Ut weilaand van Jan Tees en Hillegie en Oaltie Seinen

De redactie van ut Deevers Archief heeft van lagereschoolklasgenoot Lambert (Bert, Bertje) Rolden, zoon van Hendrik Jan (Henneman) Rolden en Zijntje (Sina, Sientie) Bel, toestemming oude foto’s uit de verzameling van zijn vader Hendrik Jan (Henneman) Rolden en zijn grootvader Lambert Rolden te tonen in ut Deevers Archief. De redactie is hem bijzonder erkentelijk voor deze toestemming.
Bijgaand afgebeelde zwart-wit foto (afbeelding 1) uit de Rolden-verzameling is in een winter in de tweede helft van de dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt van het land van boer Jan Thijs (Jan Tees), Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) Seinen an de Heufdstroate in Deever, tegenover het bedrijf van Lambert Rolden. Op de achtergrond zijn enige nog steeds bestaande boerderijen op ut Kastiel te zien.
Wat is boer Jan Thijs (Jan Tees) Seinen met paard en wagen aan het doen op het besneeuwde land ? Was hij aan het stronten ? Dat grote stuk weiland lag achter en naast de boerderij van Jan Thijs (Jan Tees), Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) Seinen an de Heufdstroate. Het weiland was te groot van oppervlakte om van de hof van Jan Thijs (Jan Tees) Seinen te kunnen spreken. Bovendien was de ongetrouwde Jan Thijs (Jan Tees) Seinen niet de enige eigenaar van het stuk land. Ook zijn twee ongetrouwde zusters Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) waren mede-eigenaressen.
In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn op het weiland van boer Jan Thijs (Jan Tees) Seinen en zijn zusters Hilligje (Hillegie) en Aaltje (Oaltie) de eerste oll’n van daèg’nwonings in de gemiente Deever gebouwd. Zie afbeelding 2. De foto voor deze ansichtkaart -één van de eerste gekleurde ansichtkaarten uit de gemiente Deever- is in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw gemaakt. Aan de rechterkant van afbeelding 2 is een stukje van een nog steeds bestaande boerderij op ut Kastiel te zien, die ook op afbeelding 1 is te zien. Deze boerderij heeft tegenwoordig de naam Lindehoeve.
De op afbeelding 2 zichtbare bejaardenwoningen zijn helaas al in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw gesloopt ! Wat een vernietiging van kapitaal ! Ter plekke is een verpleeghuis (zie afbeelding 3) gebouwd, die -blijkens het voorgaande- volkomen onterecht de naam Jan Thijs Seinen Hof kreeg. Het ware beter het verpleeghuis met geschwinde spoed en in gestrekte draf de naam Jan Thijs en Hilligje en Aaltje Seinen Weiland te geven.
De redactie heeft de kleurenfoto (afbeelding 3) gemaakt op woensdag 11 december 2019.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Abeelding 3

This entry was posted in de Weier. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *