bijzonder erkentelijk voor deze toestemming.

Olde Skoelfotoos – Legere skoele in Deever – 1949
De namen van de kinderen, de onderwijzers en de buschauffeur en hun gegevens zijn in 2004 uitgezocht en geven niet de huidige (2023) stand van zaken weer. De redactie van ut Deevers Archief moet deze gegevens nog actualiseren.
Elke keer blijkt maar weer dat het uitzoeken van de naam en de verblijfplaats van de leerlingen op de foto niet gemakkelijk is. Het zoekwerk was deze keer echter niet zo moeilijk, omdat een van de leerlingen op de foto staat nagenoeg alle op de foto aanwezige medeleerlingen wist te herkennen. Mevrouw Gezina Raadgever-Smit uit Amsterdam kon de meeste namen bevestigen.
Juffrouw Antje Dijkstra was van augustus 1947 tot september 1954 werkzaam in Deever. Ze was in de kost bij kapper Geert Vierhoven. Zij trouwde met Lambertus (Bertus) Koning uut Deever (zoon van Jan Koning, die op 10 april 1945 door de Duitsers werd doodgeschoten op de Heezeresch bee Deever), die na de Tweede Wereldoorlog met zijn moeder in het vroegere Groene Kruis gebouw aan het Moleneinde woonde.
Het kostte enige moeite om de gegevens van meester Willem Wemmenhoeve te achterhalen, mede omdat in Deever veel mensen dachten dat zijn achternaam Wemmenhove is. Willem Wemmenhoeve is echter uit Ruinerwold afkomstig en niet uit Zuidwolde.
De tweeling Jantje en Stina Koning gingen later in Wapse naar school. Ze woonden aan de weg naar Wapse (thans Ten Darperweg).
Via Grietje Santing leidde het spoor naar Geertruida ten Veen. Zij is een dochter van Roelof ten Veen en Ympkje Geertruida Drenth. Roelof ten Veen was koopman en ventte met lappen en andere spullen. Deze familie woonde in een woonwagen op het marktterrein in Deever. Het echtpaar had acht kinderen: Frans (overleden, voetbalde in Deever), Emmo (overleden, oud-Indiëganger, was getrouwd met Rensina Keizer, dochter van Albert Keizer en Jantje Warring), Steven (overleden, heeft nog op meubelfabriek De Toekomst gewerkt), Hiltje (overleden), Wolter (werd Wolter Slim genoemd), Henk (was kapper bij Geert Vierhoven), Geertruida (Geertje) en Jantina (Jannie) Carolina.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog stond de familie Ten Veen met de woonwagen op het marktterrein in Diever, maar is in 1941 in Steenwijk in een huis gaan wonen, omdat de Duitsers willekeurig woonwagenbewoners begonnen op te pakken en naar Duitsland deporteerden. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de familie met de woonwagen teruggegaan naar Diever. Ze woonde van zomer 1945 tot eind 1951 in het woonwagenkamp op het marktterrein, vanwaar ze met de woonwagen
naar Hoofddorp verhuisden.
De nog levende kinderen hadden in 2004 allen goede herinneringen aan Deever. Henk ten Veen staat graag met zijn caravan (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) op camping Hoeve aan den Weg in de Olde Willem. Geertruida komt zo nu en dan nog in Deever.
Moeilijker was het om achter gegevens van Harm en Hilligje Smit te komen.
Veel meer moeite kostte het om de verblijfplaats van Jannie Benthem van Kalteren uit te zoeken.
Het uitzoeken van de gegevens van de drie kinderen Kannegieter op de foto was ook niet moeilijk, dank zij wat aanwijzingen van Karst Kannegieter Azn.

De leerlingen van de eerste en de tweede klas (welke leerlingen ontbreken?) van het schooljaar 1948-1949 en leerkrachten van de Openbare Lagere School in Deever en DABO-chauffeur Harm Dieters zijn in de zomer van 1949 tijdens het jaarlijkse schoolreisje op de hier afgebeelde foto gezet. Wie kan zich herinneren waar deze foto is gemaakt ? Appelscha ?
De redactie wil bijzonder graag in de gelegenheid worden gesteld om de schoolfoto’s met de leerlingen van de derde, vierde, vijfde en zesde klas van het vermelde schooljaar te scannen voor opname in ut Deevers Archief. Wie stelt zijn of haar foto’s ter beschikking?

Op de schoolfoto zijn de volgende personen te zien:

1.  Antje Dijkstra
Zij is geboren op 4 oktober 1926. Zij trouwde met Lambertus Koning.
Zij woonde in 2004 in Delden
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

2.  Willem Wemmenhoeve
Hij is geboren op 4 juli 1926. Hij is overleden op 26 juni 1996. Hij trouwde met Eef Vogelsang.
Hij woonde in Wijhe.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

3.  Harm Dieters
Hij is geboren op 11 april 1905 in Haarlem. Hij is overleden op 8 augustus 1991.
Hij trouwde op 28 april 1930 in Emmen met Marchien Schuur.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

4.  Rigtje Johanna van der Land
Zij is geboren op 1 november 1909 in de kolonie Willemsoord. Zij is overleden op …. Zij is niet getrouwd geweest. Zij woonde heel lang an de Binnenesch in Deever. Zij woonde de laatste jaren van hhar leven in bejaardenhuis De Menning in Wilhelminaoord.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

5.  Albertus Andree (André ?, Andrea ? Andreae ?)
Hij is geboren op 18 maart 1908. Hij is overleden op 27 maart 1981. Hij trouwde met Lutina Talen.
Hij woonde in Deever. Hij was de bovenmeester van de legere skoele.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

6.  Geertruida (Geertje) ten Veen
Zij is geboren op 26 december 1941. Zij trouwde met Jan van Veen.
In 2004 woonde ze in Aalsmeerderbrug.

7.  Jantje Zwaantje Koning
Zij is geboren op 5 maart 1942. Zij trouwde met Pieter Bralte Oosterveld.
Zij woonde in 2004 op Wapservene.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

8.  Geertje Kannegieter Ldr.
Zij is geboren op 21 augustus 1941. Zij trouwde met Jan Hendrik Schutten.
Zij woonde in 2004 in Hoogeveen.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

9.  Albert Klok Czn.
Hij is geboren op 28 september 1942 in Oll’ndeever.
Hij woonde in Dedemsvaart.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

10.  Jans Kannegieter Jzn.
Hij is geboren op 14 mei 1942. Hij is overleden op 17 juli 1992.
Hij trouwde met Jannie Betten. Hij woonde in Emmen.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

11.  Jannie Wesseling
Zij is geboren op 16 december 1942. Zij trouwde met Jan Key.
Zij woonde in 2004 in Dwingel.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

12.  Harm Smit
Hij is geboren op 17 augustus 1942.
Hij woonde in 2004 in Havelte.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

13.  Geertje Schade
Zij is geboren op 29 mei 1940.. Zij is overleden op 13 december 1996.
Zij trouwde met Aaldert de Weerd. Zij woonde in Dwingel.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

14.  Hilligje (Hillie) Smit
Zij is geboren op 7 augustus 1940 in Diever. Zij is overleden op 2 augustus 2021 in Marijenkampen. Zij trouwde met David (Dave) Knoop. Zij woonde in 2004 in Marijenkampen. Zie het bijgevoegde overlijdensbericht uit de Olde Möppeler (Möppeler Kraante, Meppeler Krant) van 8 augustus 2021.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

15.  Johannes (Jannes) Tiemes
Hij is geboren op 11 april 1941. Hij is overleden op 29 januari 2003.
Hij is niet getrouwd geweest. Hij woonde an de Deeverbrogge.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

16.  Cornelis (Corné) Andree (Andrea ? Andreae ?)
Hij is geboren op 19 juni 1941. Hij trouwde met Charlien Kroes.
Hij woonde in 2004 in Maassluis.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

17.  Johannes (Jopie) Hatzmann
Hij is geboren op 23 juli 1941. Hij trouwde met Geesje (Gé) Doosje.
Hij woonde in 2004 in Emmeloord.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

18.  Wolter Smit
Hij is geboren op 9 oktober 1942. Hij trouwde met Manja Golsteijn.
Hij woonde in 2004 in Brunssum.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

19.  Grietje Santing
Zij is geboren op 7 februari 1942. Zij trouwde met Egbert Jan Steenbergen.
Zij woonde in 2004 in Beilen.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

20.  Albert (Appie) Vierhoven
Hij is geboren op 13 oktober 1941. Hij is overleden op …
Hij is niet getrouwd geweest. Hij woonde in de Olde Willem.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

21.  Jan Kannegieter Azn.
Hij is geboren op 30 oktober 1941. Hij trouwde met Roely Waninge.
Hij woonde in 2004 in Wanneperveen.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

22.  Goossem Bijker
Hij is geboren op 13 april 1941. Hij is overleden op 7 augustus 1981.
Hij is niet getrouwd geweest. Hij woonde in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

23.  Barteld (Bart) Smit
Hij is geboren op 1 mei 1941. Hij trouwde met Wolterdina (Wout) Zoer
Hij woont in Deever.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

24.   Jacob Andreae
Hij is geboren op 15 november 1941. Hij is getrouwd met Roelie Pit.
Hij woonde in 2004 in Delfzijl.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

25.  Janna Schade
Zij is geboren op 1 augustus 1937. Zij trowude met Jan de Weerd.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

26.  Hendrik (Henkie) Vierhoven Lzn.
Hij is geboren op 23 juli 1940.
Hij woonde in 2004 in Meppel.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

27.  Willem (Wimmie) Jansen
Hij is geboren op 2 oktober 1942 in Deever. Hij is getrouwd met Lieneke Timmer.
Hij woonde in 2004 in Zuidwolde.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

28.  Pieter Oostenbrink
Hij is geboren op 10 juli 1942 in Deever. Hij is overleden op 24 november 1988.
Hij trouwde met Carol Mercks.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

29.  Geertje Klok
Zij is geboren op 1 april 1941. Zij trouwde met Hilbert Soer.
Zij woonde in 2004 in Meppel.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

30.  Martje Broekema
Zij is geboren op 6 april 1942. Zij is getrouwd met Pieter Klaas Dijkstra
Zij woonde in 2004 in Drachten.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

31.  Wolterdina (Wout) Zoer
Zij is geboren op 8 april 1942. Zij trouwde met Barteld (Bart) Smit.
Zij woont in Deever.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

32.  Mini (Miny) Udinga
Zij is geboren op 10 juli 1942 op Kalteren.
Zij trouwde met Albert (Appie) Grit. Zij woonde in 2004 op de Smilde.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

33.  Willie Tiemes
Zij is geboren op 23 juli 1942. Zij trouwde met Kees Bakema.
Zij woonde in 2004 in Sappemeer.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

34.  Christina (Stientje) Klok
Zij is geboren op 11 juni 1942. Zij trouwde met Tjeerd Bosma.
Zij woonde in 2004 in Schotland.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

35.  Jantje (Jannie) Benthem
Zij is geboren op 24 maart 1943. Zij trouwde met Johannes Hoekstra.
Zij woonde in 2004 in Bleskensgraaf.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

36.  Gezina (Sina) Elly Smit
Zij is geboren op 28 januari 1943. Zij trouwde met Dick Raadgever.
Zij woonde in 2004 in Amsterdam.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

37.  Bart Buiter
Hij is geboren op 28 april 1941 in Deever.
Hij trouwde met Klaasje Boldng. Hij woont in Deever.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

38.  Egbert (Eppie) de Vries
Hij is geboren op 23 maart 1942. Hij trouwde met Johanna Hoogeveen.
Hij woonde in 2004 in Luttelgeest.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

39.  Anne Udinga
Hij is geboren op 7 januari 1941. Hij trouwde met Anna van der Heide.
Hij woonde in 2004 op de Smilde.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

40.  Lambertus (Bertus) Bijker
Hij is geboren op 10 juli 1942. Hij trouwde met Tinie Beekelaar.
Hij woonde in 2004 in Wilhelminaoord.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van hem.

41.  Willie Fransen
Zij is geboren op 6 augustus 1942.
Zij woonde in 2004 in Beilen.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

42.  Margje van Nijen
Zij is geboren op 8 september 1939. Zij is overleden op 23 augustus 1992.
Zij trouwde met Harm Hummel. Zij woonde in 2004 in Deever.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

43.  Jacoba (Cobie) Dieters
Zij is geboren op 30 november 1941.Zij trouwde met Guus d’Hoes.
Zij woonde in 2004 in Uden.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

44.  Stina Koning
Zij is geboren op 5 maart 1942. Zij trouwde met Jacob (Jaap) Post.
Zij woonde in 2004 in Oosterwolde.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

45.  Margje Warries
Zij is geboren op 27 februari 1942. Zij trouwde met Antonio (Ton, Tonny) Giateli.
Zij woonde in 2004 in Hoogersmilde.
De redactie moet (in de openbare bronnen) nog op zoek naar meer gegevens van haar.

Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Kiender bee de legere skoele op 22 mei 1931

Op de hier afgebeelde schoolfoto zijn de leerlingen uit het schooljaar 1930-1931 bij de openbare lagere school an de Heufdstroate in Deever te zien. Niet alle leerlingen staan op deze foto, maar wel de leerlingen wiens achternaam met een A, B, C of D begint. De hier afgebeelde foto is gemaakt op 22 mei 1931. Wijlen Anne Mulder heeft moeite gedaan zoveel mogelijk kinderen te herkennen. Zie de volgende lijst. De redactie mocht van wijlen huisarts Jan Brandenburg uit Overdinkel zijn exemplaar van deze schoolfoto scannen.
De redactie van ut Deevers Archief verzoekt de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief ontbrekende gegevens in de lijst van leerlingen en onderwijzend personeel door te geven aan de redactie.

De redactie ontving op 24 oktober 2023 de volgende zeer gewaardeerde reactie van Bert Benthem.
Als de voornaam van leelring 11 met een L begint, dan is dat heel waarschijnlijk Lambertus (Bartus, Bart, Battie) Benthem (van café Brinkzicht). En als dat klopt dan moet leerling 14 wel Egbert (Eppie) Benthem (van Kalteren) zijn.


Op de hier afgebeelde foto zijn de volgende personen te zien.

1.  Albertus Andree (Andrea ? of Andreae ?)
Hij was schoolmeester. Hij werd in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie genoemd.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

2.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

3.  Harm Balsma
Hij is een zoon van Klaas Marcus Balsma en Gezina Smit.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

4.  Dirk Buiter
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

5.  … Bakker
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?

6.  … Brals
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?

7.  Luite (Lu) Wolter Broer
Hij is geboren op 2 november 1918 in Noordwolde. Hij is op 16 oktober 2005 overleden. Hij is het enige kind van Willem Broer en Elje Doodhagen. Hij was getrouwd met Engeltje Anje van Delden. Hij woonde an de Kloosterstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar mer gegevens van hem.

8.  … Brals
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?

9.  Jan Bel
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

10.  Hendrik (Henk) Blok
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

11.  Lambertus (Bartus, Bart, Battie) Benthem
Hij is geboren op 27 april 1920 op Kalter’n. Hij is overleden op 30 augustus 1989. Hij woonde in 1931 in de boerderij met adres Kalteren 9. Hij was de uitbater van café Brinkzicht in Deever. Hij was getrouwd met Jantje (Jannie) Strampel.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

12.  Jolle Balsma
Hij is een zoon van Klaas Marcus Balsma en Gezina Smit.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

13.  Jans Blok
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

14.  Egbert (Eppie) Benthem
Hij is geboren op 27 september 1923 op Kalter’n. Hij is overleden op 24 januari 1995 in Möppel. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Margje Koning, een dochter van Michiel Koning en Grietje Dorenbos. Zij is geboren op 9 mei 1931. Zij woonden in de boerderij met adres Kalteren 9, later woonden ze an de Vlasstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hen.

15.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

16.  Trientje (Tite) Boer
Zij is geboren op 6 maart 1918. Zij is overleden op 24 juni 1981. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

17.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

18.  Anna Bellijn
Zij is geboren op 15 juli 1925 in Deever. Zij is overleden op 25 november 2005. Zij is begraven op de kaarkhof op Wapservene.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

19  Johanna Philippina Hatzmann
Zij was schooljuffrouw.
Zij is geboren op 24 mei 1886 in Hoogersmilde.
Zij is overleden op 16 februari 1949 in Dwingel. Zij was toen 62 jaar oud.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

20.  … Daleman
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

21.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

22.  … Daleman
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

23.  Magda Brandenburg
Zij is geboren in 1919. Zij is overleden in december 2011. Zij is een dochter van veearts Nanne Brandenburg van de Deeverbrogge.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

24.  … Onstee
Zij was schooljuffrouw.
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze schooljuffrouw ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

25.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

26.  … Daleman
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

27.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

28.  Grietje Blok
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

29.  … van Buren
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

30.  Hendrikus Andries van Eisden
Hij is geboren op 5 mei 1899 in Steenwijkerwold. Hij is overleden op 13 oktober 1987 in Meppel.
Hij was van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van de legere skoele.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

31.  Jan Brandenburg
Hij is een zoon van veearts Nanne Brandenburg van de Deeverbrogge.
Hij is geboren op 1 januari 1921 an de Deeverbrogge. Hij is overleden op 7 januari 2014 in de Lutte. Zie het bijgevoegde op 8 januari 2014 in de krant Tubantie gepubliceerde overlijdensbericht. Hij was apotheekhoudend huisarts in Overdinkel.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

32.  Jacoba (Coba) Balsma
Zij is een dochter van Klaas Marcus Balsma en Gezina Smit.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

33.  … Bijker
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

34.  … Bijker
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

35.  … Bijker
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

36.  Leerling nog niet herkend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

37.   Jantje Bellijn
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

38.  … Brals
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief weet de voornaam van deze leerling ?
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

39.  Sientje Bel
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

40.  Hildegonda (Gonda) Buiter
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.


Posted in 10 april 1945, Alle Deeversen, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Kiender bee de legere skoele 4.0 an de Heufdstroate

In het in 1999 verschenen fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’  is als afbeelding 65 een afbeelding van een schoolfoto met kinderen van de lagere school an de Heufdstroate in Deever opgenomen. De afgebeelde foto is gemaakt op 18 juni 1934. In de tekst bij de afgebeelde foto is de naam van alle op de foto aanwezige kinderen vermeld. Een afbeelding van de betreffende bladzijde uit het fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is in dit bericht opgenomen.

65 – Diever – Openbare Lagere School – 18 juni 1934
Het schooljaar 1933-1934 van de O.L.S. aan de Hoofdstraat loopt ten einde en het is tijd voor een foto op het plein achter de school. Hier zijn alleen de leerlingen van groep III te zien. Deze groep wordt gevormd door kinderen met een achternaam, die begint met de letter K, L, M, N of O. In die tijd was er weinig geld voor het kopen van schoolfoto’s, en op die manier stonden alle schoolgaande kinderen uit één gezin op één foto.
Op de achterste rij staan van links naar rechts: Reinder Mones, Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Jan Monsieur, Jan Mulder Ezn., Jan Mulder Jzn. en Jan Mones.
Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien: Juffrouw Johanna Philippina Hatzmann en de jongens Harm Kuiper, Jacob (Japie) Monsieur, Bertus Ofrein, Willem Oostra (Willem Suker), Egbert Mulder (Eppie Bas), Johannes Mones, Johannes Kuiper en Gerrit Kuiper.
Op de derde rij staan van links naar rechts: Eltje Nijboer, Marie Ofrein, Eltje Kuiper, Albertje van der Laan, Klaasje Mulder, Roelofje Oost, Griet de Leeuw (met bril) en Geertje Oost.
Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien: Hilligje Oost, Ronkje van Nijen, Femmie Meintjes, meester Hendrikus Andries van Eisden, die van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van deze school was, Lammigje Oostra en Annigje van Nijen.
Op de onderste rij zitten van links naar rechts: Roelof Oostra, Jochem Noorman, Berend Oostra, Hendrikus Ofrein Hzn., Harm Mulder (met bril), Johannes van der Laan en Albert (Appe) Noorman.
Vooraan op de klinkers ligt Hendrikus Ofrein Fzn.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De hier afgebeelde foto is afkomstig uit de verzameling van wijlen Hilligje Oost. Zij staat op deze foto en zij wist de namen van de kinderen op deze foto.
De redactie ontving op 22 april 2023 van de heer Albert Oostra, zoon van Klaas Oostra en Anna Regerdina Groen enige gegevens van de kinderen Oostra  op de hier afgebeelde foto. De redactie is hem bijzonder erkentelijk voor deze waardevolle bijdrage.
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie helpen aan gegevens van andere kinderen op deze foto ?

Op de achterste rij staan van links naar rechts:

1.  Reinder Monis
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

2.  Klaas Oostra
Hij is geboren op 15 maart 1924 in Deever. Hij is overleden op 31 mei 1999 in Stienwiek. Hij trouwde op 20 mei 1953 in Deever met Anna Regerdina Groen. Hij was een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Hendrik Oostra, Willem Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
Zij woonden in een boerderij an de Voat iets ten zuiden van ut Hoarskut. Het adres van de boerderij was Vaart 226 te Geeuwenbrug, Deze boerderij is op zondag 8 april 1945 na een luchtaanval vanuit een geallieerd vliegtuig op een Duitse vrachtwagen met munitie, die verscholen stond onder de bomen voor de boerderij, zwaar beschadigd en afgebrand. De grond, waarop de boerderij stond, is nu in gebruik als weiland.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

3.  Hendrik Oostra
Hij is geboren op 18 maart 1921 in Deever. Hij is overleden op 15 juni 2005 in Havelte. Hij trouwde op 28 januari 1948 in Deever met Hendrikje Rozeboom. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra,  Willem Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

4.  Jan Monsieur
Hij is een broer van Jacob Monsieur, die ook op deze foto staat.
Hij is een zoon van lantaarnopsteker Jan Monsieur en Roelofje Wanningen.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

5.  Jan Mulder Ezn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

6.  Jan Mulder Jzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

7.  Jan Monis
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien:

8.  Juffrouw Johanna Philippina Hatzmann
Zij is geboren op 24 mei 1886 in Hoogersmilde.
Zij is overleden op 16 februari 1949 in Dwingel. Zij was toen 62 jaar oud.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

9.  Harm Kuiper
Hij is geboren op 13 januari 1924 in Deever. Hij is overleden op 30 juli 2011 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Sientje Martens.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

10.  Jacob (Jaap, Japie) Monsieur
Hij is geboren op 7 juli 1925 in Deever. Hij is overleden op 17 september 2008 in Beilen. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Roelie Echten. Hij heeft zijn hele leven gewoond an de Aachterstroate in Deever.
Hij is een broer van Jan Monsieur, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staat.
Hij is een zoon van lantaarnopsteker Jan Monsieur en Roelofje Wanningen.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

11.  Bertus Ofrein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

12.  Willem Oostra (Willem Suker)
Hij is geboren op 13 januari 1923 in Deever. Hij is overleden op 2 maart 1983 in Meppel. Hij trouwde op 22 april 1948 in Havelte met Trijntje Oostra. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Lammigje Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

13.  Egbert Mulder (Eppie Bas)
Hij is geboren op 14 januari 1913. Hij is overleden op 8 december 1984. Hij is niet getrouwd geweest. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij was postbode. Hij was een van de Deeveses jagers. Hij heeft zijn hele leven an de Aachterstroate in Deever gewoond.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

14.  Johannes Monis
Hij is geboren op 23 oktober 1921 in Uffelte. Hij is overleden op 26 november 2001 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Annigje van Sleen. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewoond an de Kloosterstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

15.  Johannes Kuiper
Hij is geboren op 23 oktober 1927 in Deever. Hijn is overleden op 10 januari 1993. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

16.  Gerrit Kuiper
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Op de derde rij staan van links naar rechts:

17.  Eltje Nijboer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

18.  Marie Ofrein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

19.  Eltje Kuiper
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

20.  Albertje van der Laan
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

21.  Klaasje Mulder
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

22.  Roelofje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

23.  Griet de Leeuw (met bril)
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

24.  Geertje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

Op de rij daar beneden zijn van links naar rechts te zien:

25.  Hilligje Oost
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

26.  Ronkje van Nijen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

27.  Femmigje (Femmie) Meintjes
Zij is geboren op 25 augustus 1926 in Deever. Zij is overleden op 22 mei 2013 in Groningen. Zij is een dochter van Jans Meintjes en Trijntje Bruggink. Zij was getrouwd met Arnoldus Dijkhuizen. Zij woonde op de Smilde. Zie de bijgevoegde overlijdensadvertentie in het Dagblad van het Noorden van 23 mei 2013.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

28.  Hendrikus Andries van Eisden
Hij is geboren op 5 mei 1899 in Steenwijkerwold. Hij is overleden op 13 oktober 1987 in Meppel.
Hij was van 1 april 1930 tot 1 april 1936 hoofd van de legere skoele.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem..

29.  Lammigje Oostra
Zij is geboren op 23 augustus 1926 in Deever. Zij is overleden op 14 oktober 1985 in Meppel. Zij trouwde op 8 november 1951 in Deever met Wicher Greving. Zij is een dochter van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Zij is een zuster van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Willem Oostra en Roelof Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

30.  Annigje van Nijen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

Op de onderste rij zitten van links naar rechts:

31.  Roelof Oostra
Hij is geboren op 6 september 1927 in Deever. Hij is overleden op 23 september 2017 in Steenwijk. Hij trouwde op 5 juni 1951 in Deever met Johanna Noorman. Hij is een zoon van Albert Oostra en Klaasje Dijkman. Hij is een broer van Klaas Oostra, Hendrik Oostra, Willem Oostra en Lammigje Oostra, die ook op de hier afgebeelde schoolfoto staan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

32.  Jochem Noorman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

33.  Berend Oostra
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

34.  Hendrikus Ofrein Hzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

35.  Harm Mulder (met bril)
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

36.  Johannes van der Laan
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

37.  Albert (Appe) Noorman
Hij is geboren op 29 april 1928. Hij is overleden op 13 maart 1989. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Hij trouwde met Lammegien Vrieling.
Hij is onder meer de melkventer van de zuivelfabriek aan het Moleneinde in Deever geweest.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

Vooraan op de klinkers ligt:

38.  Hendrikus Ofrein Fzn.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Posted in Alle Deeversen, Diever, ie bint 't wel ..., Legere skoele in Deever | Leave a comment

Legere skoele 1.0 en legere skoele 2.0

Op bijgaande afbeelding staat links onder de volgende tekst.
Deze kaart is gemaakt door A.J. van Dam, schoolmeester en voorzanger te Diever in het jaar 1826.
Het origineel berust ter gemeentesecretarie te Diever, overgenomen door J. Westra van Holthe, Februari 1932.
In October 1954 is door hem een exemplaar gemaakt voor het Rijksarchief te Assen.

Op bijgaande afbeelding staat links boven de volgende door J. Westra van Holthe geschreven tekst.
De kerkvoogd van Diever vertelde mij dat de personen die zettingen hadden in de kerk, een aantal daar naar kregen op de nieuw aangelegde begraafplaats aldaar. Wellicht is de kaart gemaakt om te zien wie gerechtigd waren. 

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Als in Deever een boerenfamilie zichzelf vroeger nogal belangrijk en vooraanstaand vond en zich van de rest wilde onderscheiden, dan kocht de familie ‘zettingen’ – een soort van familiegraf – in het kerkgebouw an de brink van Deever. Daar konden familieleden worden begraven. Op een gegeven moment was in het kerkgebouw an de brink van Deever natuurlijk geen ruimte meer om overleden mensen te begraven. En ook in de kerkhof -dat wil zeggen in de hof om het kerkgebouw aan de brink van Deever- was op een gegeven moment te weinig ruimte om doden te begraven. De nieuwe kerkhof is aangelegd an de Grönnegerweg bee Deever. Het is de redactie niet bekend of de begraven personen in de kerk zijn verplaatst naar de nieuwe kerkhof. In 1832 gingen de mensen uut Leegel en Eemster nog in Deever ter kerke, dus werden toen ook in Deever begraven.
Op de hier afgebeelde tekening is in de rechter benedenhoek de ‘oude school’ getekend, dat was de eerste openbare lagere school in Deever, zeg maar Legere Skoele 1.0. Was het een winterschool ? Op de hier afgebeelde tekening is in de rechter bovenhoek te lezen ‘hier is getimmerd de nieuwe school’, zeg maar Legere Skoele 2.0. Deze school is in 1819 getimmerd. Zie het bericht Un neeje skoele tummer’n in de kaarke van Deever.
In ut Deevers Archief zijn wel afbeeldingen van het oude gemeentehuis aan de brink, waarin daarvoor Legere Skoele 3.0 was gevestigd, te vinden. Zie bijvoorbeeld de volgende afbeelding. De redactie verwijst ook naar het bericht De legere skoele wödde vurbaut tot gemientehuus.
In ut Deevers Archief is wel een afbeelding van Legere Skoele 4.0 an de Heufdstroate in Deever te vinden. Zie de volgende afbeelding.
In ut Deevers Archief is wel een afbeelding van Legere Skoele 5.0 an de Tusschendarp in Deever te vinden. Zie de volgende afbeelding.
De redactie moet met het schaamrood op de kaken melden dat in ut Deevers Archief nog geen afbeelding van Legere Skoele 6.0 is te vinden. Dat is de openbare lagere school De Singelier op de Westeresch van Deever. Op de webstee van deze school is te lezen dat De Singelier in Deever en de Ten Darperskoele in Wapse een onderwijsteam vormen, dat wil zeggen dat de twee scholen zo fusierijp worden gemaakt of al fusierijp zijn en op termijn op zullen gaan in één brede school voor alle lagere-school-leerlingen binnen de grenzen van de gemiente Deever. Het gebouw voor Legere Skoele 7.0 staat al op de Westeresch van Deever. Dat is het schoolgebouw, waarin het krimpfiliaaltje van scholengigant Stad en Es uit Meppel is gevestigd. Voor zolang het nog duurt.

Posted in Kaarke an de brink, Legere skoele in Deever | Leave a comment

De lege legere skoele an de Tusschendarp in Deever

De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto van de leegstaande Openbare Lagere School an de Tusschendarp in Deever op 2 maart 1996 gemaakt.
De twee lokalen aan de rechterkant van de school zijn later gebouwd, de bouw wijkt af van de bouw van het oude gebouw. Het nieuwe deel met twee lokalen is -voor zover de redactie dit na kan gaan- in 1961 in gebruik genomen. De redactie herinnert zich dat hij in de zesde klas, in het schooljaar 1961-1962, in het linker lokaal van het nieuwe gedeelte zat bij meester Andree (die in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd) zat. Het rechter lokaal was bedoeld als een soort van handenarbeidlokaal. De U.L.O.-school gebruikte het lokaal ook als bij een leeg tussenuur leerlingen moesten worden bezig gehouden.
De redactie weet tot op de dag van vandaag niet waarom tot 1961 de leerlingen van de zes klassen in de vier lokalen van de oudbouw zaten. Besparing op onderwijzers ? Besparing op stookkosten ? Zaten de leerlingen van de eerste en de tweede klas in één lokaal ? Zaten de leerlingen van de tweede en de derde klas in één lokaal ?
De redactie weet tot op de dag van vandaag niet waarom vanaf het schooljaar 1961-1962 de leerlingen van de zes klassen in de vier lokalen van de oudbouw en in één lokaal van de nieuwbouw zaten. Konden de leerlingen van twee klassen nog steeds gecombineerd worden. Zaten de leerlingen van de eerste en de tweede klas in één lokaal ? De leerlingen van de tweede tot en met de zesde klas moeten dan in een apart lokaal hebben gezeten. Wie verschaft de redactie hierover gegevens ?

Posted in Legere skoele in Deever, Tusschendarp, Verdwenen object | Leave a comment

Kiender van groep II van de legere skoele in 1914

De dochter van alles-van-Deever-weter en alles-van-Deever-verzamelaar wijlen Jans Roelof Tabak heeft vanwege de door haar gewenste verkoop in 2020 het door wijlen Jans Roelof Tabak bewoonde voorhuis van zijn boerderij an de Aachterstroate (vrogger de Saandhook) in Deever helemaal leeg geruimd en heeft daarbij zonder om te kijken en zonder enig historisch besef heel veel Deeverse spullen, heel veel Deeverse paperassen, heel veel Deevers geschiedkundig waardevol materiaal, heel veel Deeverse foto’s, enzovoort, enzovoort, enzovoort in de afvalcontainer gegooid. Wijlen Jans Roelof Tabak was een soort van éénmans historische vereniging van Deever. Ech wè. Wellicht is daarbij ook een exemplaar van de hier afgebeelde schoolfoto in de afvalcontainer beland. Dat is dan toch wel jammer voor de dochter van wijlen Jans Roelof Tabak, want haar grootmoeder Grietje (Griet) Bennen staat ook op de foto. En ook nog enige andere familieleden met de achternaam Bennen.
Maar niet getreurd, want de redactie van ut Deevers Archief mocht al bijna 20 jaar jaren geleden van Jans Roelof Tabak enige oude exemplaren uit zijn verzameling Deeverse schoolfoto’s scannen. Waaronder het hier afgebeelde exemplaar. En het mooie was dat bij deze schoolfoto ook een -helaas niet helemaal compleet- lijstje met namen van de leerlingen op de hier afgebeelde foto aanwezig was. Zie het hier afgebeelde lijstje. Wellicht heeft Grietje (Griet) Bennen, de moeder van Jans Roelof Tabak, het lijstje opgesteld.
De redactie is nog bezig met het uitzoeken van zoveel mogelijk gegevens van de leerlingen op de hier afgebeelde skoelfoto. De leerlingen zijn geboren in de periode 1901-1909. De redactie schat in dat gelet op de geboortedatum van de leerlingen en gelet op het feit dat meester Pieter Riewert Buitenwerf op 21 september 1914 werd benoemd als hoofd van de openbare lagere school in Oudeschip en gelet op het feit dat Arentdina Johanna Seinen is overleden op 16 januari 1915, dat de hier afgebeelde skoelfoto in 1914 is gemaakt.
Op de lei, die door Roelof Offerein wordt vastgehouden, staat O.L.S. Diever II. Het is toch wel een beetje jammer dat de fotograaf -zoals veelal gebruikelijk- niet het jaartal op de lei heeft geschreven. De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief mag niet denken dat het gaat om leerlingen uit de tweede klas of groep 2. Nee, de groep bestaat zoveel mogelijk uit groepjes kinderen uit eenzelfde gezin. Vaak staan of zitten kinderen uit eenzelfde gezin ook bij elkaar.

Afbeelding 1

Op de bovenste rij zijn van links naar rechts staan de volgende leerlingen.

1.  Jan Krol
Hij is geboren op 25 november 1901 in Deever. Hij is een zoon van boer Gerard Krol en Deeltje Bos.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar zijn gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

2.  Jan Koning
Hij is geboren op 19 mei 1901 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Hendrik Koning en Aaltje Haveman.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

3.  Naam onbekend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

4.  Frens Folkerts
Hij is geboren op 4 maart 1903 in Deever. Hij is een zoon van timmerman Hilbert Folkerts en Jantje Eggink.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

5.  Johannes Nijzingh
Hij is geboren op 19 mei 1904 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Anne Nijzingh en Janna Houwer. Hij trouwde op 25 mei 1926 in Deever met Margje Houwer. Het echtpaar kreeg twee kinderen: Janna en Hendrik.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

6.  Hendrik Nijzingh
Hij is geboren op 18 juli 1901 in Deever. Hij is overleden op 12 mei 1969 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Anne Nijzingh en Janna Houwer.
Hendrik Nijzingh trouwde op 4 mei 1929 in Deever met Jentje Boelens. Het echtpaar kreeg 5 kinderen: Janna (geboren op 6 februari 1930), Geesje (geboren op 5 maart 1931), Anne (geboren op 26 augustus 1932), Hendrikje (geboren op 3 oktober 1933) en Mans (geboren op 17 februari1940).
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

7.  Roelof Bennen
Hij is geboren op 13 november 1901 in Deever. Hij is een zoon van boer Klaas Bennen en Hendrikje Bolding
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

8.  Wolter Folkerts
Hij is geboren op 29 augustus 1901 in Deever. Hij is een zoon van timmerman Hilbert Folkerts en Jantje Eggink.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

Op de rij onder de bovenste rij zijn van links naar rechts te zien de volgende leerlingen.

9.  Tijme (Tieme) Bakker
Hij is geboren op 9 december 1902 in Deever. Hij is overleden op 3 april 1987. Hij is een zoon van boer Willem Bakker en Grietje Mulder. Hij trouwde met Aaltje Bennen. Zij staat ook op de hier afgebeelde foto. Tijme Bakker en Aaltje Bennen zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Zie afbeelding 3.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

10.  Koendert Krol
Hij is geboren op 23 februari 1904 in Deever. Hij is een zoon van boer Gerard Krol en Deeltje Bos.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

11.  Jan van Nijen
Hij is geboren op 4 februari 1904 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Lambert van Nijen en Annigje Benthem
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

12.  Michiel Koning
Hij is geboren op 1 april 1905 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Hendrik Koning en Aaltje Haveman.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

13.  Naam onbekend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

14.  Harman Jan Bennen
Hij is geboren op 3 mei 1904 in Deever. Hij is een zoon van molenaar-boer Egbert (Eppe) Bennen en Jantien Zoer.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

15.  Jan Roelof (Jan Roesie) Bennen
Hij is geboren op 30 oktober 1905 in Deever. Hij is een zoon van molenaar-boer Egbert (Eppe) Bennen en Jantien Zoer. Hij trouwde met Reina Slagter. Zij is een dochter van Berend Slagter en Femmigje Mulder.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

16.  Grietje (Griet) Bennen
Zij is geboren op 18 augustus 1903 in Deever. Zij is een dochter van boer Klaas Bennen en Hendrikje Bolding.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

17.  Aaltje Bennen
Zij is geboren op 21 januari 1906 in Deever. Zij is overleden op 18 maart 1999. Zij is een dochter van boer Klaas Bennen en Hendrikje Bolding. Zij trouwde met Tijme Bakker. Hij staat ook op de hier afgebeelde foto. Aaltje Bennen en Tijme Bakker zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Zie afbeelding 3.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

18.  Grietje (Griet) Santing
Zij is geboren op 10 januari 1903 in Deever. Zij is een dochter van timmerman Roelof Santing en Janna Bolding.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

Op de rij boven de onderste rij zijn van links naar rechts te zien de volgende leerlingen.

19.  Annigje van Nijen
Zij is geboren op 22 september 1899 in Deever. Zij is een dochter van Roelof van Nijen en Geertje Westerhof.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar haar gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

20.  Annigje (Anje) Westerhof
Zij is geboren op 21 augustus 1902 in Deever. Zij is een dochter van arbeider Geert Westerhof en Ronkje van Nijen,
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

21.  Jantje Oosting
Zij is geboren op 15 januari 1905 op Kalter’n. Zij is een dochter van arbeider Klaas Oosting en Klaasje Soer.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

22.  Naam onbekend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

23.  Stina Koning
Zij is geboren op 16 februari 1903 in Deever. Zij is overleden op 16 september 1952 op 49-jarige leeftijd in Wittelte. Zij trouwde met boer Lubbert Meekhof. Zij is een dochter van arbeider Hendrik Koning en Aaltje Haveman.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar haar gegevens. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

24.  Willem Egbert Mulder
Hij is geboren op 30 maart 1904 in Deever. Hij is een zoon van boer Jan Mulder en Roelofje Tissingh. Hij was boer in Giethoorn. Hij trouwde op 15 juni 1934 in Giethoorn met Trijntje Steenbeek. Hij is overleden op 30 december 1965 in Giethoorn. Hij is begraven op de kaarkhof van Geeter’n.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

25.  Anna Catrina Mulder
Zij is geboren op 9 mei 1908 in Deever. Zij is een dochter van boer Jan Mulder en Roelofje Tissingh. Zij is overleden op 14 januari 2004. Zij trouwde met dominee Johannes Luchies. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

26.  Arend Mulder
Hij is geboren op 25 april 1906 in Deever. Hij is een zoon van Jan Mulder en Roelofje Tissingh.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

27.  Pieter Folkerts
Hij is geboren op 22 maart 1907 in Deever. Hij is een zoon van timmerman Hilbert Folkerts en Jantje Eggink.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

28.  Hendrik Seinen
Hij is geboren op 14 juli 1907 in Deever. Hij is een zoon van boer Jan Seinen en Hilligje Hessels.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

29.  Arentdina (Dina) Jantina Seinen
Zij is geboren op 13 mei 1905 in Deever. Zij is op 16 januari 1915 op negenjarige leeftijd in Deever overleden. Zij is een dochter van boer Jan Seinen en Hilligje Hessels.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

Op de onderste rij zijn van links naar rechts te zien de volgende jongste leerlingen.

30.  Albert Krol
Hij is geboren op 24 juli 1906 in Deever. Hij is een zoon van boer Gerard Krol en Deeltje Bos.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

31.  Johannes Krol
Hij is geboren op 4 januari 1903 in Deever. Hij is een zoon van boer Gerard Krol en Deeltje Bos.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

32.  Hendrik Krol
Hij is geboren op 7 juni 1908 op Kalter’n. Hij is een zoon van boer Gerard Krol en Deeltje Bos.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

33.  Elizabeth (Liesje) Gerritdina Boerhave
Zij is geboren op 30 november 1905 an de Deeverbrogge. Zij is een dochter van veearts Frederik Boerhave en Regina Wichers. Zij trouwde op 10 juli 1928 in Winschoten met verfhandelaar Cornelis Hendrik Voorthuis. Zij overleed op 21 juli 1929 op 23-jarige leeftijd in Winschoten.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

34.  Naam onbekend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

35.  Naam onbekend
Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief herkent deze leerling ?

36.  Frederik Koning
Hij is geboren op 27 januari 1907 in Deever. Hij is een zoon van Hendrik Koning en Aaltje Haveman. Hij is overleden op 17 juli 1968. Hij trouwde met Cornelia Kleene.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

37.  Roelof Offerein
Hij is geboren op 28 mei 1905 in Deever. Hij is een zoon van boer Kornelis Offerein en Janna Jonkers.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

38.  Lammigje Seinen
Zij is geboren op 29 april 1909 in Deever. Zij is een dochter van boer Jan Seinen en Hilligje Hessels.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

39.  Albert Mulder
Hij is geboren op 23 juli 1907 in Deever. Hij is een zoon van boer Willem Mulder en Jantje Koning.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

40.  Reinder Hummelen
Hij is geboren op 26 juni 1907 an de Peperstroate in Deever. Hij is een zoon van boer Harm Pieter Hummelen en Anna List. Harm Pieter Hummelen verkocht in 1906 zijn boerderij annex café an de brink van Deever aan Jan Barelds, waarna hij en zijn gezin naar de Peperstraat verhuisden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

41.  Pieter Hendrikus Hummelen
Hij is geboren op 29 januari 1905 an de brink van Deever. Hij is een zoon van boer-kastelein Harm Pieter Hummelen en Anna List. Hij trouwde met Jantje Wesseling. Harm Pieter Hummelen verkocht in 1906 zijn boerderij annex café an de brink van Deever aan Jan Barelds, waarna hij en zijn gezin naar de Peperstraat verhuisden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem aanleveren ?

Op de foto zijn twee meesters en twee juffrouwen te zien.

42.  Pieter Riewert Buitenwerf
Hij staat aan de linkerkant van de hier afgebeelde foto.
Hij is in 1912 benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school.
Hij slaagde op 18 juli 1914 voor de hoofdakte, hij was toen nog onderwijzer in Diever.
Hij werd op 21 september 1914 benoemd tot hoofd van de openbare lagere school in Oudeschip.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van deze leerling aanleveren ?

43.  Johannes Kuiper
Hij staat aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto.
Hij is geboren op 20 maart 1851 op de Smilde. Hij was vóór zijn komst naar Deever onderwijzer in Beilen. Hij werd op 7 maart 1892 benoemd tot hoofd der school te Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van hem leerling aanleveren ?

44.  Hilligje Hoogenkamp
Zij zit aan de linkerkant van de hier afgebeelde foto.
Zij is geboren op 30 oktober 1875 in Deever. Zij is overleden op 30 april 1963. Zij is een dochter van hoofdonderwijzer Roelof Hoogenkamp en Jantje Schipper. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

45.  Tjitske Dragstra
Zij is op 18 mei 1910 benoemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school.
Zij kreeg met ingang van 1 mei 1916 eervol ontslag als onderwijzeres aan de openbare lagere school.
Zij zit aan de rechterkant van de hier afgebeelde foto.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan gegevens van haar aanleveren ?

Afbeelding 2

Afbeelding 3
De redactie heeft de hier afgebeelde kleurenfoto gemaakt op dinsdag 14 maart 2023.

Posted in Jans Roelof Tabak, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Un logtfoto van ut Katt’nende van dokter Broekemoa

De redactie van ut Deevers Archief leerde van alles-van-Deever-weter en alles-van-Deever-verzamelaar wijlen Jans Tabak dat de Aachterstroate in Deever vroeger de Saandhook werd genoemd en dat het Meul’nende in Deever vroeger ut Katt’nende werd genoemd. De redactie stelt aan de homo sapiens burocratis maximus van de gemeente Westenveld voor deze straatnamen met geschwinde spoed en in gestrekte draf in ere te herstellen. Huisdokter Ludolf Dirk Broekema heeft in de eerste helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw in een sportvliegtuigje een rondvlucht boven Deever gemaakt en heeft daarbij gelukkig ook zwart-wit luchtfoto’s gemaakt. De bijgaand afgebeelde zwart-wit luchtfoto van ut Katt’nende is aanwezig in de verzameling van zijn zoon Coen Broekema.

In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn op ut grünlaand van boer Jan Thijs (Jan Tees) Seinen en zijn zusters Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) an de Heufdstroate de eerste oll’n-van-daèg’n-hüsies in de gemiente Deever gebouwd.  Mensen die 65 jaar waren geworden, die kwamen in aanmerking voor verhuizing naar zo’n oll’n-van-daèg’n-hüsie. Die zes gemeentelijke dubbele huurwoningen zijn aan de bovenkant van de luchtfoto te zien. Van de zes dubbele huurwoningen zijn heden ten dage nog twee aanwezig.
Het dorpshuis met de naam Dingspilhuus, het enige warmkloppende dorpshart van Deever, was in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw nog niet gebouwd. Op die plaats an de Heufdstroate staat een oude openbare lagere school (O.L.S. 4.0), die toen nog in gebruik was als gymnastieklokaal van onder meer de lagere school. De redactie herinnert zich dat hij met de B- en de A-junioren van de Deeverse voetbalvereniging in de winter één avond in de week in het lokaal trainde.
Links naast O.L.S. 4.0 staat nog een openbare lagere school (O.L.S. 5.0). Achter de oorspronkelijk gebouwde O.L.S. 5.0 is de uitbreiding met twee lokalen te zien. Die uitbreiding is in 1961 in gebruik genomen. De redactie van ut Deevers Archief herinnert zich dat hij in het schooljaar 1961-1962 in een lokaal van die uitbreiding erg helaas bij die oninspirende arbeidersjongensboycottende ergerlijke meester Bart Eulie de zesde klas moest doorbrengen. Daar was geen ontkomen aan. Dus dorpsdokter Ludolf Dirk Broekema heeft zijn luchtfoto ná 1961 gemaakt.
Links naast O.L.S. 5.0 is een stukje van het gemeentelijke sportveld met het houten kleedgebouwtje an de Tusschendarp te zien. Direct naast het kleedgebouwtje lag het korfbalveld van de U.L.O.-korfbalvereniging O.D.I.V.A.L. (Ontspanning Door Inspanning Voor Alle Leerlingen) van ome Piet Zijlstra. De redactie is op zoek naar foto’s van dit gemeentelijke sportveld.
Het weiland naast het gemeentelijke sportveld en achter de boerderij van Dirk Moes liep in de winter onder water, waardoor bij vorst al snel op dit weiland kon worden geschaatst.
In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw was de aan de onderkant van de luchtfoto zichtbare botterfubriek aan het einde van ut Katt’neinde (Meul’nende) nog volop in bedrijf.
Tegenover de botterfubriek, aan de andere kant van de weg hen de Deeverbrogge, is de voormalige boerderij van Egbert (Eppe) Bennen te zien. Die was gekocht door de gebroeders Kloeze. Bij de boerderij is zo te zien hun garagebedrijf in aanbouw. Het bedrijf Kloeze verhuisde in 1965 van de oude smederij an de Heufstroate hen ut Katt’nende. Dus dorpsdokter Ludolf Dirk Broekema moet deze luchtfoto vóór 1965 hebben gemaakt.
De boerderij van de familie Teunis Jansen op de hoek van ut Katt’nende en de Dwarsdrift was nog aanwezig. De bloemenhandelaar Jan Bolding van de Deeverbrogge heeft deze boerderij gekocht (wanneer ?) en af laten breken en heeft op het terrein twee woonhuizen laten bouwen.
Het is op de hier afgebeelde luchtfoto niet goed te zien, maar tussen ut Kastiel en het begin van ut Katt’nende loopt tussen de akkers ut skoelpattie over de Kleine Esch. Ut skoelpattie begon vlak bij de lagere school an ut Katt’nende tussen de huizen, die tegenwoordig als adres Moleneinde 1 en Moleneinde 3 hebben en eindigde op ut Kastiel.
De redactie verzoekt de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief bijdragen te leveren aan dit bericht.

Posted in Legere skoele in Deever, Meul’nende, Süvelfubriek Deever, Verdwenen object | Leave a comment

Ut saandstien’n beeltie De Oele in de Singelier

Als je aan een groot aantal mensen, die vandaag de dag in Deever woont, de vraag zou stellen waar de Oele is gebleven en wat Singelier betekent, dan zal zeker bijna honderd procent van de ondervraagden deze vragen negatief beantwoorden, laat staan dat ze op de hoogte zijn van het bestaan van de Oele.

De Oele
De Oele is een zandstenen beeldhouwwerkje dat hoog in de voorgevel van de lagere school an de Tusschendarp in Deever was ingemetseld. Dit is te zien op de bijgevoegde op 23 oktober 2012 gemaakte foto van de gekleurde pentekening van deze school. Deze pentekening hangt in de openbare basisschool met de naam ‘de Singelier’ in Deever.
Het beeld de Oele is bij de afbraak van de lagere school gelukkig niet gestolen, ook niet met het bouw- en sloopafval afgevoerd naar een puinbrekerij, ook niet voor veel geld aan een liefhebber verpatst, maar dankzij de inspanning van vrijwilligers van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, dat is de plaatselijke heemkunduge vurening, in het bijzonder wijlen Bram Moesker, behouden gebleven.
Het in een periode van meer dan een halve eeuw door weer en wind en zure regen en ammoniak en stikstof en fijnstof en walm en rook uit de schoorsteen aangetaste zandstenen beeldhouwwerkje is na een grondige schoonmaakbeurt in de herfstvakantie van het jaar 2000 door wijlen Bram Moesker binnen in de lagere school met de naam ‘de Singelier’ ingemetseld. Dit is te zien op de bijgevoegde op 23 oktober 2012 door de redactie van ut Deevers Archief gemaakte foto van het beeld de Oele. Hij hangt bij de hoofdingang boven een grote groene met strooizout gevulde groenafvalcontainer.
De Oele wordt in veel culturen beschouwd als teken van wijsheid. Waar een mens in de duisternis rondtast, neemt de Oele met zijn scherpe gezichtsvermogen alles waar. Gelukkig zag de maker van dit beeldhouwwerkje daar de betrekkelijkheid wel van in, want al houwend beeldde hij de Oele met zijn tenen met grote scherpe grijpklauwen op de rand van een opengeslagen boek uit. Want ook een opengeslagen boek is als een teken van wijsheid te beschouwen. De grote vraag is natuurlijk: wie is de maker van het beeldhouwwerkje de Oele ?
Als je aan Deeversen, die jarenlang dagelijks langs de Oele aan de voorgevel van de lagere school an de Tusschendarp liepen of fietsten en soms ook wel naar de Oele zullen hebben gekeken, zou vragen of ze weten dat de Oele op het opengeslagen boek van de wijsheid zit, dan zullen de meesten die vraag met nee beantwoorden. Kijken, maar niet zien. Kijken, maar niet waarnemen.

De Singelier
De Oele hangt in de openbare basisschool met de naam De Singelier in Deever. Singelier is een woord in het Deeverse dialect, dat een verbastering, zeg maar vurdeeverdisering, is van het Nederlandse woord singulier, wat afwijkend, bijzonder of apart betekent. Het Deeverse dialect behoort tot de verzameling van Stellingswerfse dialecten. Het woord singelier is ook bij olde Deeversen in onbruik geraakt.
Het openbare lagere onderwijs in Deever werd eerst gegeven op een plaats in de hervormde kerk, daarna op een andere plaats in de hervormde kerk, daarna in een tot school verbouwde oude boerderij aan de brink, daarna in een nieuw gebouwde school an de Heufdstroate, daarna in een nieuw gebouwde school an de Tusschendarp en nu in de nieuw gebouwde school op de Westeresch.
Voor zo lang het zal duren, want op termijn zullen de drie basisscholen in Deever en in Wapse worden samengevoegd tot één brede basisschool, die na de sluiting van het Westeresch-filiaaltje van scholenmoloch Stad en Esch uut Möppel, zal worden gevestigd in het dan vrijkomende schoolgebouw.


Posted in Beeld, Kuunst in de gemiente Deever, Legere skoele in Deever, Tiekening | Reacties uitgeschakeld voor Ut saandstien’n beeltie De Oele in de Singelier

Kiender van de Deeverse legere skoele in 1920

De heer A. Andreae is samensteller van het volprezen fotoboekje ‘Diever in oude ansichten’, waarvan de tweede druk in 1981 is uitgegeven. De redactie van ut Deevers Archief kan geen link naar dit fotoboekje op de webstee van uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel aanbrengen, want de toegang tot de webstee is geblokkeerd. omdat deze uitgeverij is gestopt met de ‘on demand’ verkoop van oude ansichtkaartenboekjes. De hier afgebeelde foto van groep III van de legere skoele van Deever is ten zeerste te bewonderen als afbeelding 25 in het genoemde fotoboekje. Bij afbeelding 25 is de volgende tekst te lezen:

Dit is een foto van de derde klas van de openbare lagere school te Diever, ongeveer zestig jaar oud. Als hoofd van de school fungeerde toen J. Kuiper, die helemaal links is te vinden. Naast hem staat de onderwijzer A. van Zomeren, terwijl helemaal rechts de onderwijzeressen staan, namelijk de dames Hogenkamp en Kuiper. Deze foto geeft een mooi beeld van de toenmalige klederdracht, terwijl de mimiek zeer waarschijnlijk vaak de lachlust zal opwekken. De foto is genomen aan de oostzijde van de school, bij de ingang van de lagere klassen. De school stond op de plaats waar nu het Dingspilhuus staat.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De samensteller van het genoemde fotoboekje is de heer Albertus Andree, gepensioneerd meester van de legere skoele van Deever, en geboren en getogen an ut Meul’nende in Deever. De leden van de familie Andree hadden in Deever de onverklaarbare en irritante behoefte steeds maar weer tussen de twee e’s van hun achternaam een a te frommelen, dus de achternaam Andree te verfrommelen tot Andreae. Dat stond immers veel chiquer. Echter Albertus Andree werd in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie genoemd, omdat zijn vader pietereulieboer was.
Bart Eulie schrijft dat op de foto de derde klas van de legere skoele is te zien. Dat is gelet op de grootte en de gezichten van de kinderen niet juist. In die arme jaren tussen de twee wereldoorlogen was het juist de gewoonte kinderen uit één gezin samen op één foto te zetten, zodat de vaak arme ouders maar één dure foto hoefden te kopen.
Bart Eulie schrijft dat de foto ongeveer zestig jaren oud is, dus volgens zijn schatting zou de foto omstreeks 1920 zijn gemaakt. Dat kan wel ongeveer kloppen, want na meester Kuiper was meester Cornelis Klijn het hoofd van de legere skoele van 18 oktober 1920 tot 28 april 1924.
J. Kuiper is Johannes Kuiper. Hij is geboren op 20 maart 1851 op de Smilde. Hij was vóór zijn komst naar Deever onderwijzer in Beilen. Hij werd op 7 maart 1892 benoemd tot hoofd der school te Diever. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van meester Johannes Kuiper. Wie reageert ?
Onderwijzer A. van Zomeren is Arent van Zomeren. Hij is geboren op 30 december 1896 in Wapse. Hij is een zoon van Jan van Zomeren en Zwaantje Offerein. De raad van de gemiente Deever benoemde Arend van Zomeren uit Wapse ingaande op 16 juli 1919 tot onderwijzer van de openbare lagere school van Deever. Hij was tot die datum onderwijzer an de skoele op Woater’n. Arend van Zomeren slaagde op 18 augustus 1921 voor de hoofdakte in Zwolle. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van Arent van Zomeren. Wie reageert ?
De linker vrouw van de twee vrouwen aan de rechterkant van de afgebeelde schoolfoto is Hilligje Hoogenkamp. Zij is geboren op 30 oktober 1875 in Deever. Zij is overleden op 30 april 1963. Zij is een dochter van hoofdonderwijzer Roelof Hoogenkamp en Jantje Schipper. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?
De rechter vrouw van de twee vrouwen aan de rechterkant van de afgebeelde schoolfoto is juffrouw Kuiper. De redactie is op zoek naar gegevens van haar. Wie reageert ?
Bart Eulie heeft het wat betreft het uitzoeken en vermelden van de naam van de leerlingen op de hier afgebeelde foto lelijk laten zitten. En zo rond 1980 – het jaar van uitgave van de eerste druk van het genoemde fotoboekje – waren die leerlingen rond de zeventig jaar oud en veelal nog in leven. Het uitzoeken van de naam van de leerlingen zou toen bepaald niet moeilijk zijn geweest. Maar helaas. Bart Eulie was van het erg gemakzuchtige type: ‘dat zoekt u lekker zelf maar uit’.
En daarom hoopt de redactie van ut Deevers Archief dat bij een nazaat van een van de leerlingen op de hier afgebeelde foto in een vergeten album deze foto aanwezig is en dat op de achterkant van die foto de naam van de leerlingen staat geschreven. De redactie houdt zich bijzonder aanbevolen voor deze namen.

De hier afgebeelde schoolfoto is een scan van de schoolfoto uit de verzameling van de Deeverse dorpsfiguur en alles-van-Deever-weter en alles-van-Deever-verzamelaar Jans Roelof Tabak. De dochter van Jans Roelof Tabak heeft vanwege de verkoop van het door wijlen Jans Roelof Tabak bewoonde voorhuis van zijn boerderij an de Aachterstroate (vrogger de Saandhook) helemaal leeg moeten ruimen en heeft daarbij heel veel spullen, heel veel papperassen, heel veel geschiedkundig waardevol materiaal, heel veel geschiedkundig waardevolle oude foto’s, enzovoort, enzovoort, rücksichtlos in de afvalcontainer gegooid. Wellicht is de hier afgebeelde schoolfoto met de bijbehorende lijst van namen ook in die afvalcontainer beland ? Dat zou toch echt wel een gevalletje van erg jammer zijn.

Posted in Legere skoele in Deever | Leave a comment

De dree kiender van Flip Zaligman en Hennie Wilda

Op 22 mei 1931 zijn de leerlingen van de legere skoele an de Heufdstroate over vier groepen (groepen I, II, III en IV) verdeeld buiten voor de school op de foto gezet. Op de hier afgebeelde schoolfoto Diever IV staan waarschijnlijk de kinderen wiens achternaam met een S, T, U, V, W of Z begon. In elk geval staan de drie kinderen van de joodse manufacturier Philippus (Flip) Zaligman en Heintje (Hennie) Levie Wilda op de hier afgebeelde foto.
De echtelieden moeten kort na hun huwelijk in 1920 aan de Hoofdstraat in Deever zijn gaan wonen, want hun kinderen Martha Hendrika, Levie Salomon, en Hendrika Henriëtte zijn in Deever geboren. Op 7 januari 1936 verhuisde het gezin naar Meppel, maar keerde na enige tijd terug naar Deever. Op 20 februari 1940 brandde hun winkel en woonhuis aan de Hoofdstraat helemaal uit, waarna het gezin officieel op 26 april 1940 -vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog- naar het adres Noordeinde 7 in Meppel verhuisde.
Philippus (Flip) Zaligman is geboren op 21 september 1893 in Dwingel. Hij is gestorven op 28 februari 1944 in het concentratiekamp Auschwitz in Polen. Philippus (Flip) Zaligman was manufacturier. Hij trouwde op 31 maart 1920 in Coevorden met Heintje (Hennie) Levie Wilda. Zij is geboren op 10 mei 1894 in Coevorden en is gestorven op 8 oktober 1942 in het concentratiekamp Auschwitz in Polen.
Martha Hendrika Zaligman is geboren op 8 december 1920 in Deever. Zij overleefde de Tweede Wereldoorlog. Zij is overleden op 19 mei 1977 in Haarlem.
Levie (Loek) Salomon Zaligman is geboren op 29 december 1921 in Deever. Hij is gestorven op 28 februari 1943 in het concentratiekamp Schöppenitz. Hij was manufacturier.
Hendrika (Rikie of Riekje) Henriëtte Zaligman is geboren op 26 oktober 1925 in Deever. Zij is gestorven op 8 oktober 1942 in het concentratiekamp Auschwitz in Polen.
Martha Hendrika Zaligman zit links naast meester Hendrik (Henk) van Eisden en juffrouw Johanna Philippina Hatzmann.
Levie (Loek) Salomon Zaligman is de jongen met het witte overhemd en stropdas op de achterste rij aan de linkerkant.
Hendrika (Rikie) Henriëtte Zaligman is het meisje dat rechts naast de bloemen op het tafeltje zit.
De redactie zou bijzonder graag weten wie de andere twee onderwijzers zijn en wie de andere leerlingen op de hier afgebeelde foto zijn. Wellicht hebben de leden van de werkgroep Schoolfoto’s van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever dit in het verleden al uitgezocht, toen het nog mogelijk.

Posted in Familie Zaligman, Joodse inwoner, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Kiender van de legere skoele op Eelde in 1956

De redactie van ut Deevers Archief heeft in de periode 1998-2000 een aantal keren een bezoek gebracht aan de gepensioneerde juffrouw Rigtje Johanna van der Land in haar huis -het eerst gebouwde- an de Binnenesch in Deever. Wie heeft niet bij haar in de klas gezeten ? Ze had heel wat foto’s van groepen kinderen van de legere skoele an de Tusschendarp in Deever –waar ze zelf ook op staat- bewaard. Deze foto’s waren vaak gemaakt bij de legere skoele, maar ook tijdens schoolreisjes.
De redactie mocht al haar schoolfoto’s scannen. Daar had ze geen enkele moeite mee. De redactie is haar daar postuum alsnog bijzonder erkentelijk voor.
De bijgaand afgebeelde schoolfoto is gemaakt in 1956 op het platform van vliegveldje Eelde. Tijdens het schoolreisje is het vliegveldje Eelde bezocht en zal ongetwijfeld ook een boottochtje op het Paterswoldse meer zijn gemaakt. De namen van de kinderen en de onderwijzers op de afgebeelde foto zijn bekend. De chauffeur van de bus staat niet op de afgebeelde foto. De redactie zal trachten in de openbare bronnen enige gegevens van het K.L.M.-vliegtuig met de naam Willem van de Velde te vinden.


1.  Meino de Jong
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

2.  Willem Nijboer
Hij is geboren op 2 augustus 1945 in Oll’ndeever.
Hij is overleden op 18 december 1967.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

3.  Roelof (Roelie) Schieving
Hij woonde in 1956 aan de Veentjesweg in Deever.
Hij is overleden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

4.  Jacob Koning
Hij is een zoon van Lambertus Koning en Deeltje van der Helm.
Hij woonde in 1956 aan de Veentjesweg in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

5.  Hendrik (Henk, Henkie) Tissingh
Hij woonde in 1956 aan de Westerdrift op Kalteren.
Hij is overleden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

6.  Bront (Bronnie) Hayo Andree (André ?, Andrea ?, Andreae ?)
Hij is een zoon van hoofdmeester Albertus (Bart) Andree (André, Andrea ?,Andreae ?)
Hij is geboren in augustus 1946.
Hij woonde in 1956 aan de Tusschendarp in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

7.  Wemmigje (Wemmie) Warries
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

8.  Albertus (Bart) Andree (André ?, Andree ?, Andreae ?)
Hij is de bovenmeester.
Hij woonde in 1956 in de gemeentelijke onderwijzerswoning aan de Tusschendarp.
Hij werd in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie genoemd.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

9.  Willy Bodenstaff
Zij woonde in 1956 in de woning bij de manufacturenwinkel van De Vries aan de Hoofdstraat in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

10.  Harmina Kuiper
Ze woonde in 1956 aan de Binnenesch in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

11.  Margje (Marrie) Smit Wdr.
Zij is een dochter van postbode Wolter Smit.
Zij woonde in 1956 an de Deeverbogge.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

12.  Jan Oostra
Hij woonde in 1956 aan de Binnenesch in Deever.
Hij nam later de achternaam Gritter van zijn moeder aan.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

13.  Rigtje Johanna van der Land
Zij is schooljuffrouw.
Zij is geboren op 1 november 1909 in de kolonie Willemsoord.
Zij is een dochter van onderwijzer Hendrik van der Land en Geertruida Catharina Posthumus
Zij woonde in 1956 en vele jaren daarna aan de Binnenesch in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

14.  Roelofje (Roelie) Stoker
Zij woonde in 1956 in de Olde Willem.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

15.  Pieter Bolding
Hij woonde in 1956 in de oude meesterswoning tegenover de oude lagere school aan de Hoofdstraat in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

16.  Jacob (Jaap, Japie) Barels
Hij woonde in 1956 aan het begin van de Bosweg
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

17.  Wout van Voorst
Hij woonde in 1956 an de Kloosterstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

18.  Roel Hendriks
Hij is schoolmeester
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

19.  Hendrik Jan Tuut
Hij woonde in 1956 in de woning bij de Coöperatie an de Heufdstroate in Deever.
Hij is getrouwd met Meintje Brugging (zij staat ook op deze foto).
Zijn laatstelijk bekende woonplaats is Varsseveld.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

20.  Jitze Betten
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

21.  Ko Meiboom
Hij is een zoon van burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd ome Kees werd genoemd) en Nelly Veltman (die in de Deeverse volksmond altijd tante Nel werd genoemd)
Hij is geboren in 1946.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

22.  Margje (Marrie of Marry) Seinen
Zij woonde in 1956 in de boerderij naast het gemeentehuis aan de brink van Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

23.  Geesje (Geeske) Wanningen
Zij is een dochter van Lubbert (Lub) Wanningen en ….
Zij woonde in 1956 bij de brink van Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

24.  Jantje Klok
Zij woonde in 1956 op ’t Kastiel.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

25.  Lammigje (Lammie) Wesseling
Zij woonde in 1956 in de boerderij mit de koe boo’m de deure an de Heufdstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

26.  Catrinus (Rinus) Kannegieter
Hij is een zoon van Jans Kannegieter.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

27.  Remmelt Warries
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie kan gegevens aanleveren ?

28.  Meintje Brugging
Zij is een dochter van Jan Brugging en Griet Oost.
Zij woonde in 1956 in het dorpswarenhuis an de Heufdstroate in Deever.
Zij trouwde met Hendrik Jan Tuut (staat ook op de foto).
Haar laatst bekende woonplaats is Varsseveld.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

29.  Jantje (Jannie of Janny) Mulder Hdr.
Zij is een dochter van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling.
Zij woonde in 1956 in de boerderij van haar ouders aan de brink van Deever.
Laatst bekende woonplaats is Diever.
Zij is overleden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

30.  Hilbert Smit
Hij is een zoon van Helprich Smit en Wietske van Leeuwen.
In Deever woonde hij op ut Kastiel.
Hij is in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw met zijn ouders verhuisd naar Capelle aan den IJssel.
Laatst bekende woonplaats is Amsterdam.
Hij is overleden.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.
Wie kan gegevens aanleveren ?

Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Alle kiender op de skoelfoto uut 1920 bint bekent

De redactie publiceerde de inhoud van dit bericht in een enigszins andere volgorde in nummer 02/4 (december 2002) van het papieren blad Opraekelen. Dit is het blad van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, dat is de heemkunduge vurening uut Deever. De tekst van het artikel is geredigeerd en aangepast aan gevonden feiten.

Wijlen de heer Albertus Andree (Andreae ? of Andrea ?) (die in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd) schreef in 1978 in het fotoboekje Diever in oude ansichten bij de hier afgebeelde foto uit 1920 de tekst:
“Hier nogmaals een foto van een schoolklas van de openbare lagere school (van Deever, redactie). We plaatsen deze niet alleen om de kinderen die hier op staan, maar ook om de man die geheel rechts staat. Dit was meester C. Klijn, hoofd van de school. Hij was de opvolger van meester Kuiper. Uiteraard was deze nieuwe meester nog jong en vol idealen. Hij gaf op moderne wijze onderwijs aan zijn leerlingen. Voordien was er van “doorleren” op het dorp weinig of geen sprake. Vaak was er op de boerderij of anderszins thuis wel werk. Doch deze nieuwe meester wees de leerlingen op, voor zover mogelijk, doorstuderen en hoewel hij natuurlijk wel eens weerstand bij de ouders ontmoette, heeft hij toch bij enkelen wel succes gehad. En zo was meester Klijn toch wel een pionier.” (verzameling Alberdina Doorten-Slagter, Deever)

Bij de afgebeelde foto, die buiten voor de school aan de kant van de Hoofdstraat is gemaakt, schreef wijlen de heer Albertus Andree (Andreae ? of Andree ?) (geboren 18 maart 1908 in Deever, overleden 27 maart 1988 in Deever) (hij had ook op de foto moeten staan) (die in de volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd) in 1978 mooie zalvende lovende woorden over meester Klijn. Je zou zeggen een goed voorbeeld doet goed volgen, maar dat gaat niet altijd op. Dat ging zeker niet op bij hem.
Helaas nam hij niet de kleine moeite bij de foto de namen van de kinderen te vermelden. Wellicht baalde hij dat hij zelf niet op de foto stond en had hij daardoor geen zin de namen van de kinderen op de foto uit te zoeken. Wellicht hoefde hij niets uit te zoeken en zaten alle namen van deze kinderen in zijn geheugen. Wellicht was hij eenvoudig weg niet geschikt de amateur-historicus uit te hangen.
Het origineel van deze foto leende hij in 1978 van mevrouw Alberdina Doorten-Slagter (geboren 27 januari 1914 in Deever, overleden 7 januari 2008 in Dwingel). Wij hoefden weinig moeite te doen om achter de namen te komen van de leerlingen op de foto, want dezelfde mevrouw Alberdina Doorten-Slagter noemde ze zelfs in 2002 achter elkaar aan wijlen Jans Roelof Tabak, de alles-van-Deever-weter, de kampioen van de oral history van Deever. De redactie is Alberdina Doorten-Slagter daarvoor postuum zeer dankbaar en is zich bewust dat zij ons veel wist te verhalen. De redactie is ook wijlen Jans Roelof Tabak erkentelijk voor de grote volhardendheid waarmee hij de namen van kinderen op oude schoolfoto’s trachtte te achterhalen. Het is bij de redactie niet bekend of er oudere schoolfoto’s dan deze uut de gemiente Deever zijn, waarvan de namen van alle kinderen ook bekend zijn.


De bovenste rij bestaat van links naar rechts uit:

1.  Jantina (Tine) Doorten
Zij is  geboren op 25 november 1908. Zij is overleden op …….
Zij is een dochter van brievengaarder Koop Doorten en Grietje Tissingh. Zij woonde toen an de Deeverbrogge.
Zij trouwde met Jan Dekker. Hij is geboren op 16 december 1915 in Kloosterveen bij Assen. Hij is overleden op 24 juli 1950 in Assen. Jan Dekker was de leider van de Distributiedienst.
Zij woonde tijdens haar huwelijk aan de Rollestraat in Wapse.  Daarna heeft zij altijd an de Veentiesweg in Deever gewoond.

2.  Dina Klasen
Zij is een dochter van snikkevaarder Gerard Klasen
Van haar zijn nog geen gegevens bekend.

3.  Jansje Daleman
Zij is  geboren op 25 oktober 1907 in Wittelte. Zij is overleden op 8 januari 1976. Zij is begraven in Smilde-Kerkenveld.
Zij is een dochter van Hendrik Daleman en Jantje Oldenkamp.
Zij trouwde met Aafko Voorma. Hij is geboren op 25 mei 1899 in Kloosterveen. Hij is overleden op 18 september 1989

4.  Jantje Wesseling Gdr.
Zij is een dochter van Geert Wesseling uut de Aachterstroate in Deever.
Zij is geboren op 2 augustus 1911 in Deever. Zij is overleden op 26 december 2004 in Deever.
Zij trouwde met Hendrik Mulder.

5.  Reina Mulder Wdr.
Zij is geboren op 5 november 1910. Zij is overleden op 4 januari 1970.
Zij trouwde met Roelof Remmelts.

6.  Roelofje Kloosterman
Zij trouwde met politieman Gerrit Noorman
Van haar zijn nog geen gegevens bekend.

7.  Jantje Oost Adr.
Zij is geboren op 27 maart 1908. Zij is overleden op 9 november 1996.
Zij trouwde met Jans Daalman.

8.  Albertje ter Mast
Zij is geboren op 26 december 1909 bee de Dikke Stien’n an de Grönnegerweg bee Deever. Zij is overleden op 29 juli 1998.
Zij trouwde met Barteld Oost (eerste huwelijk). Zij trouwde met Jan Wicher Bosman (tweede huwelijk).

9.  Annigje Boelens
Zij is geboren op 2 december 1908. Zij is overleden op 10 maart 1999.
Zij trouwde met Aaldert Barelds.

10.  Lammigje Seinen
Zij is geboren op 29 april 1909. Zij is overleden op 9 augustus 1998.
Zij is een dochter van Jan Seinen en Hilligje Hessels. Zij woonde in de boerderij noast ut olde gemientehuus an de brink van Deever.
Zij trouwde met Teunis Wesseling. Hij is geboren op 4 oktober 1910. Hij is overleden op 25 september 1994.

11. Meester Cornelis Klijn
Hij was hoofd van de lagere school an de Heufdstroate van Deever van 18 oktober 1920 tot 28 april 1924.
Hij is geboren op 24 maart 1884 in Vinkeveen. Hij is overleden op 8 april 1964 in Amsterdam ?
Hij is op 14 oktober 1920 getrouwd met Eva Maria van der Knoop.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

De vier zittende jongens op de tweede rij zijn van links naar rechts:

12.  Roelof Willem van Wester
Hij is geboren op 6 augustus 1908. Hij is overleden op 28 juli 1987.
Hij trouwde met Lammigje Zegeren. Hij is een tweelingbroer van Hendrik van Wester.

13.  Hendrik Seinen
Hij is geboren op 14 juli 1907 in Deever. Hij is overleden op 15 augustus 1992 op Rünerwold.
Hij is een zoon van Jan Seinen en Hilligje Hessels. Hij woonde in de boerderij noast ut olde gemientehuus an de brink van Deever. Hij trouwde op 1 mei 1937 met Annigje Prins uut Rünerwold.

14.  Albert Koning Hzn.
Hij is geboren op 19 mei 1909. Hij is overleden op 27 september 1929.
Hij is jong overleden.

15.   Hendrik van Wester
Hij is geboren op 6 augustus 1908. Hij is overleden op 6 maart 1986.
Hij is niet getrouwd geweest. Hij is een tweelingbroer van Roelof Willem van Wester.

De zeven op het schoolplein zittende jongens zijn van links naar rechts:

16.  Arend Bennen Ezn.
Hij is geboren op 29 september 1909. Hij is overleden op 26 november 1998.
Hij was een zoon van Eppe (Egbert) Bennen en Jentie (Jantje) Zoer, die tegenover de botterfabriek aan het Moleneinde woonden. Hij trouwde met Zwaantje Santing. Zij is een dochter van smid Santing uut Wapse. Zij is geboren op 3 januari 1909. Zij is overleden op 25 juli 1964. Hij heeft later een boerderij gehad in Wapse.

17.  Harm Buiter
Hij is geboren op 3 november 1908. Hij is overleden op 7 september 1977.
Hij woonde toen aachter in de Bolderhook.
Hij trouwde met Rensje Donker.

18.  Klaas Daleman
Hij is geboren op 22 mei 1906. Hij is overleden op 10 april 1945.
Hij werd op 10 april 1945 vermoord op ut maarktturrein an de Bosweg in Deever.
Hij trouwde met Jacoba Fledderus.

19.  Pieter Folkerts
Hij is geboren op 22 maart 1907. Hij is overleden op 17 november 1995.
Hij trouwde met Albertje Vos.

20.  Geert Kok Gzn.
Hij is geboren op 7 november 1909. Hij is overleden op 5 mei 1987.
Hij woonde zijn hele leven in de boerderij an de Dwarsdrift in Oll’ndeever.
Hij is niet getrouwd geweest.

21.  Jan Slagter Bzn.
Hij is geboren op 23 juni 1908. Hij is overleden in oktober 1986.
Hij trouwde met Beertje Mennink.

22.  Tjibbe Krol
Hij is geboren op 9 september 1907. Hij is overleden op 11 maart 1994.
Hij trouwde met Jantje Kok.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Een aantal kinderen blijkt relatie met het Schultehuis te hebben. De moeder van Klaas en Jansje Daleman was Jantje Oldenkamp. Haar vader Engbert Oldenkamp woonde in het Schultehuis en was daar boer en postkantoorhouder aan het begin van de vorige eeuw. In die tijd was het Schultehuis nog het voorhuis van de er tegenaan gebouwde boerderij (en soort van zo hoort het ook). In 1918 werd het Schultehuis bewoond door het echtpaar Jan Krol en Romkje van der Burg en hun kinderen Saakje, Geesje, Koendert en de rechts vooraan op de foto zittende Tjibbe.

Bij de razzia op 10 april 1945 pakten de Duitsers ook Klaas Daleman op. Hij woonde met zijn gezin tegenover de Offeskeid’n Skoele an de Heufdstroate in Deever. Klaas Daleman werd samen met negen andere mannen op het marktterrein vermoord. Zie de betreffende berichten in ut Deevers Archief.

Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever, Opraekelen | Leave a comment

Achterkant ansichtkaart, verzonden in 1914

Het kan soms zeer leerzaam zijn de achterkant van helemaal beschreven ‘gelopen’ ansichtkaarten te bestuderen.
Op de voorkant van deze kaart staat een ingekleurde foto van de Openbare Lagere School, die op de plaats stond waar tot in december 2019 het Dingspilhuus, ut ienige echte Waarme Hart van Deever, stond. Een paar grote verzamelaars in Deever hebben deze ansichtkaart in hun verzameling en die kaarten zijn tussen 1914 en 1916 verstuurd.
Een van de verzendsters van deze kaart moet speciaal naar Deever zijn geweest om deze ansichtkaart, die tevens briefkaart was, bij een Deeverse neringdoende te kopen, want de twee verzendsters woonden in Wittelte en de plaatselijke Wittelter bakker en kruidenier Berend Wolters verkocht geen ansichtkaarten.

De kaart is gestuurd naar mejuffrouw Froukje Bosscha, Rusthof, Zeist. Het herenhuis Rusthof in Zeist was een herstellingsoord voor dames. Had Froukje Bosscha tuberculose ?

De tekst in het linker gedeelte dat beschreven mocht worden, luidt als volgt.
Vriendin Froukje, Wij hebben uw kaartje ontvangen en gezien dat ge daar zijt, nu in de hoop dat ge daar beter moogt worden, gij moet maar goede moed houden en als gij weer in Groningen zijt, moet ge maar eens overkomen, dan is de drukte wat aan de kant, wij zijn nu aan het hooien. Akkerman met de draaimolen staat aan de brug, daar hebben wij zondagavond naar toe geweest. Daaaaag. A. en G. Odie.

A. Odie is Aaltje Odie (geboren op 28 maart 1891, overleden op 24 december 1959 in Deever), zij trouwde met Jacob Krol (geboren op 1 augustus 1889, overleden op 4 november 1948 in Deever). Ze woonden naast de Gereformeerde School an de Heufdstroate in DeeverOaltie Odie was de muss’nsteefster van Deever. Beiden zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
G. Odie is Grietje Odie (geboren op 2 mei 1892 te Uffelte, overleden op ……). Zij trouwde op 23 april 1919 in Deever met de rijkswegwerker Harm Jonker (geboren op 5 juli 1890, overleden op ……).
Vader Jan Odie was boer op het Moer, hun moeder was Grietje Hoekman. De kaart werd blijkbaar verstuurd in de hooiing, waaraan de beide jonge vrouwen mee moesten helpen.
Aardig is te lezen dat Akkerman met de draaimolen aan de brug staat. De vraag is: was dit an de Wittelterbrogge of an de Deeverbrogge ? Waarschijnlijk an de Deeverbrogge. Het moet heel wat geweest zij als je in die tijd als jonge meid op een zondagavond naar de kermis kon, dat was een mooie gelegenheid om jongens te ontmoeten. Wellicht kwam Aaltje (Oaltie) daar Jacob (Joapie) tegen of kwam Grietje daar Harm (Haarm) tegen.
Nazaten van kermisexploitant Hendrik Akkerman staan nog steeds met de zweefmolen op de Paaskermis van Deever, die vroeger an de Deeverbrogge stond. Hendrik Akkerman werd op 10 april 1945 bij de wal van de kerkhof van Deever vermoord door de Duitsers. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.

Posted in Ansichtkoate, Legere skoele in Deever, Wittelte | Leave a comment

De Oele in de gevel van de legere skoele

Als je aan mensen, die nu in Deever wonen, de vraag zou stellen waar de Oele van de openbare lagere school an de Tusschendarp in Deever is gebleven, dan zal bijna iedereen deze vragen met nee beantwoorden, laat staan dat ze op de hoogte zijn van het bestaan van de Oele.

De Oele is een zandstenen beeldhouwwerkje dat hoog in de voorgevel van de openbare lagere school aan de Tusschendarp in Deever was ingemetseld. Dit is te zien op de bijgevoegde foto van de vervuilde voorgevel van deze school. De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto in mei 2000 gemaakt, kort voor de afbraak van deze school.
De Oele is bij de afbraak van de school gelukkig niet gestolen, gelukkig ook niet met het bouw- en sloopafval afgevoerd naar een puinbrekerij, gelukkig ook niet verkocht aan een handelaar en gelukkig ook niet voor veel geld aan een liefhebber verpatst, maar dankzij de inspanning van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever behouden gebleven voor Deever. Daarvoor driewerf hulde : hulde, hulde, hulde
Is het een object met cultuurhistorische waarde ?
Is het een object met nostalgische waarde ?
Is het een object met opvoedkundige waarde ?
Is het een erfgoedobject ?
Het in een periode van meer dan een halve eeuw door weer en wind en zure regen en fijn stof aangetaste zandstenen beeldhouwwerkje is na een grondige schoonmaakbeurt in de herfstvakantie van het jaar 2000 door wijlen Bram Moesker binnen in de Openbare Lagere School de Singelier ingemetseld.
Als je aan Deeversen, oud-leerlingen van deze school of mensen die jarenlang dagelijks langs de Oele aan de voorgevel van de school aan de Tusschendarp kwamen en vaak naar de Oele kunnen hebben gekeken, zou vragen of ze weten dat de Oele op het opengeslagen boek van de wijsheid zit, dan zal bijna iedereen die vraag met nee beantwoorden. Kijken, maar niet zien.

Posted in Beeld, Legere skoele in Deever, Tusschendarp | Leave a comment

Bee de waèterpompe van de legere skoele

In het in 1999 verschenen fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is opgenomen als afbeelding 50 een foto van kinderen bij de waterpomp op het schoolplein van de openbare lagere school an de Heufdstroate in Deever. In de tekst bij de afgebeelde foto is enige aandacht aan de woning van de gemeenteveldwachter en de gemeenteveldwachter. Een afbeelding van de betreffende bladzijde uit het fotoboekje ‘Diever, ie bint ’t wel …’ is in dit bericht opgenomen.

50 – Diever – Bij de pomp van de Openbare Lagere School – 1927
Deze foto is genomen bij de pomp voor de openbare lagere school aan de Hoofdstraat.
In die tijd waren er nog niet veel automobielen. Als de kinderen een auto uit de richting van het gemeentehuis hoorden komen, dan gingen ze allemaal bij het hek staan. En wat werd het dan jammer gevonden als de auto in de richting van Wateren ging.
In de links zichtbare gemeentewoning, Diever 143, woonden in 1927 Johannes Gerardus Ekkelboom, zijn vrouw Maike Holtrop en hun kinderen Antje en Siert. Johannes Ekkelboom werd met ingang van 1 maart 1902 in Diever aangesteld als gemeenteveldwachter, tevens onbezoldigd rijksveldwachter.
Dat er toen nog geen collectieve arbeidsovereenkomst voor gemeenteveldwachters was, blijkt wel uit de brief die Johannes Ekkelboom op 22 januari 1905 aan de gemeenteraad stuurde. Daarin verzocht hij zijn traktement een weinig te verhogen, omdat hij naar hij vermeende steeds met ijver en nauwgezetheid zijn plicht had volbracht en omdat de veldwachter van andere gemeenten overal meer traktement dan hij genoot en deze vooral de laatste tijd was verhoogd.
Dat niet iedereen overtuigd was van de plichtbetrachting van de veldwachter is op te maken uit een roddelbrief die in 1918 aan de burgemeester werd verstuurd. De schrijver van het epistel vond dat de veldwachter te veel in de kroeg van Griet Merk zat en te weinig in bos en op veld en akker kwam en dat daardoor werd gestroopt en gestolen en ook illegaal varkens werden geslacht.
De fraaie gemeentewoning is tot 1 juni 1997 bewoond geweest. Helaas zal dit pand worden gesloopt. Aan wijlen Hendrik Berends, de laatste bewoner van het pand, werd het hier zichtbare typische ronde raam toegezegd.
Bij deze foto uit het familieblad Het Noorden in Woord en Beeld, stond het volgende rijmpje:
Zoo’n dag in het dorp op het plein, is waarlijk toch wel fijn, en het water is zoo nat, zij nemen ’t bij hun pompje, in hunne hand of klompje, en drinken zich er zat, ja graag zou elk der guiten, den ander frisch bespuiten, maar ….. meester is op het pad.
In 1927 was Gerrit de Nes de hoofdmeester van deze school.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
In Deever waren twee lagere scholen. Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Openbare Lagere School gewoon de ‘legere skoele’ genoemd en werd de Gereformeerde Lagere School de ‘griffemièrde skoele’ genoemd.
De hier afgebeelde zwart-wit foto is gemaakt bij de openbare lagere school an de Heufdstroate in Deever. De kinderen staan ongeveer op de plek waar de openbare bibliotheek bij het Dingspilhuus an de Heufdstroate in Deever heeft gestaan. De redactie verwijst daartoe naar de twee bijgevoegde kleurenfoto’s van deze bibliotheek. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers weet wie deze foto’s heeft gemaakt en wanneer deze foto’s zijn gemaakt. De redactie wil deze gegevens uiteraard graag bij de twee kleurenfoto’s vermelden.
De tekst bij de zwart-wit foto is niet juist. Johannes Gerardus Ekkelboom is Johannes Ekkelboom. Maike Holtrop overleed op 20 januari 1926 in Deever. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Johannes Ekkelboom hertrouwde op 26 februari 1927 met Anna Cornelia Vierkant. Hij scheidde van haar op 11 oktober 1927. Hij hertrouwde op 60-jarige leeftijd op 23 juni 1928 in Diever met de 18-jarige Catharina Oosterhof. Johannes Ekkelboom is geboren op 13 april 1868 in Oldemarkt en is overleden op 19 december 1939 in Deever. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Sjoert Benthem nam het café-logement an de Deeverbrogge in 1906 over van zijn vader. Sjoert Benthem overleed in 1915. Zijn vrouw Griet Merk heeft het café tot 1 mei 1921 voortgezet. Toen werd haar vergunning ingetrokken wegens het niet betalen van het vergunningsrecht.
Bijgaande afbeelding is voor het eerst gepubliceerd in het geïllustreerde weekblad ‘Het Noorden in woord en beeld’, jaargang 3, 1927-1928, nummer 31, 28 oktober 1927.
Bijgaande afbeelding is in nogal bijgeknipte vorm opgenomen op bladzijde 463 van het papieren Magnum Opus van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever.

Posted in Diever, ie bint 't wel ..., Legere skoele in Deever | Leave a comment

Jan Vos hef de braand in de sunneskaarms eblust

De redactie van ut Deevers Archief is in de eerste maanden van 2021 – ten tijde van de coronapandemie – druk bezig geweest met het digitaliseren (scannen) van vele oude jaargangen van ut Deeverse Blattie (Weekblad voor de gemeente Diever, Van Goor’s Blattie).
De redactie kwam bij het scannen van jaargang 1999 van ut Deeverse Blattie op bladzijde 11 van ut blattie van 4 november 1999 het hier afgebeelde bericht (afbeelding 1) over een begin van brand in de leegstaande legere skoele an de Tusschendarp in Deever. De redactie wil dit bericht de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief, met name die bezoekers die ook op deze school hebben gezeten, uiteraard niet onthouden.
De redactie kwam bij het scannen van jaargang 1999 van ut Deeverse Blattie op bladzijde 4 van ut blattie van 18 november 1999 het hier afgebeelde bericht (afbeelding 2) over een begin van de afbraak van de leegstaande legere skoele en de leegstaande ULO-skoele an de Tusschndarp in Deever. De redactie wil dit bericht de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief, met name die bezoekers die ook op deze school hebben gezeten, uiteraard niet onthouden.

Spelen met vuur werd bijna fataal 
Brand, ontstaan door met vuur spelende kinderen op het voormalige schoolplein van de Meester Andreaeschool aan het Tusschendarp is tijdig ontdekt. Een bewoner van het Moleneinde kwam het Dingspilhuus binnen rennen met de mededeling dat het schoolgebouw in brand stond.
Jan Vos – de pachter van het Dingspilhuus – bedacht zich geen moment en rende met het blusapparaat naar het schoolgebouw om groter onheil te voorkomen. Jongens hadden de zonneschermen in brand gestoken en de school had brand gevat. De school is bevestigd aan het Dingspilhuus en het had een grote ramp voor Diever kunnen worden.
Het voormalige schoolplein is een mooi speelterrein voor kinderen in Diever. Maar de ouders moesten eens een kijkje gaan nemen, want de kelder van de school staat open, de deur is namelijk verwijderd. Men kan zo een achttal meters naar beneden vallen. Het wordt tijd dat de gemeente er een omheining plaatst, want er zal maar een ongeluk gebeuren met de spelende kinderen.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie wil sien olde buurjonge Jan Vos alsnog driewerf hulde brengen voor zijn de resolute brandblusactie: hulde, hulde, hulde.
Op een afbeelding van een ansichtkaart van de legere skoele an de Tusschendarp uit 1950 is mooi te zien om welke zonneschermen (zonnenschermen, zonschermen ?) het ging. De in brand gestoken zonneschermen zaten aan de zuidkant van het oude schoolgebouw en neet an de kaant van ut Dingspilhuus.
De redactie van ut Deevers Archief heeft de bijgevoegde kleurenfoto (afbeelding 3) van de legere skoele an de Tusschendarp in Deever gemaakt op 2 maart 1996. Dat is al weer meer dan een kwart eeuw geleden. Toen was de deur van kelder, op de kleurenfoto is dat de linker deur, nog aanwezig. De rechter deur gaf  toegang tot een andere ruimte. Het oude kolenhok ? De redactie weet wel dat één keer per jaar een week lang een grote oud-papier-inzamelings-actie (voor de opleiding van blindegeleidehonden ?) werd gehouden en dat de leerlingen het oude papier in deze ruimte dumpten. Op 2 maart 1996 kon de redactie nog zo het schoolterrein oplopen.
De gemiente Deever heeft blijkbaar al snel gevolg gegeven aan de hel en verdoemenis voorspellingen van de schrijver van het berichtje in ut Deeverse Blattie van 4 november 1999, want al op maandag 15 november 1999 startte de afbraak van de scholen. Grote rampen zijn in de korte periode van 4 november 1999 tot 15 november 1999 in elk geval niet gebeurd, want na de ontbevestiging van de legere skoele an de Tusschendarp aan ut Dingspilhuus an de Heufdstroate kon de legere skoele nog gewoon worden afgebroken en kon de verloedering van ut Dingspilhuus – het enige warme dorpshart van Deever – gewoon verder gaan.
De legere skoele an de Tusschendarp stond ongeveer op de plek waar nu een parkeersplaats voor een zelfbedieningswinkel is ingericht.

Afbeelding 1
Bericht in ut Deeverse Blattie van 4 november 1999.


Afbeelding 2
Bericht in ut Deeverse Blattie van 18 november 1999.

Afbeelding 3
De redactie van ut Deevers Archief heeft deze kleurenfoto gemaakt op 2 maart 1996.

Posted in Legere skoele in Deever, Verdwenen object | Leave a comment

De legere skoele an de Tusschendarp in Deever

In Deever was de lagere school de afgelopen tweehonderd jaren achtereenvolgend gevestigd in de kerk bij de brink aan de noordkant van de toren, in de kerk bij de brink aan de zuidkant van de toren, in een verbouwde boerderij aan de brink, in een schoolgebouw an de Heufdstroate, in een schoolgebouw an de Tusschendarp en in een schoolgebouw op de Westeresch. Het volgende gebouw voor de legere skoele van Deever zal het gebouw van scholenmoloch Stad en Esch uut Möppel op de Westeresch van Deever zijn, nadat scholenmoloch Stad en Esch het krimpfiliaaltje op de Westeresch heeft opgedoekt. Dan zal daar een zo genoemde brede school worden gevestigd, waarin de legere skoele van Deever, de griffemièrde skoele en de legere skoele van Wapse zullen worden ondergebracht.
De bouw van de lagere school an de Tusschendarp in Deever is in 1942 begonnen. Wouterus Albertus Meiboom, de oudste zoon van burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de volksmond altijd ome Kees werd genoemd, was op 4 juni 1942 de legger van de zo genoemde eerste steen.
Op de hier afgebeelde zwart-wit foto van de zesklassige lagere school an de Tusschendarp in Deever op een ansichtkaart uit 1950 zijn drie van de vier klaslokalen te zien. Vier klaslokalen moet hebben betekend dat twee klassen gecombineerd zaten met een andere klas. Zaten de eerste en de tweede klas gecombineerd en zaten de derde en de vierde klas gecombineerd ? De Tusschendarp bevindt zich aan de linkerkant van het lokaal van de eerste klas.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde zwart-wit ansichtkaart ook ten zeerste bewonderen op bladzijde 20 van het in 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige Gemeente Diever in oude ansichten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

De redactie van ut Deevers Archief is op zoek naar afbeeldingen van de lagere school an de Tusschendarp. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief kan de redactie helpen aan een goed scan van oude foto’s van dit gebouw ?

Posted in Ansichtkoate, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Kiender van de legere skoele in Deever in 1946

De redactie van ut Deevers Archief toont bijzonder graag olde skoelfotoos van alle niet meer bestaande en bestaande scholen in de gemiente Deever. Op de hier getoonde schoolfoto uit 1946 zijn kinderen van de openbare lagere school an de Tusschendarp in Deever te zien.
De redactie is op zoek naar gegevens van de kinderen op de hier afgebeelde foto. Wie van de zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief wil de redactie daarbij behulpzaam zijn ?
De kinderen zijn geboren tussen 1932 en 1940.

Op de bovenste rij zijn van links naar rechts te zien:

1.  Lambert Oosterveen
Hij is geboren op 18 mei 1933. Hij is overleden op 13 augustus 2001.
Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht

2.  Roelof Nijboer
Hij is geboren op 15 oktober 1932 in Deever. Hij is overleden op 10 oktober 1923 in Deever.
Hij verhuisde twee á drie jaar voor zijn overlijden van de Hoofdstraat naar een bejaardenhuisje in De Wijert in Deever met zijn vrouw. Roelof Nijboer was rietdekker van beroep.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

3.  Wolter Folkerts
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

4.  Hans van Nijen
Hij is geboren op 23 september 1932. Hij is overleden op 22 oktober 1993.
Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

5.  Jan Stroop
Hij is een zoon van meester W.H. Stroop.
Hij woonde ergens in Limburg en is in 2020 of 2021 overleden.
Hij heeft samen met Hendrikje (Hennie) Nijzingh en Teuna van Gijssel in 1997 de reünie van leerlingen van de lagere school georganiseerd.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van hem.

6.  Anne Nijzingh
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

7.  Hendrik Koning
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

8.  Jan Mulder
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

9.  Jan Postema
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

10.  Meester W.H. Stroop
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

11.  Reinder van der Weij
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

12.  Geert Mos
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

13.  Albert Vierhoven
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

14.  Thomas Kannegieter
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

15.  Willem Bakker
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

16.  Jannes Smit
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

17.  Dirk (Dikkie) Zwart
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

18.  Hendrik (Henkie) Seinen
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

Op de tweede rij van boven zijn van links naar rechts te zien:

19.  Juffrouw Rigtje Johanna van der Land
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

20.  Martha Jonkers
Zij was getrouwd met Abram (Bram) Moesker.
Zij woont vanaf 2020 of 2021 in het verzorgingshuis Jan Thijs Seinen in Deever. Daarvoor in een bejaardenwoning aan De Kleine Es in Deever. En daarvoor an de Heufdstroate in Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

21.  Hendrikje (Hennie) Westerhof
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

22.  Lammie Kloosterman
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

23.  Lutina Postema
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

24.  Gerrie Ekkelboom
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

25.  Annie de Ruiter
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

26.  Sietske Hatzmann
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

27.  Ietje Smit
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

28.  Albertje Vierhoven
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

29.  Mina Smit
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

30.  Rensinus Gerrits
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

31.  Geert Stroop
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

32.  Albertus (Bertus, Bert) Fransen
Hij is geboren op 21 april 1936 an de Heufdstroate in Deever.
Hij is overleden op 9 november 2020 in Twello.

33.  Berend van der Weij
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

34.  Willem Grit
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

35.  Geert Kruize
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

36.  Jan Tiemes
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

37.  Marinus Bel
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

38.  Hans van der Weij
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

39.  Meester Hendrik (Henk) Broer
Zijn gegevens moeten nog worden uitgezocht.

Op de tweede rij van onderen gezien zijn van links naar rechts te zien:

40.  Aaltje Tiemes
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

41.  Hilligje (Hillie) Jonkers
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

42.  Trijntje Smit (?)
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

43.  Teuna van Gijssel
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

44.  Anne Vierhoven
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

45.  Simmigje (Simmie) Kuiper
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

46.  Jo Verheul
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

47.  Hendrikje (Hennie) Nijzingh
Zij is geboren op 3 oktober 1933 in Deever. Zij is overleden op 20 maart 2023 in Deever. Zie het aan dit bericht toegevoegde overlijdensbericht. Zij was getrouwd met Martinus Hummel. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Zij heeft bijna haar hele leven an de Brinkstroate in Deever gewoond.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

48.  Hendrikje (Hennie) Zoer
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

49.  Willie Bakker
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

50.  Janna Offerein
Haar gegevens moeten nog worden uitgezocht.

51.  Jantina Daleman
Zij is geboren op 14 mei 1932. Zij is overleden op 26 juni 1988.
Zij trouwde met Klaas Zwiers. Zij woonde an de Heufdstroate in Deever.
Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar meer gegevens van haar.

52.  Ronkje Bijker
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

53.  Annie Ekkelboom
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

54.  Aaltje Boonstra
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

55.  Trijntje Smit (?)
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

56.  Jopie Blok
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

57.  Lambert Houwer
Hij is geboren op 24 januari 1934. Hij is overleden op 8 februari 1998 op 64-jarige leeftijd.
Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Andere gegevens van hem moeten nog worden uitgezocht.

58.  Hilbert Noorman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

Op de onderste rij zijn van links naar rechts te zien:

59.  Karst Kannegieter
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

60.  Jan Offerein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

61.  Albert Strik
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

62.  Albert Koning
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

63.  Berend Gruppen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

64.  Jacob Brugging
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

65.  Cornelis Offerein
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

66.  Albert Davids
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

67.  Arend Noorman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

68.  Corrie Folkerts
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van haar.

69.  Does Bakker
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

70.  Roelof Zoer
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

71.  Roelof van Nijen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

72.  Jan Kannegieter
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

73.  Jan Kiers
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

74.  Hennie Russchen
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.


Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever, Overlijdensbericht | Leave a comment

Kiender van de Deeverse legere skoele in 1958

De redactie van ut Deevers Archief wil graag zoveel mogelijk olde skoelfotoos uut de gemiente Deever tonen. En dan het liefst volledig met de naam van alle leerlingen op de foto. Zoals het geval is met de hier getoonde afbeelding van de foto van de Openbare Lagere School aan de Tusschendarp in Deever in 1958. Zijn het de leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klas ? In elk geval leerlingen die geboren zijn in 1946, 1947 en 1948.
De redactie is op zoek naar aanvullende en ontbrekende gegevens van de meesters en de kinderen op deze foto. Zo zou de redactie bijvoorbeeld graag willen weten wat de voornaam van meester Ten Kate is.
En waarom staat Roelofje (Roelie) de Vries, geboren in juni 1948, dochter van Frans de Vries en Nicolina Beuving, niet op de foto ?
En waarom staat Trijntje Mos, geboren in maart 1948, dochter van wagenmaker Harm Mos en Aaltje Prikken, niet op de foto ?  En waarom staat Hendrik (Henk, Henkie) de Graaf, geboren in december 1948, zoon van Hielke de Graaf en Roelofje Urff niet op de foto ?
De zeer gewaardeerde bezoekers van ut Deevers Archief en de leerlingen op de foto worden verzocht te reageren.

Op de bovenste rij zijn van links naar rechts te zien:

1.  Albertus (Bart) Andree (Andrea ? Andreae ?)
Hij is de hoofdmeester.
Hij werd in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie genoemd.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.

2.  Ko Meiboom
Hij is een zoon van burgemeester Jan Cornelis Meiboom (die in de Deeverse volksmond altijd ome Kees werd genoemd) en Nelly Veltmann (die in de Deeverse volksmond altijd tante Nel werd genoemd)
Hij is geboren in 1946.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie heeft gegevens van hem ?

3.  Catrinus (Rinus) Kannegieter
Hij is een zoon van Jans Kannegieter.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie heeft gegevens van hem ?

4.  Bront (Bronnie) Hayo Andree (Andrea ? Andreae ?)
Hij is een zoon van de lagereschoolmeester Albertus Andree.
Hij is geboren in augustus 1946.
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie heeft gegevens van hem ?

5.  Wolter Baaiman
De redactie moet in de openbare bronnen nog op zoek naar gegevens van hem.
Wie heeft gegevens van hem ?

6.  Hilbert Smit
Hij is een zoon van Helprig Smit en Wietske van Leeuwen.
Hij woonde toen op de baarg op ut Kastiel.
Hij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

7.  Jan Schade
Hij woonde toen in de Bolderhook.
Hij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

8.  Jan Mulder Lzn.
Wie kan gegevens aanleveren ?

9.  Hendrik Jan Monis
Hij woonde toen an de Kloosterstroate in Deever.
Wie kan gegevens aanleveren ?

10.  Theo Derksen
Hij woonde toen an de Kloosterstroate in Deever.
Wie kan gegevens aanleveren ?

11.  Hendrik (Henk, Henkie) de Vries
Hij is een zoon van Frans de Vries en Nicolina Beuving.
Hij woonde an de stinksloot van de melkfabriek in Oll’ndeever.
Hij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

12.  Meester L. ten Kate
Wie kan gegevens van meester Ten Cate aanleveren  ?

Op de rij onder de bovenste rij zijn van links naar rechts te zien:

13.  Luchina (Ina) Vierhoven
Zij is geboren op 19 september 1947.
Zij is overleden op 9 maart 2011.
Wie kan gegevens aanleveren ?

14.  Aaltje (Alie) Berends
Wie kan gegevens aanleveren ?

15.  Elisabeth (Liesje) Rolden
Wie kan gegevens aanleveren ?

16.  Gezina (Ina) Zoer
Wie kan gegevens aanleveren ?

17.  Trijntje van Wijk
Wie kan gegevens aanleveren ?

18.  Jantje Klok
Zij woonde toen op ’t Kastiel
Wie kan gegevens aanleveren ?

19.  Jantje (Jannie) Mulder Hdr.
Zij is een dochter van Hendrik Mulder en Jantje Wesseling.
Zij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

20.  Roelofje (Roelie) Stoker
Wie kan gegevens aanleveren ?

21.  Hermina Kuiper
Wie kan gegevens aanleveren ?

22.  Ineke van Elselo
Wie kan gegevens aanleveren ?

23.  Geertje Kannegieter
Zij is een dochter van Aaldert Kannegieter.
Wie kan gegevens aanleveren ?

24.  Jannie Strik
Wie kan gegevens aanleveren ?

Op de rij boven de onderste rij zijn van links naar rechts te zien:

25.  Hennie Tiemes
Wie kan gegevens aanleveren ?

26.  Jantina Kannegieter
Zij een dochter van Jans Kannegieter.
Wie kan gegevens aanleveren ?

27.  Margje Vierhoven Edr.
Zij is een dochter van Egbert Vierhoven uut de Bolderhook.
Wie kan gegevens aanleveren ?

28.  Anje Krol
Wie kan gegevens aanleveren ?

29.  Margje (Marrie) Smit Wdr.
Zij is een dochter van postbode Wolter Smit van de Deeverbogge.
Wie kan gegevens aanleveren ?

30.  Grietje de Weerd
Zij is een dochter van Jan de Weerd uut Oll’ndeever.
Het huis waar ze woonde bestaat niet meer.
Wie kan gegevens aanleveren ?

31.  Harmina (Mini) Greveling
Zij is geboren begin september 1947 op het adres Kalteren 10.
Wie kan gegevens aanleveren ?

32.  Geesje Barels
Wie kan gegevens aanleveren ?

33.  Jacob (Jaap, Japie) Barels
Wie kan gegevens aanleveren ?

34.  Jan Krol
Hij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

35.  Mans (Mansie) Boelens
Wie kan gegevens aanleveren ?

36.  Roelof Monis
Wie kan gegevens aanleveren ?

Op de onderste rij rij zijn van links naar rechts te zien:

37.  Martijn Aaltinus Kraak
Hij is geboren op 17 april 1948 in Dwingel.
Zie het volgende bericht.
Wie kan gegevens aanleveren ?

38.  Wout van Voorst
Wie kan gegevens aanleveren ?

39.  Roel Andree (Andreae ? of  Andree ?)
Hij is een zoon van lagereschoolmeester Albertus Andree (die in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie werd genoemd).
Wie kan gegevens aanleveren ?

40.  Geert Muggen
Hee is ur iene van Luuks, die kassier was van de Boer’nlienbaank.
Hij woonde toen in de kassierswoning in de Boer’nlienbaank an de Heufdstroate.
Wie kan gegevens aanleveren ?

41.  Jantinus (Tinus) Bennen
Wie kan gegevens aanleveren ?

42.  Arend Grit
Hij woonde op Kalteren.
Wie kan gegevens aanleveren ?

43.  Jacques (Sjaak, Sjakie) Dekker
Hij woonde toen aan de Veentjesweg
Hij is geboren op 27 juni 1947.
Hij is een zoon van Jan Dekker en Jantina Doorten.
Wie kan gegevens aanleveren ?

44.  Jan Oostra
Hij nam later de achternaam Gritter van zijn moeder aan.
Wie kan gegevens aanleveren ?

45.  Hendrik (Henk, Henkie) Tissingh
Hij is overleden.
Wie kan gegevens aanleveren ?

Posted in Alle Deeversen, Legere skoele in Deever | Leave a comment

Ut huus van de heufdmeister an de Heufdstroate

Juffrouw Bregtje van der Land (zeer zeer velen hebben bij haar in de tweede klas gezeten) was schooljuffrouw aan de Openbare Lagere School van Diever. Ièrst in de skoele an de Heufdstroate, laeter in de skoele an de Tusschendarp. Zij woonde in het eerst gebouwde huis aan de Binnenesch en bleef daar wonen, totdat ze naar Frederiksoord verhuisde.
Zij had de hier afgebeelde prachtige zwart-wit foto uit 1935 in haar verzameling van zwart-wit foto’s. Ze was zo bereidwillig de redactie van het Deevers Archief toestemming te geven voor het scannen en publiceren van haar fraaie verzameling foto’s, zo ook de hier afgebeelde. De redactie zou graag willen weten wie de maker van deze foto is geweest.
Op de zwart-wit foto is onder de bomen (bepaald geen keurig in het gelid staande leilinden) de gemeentelijke woning van de heufdmeister te zien. In 1935 was meester Hendrik van Eisden de heufdmeister.
De redactie van het Deevers Archief herinnert zich dat in de vijftiger jaren van de vorige eeuw Pieter Zijlstra (die in de volksmond altijd ome Piet werd genoemd), hoofd van de Uitgebreide Lagere School (U.L.O.) in Deever, en zijn gezin in dit huis woonden. Dat zal dan tot eind 1957 zijn geweest, toen verhuisde de familie Zijlstra naar een nieuwe eigen woning an de Brinkstroate in Deever.
Let bij de zwart-wit foto vooral ook op de houten paal voor het huis met bovenin de porceleinen potjes voor het bevestigen van de draden voor de stroomvoorziening. De bovenkant van de houten paal was ter bescherming tegen neerslag en inwateren voorzien van een metalen mutsje.
In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 13 januari 1958 verscheen een bericht van correspeondent Anne Mulder, waarin wordt gemeld dat de gemiente Deever de voormalige onderwijzerswoning heeft verkocht aan bloemist Jan Bolding voor f. 9110,- . Jan Bolding vestigde in het pand een bloemenzaak. Zie het bijgevoegde bericht. De redactie is op zoek naar een scherpe scan van een foto van Bloemenhuis Bolding. Wie helpt ?
In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 4 oktober 1976 plaatste bloemist Jan Bolding een advertentie waarin hij na een grote verbouwing de heropening van zijn bloemenhuis aankondigde. Zie de bijgevoegde advertentie.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw (wanneer ?) werd in het pand Bloemenhuis Hofman gevestigd, waarna het pand in de loop der jaren weer verbouwingen heeft ondergaan.
De redactie van het Deevers Archief heeft de kleurenfoto van Bloemenhuis Hofman op 3 oktober 2012 gemaakt.


Posted in Deever, Heufdstroate, Legere skoele in Deever, Neringdoende | Leave a comment

Un neeje skoele tummer’n in de kaarke van Deever

Op 11 juni 1819 verscheen in de Leeuwarder Courant het navolgende bericht van Stephanus Jacobus van Roijen, de schulte van Diever.

De Schultes van Diever, is voornemens, ondere nadere approbatie van Hun Ed. Gr. Achtb. Gedep. Staten van Drenthe, op Zaterdag den 26 Junij 1819, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Roelof Seinen, te Diever, publiek aan den minstaannemenden uit te besteden:
Het Timmeren en de leverantie der Materialen van eene nieuwe School, in het Zuidwestelijk gedeelte der Kerk te Diever.
Het Bestek en de Conditien, zullen van nu af aan ter lezing liggen ten huize van Roelof Seinen te Diever.
Vledder, den 5 junij 1819.
De Schultes voornoemd, S.J. van Roijen

Opmerkingen van de redactie van het Dievers Archief
approbatie = goedkeuring
Het timmeren van een nieuwe lagere school in het kerkgebouw op de Brink mag bijzonder lijken, maar dat is het niet niet voor Deever, want deze nieuwe school was de opvolger van de lagere school op een andere plek in het kerkgebouw.
Met het zuidwestelijk gedeelte van het kerkgebouw wordt het gedeelte in de zijbeuk rechts van de ingang onder de gemeentelijke toren bedoeld. 

Met ‘ten huize van Roelof Seinen’ wordt de boerderij van Roelof Seinen aan de Hoofdstraat bedoeld. Roelof Seinen werd geboren in Deever op 10 februari 1771. Hij was boer. Hij overleed op 54-jarige leeftijd op 14 juni 1825 in Deever. Hij was een zoon van Willem Roelof Seinen en Hilligje Hendriks Santing.
Of in deze boerderij toen al een café-logement was gevestigd is niet bekend. Wel was het ‘gemeentehuis’ in de voorkamer van de boerderij van Roelof Seinen gehuisvest en niet in het schultehuis op de Brink.
Stephanus Jacobus van Roijen was de schulte van Deever, maar woonde in Vledder.

Posted in Brink, Deever, Gemientebestuur, Gemientehuus, Legere skoele in Deever, Skultehuus | Leave a comment

Kiender van de legere skoele in Deever in 1922

Deze foto van ‘groep I’ van de legere skoele an de Heufdstroate in Deever is gemaakt in 1921 ? De vraag is dan natuurlijk: is deze gemaakt in het schooljaar 1920-1921 of in het schooljaar 1921-1922 ?
Albert Vos, die op deze foto staat, is geboren op 10 augustus 1915. Deze foto kan niet in het schooljaar 1920-1921 zijn gemaakt, want dan zou Albert Vos op vijfjarige leeftijd naar school zijn gegaan, wat niet het geval zal zijn geweest. Dan moet de foto in het schooljaar 1921-1922 zijn gemaakt. Maar schoolfoto’s werden en worden aan het einde van het schooljaar gemaakt, dus moet de foto in 1922 zijn gemaakt. Temeer omdat kinderen in die tijd tot op de leeftijd van dertien of ten hoogste veertien jaar naar school gingen, zie de oudste kinderen die in de eerste helft van 1908 zijn geboren, bijvoorbeeld Albertus Andree (18 maart 1908) en Anna Catrina Mulder (9 mei 1908).
De legere skoele an de Heufdstroate in Deever stond op de plek waar tot het einde van 2019 het ontmoetingscentrum (dorpshuis) met de naam Dingspilhuus (ut ienuge echte Waarme Hart van Deever) stond. De foto is bij de ingang aan de oostkant (dus de kant van het Katteneinde) gemaakt.
De redactie van ut Deevers Archief heeft zoveel mogelijk in publiek toegankelijke bronnen gezocht naar gegevens van de personen op deze foto, echter deze bronnen zijn helaas niet altijd volledig of toegankelijk. De redactie is daarom steeds op zoek naar aanvullende gegevens en foto’s van de leerlingen, de onderwijzers en de onderwijzeressen op deze foto. Veel kinderen van de kinderen op deze foto wonen of woonden in Deever of in de buurt van Deever.
Wie is in het bezit van de schoolfoto van ‘Diever II’ uit 1922 ?

Abracadabra-1448Abracadabra-1447

1.   Jan Mulder
Hij is geboren op 18 april 1910 in Deever (waarschijnlijk in Oll’ndeever) als zoon van Teunis Mulder en Maria Houwer.
Zijn zuster Ludina en zijn broer Hendrik staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

2.  Hendrik Mulder
Hij is geboren op 9 juni 1912 in Deever (waarschijnlijk in Oll’ndeever). Hij is een zoon van kuiper Teunis Mulder (Teunis Kuper) en Maria Houwer. Die woonden op ’t Kastiel. Hij trouwde op 29 augustus 1935 met Annigje de Jong uit Lekkerkerk. Zijn zuster Ludina en zijn broer Jan staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

3.  Jan Slagter
Hij is geboren op 23 juni 1908 in Deever en is overleden op 14 oktober 1986 in Deever. Hij was getrouwd met Beertje Mennink. Jan Slagter is een zoon van schoenmaker Berend Slagter en Femmigje Mulder.
Zijn zuster Alberdina en zijn zuster Reina staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

4.  Klaas Houwer (Klaas Tissie)
Hij is geboren op 19 oktober 1908 op Kalteren en is overleden op 3 november 1980. Hij is een zoon van Nicolaas Houwer en Lammigje Westerhof.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

5.  Jan Houwer
Hij is geboren op 23 juli 1911 op Kalteren. Hij is een zoon van boer Nicolaas Houwer en Lammigje Westerhof. Hij was getrouwd met Jantje Boelens. Hij is op 10 april 1945 op het marktterrein in Deever door de Duitse bezetter vermoord.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

6.  Albertus Andree
Hij is geboren op 18 maart 1908 in Deever. Hij is overleden op 27 maart 1980 in Deever. In de Deeverse volksmond werd hij altijd Bart Eulie genoemd. Hij was getrouwd met Lutina Talen. Hij is een zoon van arbeider/winkelier/petroleumhandelaar Cornelis Andree en Jantje Schoemaker. Albertus Andree (Andreae ? of Andrea ?) is onderwijzer geweest an de Wittelter skoele en an de Deeverse skoele. De raad van de gemiente Diever benoemde hem in december 1939 tot hoofd van de Deeverse skoele an de Heufdstroate.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

7.  Cornelis Klijn
Hij was hoofd der school van 18 oktober 1920 tot 28 april 1924.
Hij is geboren op 24 maart 1884 in Vinkeveen en Waverveen. Hij is overleden op 8 april 1964 in Amsterdam ? Hij is op 14 oktober 1920 in Amersfoort getrouwd met Eva Maria van der Knoop.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

8.  Hilligje Hoogenkamp
Zij is geboren op 30 oktober 1875 in Deever. Zij is overleden op 30 april 1963. Zij is een dochter van hoofdonderwijzer Roelof Hoogenkamp en Jantje Schipper. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is dringend op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

9.  Albertje (Bep) van der Helm
Zij is geboren op 21 juli 1909 in een huurboerderijtje in Wittelte. Zij is een dochter van Arend van der Helm en Lummigje Hofman. Zij is op 15 augustus 1940 getrouwd in Ermelo met Jacobus Gersen. Zij is op 10 juli 1966 overleden in Amersfoort. Zij is begraven in Renswoude.
Haar zuster Margje en haar broer Jan staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

10.  Hendrik Kloosterman
Hij is geboren op 25 juni 1912 in Oll’ndeever. Hij is op 22 september 1968 overleden. Hij is een zoon van Arend Kloosterman en Hilligje (Hille) Booiman. De familie Kloosterman woonde in Oll’ndeever op de stee die nu als adres Wittelterweg 1 heeft. Hendrik Kloosterman was petroleumventer in Wapse. Hij was getrouwd met Arendina Oosterhof.
Zijn zuster Roelofje staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

11.  Ludina Mulder
Zij is geboren op 23 juni 1913 in Deever. Zij is een dochter van kuiper Teunis Mulder en Maria Houwer. Die woonden op ut Kastiel. Zij is overleden op 11 april 1989. Ludina Mulder was getrouwd met boer Hendrik Rozeboom. Zij hadden een boerderijtje in Oll’ndeever. Dat boerderijtje bestaat niet meer. Dat kleine witte zandstenen boerderijtje is nog wel te zien op een schilderij. Op die stee staat nu een burgerwoning. Ludina Mulder en Hendrik Rozeboom zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Haar broer Jan en haar broer Hendrik staan ook op de hier afgebeelde schoolfoto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

12.  Alberdina Slagter
Zij is geboren op 27 januari 1914 in Deever als dochter van schoenmaker Berend Slagter en Femmigje Mulder. Zij is overleden op 7 januari 2008 in Dwingel. Zij was getrouwd met Klaas Doorten. Alberdina Slagter en Klaas Doorten zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Haar broer Jan en haar zuster Reina staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

13.  Reina Slagter
Zij is geboren op 17 mei 1910 in Deever als dochter van schoenmaker Berend Slagter en Femmigje Mulder. Zij is op 23 oktober 1958 in Meppel overleden. Ze is getrouwd geweest met Jan Roelof (Jan Roessie) Bennen. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Haar broer Jan en haar zuster Alberdina staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

14.  Klaassien (Klaasje) Mulder
Zij is geboren op 28 januari 1911 in Deever . Zij is op 22 december 1969 overleden. Zij is een dochter van Jan Mulder en Roelofje Tissingh. Zij trouwde met Roelof Fransen. Hij is op 8 oktober 1904 geboren. Hij is op 22 september 1977 overleden.  Klaassien Mulder en Roelof Fransen zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

15.  Cornelis Seinen
Hij is geboren op 8 september 1912. Hij is een zoon van boer Jan Seinen en Hilligje Hessels. Hij is overleden op 6 november 1989. Hij was getrouwd met Hendrikje Schiphorst. Zij is geboren op 5 oktober 1912. Zij overleden op 14 oktober 1989. Cornelis Seinen en Hendrikje Schiphorst zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

16.  Hendrik Jan ter Mast
Hij is geboren op 30 juni 1912. Hij is een zoon van boer Aaldert ter Mast en Femmigje Schierbeek. Hendrik Jan ter Mast is niet getrouwd geweest. Hendrik Jan ter Mast woonde bee de Dikke Stien’n an de Grönnegerweg. Later woonde hij in Havelte.
Zijn zuster Albertje staat ook op deze foto.
De redactie is dringend op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

17.  Arend van Zomeren
Hij is geboren op 30 december 1896 in Wapse. Hij is een zoon van Jan van Zomeren en Zwaantje Offerein. De raad van de gemiente Deever benoemde Arend van Zomeren uit Wapse ingaande op 16 juli 1919 tot onderwijzer van de openbare lagere school van Deever. Hij was tot die datum onderwijzer an de skoele op Woater’n. Arend van Zomeren slaagde op 18 augustus 1921 voor de hoofdakte in Zwolle.
De redactie is dringend op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

18.  Wilhelmina (Mina) Vos
Zij is geboren op 24 mei 1913 in Deever. Zij is een dochter van postbode Roelof Vos (bode Vossie) en Jansje ter Heide van de Bosweg. Zij trouwde op 27 augustus 1932 met straatmaker Hendrik Zoer uut Dwingel.
Haar broer Albert staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

19.  Albert Vos
Hij is geboren op 10 augustus 1915 in Deever. Hij is een zoon van postbode Roelof Vos (bode Vossie) en Jansje ter Heide van de Bosweg. Hij is op 26 januari 2005 overleden. Hij was getrouwd met Berendina Doorten. Zij is geboren op 12 mei 1916 in Deever. Zij is overleden op 14 september 2000. Zij was een dochter van brievengaarder Koop Doorten en Grietje Tissingh. Albert Vos en Berendina Doorten zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Zijn zuster Wilhelmina (Mina) staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

20.  Jan van der Helm
Hij is geboren op 15 augustus 1911 in Oll’ndeever. Hij is een zoon van boer Arend van der Helm en Lummigje Hofman. Hij trouwde op 5 mei 1939 met Johanna (Jo) Moes. Hij is op 7 februari 1945 door een landwachter doodgeschoten in Nieuw Moscou bij Hollandscheveld. Jan van der Helm en Jo Moes kregen twee zoons.
Zijn zuster Albertje en zijn zuster Margje staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

21.  Margje van der Helm
Zij is geboren op 3 augustus 1913 in Oll’ndeever. Zij is een dochter van boer Arend van der Helm en Lummigje Hofman. Zij is overleden op 29 augustus 1985 in Beilen. Zij trouwde op 2 november 1934 met Gezinus Schans. Hij is geboren op 26 februari 1908 in Zuidwolde. Gesinus Schans is de oprichter van zand- en grindhandel Schans in Beilen
Haar broer Jan en haar zuster Albertje staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

22.  Roelofje Kloosterman
Zij is geboren op 14 augustus 1909 in Oll’ndeever. Zij is een dochter van Arent Kloosterman en Hilligje (Hille) Baaiman. Zij was getrouwd met politieman Gerrit Noorman. De redactie moet de datum en de plaats van overlijden nog uitzoeken. De familie Kloosterman woonde in Oll’ndeever op de stee die nu als adres Wittelterweg 1 heeft. Ze was een zuster van Jan, Hilbert Arend, Margje, Mina en Hendrik Kloosterman.
Haar broer Hendrik staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

23.  Hendrikje Oosterveen
Zij is geboren op 24 januari 1909 in Wapse. Zij is overleden op 9 oktober 1988. Zij is een dochter van arbeider Lambert Oosterveen en Jacobje Daalman. Ze trouwde op 24 mei 1930 in Deever met landarbeider Hendrik Nijboer. Hendrik Nijboer is geboren op 30 april 1905 en is overleden op 4 december 1988. De redactie heeft in verschillende berichten aandacht besteed aan (de boerderij van) Hendrik Nijboer en Hendrikje Oosterveen.
Haar broer Lambertus staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

24.  Jacoba (Koos) Geertruida van Eldik
Zij is geboren op 8 september 1908 in Zuidland op Sint Philipsland. Zij is een dochter van geneesheer Alexander Leonardus van Eldik en Geertje Margrietha Verlinde. Zij is op 6 augustus 1935 in Groningen getrouwd met garagehouder Hinderikus Aloisius Groothuis.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

25.  Lammigje Seinen
Zij is geboren op 29 april 1909 in Deever. Zij is overleden op 5 augustus 1998 in Deever. Ze was getrouwd met Teunis Wesseling. Hij is geboren op 4 oktober 1909. Hij is overleden op 25 september 1994. Zij is een dochter van Jan Seinen en Hilligje Hessels. Lammigje Seinen en Teunis Wesseling zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

26.  Anna Catrina Mulder
Zij is geboren op 9 mei 1908 in Deever. Zij is een dochter van boer Jan Mulder (Jan Boartie) en Roelofje Tissingh. Ze trouwde op 7 januari 1931 met predikant Johannes Luchies, geboren in Zeist. Zij is op 14 januari 2004 overleden in Dwingel. Anna Catrina Mulder en Johannes Luchies zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

27.  Jantina (Tine) Doorten
Zij is geboren op 25 november 1908 an de Deeverbrogge. De datum van overlijden moet nog worden uitgezocht. Zij was getrouwd met Jan Dekker. Hij is geboren op 18 februari 1916. Hij is overleden op 24 juli 1950 in Assen. Zij woonde tijdens haar huwelijk aan de Rollestraat in Wapse. Daarna heeft ze in Deever altijd aan de Veentjesweg gewoond. Ze is een dochter van brievengaarder Koop Doorten en Grietje Tissingh.
Haar broer Klaas staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

28.  Albertje ter Mast
Zij is geboren op 26 december 1909 in Deever. Zij is overleden op 29 juli 1998 in Havelte. Zij is een dochter van Aaldert ter Mast en Femmigje Schierbeek. Zij is getrouwd geweest met Barteld Oost (eerste huwelijk) en Jan Wiecher Bosman (tweede huwelijk). Haar broer Hendrik Jan staat ook op deze foto.
Albertje ter Mast woonde bee de dikke stien’n an de Grönnegerweg. Daarna heeft ze altijd in Havelte gewoond.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

29.  Albert Koning
Hij is geboren op 19 mei 1909 in Deever. Hij is op 27 september 1929 op 20-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking in Hoogeveen. Hij is een zoon van boer Hendrik Koning en Aaltje Haveman. Hij woonde eerst op ut Kastiel in een huis dat stond tussen het huis van Egbert Mulder en het huis van Harm Kloosterman. Dit huis is op 27 januari 1914 afgebrand en blijkbaar niet herbouwd. De vraag is natuurlijk: waar kwam de familie Hendrik Koning te wonen na de brand. De brand is in een bericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 28 januari 1914 beschreven.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

30.  Juffrouw Hoornstra
In het gezamenlijke geheugen van de olde Deeversen waren geen gegevens van haar aanwezig.
Woar kwaamp see weg en woar is see hen egoan ?
De redactie is dringend op zoek naar gegevens van haar. Wie reageert ?

31Jantje Wesseling
Zij is geboren op 2 augustus 1911 in Deever. Zij is een dochter van boer Jan Hessel Wesseling en Jantje Mulder. Zij is overleden op 26 december 2004 in Deever. Zij trouwde 11 of 12 augustus 1943 met Hendrik Mulder. Hendrik Mulder was een broer van Anna Catrina Mulder en Klaasje Mulder. Jantje Wesseling heeft tijdens haar huwelijk altijd in Deever an de Brink gewoond. Jantje Wesseling en Hendrik Mulder zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. Haar broer Geert staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

32.  Geert Wesseling
Hij is geboren op 13 mei 1909 in Deever. Hij is een zoon van boer Jan Hessel Wesseling en Jantje Mulder. Hij is overleden op 25 maart 1994. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

33.  Geert Kok
Hij is geboren op 7 november 1909 in Oldendeever. Hij is een zoon van boer Geert Kok en Geesje Jonkman. Hij is op 5 mei 1987 overleden. Hij is niet getrouwd geweest. Hij heeft zijn hele leven in Oll’ndeever gewoond. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Zijn zuster Jantje staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

34.  Jantje Kok
Zij is geboren op 22 mei 1912 in Oll’ndiever. Zij is een dochter van boer Geert Kok en Geesje Jonkman. Zij trouwde op 6 mei 1939 met boer Tjibbe Krol.
Haar broer Geert staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

35.  Lambertus (Bartus) Oosterveen
Hij is geboren op 12 juni 1912 in Havelte. Hij is een zoon van boer Lambert Oosterveen en Jacobje Daalman. Hij is overleden op 1 juli 1953 in Hoogeveen. Hij was getrouwd met Elisabeth Henstra. Hij was koopman.
Zijn zuster Hendrikje staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

36.  Dinie Donker
Wat is haar echte voornaam ? Kwam zij uit Oldendiever ?
De redactie is dringend op zoek naar gegevens van haar. Wie reageert ?

37.  Arend Harm Buiter
Hij is geboren op 20 mei 1912 in Pesse aan de Toldijk als zoon van Derk Buiter en Hendrikje Zoer. Hij is overleden op 11 juni 1988 in Deever. Hij was getrouwd met Hendrikje Roelofs. Zij is geboren op 18 februari 1918 in Wapse. Zij is overleden op 23 december 2010 in Meppel.
Zijn broer Harm, zijn zuster Aaltje en zijn zuster Trijntje staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

38.  Harm Buiter
Hij is geboren op 3 november 1908 in Pesse aan de Toldijk. Hij is een zoon van Derk Buiter en Hendrikje Zoer. Hij is overleden op 7 september 1977 in Deever. Hij was getrouwd met Rensje Donker, Zij is geboren op 20 mei 1918 op Woater’n. Zij is overleden op 10 mei 2010 in Dwingel. Harm Buiter en Rensje Donker zijn begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.
Zijn zuster Aaltje, zijn broer Arend Harm en zijn zuster Trijntje staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

39.  Trijntje (Trijn) Buiter
Zij is geboren op 15 september 1913. Zij is een dochter van Derk Buiter en Hendrikje Zoer. Zij is overleden op 21 juni 2006 in Ruinen. Ze was getrouwd met Harm Dolsma.
Haar broer Harm, haar zuster Aaltje en haar broer Arend Harm staan ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

40.  Klaas Doorten
Hij is op 7 september 1912 geboren an de Deeverbrogge. Hij is op 23 augustus 1983 overleden. Hij is een zoon van brievengaarder Koop Doorten en Grietje Tissingh. Hij was getrouwd met Alberdina Slagter. Zij is geboren op 27 januari 1914 in Deever. Zij is overleden op 7 januari 2008 in Dwingel.
Zijn zuster Jantina staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

41.  Aaltje Buiter
Zij is geboren op 11 oktober 1909 in Pesse aan de Toldijk. Zij is een dochter van Derk Buiter en Hendrikje Zoer. Ze is op 11 maart 2000 overleden. Zij trouwde op 28 november 1930 met Jan Kuik. Hij is geboren op 7 januari 1905 in Uffelte. Hij is overleden op 26 februari 1982 in Uffelte. Ze heeft altijd in Uffelte aan de Fabrieksweg gewoond. Die weg is later Lindenlaan genoemd.
Aaltje Buiter en Jan Kuik zijn begraven op de kaarkhof in Uffelte.
Haar broer Harm, haar broer Arend Harm en haar zuster Trijn staan ook op deze foto.

42.  Jantje Oost Jdr.
De redactie is dringend op zoek naar gegevens van haar. Wie reageert ?

43.  Gerard Folkerts
Hij is een zoon van timmerman Wolter Folkerts en Maria Smit. Hij trouwde met Nel Dermois.
Zijn zuster Gesiena Katharina staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar gegevens van hem. Wie reageert ?

44.  Gesiena (Siene) Katharina Folkerts
Zij is geboren 24 maart 1909 in Deever. Zij is een dochter van timmerman Wolter Folkerts en Maria Smit. De familie Folkerts woonde op ut Kastiel in Deever in het huis, dat nu als adres Kasteel 7 heeft. Zij trouwde op 27 augustus 1930 in Rijswijk met de sergeant-vliegenier Wilhelmus (Wim) Adrianus Rademaker. Hij is op 29 januari 1906 in Den Haag geboren. Siene Folkerts is overleden op 20 oktober 1977 in Tilburg. Wim Rademaker is op 8 januari 1969 in Tilburg overleden.
Haar broer Gerard staat ook op deze foto.
De redactie is op zoek naar nog meer gegevens van haar. Wie reageert ?

45.  Hendrik Oost Jzn.
Hij is geboren op 21 maart 1915 in Deever. Hij is een zoon van arbeider Jacob Oost en Elsje Davids. Hij is overleden op 12 februari 2000. Hij trouwde met Mina Berends, een dochter van Lute Berends en Willemina (Wilmpie) Godwaldt. 
De redactie is dringend op zoek naar gegevens van hem. Wie reageert ?

46.  Hendrikje Mulder
Zij is geboren op 27 september 1908 in Deever. Zij is een dochter van kuiper Egbert Mulder en Hilligje Mulder. Die woonden op ut Kastiel in Deever.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?

47.  Berend Jonkers
Hij is geboren op 3 november 1908 an de Deeverbrogge. Hij is een zoon van wegwerker Lambertus Jonkers en Grietje Moes. Hij trouwde op 18 november 1932 met Geesje Huisman uut Dwingel.
De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van hem. Wie reageert ?

Posted in Alle Deeversen, Deever, Heufdstroate, Legere skoele in Deever, Topstuk, Verdwenen object | Leave a comment

Ut bouw’n van un legere skoele in Deever

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant verscheen op 1 juli 1874 het volgende bericht over de aanbesteding van de lagere school an de Heufdstroate in Deever.

Aanbesteding
Burgemeester en wethouders der gemeente Diever zijn voornemens op dingsdag den 14 julij 1874, des middags te twaalf uren, ten gemeentehuize aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, aan te besteden :
Het bouwen van een schoolgebouw te Diever, bestemd voor 180 leerlingen, benevens het benoodigde ameublement, met bijlevering van alle daartoe benodigde materialen, transporten, arbeidsloonen, enzovoort.
Bestek en teekeningen liggen van af den 3 julij a.s. ter visie ter secretarie der gemeente Diever; de bestekken verder: te Assen in ’t hotel ‘Kuipers’; te Meppel in ’t hotel ‘Bontekoe’; te Zwolle in het Heerenlogement bij den heer Jansen; te Steenwijk in het Posthuis bij den heer van Herpe; te Heerenveen bij den heer Jorissen; te Wolvega bij den heer Padberg, en te Gorredijk bij den heer van der Wal, terwijl ze op franco aanvrage, ad. 75 cents per exemplaar, bij den burgemeester zijn te verkrijgen.
Aanwijzing in loco geschiedt op den dag der aanbesteding, des morgens van elf tot twaalf uur, door den architect T.F. Hulstijn van Steenwijkerwold, bij wien tevens alle inlichtingen zijn te verkrijgen.
Burgemeester en wethouders voornoemd, de wethouder K. Kok, de burgemeester J. Pottinga Sz.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De in 1874/1875 gebouwde legere 
skoele an de Heufdstroate in Deever is hier afgebeeld.
De bouw van de legere school an de Heufdstroate was nodig geworden, omdat de éénlokalige skoele an de brink in Deever veel en veel te klein was geworden. De architect van het bouwwerk was Teunis Francis Hulstijn uit Steenwijkerwold. 

De fraaie ingekleurde ansichtkaart van de legere skoele an de Heufdstroate in Deever is in 1926 verzonden.
Rechts noast de twee jongen bee’j de
glinten’ um de skoele is het houten omhulsel van de waterpomp te zien. Aan de linkerkant is eerst een stukje Heufdstroate en vervolgens het Moleneinde (Katteneinde) te zien.
Links naast de school staat de boerderij van Roelof Noord en Aaltje Fledderus.
Op de stee woar de legere 
skoele stön, doar stön tot in december 2019 nog ut dörpse Dingspilhuus; het voor Deever meest onmisbare gebouw. Deever is niet dood zonder gemeentehuis, maar is zeker dood geworden zonder Dingspilhuus, ut Waarme Hart van Deevers.
Het schoolgebouw werd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw nog gebruikt als gymnastieklokaal van de legere skoele an de Tusschendaarp en de U.L.O.-skoele an de Tusschendaarp. De redactie herinnert zich dat hij daar in de winter ook trainde met de junioren van voetbalvereniging Deever. Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) gebruikte het gymnastieklokaal ook als oefenruimte.

De zeer gewaardeerde bezoeker van ut Deevers Archief, die nog steeds een verstokte liefhebber van afbeeldingen van mooie ansichtkaarten op papier is, kan de hier afgebeelde ingekleurde ansichtkaart ook ten zeerste in de zwart-wit versie van deze ansichtkaart bewonderen op bladzijde 35 van het in 2007 uitgegeven onvolprezen papieren boekwerkje Voormalige Gemeente Diever in oude ansichten, dat is samengesteld door vrijwilligers van de heemkunduge vurening uut Deever. Maar ja, dan moet je wel in het bezit zijn van dat papieren boekwerkje of dat papieren boekwerkje bij iemand in kunnen zien.

abracadabra-1297abracadabra-1298

Posted in Ansichtkoate, Deever, Legere skoele in Deever, Topstuk, Verdwenen object | Leave a comment

Een reactie – Cantharellen zoeken in de herfst

De redactie van het Deevers Archief ontving bijgaande reactie van Alex Daleman (een Deeverse die al jaren in Amsterdam woont) op het artikel ‘Gesloopt pand aan de Hoofdstraat’, dat op 8 november 2012 in het Dievers Archief is gepubliceerd.

Beste redactie,
Allereerst: een prachtige website over Diever en omstreken.
Je krijgt hier informatie die ik bij andere websites niet tegen kom. Wat weer oude herinneringen oproept. Bedankt hier voor!

Een kleine aanvulling bij de foto van het pand van Hendrik Berends en zijn vrouw Toni.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw werden door dit echtpaar cantharellen ingenomen, waar je dan een paar dubbeltjes of een paar kwartjes voor kreeg. Een keer dachten een vriend en ik slim te zijn door de cantharellen een tijdje in een pannetje water te doen om deze zwaarder te maken, zodat we meer geld zouden krijgen. Met enige schuldbesef gingen we naar Hendrik. Hendrik voelde aan de cantharellen, keek naar de cantharellen, vond dat ze onnatuurlijk vochtig waren en zei: “Dit kan niet jongens.” We biechten maar op dat we ze extra vochtig hadden gemaakt. Hendrik was niet de slechtste en betaalde ons uit, maar minder dan we hadden verwacht. Toch waren we blij, vervolgens gingen we van het geld snoep kopen in de Vivo-winkel aan de overkant. We hebben het daarna niet meer gedaan en we konden altijd weer onze cantharellen aan hem kwijt.

De eikenboom links achter in het midden van de tweede foto, staat waar vroeger de overgang van de openbare lagere school naar de oude lagere school (later gymzaal) was, naar mijn weten stonden er nog meer oude eiken in de buurt.

Dit was mijn kleine bijdrage. Succes met de website en dat de mensen maar foto`s mogen bijdragen.

Vriendelijk groet,
Alex Daleman

 

Posted in Deever, Heufdstroate, Legere skoele in Deever, Verdwenen object | Leave a comment