Inzate en palmslag van ut huus van Henduk Pook

Op 22 februari 1919 verscheen in de Olde Möppeler (Meppeler Courant) een advertentie over het bij inzate veilen van ut huus an de Kruusstroate in Deever en drie bouwakkertjes op de nes van Deever van Hendrik Pook, zie bijlage 1.
Op 8 maart 1919 verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden een advertentie over het bij palmslag verkoopen van ut huus van Henduk Pook an de Kruusstroate in Deever, zie bijlage 2.
Tot het bij palmslag verkopen van het huis van Hendrik Pook is het niet gekomen, want op 4 oktober 1924 verscheen in de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van Hendrik Pook een reclamebericht over zijn klompenmakerij en klompenhandel.
Dus de grote vraag is waarom die palmslag niet is doorgegaan ?
Van de klompenmakende Hendrik Pook is wel een foto bewaard gebleven; zie afbeelding 1. Op de foto zijn Hendrik Pook (de man rechts) en zijn (latere) schoonzoon klompenmaker Berend Logtenberg te zien. Berend Logtenberg zal het vak van klompenmaker hebben geleerd bij klompenmakerrij Logtenberg in Oene ? De redactie meent zich te herinneren dat van deze foto ooit een tekening is gemaakt. Wie van de nazaten van Hendrik Pook is in het bezit van deze tekening ?
Berend Logtenberg trouwde op 3 mei 1919 in Deever met Jantje Pook, de oudste dochter van Hendrik Pook en Lammigje Wever. Berend Logtenberg is geboren op 19 maart 1884 in Oene (gemeente Epe). Jantje Pook is geboren op 1 oktober 1891 in Oll’ndeever. Johannes Logtenberg – een broer van Berend Logtenberg – trouwde op 13 mei 1922 in Deever met Margje Pook, de tweede dochter van Hendrik Pook en Lammigje Wever. Johannes Logtenberg is geboren op 30 oktober 1892 in Oene (gemeente Epe). Margje Pook is geboren op 3 december 1893 in Oll’ndeever.
De grote vraag is of de foto is gemaakt in de klompenmakerij van Hendrik Pook an de Kruusstroate in Deever of dat de foto is gemaakt in de klompenmakerij van Berend Logtenberg in de Nieuwstraat in Möppel of dat de foto is gemaakt in de klompenmakerij van de familie Logtenberg in Oene ?
De redactie van ut Deevers Archief hoopt en vermoedt dat, gelet op het kleine schuurachtige interieur met het ronde stalraam en de duidelijke aanwezigheid van Hendrik Pook, de foto is gemaakt in Deever. De grote vraag is of deze foto voor of na 3 mei 1919 gemaakt ? De grote vraag is of bij nazaten van Hendrik Pook enig klompenmakersgerak bewaaard is gebleven ?
De redactie weet niet of de drie in de advertentie in bijlage 1 genoemde bouwakkertjes met de naam Stiekelkamp, Aarlange en Kleine Polle wel zijn verkocht of niet.
De redactie van ut Deevers Archief heeft zich de publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’  van de heemkundige vereniging uut Deever een turboslag in de rondte gezocht naar het perceel bouwland met de veldnaam Stiekelkamp, maar heeft deze niet kunnen vinden. Het is toch wel een zorgelijk dingetje dat in de publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’ van de heemkundige vereniging uut Deever, helaas geen aandacht is besteed aan veldnamen die na 1832 zijn ontstaan. Hendrik Pook kocht het akkertje op 16 november 1910 voor f. 192,50 van de weduwe Bel.
De advertentie vermeldt het perceeltje bouwland met de naam Aarlange. De publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’ vermeldt Aarlangen, Aerlangen, Haarlangen (sectie B4 – nr. 21). De Aarlange moet een bouwakkertje in de groep bouwakkers met de veldnaam Aarlangen, Aerlangen, Haarlangen zijn. Deze groep akkers ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt het perceeltje bouwland met de naam de Polle. De publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’ vermeldt de Pol (sectie B4 – nr. 25). De Polle moet een bouwakkertje in de groep bouwakkers met de veldnaam de Pol zijn. Deze groep akkers ligt op de Molenesch.

Bijlage 1
Advertentie in de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 22 februari 1919

Inzate Diever.
Notaris Bon te Dwingeloo, zal op dinsdag 25 februari 1919, voormiddags 10 uur, ten huize van verkooper, ten verzoeke van Hendrik Pook te Diever, bij inzate veilen:
1. Een huis, waarin verlof en sedert jaren wordt gedreven een welbeklante winkel van kruidenierswaren en aanverwante artikelen, alsmede een klompenmakerij, zeer gunstig gelegen in de kom van het dorp Diever, groot 3.53 are. Het perceel bestaat uit: verlofzaal, bijkamer, winkel, woonvertrek en keuken, 2 slaapkamers en werkplaats. Aanvaarding 1 mei 1919.
2. Bouwland ‘Stiekelkamp’, groot 39.10 are.
3. Bouwland ‘Aarlange’, groot 19.50 are.
4. Bouwland ‘Kleine Polle’, groot 16.80 are.


Bijlage 2
Advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van 8 maart 1919

Palmslag Diever.
Notaris Bon te Dwingeloo, zal op dinsdag 11 maart aanstaande, des voormiddags 9.30 uur, ten huize van verkooper en ten verzoeke van Hendrik Pook te Diever, bij palmslag verkoopen:
Een huis, waarin verlof en sedert jaren wordt gedreven een welbeklante winkel van kruidenierswaren en aanverwante artikelen, alsmede een klompenmakerij, zeer gunstig gelegen in de kom van het dorp Diever, groot 3.53 are. Het perceel bestaat uit: verlofzaal, bijkamer, winkel, woonvertrek en keuken, 2 slaapkamers en werkplaats. Aanvaarding 1 mei 1919.


Bijlage 3
Advertentie in de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 4 oktober 1924

Extra mooi geschilderde gele en zwarte klompen in alle maten voorradig bij H. Pook, Klompenmakerij en -handel, Diever.


Afbeelding 1
Foto van Hendrik Pook en schoonzoon Berend Logtenberg (foto uit de verzameling van Arjan Meijer)

This entry was posted in Kruusstroate, Neringdoende, Veldnème. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *