Un seismograaf op ut dak van ut roadhuus ?

In de Olde Möppeler (Möppeler Kraante, Meppeler Courant) van 29 juni 2018 verscheen het volgende korte maar merkwaardige berichtje over de gaswinning in de gemeente Westenveld.

Trillingen in kaart brengen
Diever – Westerveld gaat aan de slag met het realiseren van meetpunten die er moeten komen om trillingen door gaswinning in kaart te brengen. Een door het CDA ingediende motie hierover is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.
Door het oppompen van aardgas kan door trillingen schade ontstaan. Met de informatie van de meetpunten over mogelijke bevingen kan onrust bij de bewoners weggenomen worden.
Het college gaat nu aan de slag met de raadsopdracht om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan om in Westerveld meetpunten aan te leggen.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie dacht eerst dat het korte berichtje een nepbericht was, maar was na ampele overwegingen bereid het bericht als een ernstig echtbericht te aanvaarden.
De redactie heeft het trillingsvrije vermoeden dat in de eerste zin voor het woord ‘trillingen’ het woord ‘verzakkingen’ moet worden gelezen. Het meten van ongelijkmatige verzakkingen of zettingen van de bodem boven de versneld leeglopende aardgasballon in de buurt van de Wapsermadeweg in Wapse is uiteraard ook zeer nodig voor toekomstige claims van schade bij de Wapser aardgasballon-uitbater. Maar het zal wel een behoorlijk dicht net van meetpunten en dicht bij bebouwing moeten zijn.
Belangrijker is echter het waarnemen van aardbevinkjes als gevolg van beweginkjes van de bodem boven de versneld leeglopende Wapser aardgasballon. En het meten van aardbevinkjes wordt gedaan met een seismograaf. Het kan natuurlijk zo zijn dat in de eerste zin voor het woord ‘meetpunten’ het woord ‘seismografen’ moet worden gelezen. Die seismografen zouden dan bij voorkeur in het aanstaande epicentrum van de aardbevinkjes boven de versneld leeglopende Wapser aardgasballon moeten worden geplaatst.
Maar je zou natuurlijk ook één van die seismografen op het dak van het kantoorparken- en kantoortuinencomplex van de Hoge Dametjes En Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan in Deever kunnen plaatsen en plaats en diepte en omvang en tijdstip van een Wapser aardbevinkje meteen en met gezwinde spoed digitaal op de webstee van de hiervoor genoemde Hoge Dametjes En Heertjes zichtbaar maken. Ter meerdere ongeruststelling van de volkomen terecht zeer argwanende inwoners van de gemiente Deever.
Zijn en worden de huizen in de Kalterbroeken bee Deever al aardbevingsbestendig gebouwd ? Moeten de Hoge Dametjes En Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan in Deever rekening houden met mogelijke aardbevinkjesschade aan hun Raadhuis aan de Gemeentehuislaan in Deever ? Is in het ontruimingsplan van dit gebouw met de fotogenieke voorgevel en de gruwlelijke achtergevels al rekening gehouden met ontruimingen als gevolg van een aardbevinkje ?
De redactie heeft het aardbevinkjesbestendige vermoeden dat in de laatste zin van het bericht voor ‘Gedeputeerde Staten’ moet worden gelezen ‘Wapser aardgasballon-uitbater’, maar dan is dat gesprek rijkelijk laat, want het doen van nulmetingen en het aanleggen van een net van meetpunten en het plaatsen van enige seismografen en het monitoren op kosten van de Wapser aardgasballon-uitbater hadden direct als ontbindende voorwaarden in de omgevingsvergunning van die Wapser aardgasballon-uitbater moeten staan. Het lijkt erop dat de Hoge Dametjes En Heertjes Van De Voorkant Van Het Grote Gelijk In Het Raadhuis Aan De Gemeentehuislaan in Deever bezig zijn met het spannen van een aantal koppige ezels achter een bolderwagen met vierkante wielen.

 


This entry was posted in Aardgaswinning, Wapse. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *