Kiender van de Witteler skoele in de zomer van 1949

In de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever was lang geleden een werkgroep van vrijwilligers bezig met het verzamelen en documenteren van schoolfoto’s van alle scholen en voormalige scholen in de gemiente Deever. Is deze werkgroep ter ziele gegaan ? Zijn de werkgroepleden ter ziele gegaan ? Het grootse streven was zoveel mogelijk schoolfoto’s te verzamelen en te documenteren en deze zo mogelijk per school in boekvorm uit te brengen. De redactie van ut Deevers Archief heeft in de periode 1999-2007 actief meegewerkt aan deze werkgroep. De redactie van ut Deevers Archief heeft zich ook ná 2007, na het verlaten van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever, bezig gehouden met het verzamelen en documenteren van schoolfoto’s van alle scholen en voormalige scholen in de gemiente Deever ten behoeve van ut Deevers Archief.
Zo nu en dan is in de periode 1999-2007 een schoolfoto met de namen van de gefotografeerde leerlingen in het papieren blad Opraekelen van de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever geplaatst. Zo is de bijgaand afgebeelde schoolfoto uit 1949 met de namen van de gefotografeerde leerlingen van de Witteler skoele gepubliceerd in Opraekelen 02/3 (september 2003).
De redactie meent te weten dat de Historische Vereniging Vroegere Gemeente Diever na 2007 nooit een boekwerkje met schoolfoto’s van een bepaalde school heeft uitgegeven. Maar wat niet is, dan kan natuurlijk nog komen.
Het uitzoeken van namen en het opsporen van de huidige verblijfplaats van kinderen en leerkrachten op een schoolfoto is niet altijd even gemakkelijk. Het zoekwerk voor de hier afgebeelde schoolfoto, die in 1949 is gemaakt, was echter niet zo moeilijk. Een flink aantal kinderen staat ook op de schoolfoto uit 1953. De overige leerlingen op de foto waren voor een deel bekend bij de redactie. De redactie heeft een flink aantal leerlingen ook persoonlijk gekend.
Daarnaast is mevrouw Klaasje Geerts-Rozeboom uit Nijverdal behulpzaam geweest bij het nalopen van de namen van de kinderen. Zij maakte de redactie er op attent dat op de foto in elk geval Klaasje Jentje Berends (geboren 29 september 1936 in Wittelte, overleden op 5 november 2014 in Havelte) ontbreekt. Op basis van de groeiende verzameling gegevens is de conclusie getrokken dat ook Jacob Oostra (geboren 22 oktober 1939), Lammigje (Lammie) Houwer (geboren op 21 februari 1940), Gerda Klok (geboren op 20 juni 1941) en Roelofje (Roelie) Rozeboom (geboren op 5 februari 1942) op de foto hadden kunnen staan.
De leerlingen van het schooljaar 1948-1949 en leerkrachten van de Wittelter skoele zijn in de zomer van 1949 bij de school op het nog onverharde schoolplein op de foto gezet.
De redactie houdt zich beleefd aanbevolen voor verbeteringen en aanvullingen. Zo heeft de redactie niet direct kennis van het overlijden van een leerling op de hier afgebeelde foto. Per slot van rekening zijn alle nog levende leerlingen tussen de tachtig en negentig jaren oud.

De achterste rij leerkrachten en jongens bestaat van links naar rechts uit:

1.  Jantje Koopman
Zij is geboren op 4 januari …., Zij trouwde met Esdert de Glind.
Zij was schooljuffrouw an de Wittelter skoele.

2.  Magda Zijlstra
Haar gegevens zijn nog niet bekend; wie van de lezers kan helpen ?
Zij was schooljuffrouw an de Wittelter skoele

3.  Jannes Siemens
Hij is geboren op 27 augustus 1939. Hij trouwde met Jantje Wolters. Hij woont in Bovensmilde.

4.  Albertus (Bertus) Gerardus Pril
Hij is geboren op 13 juni 1937. Hij woont in Amsterdam.

5.  Teunis Rozeboom
Hij is geboren op 12 oktober 1937. Hij is overleden op …. Hij woonde samen met Rita Kristeerius, Hij woonde op ut Kastiel in Deever. Hij is een broer van Klaasje Rozeboom.

6.  Berend Jonker
Hij is geboren op 11 januari 1936. Hij trouwde met Fennie Bügel. Hij woont in Lhee.

7.  Jantinus (Jannes) Hendrikus Boer
Hij is geboren op 8 november 1935. Hij trouwde met Roelien Huisman. Hij woont in Wassenaar

8.  Albert Wanningen
Hij is geboren op 7 maart 1937. Hij is overleden op 1 december 1964. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.

9.  Albert van Zomeren
Hij is geboren op 31 januari 1938. Hij trouwde met Hilligje (Hillie) Oosterhof. Hij woont in Meppel.
Hilligje (Hillie) Oosterhof staat op de hier afgebeelde foto.

10.  Jochem van Leeuwen
Hij is geboren op 11 maart 1938 in Wapse. Hij is overleden op 28 april 2018 in Enschede. Hij trouwde met Willie Schuitert. Hij woonde in Enschede. Hij is een broer van Gezina (Siena) van Leeuwen.

11.  Tiede Oosterhof
Hij is geboren op 17 april 1939. Hij is overleden op 1 juni 1955. Hij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever.

12.  Hendrik (Henk) Broer
Hij is geboren op 26 augustus 1914. Hij is overleden op 1 februari 1996. Hij trouwde met Geertje Wuite.
Hij was de laatste hoofdmeester van de Witteler skoele.

De bovenste rij meisjes wordt van links naar rechts gevormd door:

13.  Roelina (Roelie) Willemtje Klok
Zij is geboren op 2 juli 1938. Zij trouwde met Gerrit Grit. Zij woont in Hoogeveen.

14.  Willemtje (Willie) Roelina Klok
Zij is geboren op 20 mei 1936. Zij is overleden op ….. Zij trouwde met Hendrikus (Rieks) Bos. Zij woonde in Deever.

15.  Hilligje (Hillie) Oosterhof
Zij is geboren op 13 februari 1938. Zij trouwde met Albert van Zomeren. Zij woont in Meppel.
Albert van Zomeren staat op de hier afgebeelde foto.

16.  Roelina (Roelie) Siemens
Zij is geboren op 21 februari 1938. Zij trouwdw met Jan Lubbinge. Zij woont in Steenwijk.

17.  Jacobje (Cobie) Nijboer
Zij is geboren op 5 april 1937. Zij trouwde met Hendrik Roelof Liezen. Zij woont in Wanneperveen,

18.  Klaasje Rozeboom
Zij is geboren op 25 november 1936. Zij trouwde met Aaltinus Geerts. Zij woont in Nijverdal. Zij is een zuster van Teunis Rozeboom.

19.  Gezina (Sina) van Leeuwen
Zij is geboren op 23 augustus 1936 in Wapse. Zij is overleden op 24 november 2021 in Wilhelminaoord. Zij trouwde met Berend Mos. Zij heeft lange tijd in Dwingel gewoond. Zij is een zuster van Jochem van Leeuwen.

20.  Roelofje (Roelie) Soer
Zij is geboren op 27 juli 1937. Zij trouwde met Jan Kiers. Zij woont in Deever.

21.  Elsje Oost
Zij is geboren op 17 augustus 1939. Zij woont in  Epe.

22.  Christina (Stiena) Wilhelmina Klok
Zij is geboren op 16 februari 1940. Zij trouwde met Johannes van der Weij. Zij woont in Deever.

De twee kleine meisjes onder de rij meisjes zijn van links naar rechts:

23.  Alie Pril
Zij is geboren op 12 juni 1943. Zij trouwde met Rob Pino. Zij woont in Baarn.

24.  Willemina (toen Mina, nu Wilmie) Oost
Zij is geboren op 14 februari 1941. Zij woont in Den Haag.

De vier staande jongens in de rij daar beneden zijn van links naar rechts:

25.  Geert Soer
Hij ia geboren op 30 april 1939 in Wittelte. Hij is overleden op 3 augustus 2022 in Steenwijk.  Hij trouwde met Geesje Vrieling. Hij heeft lange tijd in Steenwijk gewoond.

26.  Jan Willem Echten
Hij is geboren op 24 augustus 1940 in Dwingel. Hij is overleden op 22 januari 2004 in Zwolle. Hij trouwde met Roelie Noorman. Hij woonde lange tijd in Havelte.

27.  Albertus (Bertus) Dijkman
Hij is geboren op 13 juni 1937. Hij is overleden op … Hij trouwde met  Gea Hartkamp.

28.  Roelof Jonker
Hij is geboren op 11 april 1939. Hij trouwde met Dinie Nijstad. Hij woont in Eext.

De rij zittende jongens op de voorgrond wordt van links naar rechts gevormd door:

29.  Reinder van Leeuwen
Hij is geboren op 13 juni 1941. Hij trouwde met Dinie Jansen. Hij woont in Vledder.

30.  Arend van Zomeren
Hij is geboren op 1 mei 1942. Hij trouwde met Hannie Annevelink. Hij woont in Westerbork,

31.  Aaldert Soer
Hij is geboren op 16 juni 1941. Hij is overleden op … Hij trouwde met Roelie Stoker. Hij woonde in Wittelte.

32.  Jan Barelds
Hij is geboren op 17 februari 1941. Hij trouwde met Jantje Prins. Hij woont in Emmeloord.

33.  Wolter Jonkers
Hij is geboren op 17 februari 1943. Hij trouwde met Ivonne Meier. Hij woont in Voorthuizen.

34.  Jan Klok
Hij is geboren op 3 april 1942. Hij is overleden op 12 november 1992. Hij trouwde met Hennie Meulenbelt. Hij woonde in Wittelte.

35.  Arend (Arie) Oosterhof
Hij is geboren op 4 september 1941. Hij trouwde met Everdina (Dinie) de Vrieze. Hij woont in Meppel.

This entry was posted in Witteler skoele. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *