Oprichting van de Noordelijke Hypotheekbank

Op 29 maart 1887 verscheen in Het Nieuws van den Dag (kleine courant) het volgende bericht over de door mr. Lodewijk Guillaume opgerichte Noordelijke Hypotheekbank. Deze hypotheekbank was gevestigd in het pand met de naam Aurora aan de Dorpsstraat in Zorgvlied.

Tot directeuren der te Zorgvlied, gemeente Diever, opgerichte Noordelijke Hypotheekbank zijn benoemd, de heeren L.W. van Os, te Diever, en G. Venhuizen, te Zorgvlied. Commissarissen zijn de heeren mr. D.R. Brants, te Heerenveen, mr. J.T.H. Bekhuis te Leeuwarden, mr. G.H.M. Driessen, te Amsterdam, L.M. de Laat de Kanter, te Leiden, mr. H.W. de Blocq van Scheltinga, te Heerenveen, mr. W. Terpstra, te Leeuwarden, mr. L.G. Verwer, te Zorgvlied, dr. R. Wartena, te Noordwolde. Het maatschappelijk kapitaal is f. 1.000.000, waarvan door de oprichters f. 229.000 is genomen.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
Bijzonder opmerkelijk is te noemen dat burgemeester Leonard Willem van Os werd benoemd als een van de directeuren van een commerciële hypotheekbank. Daar zijn wel wat vragen bij te stellen.
Had hij voor deze schnabbelbaan toestemming van de Commissaris der Koningin in Drenthe ?
En wat vond de gemeenteraad van dit directeurschapje ?
Ontving hij voor dit baantje een vergoeding ?
Werd deze vergoeding in mindering gebracht op zijn burgemeestersloon ?
Waren de heren leden van het College van Commissarissen de Leidse studievrindjes (Minerva ?) van Lodewijk Guillaume Verwer ?

This entry was posted in Lodewijk Guillaume Verwer, Noordelijke Hypotheekbank, Zorgvlied. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *