Kiender van de Deeverse legere skoele in 1920

De heer A. Andreae is samensteller van het volprezen fotoboekje ‘Diever in oude ansichten’, waarvan de tweede druk in 1981 is uitgegeven. De redactie van ut Deevers Archief kan geen link naar dit fotoboekje op de webstee van uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel aanbrengen, want de toegang tot de webstee is geblokkeerd. omdat deze uitgeverij is gestopt met de ‘on demand’ verkoop van oude ansichtkaartenboekjes. De hier afgebeelde foto van groep III van de legere skoele van Deever is ten zeerste te bewonderen als afbeelding 25 in het genoemde fotoboekje. Bij afbeelding 25 is de volgende tekst te lezen:

Dit is een foto van de derde klas van de openbare lagere school te Diever, ongeveer zestig jaar oud. Als hoofd van de school fungeerde toen J. Kuiper, die helemaal links is te vinden. Naast hem staat de onderwijzer A. van Zomeren, terwijl helemaal rechts de onderwijzeressen staan, namelijk de dames Hogenkamp en Kuiper. Deze foto geeft een mooi beeld van de toenmalige klederdracht, terwijl de mimiek zeer waarschijnlijk vaak de lachlust zal opwekken. De foto is genomen aan de oostzijde van de school, bij de ingang van de lagere klassen. De school stond op de plaats waar nu het Dingspilhuus staat.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De samensteller van het genoemde fotoboekje is de heer Albertus Andree, gepensioneerd meester van de legere skoele van Deever, en geboren en getogen an ut Meul’nende in Deever. De leden van de familie Andree hadden in Deever de onverklaarbare en irritante behoefte steeds maar weer tussen de twee e’s van hun achternaam een a te frommelen, dus de achternaam Andree te verfrommelen tot Andreae. Dat stond immers veel chiquer. Echter Albertus Andree werd in de Deeverse volksmond altijd Bart Eulie genoemd, omdat zijn vader pietereulieboer was.
Bart Eulie schrijft dat op de foto de derde klas van de legere skoele is te zien. Dat is gelet op de grootte en de gezichten van de kinderen niet juist. In die arme jaren tussen de twee wereldoorlogen was het juist de gewoonte kinderen uit één gezin samen op één foto te zetten, zodat de vaak arme ouders maar één dure foto hoefden te kopen.
Bart Eulie schrijft dat de foto ongeveer zestig jaren oud is, dus volgens zijn schatting zou de foto omstreeks 1920 zijn gemaakt. Dat kan wel ongeveer kloppen, want na meester Kuiper was meester Cornelis Klijn het hoofd van de legere skoele van 18 oktober 1920 tot 28 april 1924.
J. Kuiper is Johannes Kuiper. Hij is geboren op 20 maart 1851 op de Smilde. Hij was vóór zijn komst naar Deever onderwijzer in Beilen. Hij werd op 7 maart 1892 benoemd tot hoofd der school te Diever. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van meester Johannes Kuiper. Wie reageert ?
Onderwijzer A. van Zomeren is Arent van Zomeren. Hij is geboren op 30 december 1896 in Wapse. Hij is een zoon van Jan van Zomeren en Zwaantje Offerein. De raad van de gemiente Deever benoemde Arend van Zomeren uit Wapse ingaande op 16 juli 1919 tot onderwijzer van de openbare lagere school van Deever. Hij was tot die datum onderwijzer an de skoele op Woater’n. Arend van Zomeren slaagde op 18 augustus 1921 voor de hoofdakte in Zwolle. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van Arent van Zomeren. Wie reageert ?
De linker vrouw van de twee vrouwen aan de rechterkant van de afgebeelde schoolfoto is Hilligje Hoogenkamp. Zij is geboren op 30 oktober 1875 in Deever. Zij is overleden op 30 april 1963. Zij is een dochter van hoofdonderwijzer Roelof Hoogenkamp en Jantje Schipper. Zij is begraven op de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever. De redactie is op zoek naar aanvullende gegevens van haar. Wie reageert ?
De rechter vrouw van de twee vrouwen aan de rechterkant van de afgebeelde schoolfoto is juffrouw Kuiper. De redactie is op zoek naar gegevens van haar. Wie reageert ?
Bart Eulie heeft het wat betreft het uitzoeken en vermelden van de naam van de leerlingen op de hier afgebeelde foto lelijk laten zitten. En zo rond 1980 – het jaar van uitgave van de eerste druk van het genoemde fotoboekje – waren die leerlingen rond de zeventig jaar oud en veelal nog in leven. Het uitzoeken van de naam van de leerlingen zou toen bepaald niet moeilijk zijn geweest. Maar helaas. Bart Eulie was van het erg gemakzuchtige type: ‘dat zoekt u lekker zelf maar uit’.
En daarom hoopt de redactie van ut Deevers Archief dat bij een nazaat van een van de leerlingen op de hier afgebeelde foto in een vergeten album deze foto aanwezig is en dat op de achterkant van die foto de naam van de leerlingen staat geschreven. De redactie houdt zich bijzonder aanbevolen voor deze namen.

De hier afgebeelde schoolfoto is een scan van de schoolfoto uit de verzameling van de Deeverse dorpsfiguur en alles-van-Deever-weter en alles-van-Deever-verzamelaar Jans Roelof Tabak. De dochter van Jans Roelof Tabak heeft vanwege de verkoop van het door wijlen Jans Roelof Tabak bewoonde voorhuis van zijn boerderij an de Aachterstroate (vrogger de Saandhook) helemaal leeg moeten ruimen en heeft daarbij heel veel spullen, heel veel papperassen, heel veel geschiedkundig waardevol materiaal, heel veel geschiedkundig waardevolle oude foto’s, enzovoort, enzovoort, rücksichtlos in de afvalcontainer gegooid. Wellicht is de hier afgebeelde schoolfoto met de bijbehorende lijst van namen ook in die afvalcontainer beland ? Dat zou toch echt wel een gevalletje van erg jammer zijn.

This entry was posted in Legere skoele in Deever. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *